navody:fc6nekomercni_aplikace_internet

Nekomerční aplikace

Stáhněte samorozbalovací soubor pro Linux (jre-1_5_0_09-linux-i586.bin) z domovských stránek aplikace Java a uložte jej do svého domovského adresáře.

Následujícími příkazy nainstalujete Java plug-in.

mv jre-1_5_0_09-linux-i586.bin /opt
cd /opt
chmod +x jre-1_5_0_09-linux-i586.bin
./jre-1_5_0_09-linux-i586.bin
ln -s /opt/jre1.5.0_09/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so /usr/lib/mozilla/plugins/libjavaplugin_oji.so

Pomocí příkazu

ls /usr/lib/mozilla/plugins

se ujistěte, že jsou symbolické linky „zelené“. Jestliže chcete zprovoznit „Java enabled“ aplikace jako např. limewire, zadejte v příkazové řádce

gedit /etc/profile.d/java.sh

a přidejte následující řádky do nově vytvořeného souboru java.sh.

#!/bin/sh
JAVA_HOME=/usr/java/jre1.5.0_09
export JAVA_HOME
JAVA_BIN=$JAVA_HOME/bin
CLASSPATH=$CLASSPATH:$JAVA_HOME:$JAVA_HOME/lib
PATH=$JAVA_BIN:$PATH
export JAVA_BIN CLASSPATH PATH

Uložte soubor java.sh.

source /etc/profile.d/java.sh
/usr/sbin/alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jre1.5.0_09/bin/java 2
/usr/sbin/alternatives --config java

Následně se Vám zobrazí následující obrazovka

 There are 2 programs which provide 'java'.
 
  Selection  Command
 -----------------------------------------------
 
 *+ 1      /usr/lib/jvm/jre-1.4.2-gcj/bin/java
  2      /opt/jre1.5.0_09/bin/java
 
 Enter to keep the current selection[+], or type selection number:

Zadejte 2 a otestujte funkčnost Javy.

Poznámka: Jestliže výše uvedený postup nebude fungovat, je možné, že došlo k vydání novější verze Javy. V tomto případě je pak nutné nahradit jre-1_5_0_09-linux-i586.bin odpovídajícím jménem souboru.

Nejprve je třeba nastavit repozitář obsahující Macromedia Flash.

wget http://macromedia.mplug.org/macromedia-i386.repo
mv macromedia-i386.repo /etc/yum.repos.d/

Instalaci příslušného balíčku provedete pomocí příkazu

yum --enablerepo=macromedia install flash-plugin

Restartujte Mozilla Firefox.

Firestarter je firewallem, který využívá systému Netfilter (iptables/ipchains) vestavěného do Linuxového jádra. Firestarter tedy představuje grafické rozhraní pro konfiguraci firewallu.

yum -y install firestarter

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Systémové nástroje → Firestarter.

Ethereal je aplikace pro analýzu vytížení sítě a odhalování příčin případných problémů.

yum -y install ethereal ethereal-gnome

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → Ethereal.

Nessus je aplikaci pro testování „zranitelnosti“ systému. Tato aplikace skenuje otevřené porty v systému, které se snaží následně zneužít pro průnik. Kromě toho je Nessus schopen provést ověření hesel pomocí slovníku či hrubé síly1).

Více o této aplikaci naleznete na stránkách http://www.nessus.org/.

NetworkManager je softwarová utilita pro zjednodušení používání (zejména bezdrátových) počítačových sítí na linuxových systémech.

NetworkManager spustíte pomocí

/sbin/chkconfig --level 345 NetworkManager on
/sbin/chkconfig --level 345 NetworkManagerDispatcher on
/sbin/service NetworkManager start
/sbin/service NetworkManagerDispatcher start

Klikněte na „radar“ nebo ikonu v systémové liště, vyberte Nová bezdrátová síť a zadejte Vaše údaje.

Ilustrační screenshot naleznete zde.

yum -y install d4x

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → Downloader for X.

 gFTP

yum -y install gftp

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → gFTP.

wget -c http://easylinux.info/uploads/linuxdcpp.tar.gz 
tar zxvf linuxdcpp.tar.gz -C /opt
rm -f linuxdcpp.tar.gz
gedit /opt/linuxdcpp/start

Do nově vytvořeného souboru start vložte

cd /opt/linuxdcpp; ./linuxdcpp

Soubor uložte a nastavte přístupová práva k souboru.

chmod 555 /opt/linuxdcpp/start

Dále vytvořte soubor dcpp.desktop.

gedit /usr/share/applications/dcpp.desktop

Do nově vytvořeného souboru vložte následující řádky

[Desktop Entry] 
Name=DC++
Comment=P2P Client
Exec=/opt/linuxdcpp/start
Icon=/opt/linuxdcpp/piximage/dc++.png
Terminal=true
Type=Application
Categories=Application;Network;

Soubor uložte.

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → DC++.

Instalaci je možné provést pomocí aplikace yum

yum install azureus

nebo „ručně“ (viz. dále)

wget -c http://heanet.dl.sourceforge.net/sourceforge/azureus/Azureus_2.3.0.6_linux.tar.bz2
tar jxvf Azureus_2.3.0.6_linux.tar.bz2 -C /opt
rm -f Azureus_2.3.0.6_linux.tar.bz2
gedit /usr/share/applications/azureus.desktop

Přidejte následující řádky do nově vytvořeného souboru azureus.desktop.

