navody:fc6instalace

Hlavní stránka

V této kapitole je popsán postup instalace Fedora Core v grafickém prostředí Anaconda pomocí instalačního CD/DVD. Vedle grafického prostředí je možné zvolit také textový mód instalace. Fedora Core lze kromě instalačního CD/DVD instalovat z pevného disku nebo přes síť.

Poznámka: Oficiální stránky zabývající se instalací Fedora Core naleznete zde.

Operační systém Linux lze provozovat na mnoha nejrůznějších architekturách. Fedora Core oficiálně v současné době podporuje všechny běžně dostupné architektury:

 • x86 - 32bitové Intel kompatibilní procesory
  • Intel: Pentium, Pentium-MMX, Pentium Pro, Pentium-II, Pentium-III, Celeron, Pentium 4, Celeron M, Pentium M a Xeon
  • AMD: K5, K6, Duron, Semptron, Athlon, AthlonXP, AthlonMP
  • VIA: VIA C3/C3-m a Eden/Eden-N
 • x86-64 - 64bitové procesory firmy AMD a Intel (tyto procesory jsou také zpětně kompatibilní s procesory x86)
  • Intel: Celeron D, Pentium D, Pentium 4 s podporou 64bitů, Intel Duo Core
  • AMD: Semptron 64, Athlon 64, AthlonFX, Opteron
 • ppc - procesory v počítačích firmy Apple
  • IBM: G3, G4 a G5

Poznámka: Tato příručka je zaměřena na architekturu x86. Fedora Core již nepodporuje procesory řady i386 a i486.

Textový režim

Pro práci v textovém režimu vyžaduje Fedora Core počítač s procesorem taktovaným alespoň na 200 MHz a 64 MB RAM.

Grafický režim

Pro práci v grafickém režimu je potřeba procesor s minimálním taktem 400 MHz a 128 MB RAM. Pro komfortní práci se doporučuje počítač s 256 MB RAM a s CPU taktovaným na 1 GHz.

Požadavky na diskový prostor

Co se diskového prostoru týče, je zapotřebí 3 - 5 GB v závislosti na instalovaném softwaru. Pro běžnou práci, kdy je počítač využíván jako desktop, by mělo dostačovat 3 GB.

Vytvoření místa na disku pro instalaci Linuxu

Tato kapitola je pro Vás relevantní pouze v případě, že Linux instalujete poprvé. Jestliže budete instalovat Fedora Core na prázdný disk nebo již máte vytvořeny „linuxové“ diskové oddíly, můžete pokračovat kapitolou Nastavení bootovací sekvence v BIOSu.

Pevný disk lze rozdělit na několik částí - tzv. diskových oddílů (partitions). Každý diskový oddíl pak představuje samostatnou entitu - může být zformátován libovolným systémem souborů 1) a může na něm být nainstalován samostatný operační systém. Jednotlivé diskové oddíly se pak v OS Windows jeví jako samostatné „disky“.

Předpokládejme, že Váš systém obsahuje diskový oddíl, který jste schopni (alespoň dočasně) uvolnit a který je dostatečně velký pro případnou instalaci Fedora Core. Tento oddíl můžete celý vyhradit pro instalaci nebo ho v průběhu instalace rozdělit.
V případě, že nejste schopni uvolnit jeden z Vašich diskových oddílů, je možné změnit velikost diskového oddílu obsahujícího data. Přerozdělení oddílu je lze provést pomocí aplikace Partition Magic, která je bohužel komerční2). Před samotným použitím této aplikace je vhodné provést zálohování důležitých dat a defragmentaci diskového oddílu. Další možností je smazat celý disk, tento disk přerozdělit, nainstalovat OS Windows a následně Fedora Core.

V tomto bodě byste tedy měli mít vyhrazen jeden prázdný diskový oddíl o velikosti 3 - 5 GB, který bude celý popř. zčásti určen pro instalaci Fedora Core.

Nastavení bootovací sekvence v BIOSu

Pro instalaci Fedora Core je nezbytné nastavit BIOS, aby Váš počítač bootoval z CD/DVD mechaniky. Informace, jak toto nastavení provést, by měla být uvedena v manuálu k Vaší základní desce.

Předpokládejme, že máte připravený diskový oddíl o velikosti 3 - 5 GB a nastaven BIOS Vaší základní desky tak, aby počítač bootoval z CD/DVD mechaniky.

Bootování z instalačního CD/DVD

Vložte instalační CD/DVD do mechaniky a restartujte počítač. Po nabootování Vás přivítá úvodní obrazovka.

Pro instalaci v grafickém režimu stiskněte kláveru Enter.

Kontrola integrity instalačního CD/DVD

Na další obrazovce je možné otestovat integritu instalačního CD/DVD.

Uvítací obrazovka

Na další obrazovce pokračujte tlačítkem Next.

Výběr jazyka instalace a rozložení klávesnice

Dále je třeba vybrat češtinu jako jazyk instalace a rozložení klávesnice.

