navody:fc6obsah

Příručka uživatele Fedora Core 6

Tento manuál vznikl na základě stránek udržovaných na Linux Center of University of Latvia. Chtěl bych tímto poděkovat našim přátelům v Lotyšsku, kteří nám umožnili vycházet z těchto stránek.

:!: Případně zjištěné chyby1), návrhy na zlepšení a připomínky zasílejte prosím na adresu michal_mackanic@volny.cz. Vaši zpětnou vazbu uvítáme!
:!: V případě, že byste se chtěli ujmout pravidelného převodu příručky pro Fedora Core 6 do formátů pdf a txt, napište prosím na info@fedora.cz.

Poznámka: Tato příručka vznikla postupnou aktualizací příručky pro Fedora Core 5 a po vydání Fedory 7 nebude dále aktualizována.

Pro ty, kdo by rádi stáhli obsah celé příručky v jednom souboru, jsme vytvořili verzi:

  • ve formátu pdf - nefunkční odkazy, drobné chyby ve formátování (1.5MB)

Jedná se o záznam stavu příručky k 19.11.2006. Vytvořil Rudolf Moravec.

  • Toto je úvod do Fedora Core 6. Tento materiál není udržován společností Fedora and RedHat, inc.
  • Tento průvodce je testován na „standardním“ osobním počítači x86 s defaultní instalací Fedora Core 6.
  • Příkazy, které je třeba spustit v příkazové řádce, jsou uváděny v rámečku popř. je nutné použít obsah tohoto rámečku v souladu s uváděnými instrukcemi. Příkazový řádek lze spustit pomocí Aplikace → Příslušenství → Terminál.
  • Abyste předešli možným překlepům, doporučujeme kopírovat příkazy přímo do příkazového řádku (pravé kliknutí na příkaz kopírovat a vlož; je možné také používat Ctrl+C pro kopírování a Shift+Insert pro vkládání).

Poznámka: Následující příkazy je třeba spouštět jako superuživatel2). Proto musíte před samotným zadáním příkazu zadat

 su

a následně zadat heslo superuživatele.

Doufáme, že Vám tato příručka pomůže.


1)
Včetně chyb gramatických =).
2)
Všechny soubory, adresáře a procesy mají svého vlastníka. Například standardní uživatel je vlastníkem obsahu svého domovského adresáře a procesů, které spustil. V operačních systémech Linux existuje vedle standardního uživatele také tzv. superuživatel (root). Superuživatel muže manipulovat se všemi soubory, adresáři a procesy bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem. Práva superuživatele jsou velice často vyžadována při instalaci nových programů nebo při editování konfiguračních souborů. Superuživatel tak vystupuje v roli administrátora systému.
  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
  • autor: 127.0.0.1