navody:fc6tipy

Hlavní stránka

Změna preferovaného e-mailového klienta na Mozilla Thurderbird

Spusťe Aplikace → Nastavení → Další nastavení → Preferované aplikace a v sekci Preferovaný e-mailový klient zadejte v poli Defaultní e-mailový klient příkaz

mozzila-thunderbird %s

Rychlejší nahrávání stránek v Mozilla Firefox

Spusťte prohlížeč Mozilla Firefox a do adresové řádky zadejte

about:config

V řádce Filter postupně odfiltrujte jednotlivé níže uvedené položky a nastavte jejich parametry na uvedené hodnoty.

network.dns.disableIPv6 -> true
network.http.pipelining -> true
network.http.pipelining.maxrequests -> 8
network.http.proxy.pipelining -> true

Restartujte prohlížeč.

Zamezení pípání terminálu

Spusťte terminál přes nabídku Aplikace → Příslušenství → Terminál. V okně terminálu klikněte na Upravit → Aktuální profil… a odškrtněte položku pípání terminálu.

Otevření terminálu superuživatele

yum -y --enablerepo=dries install gksu

Terminál superuživatele otevřete pomocí nabídky Aplikace → Systémové nástroje → Terminál superuživatele.

Otevření terminálu kliknutím z nabídky plochy

yum -y install nautilus-open-terminal

Terminál otevřete kliknutím pravého tlačítka myši a výběrem Otevřít terminál z předložené nabídky.

Otevření terminálu v okně Nautilus

gedit ~/.gnome2/nautilus-scripts/"Otevřít terminál"

Do souboru Otevřít terminál přidejte následující řádky

#!/usr/bin/perl -w
use strict;
$_ = $ENV{'NAUTILUS_SCRIPT_CURRENT_URI'};
if ($_ and m#^file:///#) {
s/%([0-9A-Fa-f]{2})/chr(hex($1))/eg;
s#^file://##;
exec "gnome-terminal --working-directory='$_'";
}
# Added 2003-12-08 Dexter Ang
if ($_ == "x-nautilus-desktop:///") {
$_ = $ENV{'HOME'};
$_ = $_.'/Desktop';
exec "gnome-terminal --working-directory='$_'";
}

a soubor uložte.

Terminál spustíte pravým kliknutím myši na plochu, výběrem položky Skripty a následně kliknutím na Otevřít terminál.

Prohlížení předchozích výstupů v konzoli

K zobrazení předcházejících výstupů v konzoli, slouží klávesové zkratky

Shift + Page Up
Shift + Page Down

AIGLX (Accelerated Indirect GLX) je projekt založený nadacemi X.Org a Fedora Core. Cílem tohoto projektu je zapracovat „indirect GLX rending“ do X.Org a DRI ovladačů. AIGLX tak přináší akcelerované grafické efekty do desktopového prostředí X klienta. AIGLX je také nezbytnou součástí, jestliže chcete používat akcelerováného správce oken jako Compiz.

AIGLX lze používat pouze na některých grafických kartách. Jedná se především o ty, které mají nativní podporu pro 3D přímo v X.org a jsou novějšího data. Konkrétně se jedná o grafické karty firmy ATI (Radeon 7000 až 9250) a Intel (i830 až i945). AIGLX by mohlo fungovat i na jiných kartách - například na kartách nVidia s proprietárním ovladačem řady 1.0-9625 nebo vyšším.

Poznámka: Pro grafické karty nVidia je k dispozici balíček kmod-nvidia. Postup instalace tohoto balíčku je k dispozici v kapitole Instalace ovladače gr.k. nVidia.

Zapnutí a vypnutí grafických efektů (Compiz)

Za předpokladu funkčního AIGLX v menu spusťte Systém → Nastavení → Desktop Effects a klikněte na Enable Desktope Effects.

Compiz

Zapnutí a vypnutí grafických efektů (Beryl)

Beryl je pokročilý správce oken využívající AIGLX a implementující velké množstí grafických efektů. Jeho instalaci provedete příkazem

 yum install beryl

a jeho spuštění z terminálu příkazem

 beryl

nebo z menu Aplikace → System → Beryl.

Pozn.: Beryl není možné spouštět přímo jako správce oken. Pokud ho chcete spouštět při každém startu systému, přidejte si ho mezi spouštěné aplikace v nastavení vašeho sezeni.

