navody:fc6gnome

Hlavní stránka

Gnomeje výchozím grafickým prostředím pro Fedora Core. Jedná se projekt, jehož cílem je vytvořit jednoduché a intuitivní grafické prostředí a soubor „doprovodných“ aplikací k ovládání počítače založené na svobodném softwaru. Heslem projektu, který má vyjadřovat jednoduchost a použitelnost Gnome, je „just work“. Gnome je také oficiálním grafickým prostředím projektu GNU. Počátky projektu se datují do roku 1997, kdy Gnome mělo vzniknout jako protiváha grafického prostředí KDE založeném na tehdy „nesvobodné“ knihovně QT 1).

 Stránka Wikipedie pojednávající o grafickém prostřebí Gnome

Přidání pozadí pracovní plochy, ikon a témat

Pro přidání motivů pozadí pracovní plochy zadejte

wget -c http://easylinux.info/uploads/backgrounds.tar.gz
tar zxvf backgrounds.tar.gz -C /usr/share
rm -f backgrounds.tar.gz

a zkontrolujte, zda-li máte soubor backgrounds.xml ve Vašem adresáři .gnome.

ls $HOME/.gnome2/ | grep "backgrounds.xml"

V případě, že výše uvedeným příkazem zjistíte, že je soubor backgrounds.xml na „svém“ místě, zadejte

cp --preserve=ownership $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml_backup
sed -n -e '1,3p' $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml_backup > $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml
cat /usr/share/backgrounds/frog.xml >> $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml
sed -n -e '4,$p' $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml_backup >> $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml

V opačném případě zadejte

cp /usr/share/backgrounds/backgrounds.xml $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml
chmod 777 $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml

Jestliže chcete přidat ikony a témata, zadejte

wget -c http://easylinux.info/uploads/icons.tar.gz
tar zxvf icons.tar.gz -C $USER_HOME
rm -f icons.tar.gz
wget -c http://easylinux.info/uploads/themes.tar.gz
tar zxvf themes.tar.gz -C $USER_HOME
rm -f themes.tar.gz

Změnu témata lze provést přes nabídku Aplikace → Systém → Nastavení → Motiv.

Poznámka: Chcete-li pouze změnit pozadí pracovní plochy, stačí na plochu kliknout pravým tlačítkem myši a z nabídky vybrat položku Změnit pozadí plochy.

 Změna pozadí pracovní plochy

Obnovení pracovní plochy Gnome

Do příkazové řádky zadejte

killall nautilus

Zobrazení ikon na ploše (Počítač, Domov, Koš)

Spusttě Editor nastavení přes nabídku Aplikace → Systémové nástroje → Editor nastavení. V editoru nastavte

/ -> apps -> nautilus -> desktop -> computer_icon_visible (zaškrnuto)
/ -> apps -> nautilus -> desktop -> home_icon_visible (zaškrnuto)
/ -> apps -> nautilus -> desktop -> trash_icon_visible (zaškrnuto)

 Editor nastavení

Násilné vyprázdnění koše v Gnome

Koš lze násilím „vysypat“ pomocí příkazu

rm -fr $HOME/.Trash/

Odstranění duplicitních položek v nabídkovém panelu Gnome

Položky menu lze editovat pomocí Aplikace → Systém → Nastavení → Další nastavení → Menu Layout.

 Menu Layout

Další možností je ruční editace souborů v adresáři /usr/share/application.

Přidání / odebrání panelu a nastavení vlastností panelu

Grafické prostředí Gnome musí obsahovat minimálně jeden panel. Pro přidání panelu klikněte pravým tlačítkem myši na jeden z existujících panelů a vyberte položku Nový panel. Nový panel můžete uchopit pomocí levého tlačítka myši a přesunout na požadované místo na ploše.

Jestliže chcete panel odebrat, kliněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte položku Odstranit tento panel.

Vlastnosti panelu jako např. velikost, umístění na ploše a automatické ukrývání lze nastavit pomocí pravého tlačítka myši a následným výběrem položky Vlastnosti.

Přidání / odstranění ikon z panelu

Ikony lze na panel přidat velice snadno. Pravým tlačítkem myši klikněte na prázdné místo na panelu a vyberte položku + Přidat na panel…. Z následující nabídky je pak možné vybrat požadované položky. Mezi ty, které by Vás mohly zajímat, patří Indikátor klávesnice, Hodiny, Oznamovací oblast, Přepínač pracovních ploch, Zamknout obrazovku, Zobrazit pracovní plochu, Oddělovač a Spouštěč aplikace.

