navody:fc6pripojeni_disku

Hlavní stránka

Pro připojení oddílů se systémy souborů typu FAT a NTFS je třeba vědět, na kterém diskovém oddílu se nacházejí. Více o tom, jak zjitit jaký systém souborů se nachází na kterém diskovém oddílu, se dočtete v kapitole Vypsání tabulky rozdělení disku.

V systému Linux se diskové oddíly připojují do adresáře1), do kterého se „namapuje“ jejich obsah. K tomu, abyste byli schopni připojit diskový oddíl FAT nebo NTFS, je tedy nejprve zapotřebí tento adresář vytvořit. V následujícím textu budeme pro tyto účely využívat adresář /media/windows. Požadovaný adresář vytvoříte pomocí příkazů

mkdir /media/windows
chmod 777 -R /media/windows

Fedora Core nemá implicitně v jádře zabudovanou podporu pro systém souborů NTFS 2). Pokud chcete přistupovat k datům uloženým na diskových oddílech naformátovaných tímto systémem souboru, je nutné stáhnout rozšíření jádra.

yum -y install kmod-ntfs

Modul kmod-ntfs se doporučuje používat pouze pro čtení diskového oddílu. Modul sice zvládá také zápis, ale může dojít k poškození systému souborů ntfs. Pro tyto účely se doporučuje používat ovladač ntfs-3g.

Poznámka: Během stahování rozšíření jádra o podporu NTFS může dojít také ke stažení nového jádra namísto původního. Zavedení nového jádra s ovladačem NTFS vyžaduje restart počítače. Nové jádro také vyžaduje instalaci binárních ovladačů (tzn. těch, které nemáte instalovány přes yum).

Více informací o kmod-ntfs naleznete na http://www.linux-ntfs.org.

Pokud chcete na diskové oddíly také zapisovat, musíte použít ovladač ntfs-3g.

 yum -y install ntfs-3g

Poznámka: Ačkoliv to je možné, nedoporučuje se kombinovat použití obou ovladačů.

Předpokládejme, že oddíl se systémem souborů NTFS se nachází na /dev/hda1 a že přípojným bodem je /media/windows.

Používáte-li kmod-ntfs, je možné připojit oddíl NTFS pro čtení příkazem

mount /dev/hda1 /media/windows/ -t ntfs -o ro,nls=utf8,umask=0222

popř. odpojit příkazem

umount /media/windows/

Pokud používáte ntfs-3g, diskový oddíl připojíte pomocí příkazu

mount /dev/hda1 /media/windows/ -t ntfs-3g -o rw,nls=utf8,umask=0222

a odpojíte příkazem

umount /media/windos/

Předpokládejme, že oddíl se systémem souborů FAT se nachází na /dev/hda1 a že přípojným bodem je /media/windows. Oddíl FAT je možno připojit příkazem

mount /dev/hda1 /media/windows/ -t vfat -o iocharset=utf8,umask=000

popř. odpojit příkazem

umount /media/windows/

Předpokládejme, že oddíl se systémem souborů NTFS se nachází na /dev/hda1 a že přípojným bodem je /media/windows. Nejprve zazálohujte soubor fstab

cp /etc/fstab /etc/fstab_backup

a otevřete ho pomocí textového editoru

gedit /etc/fstab

Používáte-li kmod-ntfs, přidejte na konec souboru řádek

/dev/hda1  /media/windows ntfs ro,nls=utf8,umask=0222 0  0

Pokud používáte ntfs-3g, přidejte na konec souboru řádek

/dev/hda1  /media/windows ntfs-3g rw,nls=utf8,umask=0000 0  0

Uložte soubor fstab.

Poznámka: Soubor fstab musí vždy končit prázdnou řádkou - v opačné případě bude systém hlásit chybu.

Předpokládejme, že oddíl se systémem souborů FAT se nachází na /dev/hda1 a že přípojným bodem je /media/windows. Nejprve zazálohujte soubor fstab

cp /etc/fstab /etc/fstab_backup

a otevřete ho pomocí textového editoru

gedit /etc/fstab

Na konec souboru fstab přidejte následující řádek a soubor uložte.

/dev/hda1  /media/windows vfat rw,iocharset=utf8,umask=000 0  0

Poznámka: Soubor fstab musí vždy končit prázdnou řádkou - v opačné případě bude systém hlásit chybu.


1)
V případě Fedora Core se standardně jedná o některý z podadresářů adresáře /media.
2)
NTFS je systém souborů používaný OS Windows 2000 a Windows XP.
 • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
 • autor: 127.0.0.1