navody:fc6vzdalena_plocha

Hlavní stránka

Vzdálená plocha Vám umožní přihlásit se ke vzdálenému počítači a pracovat s jeho aplikacemi, daty na něm uloženými, provádět nastavení systému apod.

V nabídce vyberte Systém → Nastavení → Vzdálená pracovní plocha. V okně programu pak v sekci Sdílení zaškrtněte volby Umožnit jiným uživatelům zobrazit vaši pracovní plochu a Umožnit jiným uživatelům ovládat vaši pracovní plochu. V sekci Bezpečnost zaškrtněte položku Žádat o potvrzení a Vyžadovat, aby uživatel zadal toto heslo a zadejte heslo autorizace.

Poznámka: Vzdálená plocha bude funkční pouze v případě, že používáte grafické prostředí Gnome. Jestliže se vzdálíte od počítače, vždy uzamykejte Vaši session přes nabídku Systém → Zamknout obrazovku a vypněte monitor.

Instalace na počítači s Fedora Core

Pro zprovoznění vzdálené plochy musíte mít nainstalován server vncserver a aplikaci vncviewer. Instalaci můžete jednoduše provést pomocí

yum -y install vnc
yum -y install vnc-server

Instalace na počítači s OS Windows

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci VNC pro OS Windows.

K připojení se ke vzdálenému počítači je zapotřebí:

  1. znát jeho IP adresu1)
  2. mít otevřený port 59002)
  3. spustit na vzdáleném počítači server vncserver

Připojení se na počítači s Fedora Core

Předpokládejme, že IP adresa stroje, na kterém byla nastavena vzdálená plocha, je 192.168.0.1. Plochu tohoto stroje zobrazíte pomocí

vncviewer -fullscreen 192.168.0.1:0

V případě, že chcete opustit aplikaci vncviewer, stiskněte klávesu F8 a potvrďte volbu Opustit prohlížeč.

Připojení se na počítači s OS Windows

Aplikaci vncviewer spustíte přes nabídku Start → Všechny programy → RealVNC → VNC Viewer 4 → Run VNC Viewer. Do okna VNC Vierwer: Connection Details stačí zadat IP adresu počítače, k jehož vzdálené ploše chcete přistupovat, a číslo portu 5900 ve tvaru ip_adresa:5900.

Připojení se z Fedora Linux na OS Windows

Nainstalujte aplikaci tsclient

yum -y install tsclient

Spusťte Aplikace → Internet → Terminal Server Klient, vyplňte potřebně parametry s stiskněte Připojit.


1)
IP adresu počítače s Fedora Core zjistíte podle návodu uveřejněného v kapitole Zjistění IP adresy počítače s Fedora Core. IP adresu počítače s OS Windows lze zjistit např. pomocí příkazu ipconfig.
2)
O otevření portů ve Fedora Core více viz. kapitola Otevření/uzavření portů; z nabízených protokolů zvolte tcp. V případě OS Windows záleží postup na konkrétním firewallu, který používáte.
  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
  • autor: 127.0.0.1