Instalace systému a vytvoření diskových oddílů

Instalace systému

Následně bude probíhat kontrola, zda-li je na Vašem počítači již nainstalována distribuce Fedora Core. V návaznosti na výsledek Vám bude nabídnuta možnost nainstalovat popř. také aktualizovat Fedora Core. Pokračujte volbou Instalovat Fedora Core a v roletkovém menu vyberte možnost Vytvořit vlastní rozdělení.

Poznámka: Podle ohlasů z fóra není aktualizace systému zcela dotažena - z tohoto důvodu se doporučuje volba instalace. Jestliže chcete zachovat nastavení, které měli vybraní uživatelé před instalací nové verze Fedora Core, existují dvě možnosti.
První je zálohovat adresář /home a po instalaci zkopírovat jeho obsah do nově vytvořeného adresáře /home.
Druhou elegantnější možností je vytvořit pro adresář /home samostatný diskový oddíl 3), který nebudete při instalaci nové verze Fedora Core formátovat. Vytvoření potřebného diskového oddílu je popsáno níže.

Vytvoření diskových oddílů

Jestliže nemáte připraveny „linuxové“ diskové oddíly 4), vyberte diskový oddíl, který jste si uvolnili pro instalaci Fedora Core. Oddíl zrušte pomocí tlačítka Odstranit. Tímto vznikne na disku nevyužité místo, které je možné nově „přerozdělit“. V případě, že instalujete Fedora Core na disk, na kterém nejsou vytvořeny žádné diskové oddíly, bude veškeré místo na disku označeno jako nevyužité.

„Přerozdělení“ nevyužitého místa provedete pomocí tlačítka Nový. Vytvořte tři „linuxové diskové“ oddíly.

První bude sloužit jako odkládací oddíl (tzv. swap). Odkládací oddíl je diskový oddíl, který slouží k tzv. „stránkování“ operační paměti. Tento mechanismus se používá k „optickému“ zvětšení paměti RAM5). Pro vytvoření tohoto oddílu vyberte v roletkovém menu Typ systému souborů položku swap. V políčku Velikost nastavte hodnotu dvojnásobku Vaší paměti RAM ne však více než 512 MB.
Druhý oddíl o velikosti alespoň 2.5 GB naformátujte jako ext3 a připojte ho do kořenového adresáře /.
Třetí oddíl opět naformátujte systémem souborů ext3 a připojteho do adresáře /home. Tento diskový oddíl bude obsahovat soubory a nastavení jednotlivých uživatelů. Jeho velikost by měla být minimálně 100 MB za každého plánovaného uživatele systému.
Případné zbylé místo můžete naformátovat systémem souborů OS Windows (např. NTFS v případě Windows XP).

Poznámka: Jestliže již máte připraveny linuxové diskové oddíly z předešlé instalace, stačí tyto oddíly pouze připojit a nastavit zformátovaní diskového oddílu připojovaného do kořenového adresáře /.

Nastavení zavaděče GRUB

Následuje nastavení zavaděče operačních systémů GRUB. Zde můžete nastavit defaultní systém, který bude natažen po spuštění počítače. Jestliže máte nainstalován OS Windows, bude tento operační systém označen jako Other. Jednotlivé položky zavaděče lze editovat pomocí tlačítka Upravit.

Nastavení síťových zařízení

V obrazovce nastavení síťových zařízení ponechte původní nastavení a pokračujte tlačítkem Další.

Nastavení časového pásma

Nastavte časové pásmo.

Nastavení hesla superuživatele

Nastavte heslo superuživatele.

Volba instalovaných aplikací

Na další obrazovce je možné zvolit softwarový profil počítače (kancelář, vývoj softwaru, webový server) a nastavit případné repozitáře. Jestliže chcete ručně vybrat jednotlivé balíčky, které mají být nainstalovány, zaškrtněte položku Upravit teď.

Po té následuje kopírování zvolených balíčků na disk, což může trvat 30 minut až 1.5 hodiny v závislosti na výkonu počítače a množství zvoleného softwaru.

Poinstalační nastavení

Dalším krokem je restart počítače a poinstalační nastavení systému.

 • Nejprve je třeba odsouhlasit licenční smlouvu.
 • Dále se nastavují porty firewallu - vedle defaultního portu SSH otevřte port Samba.
 • Další položkou poinstalačního nastavení je SELinux. Jedná se aplikaci, která slouží k nastavení přístupových práv a tak zvyšuje míru zabezpečení Vašeho počítače. Ponechte defaultní nastavení.
 • Zkontrolujte nastavení datumu a času.
 • Vytvořte účty uživatelům systému.
 • Posledním z poinstalačních nastavení je nastavení zvukové karty.

Následující text popisuje nejběžnější problémy, na které můžete v průběhu instalace narazit. V případě, že Vám tato podkapitola nepomůže, zkuste prohledat příspěvky na našem fóru popř. přímo zadat popis Vašeho problému.

