navody:fc6aktualizace

Hlavní stránka

Pomocí instalačního CD/DVD je také možné provést upgrade na novější verzi Fedora Core. Tento postup se však zatím příliš nedoporučuje. Jako vhodnější se jeví čistá instalace s tím, že je možné domovský adresář /home umístit na samostatný diskový oddíl. Při instalaci pak stačí zformátovat pouze diskový oddíl připojovaný do kořenového adresáře / a uživatelská nastavení uložená v podadresářích /home tak zůstanou zachována. Podrobnosti viz. kapitola Instalace systému a vytvoření diskových oddílů.

Aktualizace systému může v závislosti na objemu stahovaných dat a rychlosti Vaše připojení trvat i několik hodin. Samotnou aktualizaci Fedora Core lze pak provést pomocí příkazu yum.

yum check-update
yum update

Poznámka: Více o aplikaci yum viz. kapitola Správce balíčků yum.

Je možné také použít aplikaci pup (Package Updater). Aktualizaci systému pak lze provést pomocí

pup

nebo přes nabídku Aplikace → Systémové nástroje → Aktualizátor balíčků.

  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
  • autor: 127.0.0.1