navody:fc6prvni_kroky

Hlavní stránka

Kapitola První kroky není ve své podstatě samostatnou kapitolou. Tato kapitola představuje pouze rozcestník pro uživatele, kteří prvně nainstalovali operační systém Fedora Core a chtějí nainstalovat základní aplikace popř. provést elementární nastavení systému. Cílem této kapitoly je tak nasměrovat uživatele na ty části příručky, které jim umožní rychle uvést systém do stavu, kdy bude plně použitelný pro běžné desktopové nasazení.

Poznámka: Předpokladem je funkční připojení k Internetu.

Superuživatel

Vzhledem k tomu, že většina níže uvedených postupů vyžaduje účet tzv. superživatele, který figure v unixových systémech jako administrátor, je třeba se seznámit s obsahem kapitoly Obecné poznámky.

Nastavení repozitářů

Druhým nezbytným krokem je nastavení tzv. repozitářů. Repozitáře jsou servery, na kterých jsou uloženy aplikace pro systém Fedora Core ve formě tzv. balíčků. Klíčovým repozitářem, který nemáte nastaven hned po instalaci systému, je livna. Tento repozitář obsahuje řadu „nesvobodných“ aplikací, kodeků a ovladačů (např. mp3 kodeky a ovladače pro grafické karty nVidia a ATI). Více o instalaci aplikací ve Fedora Core se lze dočíst v kapitole Instalace aplikací. Součástí této kapitoly je také část zabývající se instalací aplikací pomocí balíčků.

Kapitola Doplňkové aplikace obsahuje návod na instalaci řady užitečných aplikací, které jsou rozděleny do devíti tématických celků. Konkrétně se jedná o:

Tyto aplikace jsou k dipozici zcela zdarma. Jediným předpokladem je funkční připojení k Internetu ve Fedora Core a nastavení potřebných repozitářů.

Následující kapitoly představují odkazy na nejčastěji používané aplikace, kodeky a ovladače. Při výběru těchto aplikací jsme vycházeli z často kladených dotazů na fóru a podnětů začínajících uživatelů.

Internet - Java a Flash

Prohlížeč Firefox neobsahuje v defaulní instalaci plug-in pro podporu Java ani Flash. Potřebné postupy pro nastavení této podpory jsou uvedeny v kapitole instalace javy a pluginu pro Firefox a v kapitole instalace pluginu Flash pro Firefox.

Multimédia - mp3 a DVD

Instalace multimediálních kodeků

Prvním krokem pro úspěšné používání multimédií ve Fedora Core je stáhnutí potřebných kodeků. Postup je uveden v kapitole instalace multimediálních kodeků.

Podpora přehrávání audio souborů ve formátu mp3

Vzhledem k patentovým problémům, které se váží k mp3, neobsahuje defaulní instalace Fedory Core podporu tohoto formátu. Podporu mp3 je možné stáhnout společně s audio přehrávači XMMS nebo Amarok.

Kapitola Ripování hudebních CD se zabývá převodem hudebních CD do formátů mp3 a Ogg Vorbis.

Přehrávání DVD video souborů

Pravděpodobně nejlepším přehrávačem DVD pro operační systémem Linux je aplikace Xine; pro přehrávání video souborů lze doporučit např. MPlayer.

Kancelář

Nejpropracovanějším kancelářským balíkem dostupným pod operačním systémem Linux je Open Office. Tento kancelářský balík je k dispozici také pro ostatní operační systémy včetně OS Windows. Jestliže jste Open Office nenainstalovali společně se systémem, postpujte podle kapitoly o instalaci OpenOffice.org. Návod také popisuje, jak doinstalovat podporu českého jazyka.

Po instalaci Fedory Core pravděpodobně narazíte na problém, že linuxové diskové oddíly nejsou „viditelné“ z OS Windows a naopak že diskové oddíly OS Windows nejsou viditelné z Fedora Core. V prvním případě je důvodem ignorace ze strany fi. Microsoft; v druhém případě je problémem patentové právo a nedostupnost specifikace systému souborů NTFS. Postup řešení těchto problémů je uveden kapitole o přístupu k ext2 z OS Windows a v kapitole jak připojit disky s NTFS.

Vzhledem k tomu, že ovladače pro grafické karty společnostní nVidia a ATI nejsou uvolněny pod licenci GPL, nejsou tyto ovladače zařazeny do standardní instalace ani repozitářů. Tyto ovladače jsou k dispozici na repozitáři livna a je třeba je ručně doinstalovat. Postup naleznete v kapitole instalace ovladačů pro grafické karty nVidia a ATI. Protože tato problematika patří jednoznačně mezi „evergreeny“, řadu postřehů a zkušeností naleznete také na našem diskuzním fóru.

Poznámka: Ačkoliv si to řada lidí dnes pravděpodobně neuvědomuje, podpora 3D není pro práci v Linuxu nezbytná. Pokud se Vám nepodaří 3D podporu zprovoznit a nejste vášnivý hráč, příznivec 3D efektů grafického prostředí a ani se nepotřebujete na fóru chlubit kolik fps Vám „vyhodí“ glxgears, nemusíte se kvůli tomu trápit :-).

Standardně není numerická klávesnice po nabootování Fedora Core aktivovaná. Ačkoliv se nejedná o nijak zásadní problém, je poněkud iritující pokaždém startu systému mačkat klávesu Num Lock. Dalším problémem může být pro začínajícího uživatele nastavení jazyka klávesnice a klávesových zkratek. Řešení výše uvedených problémů naleznete v této kapitole o klávesnici.

  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
  • autor: 127.0.0.1