Jestliže chcete danou ikonu z panelu odstranit, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a zvolte -Odstranit z panelu.

Poznámka: Po té, co dokončíte „rozmisťování“ ikon na panelu, je vhodné je zabezpečit před nechtěným přemístěním. To provedete tak, že pravým tlačítkem myši kliknete na danou položku a zatrhnete políčko Zamknout do panelu.

Obnovení panelu Gnome

Do příkazové řádky zadejte

killall gnome-panel

Automatické zapnutí Num Lock při startu Gnome

Do příkazové řádky napište

yum -y install numlockx
cp /etc/gdm/Init/Default /etc/gdm/Init/Default_backup
gedit /etc/gdm/Init/Default

V souboru Default nalezněte řádek (mělo by se jednat o poslední řádek)

...
exit 0

a nad tento řádek přidejte

if [ -x /usr/bin/numlockx ]; then
 /usr/bin/numlockx on
fi

Soubor Default uložte. Přečtěte si kapitolu Jak restartovat Gnome bez restartu počítače.

Nastavení jazyka klávesnice

Předpokládejme, že na jednom z Vašich panelů je přidána ikona Indikátor klávesnice. Klikněte pravým tlačítkem na tuto ikonu, vyberte Otevřít nastavení klávesnice a pokračujte záložkou Rozložení. Vámi požadovanou klávesnici lze přidat pomocí tlačítka +Přidat. Přepínat mezi nastavenými klávesnicemi lze kliknutím levého tlačítka myši na ikonu. Klávesové zkratky pro přepínání klávesnice je možné nastavit v položce Nastavení klávesnice, kterou je možné vyvolat poklepáním levého tlačítka myši na ikonu Indikátor klávesnice.

 Rozložení klávesnice

Klávesové zkratky

Klávesové zkratky lze změnit / definovat pomocí nabídky Aplikace → Systém → Nastavení → Klávesové zkratky.

Spuštění aplikací při přihlášení

Jestliže chcete spustit některé aplikace automaticky při Vašem přihlášení do systému, klikněte na Aplikace → Systém → Nastavení → Další nastavení → Sezení. V okně Sezení pak vyberte záložku Programy při přihlášení a stiknětě tlačítko +Přidat. V okně Přidat program při přihlášení zadejte příkaz, který spouští požadovanou aplikaci.

 Nastavení aplikací, které mají být spouštěny při přihlášení uživatele

Automatické přihlášení do Gnome

Automatické přihlášení do grafického prostředí Gnome lze nastavit přes nabídku Aplikace → Prostředí → Správa → Přihlašovací obrazovka. Pomocí tohoto menu je možné např. změnit vzhled přihlašovací obrazovky, povolit vzdálené přihlášení nebo nastavit úroveň zabezpečení.

Pro automatické přihlášení se do systému je zapotřebí:

  • na záložce Uživatelé přidat do políčka Zahrnuté jméno uživatele, kterého chceme automaticky přihlašovat
  • na záložce Zabezpeční zatrhnout položku Povolit automatické přihlášení a do políčka Uživatel vepsat jméno uživatele, který bude automaticky přihlášen.

 Automatické přihlášení

Změna jazykového nastavení

Změnu jazyka grafického prostředí Gnome lze provést pomocí nabídky Aplikace → Systém → Správa → Jazyk. Aby se projevilo nové jazykové nastavení, je třeba se odhlásit a opětovně přihlásit.
Tímto postupem změníte jazykové nastavení všem uživatelům systému. K provedení změny je navíc zapotřebí znát heslo superuživatele. Jestliže chcete změnit jazykové nastavení pouze sobě, stačí, když na konec souboru .bashrc ve svém domovském adresáři 2) přidáte řádek

export LC_ALL=xx_XX

kde xx_XX značí zvolený jazyk. Pro češtinu použijte cs_CZ, pro angličtinu en_US, pro němčinu de_DE a pro francouštinu fr_FR. Seznam všech přípustných hodnot získáte pomocí příkazu locale -a.

Poznámka: K tomu, aby se projevila změna jazykového nastavení, je třeba se odhlásit a opětovně přihlásit do systému popř. restartovat Gnome.

Jak restartovat Gnome bez restartu počítače

Uložte a zavřete všechny aplikace. Stiskněte klávesy Ctrl + Alt + Backspace nebo do příkazové řádky napište

/usr/sbin/gdm-restart

Přepnutí se do konsolového módu v Gnome

Pro přepnutí do konzolového módu stikněte kombinaci klásev Ctrl + Alt + F1 (F2 - F6). Mezi jednotlivými konzolemi je pak možné přepínat pomocí Alt + F1 (F2 - F6). Pro návrat do Gnome stiskněte Alt + F7.

