navody:fc6hardware

Hlavní stránka

Bohužel stále platí, že ne všechen hardware je Linuxem podporován. Problémy mohou nastat zejména s grafickými a zvukovými kartami, televizními tunery, zařízeními Wi-Fi, tiskárnami a skenery. Důvod těchto problémů není na straně Linuxu, ale na straně výrobců, kteří mnohdy linuxovou komunitu „velkoryse“ přehlížejí. Nejenže sami nevydají potřebné ovladače, ale navíc odmítají dát linuxové komunitě k dispozici technickou specifikaci výrobku, na základě které by mohly být vyvinuty ovladače. Jestliže se tedy chystáte nakoupit nový hardware, „zagooglujte“ vždy předem na Internetu1) - vyhnete se tak nepříjemným překvapením. V případě, že pro Vámi vyhlédnutý hardware neexistují ovladače pro Linux, neváhejte o tom napsat výrobci - možná se sami nad sebou zamyslí2).

Instalace ovladače grafické karty nVidia

To, jaký balíček je třeba stáhnout a nainstalovat, je dáno čipem Vaší grafické karty. V současnosti existují tři různé balíčky, které obsahují podporu grafických karet nVidia. Úplný seznam aktuálně podporovaných karet včetně verze ovladače, která tyto karty podporuje naleznete http://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/1.0-9755/README/appendix-a.html na stránkách společnosti nVidia.

Karty nVidia řady Geforce 5Geforce 7 jsou podporovány balíčkem kmod-nvidia xorg-x11-drv-nvidia.

yum -y install kmod-nvidia xorg-x11-drv-nvidia

Pokud máte grafickou kartu nVidia řady Geforce 2 (modely GeForce 2 MX, GeForce GO a integravaná grafická karta Geforce2) až Geforce 4, použijte balíček kmod-nvidia-96xx.

yum -y install kmod-nvidia-96xx

V případě, že máte grafickou kartu řady Geforce 2 (modely GeForce2 GTS, GeForce2 Pro, GeForce2 Ultra a GeForce2 Ti), TNT popř. starší, je třeba aplikovat balíček xorg-x11-drv-nvidia-legacy.

yum -y install kmod-nvidia-legacy xorg-x11-drv-nvidia-legacy

Poznámka: Vzhledem k tomu, že výše uvedené balíčky mají formu rozšíření jádra, musí tyto balíčky odpovídat verzi Vašeho jádra. Je tak možné, že společně s ovladačem bude zapotřebí stáhnout také nové jádro.

Pokud máte s instalací ovladače problémy, podívejte se na fórum Linux and nVidia Graphics nebo na tyto stránky.

Instalace ovladače grafické karty ATI (fglrx)

Pozn.: Pro karty Radeon 9250 a starší není potřeba ovladač fglrx instalovat.

:!: UPOZORNĚNÍ k 3D efektům: S ovladačem fglrx nefunguje 3D desktop a 3D grafické efekty. ATI do fglrx dodnes neimplementovalo funkci GLX_EXT_texture_from_pixmap, která je pro 3D efekty nezbytná. Její implementace je netrpělivě očekávána s každou další verzí fglrx. S ovladačem radeon, který je dodávaný přímo ve Fedoře, efekty fungují pouze s kartamy Radeon 9250 a staršími.

yum -y install kmod-fglrx xorg-x11-drv-fglrx

Pokud máte motherboard Intel, budete muset po instalaci ovladače modifikovat soubor xorg.conf.

gedit /etc/X11/xorg.conf

V souboru xorg.conf najděte řádek

Driver "fglrx"

za který přidejte

Option "UseInternalAGPGART" "no"

Soubor xorg.conf uložte.

:!: UPOZORNĚNÍ: Ovladač neobsahuje podporu pro karty Radeon 9250 a starší. Ty jsou akcelerovány již v Xorg ovladačem radeon a pro běžné použití není potřeba fglrx ovladač instalovat. Pokud chcete přesto používat fglrx, musíte ze stránek http://ati.amd.com/ stáhnout starší verzi 8.28.8 a tu ručně nainstalovat spuštěním

./sh ati-driver-installer-8.28.8.run

Pokud k tomu nemáte zvláště závažný důvod pak tento způsob instalace nepoužívejte.