Vadné instalační CD/DVD

Jestliže Vám instalace Fedory Core v určitém bodě „zamrzne“, je pravděpodobně Vaše instalační CD/DVD poškozené popř. špatně vypálené. Nejjednodušším způsobem je zkontrolovat správnost vypáleného obrazu v rámci instalace (viz. podkapitola Kontrola integrity instalačního CD/DVD). Druhou možností je v případě Fedora Core 6 a architektury i386 stáhnout z těchto stránek stáhnout soubor SHA1SUM, který obsahuje tzv. kontrolní součety. Přesuňte se do adresáře, který obsahu příslušný ISO obraz. Kontrolní součet Vašeho ISO obrazu uložíte do souboru fc.checksum pomocí příkazu

sha1sum nazev_iso_souboru.iso > fc.checksum

Nyní stačí pouze „vizuálně“ porovnat příslušný řádek souboru SHA1SUM s obsahem souboru fc.checksum.
Poznámka: Kontrolu obrazu ISO je možné provést také ze systému Windows. Je však potřeba stáhnout SHA1SUM pro Windows.

Textová instalace

V případě, že se Vám nepodaří Fedoru Core nainstalovat v grafickém režimu, je možné pokusit se o instalaci v textovém režimu. Je důležité si uvědomit, že textový režim může vyřešit problémy „grafického“ charakteru, však např. sproblémy nerozpoznaného SATA řadiče pevného disku Vám nepomůže.
Textová instalace je plnohodnotnou alternativou k instalaci grafické. Pro spuštění textové instalace napište za výzvu boot: po nabootování systému

linux text 

a potvrďte klávesou Enter.

ACPI

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) je otevřený průmyslový standard vyvinutý v roce 1996. Tento standard definuje rozhraní pro identifikaci hardwaru, jeho nastavení a tzv. „power management“. V některých případech může ACPI způsobovat problémy při instalaci (podle ohlasů z fóra se jedná zejména o notebooky značky Asus). Tento problém lze obejít „vyřazením“ ACPI z provozu v průběhu instalace tak, že po nabootovaní systému z CD/DVD zadáte na výzvu

linux noacpi

a potvrdíte klávesou Enter.

LCD panel

Poznámka: Následující postup byl převzat z této diskuze našem fóru.

V případě některých novějších modelů, které ještě nejsou podporovány Fedora Core můžete v okamžiku, kdy systém provádí poinstalační nastavení, získat chybové hlášení typu out of range doprovázené pouze černou obrazovkou. To znamená, že Fedora Core není schopná automaticky nastavit rozlišení a obnovovaní frekvenci Vašeho LCD panelu. V tomto případě je nutné ručně modifikovat konfigurační soubor /etc/X11/xorg.conf.

Nejprve nabootujte do záchranného módu. Zazálohujte původní konfigurační soubor.

cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.backup

Spusťte Midnight Commander.

mc

Jestliže nemáte tuto aplikaci nainstalovánu, je možné ji doinstalovat z instalačního DVD. Za předpokladu, že Vaše CD/DVD mechanika má soubor zařízení /dev/cdrom, pokračujte následovně

mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt
rpm -ivh /mnt/Fedora/RPMS/mc-*.rpm

Po spuštění aplikace Midnight Commander vyhledejte soubor /etc/X11/xorg.conf a stiskněte klávesu F4 pro editaci souboru. Následně do souboru xorg.conf přidejte/změňte následující text. Tento text je třeba modifikovat v závislosti na Vašem LCD panelu! Potřebné informace by měly být součástí manuálu (jedná se zejména o rozlišení a obnovovací frekvenci).

Section "Device"
  Identifier "Videocard0"
  Driver   "vesa"
  VendorName "Videocard vendor"
  BoardName  "ATI Technologies Inc Unknown device 7162"
EndSection

Section "Monitor"
  Identifier  "Monitor0"
  ModelName  "LCD Panel 1280x800"
  HorizSync  31.5 - 90.0
  VertRefresh 59.9 - 60.1
  Option    "dpms"
EndSection
 
Section "Screen"
  Identifier  "Screen0"
  Device    "Videocard0"
  Monitor   "Monitor0"
  DefaultDepth 24
  SubSection  "Display"
   Viewport  0 0
   Depth   24
   Modes	  "1024x768"
  EndSubSection
EndSection

Pro uložení změn stiskněte klávesu Esc a potvrďte. Počítač restartujte pomocí kombinace kláves Ctrl + D.


1)
Systém souborů si lze představit jako soubor pravidel pro správu souborů a adresářů na pevném disku. Systém souborů tedy určuje jakým způsobem budou data fyzicky ukládána a organizována na disku. Každý operační systém má svůj systém souborů - např. NTFS v případě Windows XP nebo ext3 v případě Linuxu.
2)
Znáte-li aplikaci, kterou by bylo možné zdarma pro tyto účely použít, napište prosím na e-mailovou adresu michal_mackanic@volny.cz.
3)
Jeho velikost by měla být minimálně 100 MB na uživatele.
4)
Jedná se o odkládací oddíl a dva diskové oddíly zformátované systémem souborů ext3.
5)
V žádném případě se však nejedná o plnohodnotnou náhradu operační paměti. Zatímco z disku je možné načítat data rychlostí řádově desítek MB/s, v případě paměti RAM se jedná o několik set až tisíc MB/s.
 • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
 • autor: 127.0.0.1