[Desktop Entry] 
Name=Azureus
Comment=A Bittorrent client
Exec=/opt/azureus/azureus
Icon=/opt/azureus/Azureus.png
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Network;

Soubor uložte.

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → Azureus.

yum -y install amule

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → aMule.

wget -c http://easylinux.info/uploads/LimeWireOther.zip
unzip -u LimeWireOther.zip -d /opt/
rm -f LimeWireOther.zip
gedit /usr/bin/runLime.sh

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru runLime.sh.

cd /opt/LimeWire/
./runLime.sh

Uložte editovaný soubor runLime.sh.

chmod +x /usr/bin/runLime.sh
gedit /usr/share/applications/LimeWire.desktop

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru LimeWire.desktop.

[Desktop Entry]
Name=LimeWire
Comment=LimeWire
Exec=runLime.sh
Icon=/opt/LimeWire/LimeWire.ico
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Network;

Uložte editovaný soubor LimeWire.desktop.

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → LimeWire.

Skype je proprietární P2P Internetová telefoní síť. Aplikace Skype umožňuje telefonovat přes Internet.

Aplikaci lze nainstalovat z univerzálního linuxového balíčku pomocí příkazů

wget -c http://www.skype.com/go/getskype-linux-static
tar jxvf skype_staticQT-1.3.0.53-generic.tar.bz2 -C /opt/
rm -f skype_staticQT-1.3.0.53-generic.tar.bz2
ln -s /opt/skype-1.3.0.53/skype /usr/bin/skype
cp /opt/skype-1.3.0.53/skype.desktop /usr/share/applications/skype.desktop
cp /opt/skype-1.3.0.53/icons/skype_32_32.png /usr/share/pixmaps/skype.png

Jestliže na stránce http://www.skype.com/download/skype/linux/ existuje balíček .rpm pak doporučujeme použít tento balíček.

 Skype

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → Skype.

Poznámka: Ke zprovoznění aplikace bude zapotřebí nastavit mikrofon. Nastavení lze provést pomocí příkazu

alsamixer -c cislo_zvukove_karty -V all

kde cislo_zvukove_karty je standardně 0. Následující sada obrazovek představuje vzorové nastavení aplikace alsamixer.

 Nastavení - 1.obrazovka
 Nastavení - 2.obrazovka
 Nastavení - 3.obrazovka
 Nastavení - 4.obrazovka

Mezi jednotlivými položkami se pohybujete pomocí šipek doleva/doprava, hlasitost přidáváte pomocí šipek nahoru/dolů. Vypnout/zapnout příslušnou položku lze pomocí klávesy M a mód CAPTUR nastavíte mezerníkem. V případě, že ani po tomto nastavení nebude fungovat mikrofon, nastavte přímo v aplikaci Skype ovladače OSS přes nabídku Tools → Options… → Sound Devices.

Standardním e-mailovým klientem v Gnome je Evolution. Alternativou je pak Thunderbird, který je vyvíjen Mozilla Foundation2).

yum -y install thunderbird

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → Thunderbird.

Pan je tzv. news klient pro Gnome. Slouží k off-line čtení příspěvků do diskusních fór. Nejvýznamnější fórum v českém jazyce je na stránkách http://www.abclinuxu.cz3).

yum -y install pan

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → Pan Newsreader.

RSSowl je stejně jako Pan news klientem a slouží především k off-line čtění příspěvků do diskusních fór.

wget -c http://easylinux.info/uploads/rssowl_linux_1_1_3_bin.tar.gz
tar zxvf rssowl_linux_1_1_3_bin.tar.gz -C /opt/
rm -f rssowl_linux_1_1_3_bin.tar.gz
chown -R root:root /opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/
gedit /usr/bin/runRSSOwl.sh

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru runRSSOwl.sh.

export MOZILLA_FIVE_HOME=/usr/lib/mozilla-firefox
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:${MOZILLA_FIVE_HOME}:${LD_LIBRARY_PATH}
cd /opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/
./run.sh

Uložte editovaný soubor runRSSOwl.sh.

chmod +x /usr/bin/runRSSOwl.sh
gedit /usr/share/applications/RSSOwl.desktop

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru RSOOwl.desktop.

[Desktop Entry]
Name=RSSOwl
Comment=RSSOwl
Exec=runRSSOwl.sh
Icon=/opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/rssowl.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Network;

Uložte editovaný soubor RSOOwl.desktop.

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → RSOOwl.


1)
Testování hesel slovníkovým přístupem spočívá v tom, že namísto hesla jsou postupně dosazována slova z předem připravené databáze (povětšinou se jedná o slovník). V případě hrubé síly je heslo generována znak po znaku, dokud není uhodnuto popř. nejsou vyčerpány všechny kombinace.
2)
Mozilla Foundation má na „svědomí“ také populární webový prohlížeč Mozilla Firefox.
3)
Toto fórum se zabývá všemi linuxovými distribuce (tj. není výhradně zaměřené na Fedora Core).
 • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
 • autor: 127.0.0.1