Dále postupujte podle instrukcí na obrazovce.

Pokud postup selže, pozorně si pročtěte phoronix forum a atiblog.

Značení disků a mechanik

Každý disk / mechanika má svůj soubor v adresáři /dev. Tyto soubory, které jsou zodpovědné za komunikaci s konkrétním hardwarem, se nazývají soubory zařízení3). Systém souborů daného disku / mechaniky4) je pak připojován do k tomu určeného adresáře. Seznam všech momentálně připojených disků / mechanik lze získat např. pomocí příkazu

mount

/dev/hda6 on / type ext3 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
/dev/hda7 on /home type ext3 (rw)
/dev/hda8 on /opt type ext3 (rw)
/dev/hda1 on /media/windows_c type ntfs (ro,nls=utf8,umask=222)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw)
automount(pid2036) on /net type autofs (rw,fd=4,pgrp=2036,minproto=2,maxproto=4)
/dev/hdc on /media/DVD_03 type iso9660 (ro,noexec,nosuid,nodev,uid=500)

Z výše uvedeného výpisu vyplývá, že systém disponuje jedním IDE diskem hda. Ten je rozdělen na několik diskových oddílů. Momentálně jsou připojeny oddíly:

 • hda1 (jedná se o oddíl OS Windows - systém souborů ntfs) připojený do adresáře /media/windows_c,
 • hda6 (jedná se o Linuxový oddíl - systém souborů ext3) připojený do kořenového adresáře /,
 • hda7 (jedná se o Linuxový oddíl - systém souborů ext3) připojený do adresáře /home,
 • hda8 (jedná se o Linuxový oddíl - systém souborů ext3) připojený do adresáře /opt.

Dále je připojen DVD disk v mechanice /dev/hdc do adresáře /media/DVD_035).

Poznámka: Vedle výše uvedeného jsou také připojeny speciální systémy souborů (např. proc, sysfs), které využívá systém Linux. Tyto systémy souborů ponecháme stranou.

Značení IDE disků je na první pohled patrné. Každé takové zařízení je označeno jako hdx, kde x představuje pořadové „číslo“ zařízení. hda tak vždy označuje první IDE disk systému. Jestliže disk rozdělen na oddíly, jsou tyto oddíly označené čísly - např. sedmý oddíl disku prvního IDE disku je označen jako hda7. Značení CD/DVD mechanik je totožné - v našem případě je DVD mechanika označena jako hdc6). Protože řada aplikací očekává, že soubor zařízení pro první CD/DVD mechaniku v systému bude /dev/cdrom, jsou vytvořeny na tento soubor symbolické linky. O tom se lze snadno přesvědčit pomocí příkazu

ls -la /dev/cdrom

root root 3 Aug 31 20:21 /dev/cdrom -> hdc

V praxi to znamená, že aplikace, která se bude odkazovat na /dev/cdrom, bude ve skutečnosti pracovat s /dev/hdc, aniž by o tom měla tušení.

Seznam všech IDE zařízení v systému lze získat pomocí příkazu

ls -la /dev/hd*

brw-r----- 1 root disk 3, 0 Aug 31 2006 /dev/hda
brw-r----- 1 root disk 3, 1 Aug 31 2006 /dev/hda1
brw-r----- 1 root disk 3, 2 Aug 31 2006 /dev/hda2
brw-r----- 1 root disk 3, 5 Aug 31 2006 /dev/hda5
brw-r----- 1 root disk 3, 6 Aug 31 20:22 /dev/hda6
brw-r----- 1 root disk 3, 7 Aug 31 20:22 /dev/hda7
brw-r----- 1 root disk 3, 8 Aug 31 20:22 /dev/hda8
brw-r----- 1 root disk 3, 9 Aug 31 2006 /dev/hda9
brw------- 1 macky disk 22, 0 Aug 31 20:21 /dev/hdc

Seznam všech diskových oddílů pak pomocí příkazu

cat /proc/partitions

major minor #blocks name
  3   0  78150744 hda
  3   1  5116671 hda1
  3   2     1 hda2
  3   5  20482843 hda5
  3   6  10233373 hda6
  3   7  10233373 hda7
  3   8  2048256 hda8
  3   9  28989261 hda9
  3  10  1044193 hda10

Poznámka: V případě SCSI zařízení je část označení hd nahrazena za sd. Vše ostatní zůstává stejné. Jestliže tedy máte v systému připojen SCSI disk, bude jeho soubor zařízení /dev/sda.