Zamezení použití klávesové kombinace Ctrl + Alt + Delete pro restartování X serveru v Gnome

cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup
gedit /etc/X11/xorg.conf

Přidejte následující řádky na konec souboru xorg.conf

Section "ServerFlags"
   Option    "DontZap"    "yes"
EndSection

Uložte soubor xorg.conf a přečtěte si kapitolu Jak restartovat Gnome bez restartu počítače.

Instalace ClipBoard pro Gnome

ClipBoard je aplikace pro krátkodobé uložení dat např. při kopírování mezi dokumenty nebo aplikacemi.

Poznámka: Prvních pět příkazů je nutné spustit s oprávněním superuživatele.

wget -c http://easylinux.info/uploads/gnome-clipboard-daemon-1.0.bin.tar.bz2
tar jxvf gnome-clipboard-daemon-1.0.bin.tar.bz2 -C /usr/bin/
rm -f gnome-clipboard-daemon-1.0.bin.tar.bz2
chown root:root /usr/bin/gnome-clipboard-daemon
chmod 755 /usr/bin/gnome-clipboard-daemon
gnome-clipboard-daemon &
exit
export EDITOR=gedit && crontab -e

Následující řádek přidejte na konec souboru

@reboot gnome-clipboard-daemon

Editovaný soubor uložte.

Instalace Desktop apletů (gDesklets)

gDesklets je programem, který umožňuje používání apletů / widgetů na pracovní ploše Gnome. Klasickým příkladem apletů / widgetů jsou hodiny, kalendář, informace o počasí, vytížení systémových zdrojů apod.

yum -y install gdesklets

Zde naleznete několik gDesklets.

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Příslušenství → gDesklets.

 Aplikace pro nastavení gDesklets

Nautilus je oficiálním správcem souborů pro grafické prostředí Gnome. Nautilus umožňuje nejen procházení souborů, ale také přístup k FTP zdrojům, sdíleným souborům / adresářům v síti a také je možné ho použít jako jednoduchý vypalovací program.

 Nautilus

Otevírání adresářů v jednom okně Nautilusu

Přes nabídku Aplikace → Systémové nástroje → Editor nastavení spusťte aplikaci Editor nastavení. V něm pak zaškrtněte

/ -> apps -> nautilus -> preferences -> always_use_browser

Zobrazování skrytých souborů a adresářů v okně Nautilusu

Pro dočasné zobrazení všech skrytých souborů / adresářů lze použít klávesovou zkratku Ctrl + H. Pro trvalé zobrazení strytých souborů / adresářů třeba v aplikaci Nautilus zatrhnout v sekci Implicitní pohled menu Upravit → Nastavení položku Zobrazit skryté a záložní soubory.

Prohlížení souborů a adresářů pomocí Nautilus jako superuživatel

Pomocí yum nainstalujte program Prohlížeč souborů (Root).

yum -y install gksu

V aplikaci gedit vytvořte soubor Nautilus-root.desktop

gedit /usr/share/applications/Nautilus-root.desktop

přidejte do něj následující řádky

[Desktop Entry]
Name=Prohlížeč souborů (Root)
Comment=prohlížejte systém souborů
Exec=gksu "nautilus --browser ."
Icon=file-manager
Terminal=false
Type=Application
Categories=Aplikace;Systém;

a soubor uložte.

Prohlížeč souborů s právy superuživatele spusťte Aplikace → Systémové nástroje → Prohlížeč souborů (Root).

Otevření terminálu superuživatele v okně Nautilus

gedit ~/.gnome2/nautilus-scripts/"Otevřít terminál superuživatele"

Do souboru Otevřít terminál superuživatele přidejte následující řádky

#!/bin/sh
cd $NAUTILUS_SCRIPT_CURRENT_URI
sudo gnome-terminal

a soubor uložte.

Terminál spustíte pravým kliknutím myši na plochu, výběrem položky Skripty a následně kliknutím na Otevřít terminál superuživatele.

Změna nastavení defaultních aplikací pro otevření souborů

Otevřete nabídku Vlastnosti poklepáním pravého tlačítka nad ikonou souboru. V záložce Otevřít s můžete změnit defaultní aplikaci pro otevření daného typu souborů. Další aplikace je možné přidat pomocí tlačítka Přidat.


1)
Tato knihovna byla později uvolně pod licencí GPL/LGPL.
2)
Domovský adresář je defaultním adresářem uživatele. Ve většině případů se jedná o adresář /home/jmeno_uzivatele.
  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
  • autor: 127.0.0.1