navody:fc6skener

Hlavní stránka

Skenery patří v Linuxu mezi problematická zařízení. Proto, dříve než se pustíte do konfigurace, si zjištěte na této stránce, zda-li má pro Vás smysl pokračovat. Výše uvedená stránka je také dobrým vodítkem pro výběr nového zařízení.

Váš skener může být k počítači připojen přes SCSI, USB, paralelní port a IEEE 1394 (FireWire). Následující kapitola se zabývá zprovozněním skenerů připojovaných přes USB, které jsou v současné době nejrozšířenější.

Poznámka: Podpora rozhraní USB by měla být nastavena ve Fedora Core již po instalaci. Podporu lze snadno zjistit pomocí

cat /proc/filesystems | grep usb

nodev  usbfs

Projekt pro podporu rastrových skenerů pod unixovými systémy (a tedy i pod Linuxem) je http://www.sane-project.org (Scanner Access Now Easy). Jedná se v podstatě o ovladač, který představuje rozhranní pro dané zařízení. SANE není spjat s konkrétním programem - umožňuje skenování přímo z příkazové řádky stejně jako prostřednictvím aplikací s grafickým rozhraním.

Poznámka: Naskenované obrázky je možné dále upravovat v editoru Instalace editoru rastrové grafiky (Gimp).

xsane

Jednou z aplikací pro skenování pod Linuxem je xsane. Instalaci provedete pomocí příkazů

yum -y install xsane

Společně s xsane se Vám také stáhne také balíček se SANE. Samotnou aplikaci xsane pak spustíte pomocí Aplikace → Grafika → Scanner Tool.

Jestliže máte štěstí a Váš skener bude automaticky detekován1) můžete hned na první obrazovce zvolit defaultní zařízení.

Jestliže systém správně identifikoval Váš skener, je možné vyzkoušet jeho funkčnost. Na výše uvedené obrazovce vyberte vhodné zařízení a potvrďte tlačítkem Budiž.

Nejprve pomocí tlačítka Sejmout náhled pořiďte náhled. Jestliže je Váš skener funkční, zobrazí se okno s náhledem.

V náhledu je možné specifikovat oblast obrázku, který má být naskenován. Pokračujte tlačítkem Skenovat. Jestliže jste neměnili nastavení, měl by se naskenovaný obrázek objevit ve Vašem domovském adresáři jako out.jpeg.

Skenování z příkazové řádky

Jestliže jste neinstalovali aplikaci xsane, je nejprve zapotřebí nainstalovat knihovny sane.

yum -y install sane-backends

To, zda-li je Váš skener detekován systémem, ověříte pomocí

sane-find-scanner

 # sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
 # result is different from what you expected, first make sure your
 # scanner is powered up and properly connected to your computer.

 # No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
 # you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.

found USB scanner (vendor=0x03f0, product=0x3f11) at libusb:003:002
 # Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
 # SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.

 # Not checking for parallel port scanners.

 # Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
 # can't be detected by this program.

 # You may want to run this program as root to find all devices. Once you
 # found the scanner devices, be sure to adjust access permissions as
 # necessary.

Seznam zařízení, která systém „podezírá“ z toho, že jsou skener, lze získat pomocí příkazu

scanimage --list-devices

device `hpaio:/usb/psc_1310_series_?serial=MY46EBB077O2' is a hp psc_1310_series_multi-function peripheral
device `v4l:/dev/video0' is a Noname Leadtek Winfast 2000XP Expert virtual device

Obrázek naskenujete jako outfile.jpeg do pracovního adresáře pomocí příkazu

scanimage -p -d hpaio:/usb/psc_1310_series_?serial=MY46EBB077O2 --format jpeg > outfile.jpeg

Specifikaci zařízení získáte pomocí výše uvedeného příkazu scanimage –list-devices. Jestliže chcete skenovat černobíle, stačí zadat

scanimage -p -d hpaio:/usb/psc_1310_series_?serial=MY46EBB077O2 --format jpeg --mode Grayscale > outfile.jpeg

Poznámka: Více o možnostech příkazu scanimage získáte pomocí man scanimage.


1)
Podmínkou úspěšné autodetekce je pochopitelně, podobně jako u tiskárny, aktivní skener připojený k počítači.
 • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
 • autor: 127.0.0.1