Vypsání tabulky rozdělení disku

Následující příkaz musíte spustit jako superuživatel.

/sbin/fdisk -l

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/hda1  *      1     637   5116671  7 HPFS/NTFS
/dev/hda2       638    9729  73031490  f W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5       638    4461  30716248+  7 HPFS/NTFS
/dev/hda6      4462    5735  10233373+ 83 Linux
/dev/hda7      5736    5990   2048256  83 Linux
/dev/hda8      5991    9599  28989261  83 Linux
/dev/hda9      9600    9729   1044193+ 82 Linux swap / Solaris

Vypsání volného místa na discích

Seznam diskových oddílů a míry využití jejich diskového prostoru získáte pomocí

df -T -h

Filesystem  Type  Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/hda6   ext3  9.5G 5.4G 3.6G 61% /
tmpfs    tmpfs  252M   0 252M  0% /dev/shm
/dev/hda7   ext3  1.9G 582M 1.3G 32% /home
/dev/hda8   ext3   27G 4.5G  21G 18% /opt
/dev/hda1   ntfs  4.9G 3.1G 1.9G 63% /media/windows_c
/dev/hdc  iso9660  1.8G 1.8G   0 100% /media/DVD 03

Vypsání připojených zařízení

Seznam všech připojených zařízení (včetně jednotlivých diskových oddílů) získáte pomocí

mount

/dev/hda6 on / type ext3 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
/dev/hda7 on /home type ext3 (rw)
/dev/hda8 on /opt type ext3 (rw)
/dev/hda1 on /media/windows_c type ntfs (ro,nls=utf8,umask=222)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw)
automount(pid2036) on /net type autofs (rw,fd=4,pgrp=2036,minproto=2,maxproto=4)
/dev/hdc on /media/DVD_03 type iso9660 (ro,noexec,nosuid,nodev,uid=500)

Urychlení operací s CD/DVD-ROM (DMA)

Předpokládejme, že CD/DVD-ROM je zařízení /dev/cdrom. Do příkazové řádky zadejte

/sbin/hdparm -d1 /dev/cdrom
gedit /etc/hdparm.conf

Do souboru hdparm.conf vložte následující řádek

 /dev/cdrom {dma = on}

a editovaný soubor uložte.

Ruční připojení/odpojení CD/DVD-ROM

Předpokládejme, že CD/DVD-ROM je zařízení /dev/cdrom. Pro přípojení CD/DVD-ROM zadejte do

gnome-mount -d /dev/cdrom

Mechaniku lze odpojit pomocí příkazu

gnome-mount -u /dev/cdrom

Ruční vynucení odpojení CD/DVD-ROM

Předpokládejme, že CD/DVD-ROM je zařízení /dev/cdrom. V některých případech může systém odmítnout odpojit mechaniku CD/DVD-ROM z důvodů, že je připojené CD/DVD využíváno některou ze spuštěných aplikací, ačkoliv to není pravda. V tomto případě postup popsaný v kapitole Ruční připojení/odpojení CD/DVD-ROM nebude fungovat. Odpojení mechaniky CD/DVD-ROM je třeba „vynutit“ příkazem

umount -l /dev/cdrom

Znovupřipojení všech zařízení z /etc/fstab

Pro znovupřipojení všech zařízení uvedených v tabulce fstab bez nutnosti restartu počítače zadejte do příkazové řádky

mount -a

Vypsání všech PCI zařízení

Informace o všech PCI sběrnicích Vašeho počítače a zařízeních připojených k těmto sběrnicím lze získat pomocí