Beryl

LVM slouží k abstrakci diskového prostoru. Umožňuje spojovat, připojovat a přeskupovat rozdělení disku za chodu systému. Dále umožňuje např. z více disků vytvořit jeden diskový prostor.

Z grafického rozhranní je možné rozdělení disků konfigurovat spušťením příkazu system-config-lvm.

FIXME příklady FIXME

Editor nastavení

Podkud nemáte v nabídce Aplikace → Systémové nástroje uvedenu aplikaci Editor nastavení, je možno tuto aplikaci nainstalovat pomocí

yum -y install gconf-editor

Editor nastavení budete potřebovat pro provedení některých zde nastavení uvedených v této příručce.

Otevření systémového monitoringu prostřednictvím klávesové kombinace Ctrl + Alt + Delete

Do příkazové řádky zadejte

gconftool-2 -t str --set /apps/metacity/global_keybindings/run_command_9 "<Control><Alt>Delete"
gconftool-2 -t str --set /apps/metacity/keybinding_commands/command_9 "gnome-system-monitor"

Vymazání složky /tmp/ během ukončení systému

cp /etc/init.d/sysklogd /etc/init.d/sysklogd_backup
gedit /etc/init.d/sysklogd

V souboru sysklogd najděte sekci

 ...
 stop)
  log_begin_msg "Stopping system log daemon..."
  start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --exec $binpath --pidfile $pidfile
  log_end_msg $?
...

a přidejte pod ní následující řádek

rm -fr /tmp/* /tmp/.??*

Soubor sysklogd uložte.

Nastavení automatického ukládání v aplikaci Gedit a zamezení vytváření souborů soubor~

Přes nabídku Aplikace → Systémové nástroje → Editor nastavení spusťte aplikaci Editor nastavení a proveďte následující nastavení

/ -> apps -> gedit-2 -> preferences -> editor -> save -> create_backup_copy (nezatrhnuto)
/ -> apps -> gedit-2 -> preferences -> editor -> save -> auto_save (zatrhnuto)

Otevření souborů jako superuživatel prostřednictvím pravého tlačítka myši

Vytvořte nový soubor Open as root

gedit $HOME/.gnome2/nautilus-scripts/Otevřít\ jako\ root

a vložte do něj následující řádek

for uri in $NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_URIS; do
	gnome-"gnome-open $uri" &
done

Soubor Otevřít jako root uložte a změňte jeho přístupová práva

chmod +x $HOME/.gnome2/nautilus-scripts/Otevřít\ jako\ root

Klikněte na soubor pravým tlačítkem myši, vyberte položku Skript a potvrďte Otevřít jako root.

Hromadné přejmenování souborů v adresáři

Pro instalaci aplikace mvb, která slouží k přejmenování souborů zadejte

wget -c http://easylinux.info/uploads/mvb_1.6.tgz
tar zxvf mvb_1.6.tgz -C /usr/share/
rm -f mvb_1.6.tgz
chown -R root:root /usr/share/mvb_1.6/
ln -fs /usr/share/mvb_1.6/mvb /usr/bin/mvb

Soubory je pak možné hromadně přejmenovat pomocí

mvb NEW_NAME

Hromadná manipulace s grafickými soubory v adresáři

Pro instalaci skriptu pro zpracování grafických souborů zadejte

yum -y install ImageMagick
wget -c http://easylinux.info/uploads/bbips.0.3.2.sh
cp bbips.0.3.2.sh /usr/bin/bbips
chmod 755 /usr/bin/bbips

Grafické soubory je pak možné hromadně zpracovávat pomocí příkazu

bbips

Nastavení globálních systémových proměnných

cp /etc/bash.bashrc /etc/bash.bashrc_backup
gedit /etc/bash.bashrc

Systémové proměnné přidejte na konec souboru bash.bashrc

$PROMENNA = hodnota
export $PROMENNA

a soubor uložte.

Poznámka: Jestliže chcete nastavit globální proměnné pouze pro vybraného uživatele, použijte namísto souboru bash.bashrc soubor .bashrc uložený v jeho domovském adresáři 1).

Ukládání manuálových stránek do souboru

V případě, že chcete uložit výstup generovaný příkazem man do souboru, je možné použít následující

man prikaz | col -b > soubor.txt

1)
Domovský adresář je většinou adresář /home/jmeno_uzivatele
  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
  • autor: 127.0.0.1