/sbin/lspci

00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8377 [KT400/KT600 AGP] Host Bridge
00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8235 PCI Bridge
00:0b.0 Multimedia video controller: Conexant CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder (rev 05)
00:10.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80)
00:10.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80)
00:10.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80)
00:10.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 82)
00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8235 ISA Bridge
00:11.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06)
00:11.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller (rev 50)
00:12.0 Ethernet controller: VIA Technologies, Inc. VT6102 [Rhine-II] (rev 74)
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV34 [GeForce FX 5200] (rev a1)

Vypsání všech USB zařízení

Program lsusb je součástí balíčku usbutils. Tento balíček nainstalujete pomocí

yum -y install usbutils

Informace o všech USB sběrnicích Vašeho počítače a zařízeních připojených k těmto sběrnicím lze získat pomocí

/sbin/lsusb

Bus 004 Device 003: ID 0457:0151 Silicon Integrated Systems Corp. Super Flash 1GB Flash Drive
Bus 004 Device 002: ID 0ea0:2126 Ours Technology, Inc. 7-in-1 Card Reader
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000

Příkaz dmesg

Řadu užitečných informací o hardwaru lze získat pomocí příkazu dmesg.

dmesg

Linux version 2.6.18-1.2849.fc6 (brewbuilder@hs20-bc2-4.build.redhat.com) (gcc version 4.1.1 20061011 (Red Hat 4.1.1-30)) #1 SMP Fri Nov 10 12:45:28 EST 2006
...
127MB HIGHMEM available.
896MB LOWMEM available.
Using x86 segment limits to approximate NX protection
...
Detected 1666.880 MHz processor.
...
CPU0: AMD Athlon(TM) XP 2000+ stepping 00
...
agpgart: Detected VIA KT400/KT400A/KT600 chipset
...
VP_IDE: VIA vt8235 (rev 00) IDE UDMA133 controller on pci0000:00:11.1
...
hda: ST380011A, ATA DISK drive
...
hdc: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4165B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
...
cx88[0]: Leadtek Winfast 2000XP Expert config: tuner=38, eeprom[0]=0x01
... 

Zprovoznění bezdrátového přípojného bodu Intel IPW2200 b,g

Na těchto stránkách odsouhlaste licenci 7) a uložte soubor ipw2200-fw-2.4.tgz na plochu. Po té otevřete terminál a postupně vkládejte následující řádky.

mkdir tmp
mv ~/Desktop/*-2.4.tgz ~/tmp 
cd tmp
tar -zxvf ipw2200-fw-2.4.tgz
cp * /lib/firmware
rmmod ipw2200
modprobe ipw2200
iwconfig

Nyní byste již měli přípojný bod vidět. Ovládat ho můžete přes aplikaci NetworkManager pro Gnome.

Rozpoznání chipsetu modemu

Abyste mohli použít program pro identifikaci chipsetu zadejte do příkazové řádky

wget -c http://easylinux.info/uploads/scanModem.gz
gunzip -c scanModem.gz > scanModem
chmod +x scanModem
cp scanModem /usr/bin/

K identifikaci chipsetu pak stačí zadat

scanModem
gedit Modem/ModemData.txt

V souboru ModemData.txt naleznete informace o Vašem modemu.


1)
Většinou stačí zadat jméno výrobku a Linux jako druhé klíčové slovo. Během několika okamžiků tak víte, jak si příslušný hardware rozumí s Linuxem.
2)
A když ne, tak jste to alespoň zkusili.
3)
Kromě disků a mechanik CD/DVD má svůj soubor zařízení také ostatní hardware.
4)
Systém souborů slouží k prezentaci a organizování ukládacích kapacit. Zjednodušeně lze pro naše účely chápat systém souborů jako soubory a adresáře uložené na daném médiu.
5)
Jméno podadresáře se mění v závislosti na jménu připojeného CD/DVD disku.
6)
Podle výše uvedené logiky by se mělo jednat o třetí IDE zařízení v systému. Ve skutečnosti se však jedná o druhé IDE zařízení (systém má pouze jeden disk). Linux si pravděpodobně „rezervoval“ hdb pro případ přidání dalšího IDE disku.
7)
Jedná se o link „I agree“ na konci stránky.
 • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
 • autor: 127.0.0.1