navody:fc6nekomercni_aplikace_kancelar

Nekomerční aplikace

OpenOffice je komplexní kancelářský balík, za kterým stojí společnost Sun. Ve světě open source je jakousi protiváhou produktu MS Office od společnosti Microsoft, se kterým je z velké části kompatibilní. OpenOffice je kompletně přeložen do češtiny a to včetně nápovědy. Kancelářský balík obsahuje textový editor (Writer), modul pro editaci matematických rovnic (Math), tabulkový procesor (Calc), aplikaci na tvorbu prezentací (Impress) a jednoduchý grafický editor (Draw). Výchozím formátem pro ukládání dokumentů je ODF, který byl přijat standard ISO. V současnosti je vyvíjen plug-in, který zajistí podporu tohoto formátu také přímo v MS Office1) Další velice příjemnou možností je přímý export dokumentů vytvořeným pomocí OpenOffice do formátu PDF.

 Writer
 Calc
 Impress

Instalaci celého balíku Openoffice lze provést z příkazové řádky pomocí

yum -y install openoffice.org-core
yum -y install openoffice.org-writer
yum -y install openoffice.org-math
yum -y install openoffice.org-calc
yum -y install openoffice.org-xsltfilter
yum -y install openoffice.org-impress
yum -y install openoffice.org-draw

Podporu češtiny včetně kontroly pravopisu pak doinstalujete pomocí

yum -y install openoffice.org-langpack-cs_CZ
yum -y openoffice.org-dict-cs_CZ

Jednotlivé aplikace kancelářského balíku OpenOffice naleznete v nabídce Aplikace → Kancelář.

Defaultní instalace sice obsahuje prohlížeč PDF dokumentů Evince, avšak budete-li trvat na aplikaci Adobe Reader, je nutná ruční instalace.

wget -c http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/unix/7x/7.0.5/enu/AdobeReader_enu-7.0.5-1.i386.rpm
yum -y install compat-libstdc++-33
rpm -i AdobeReader_enu-7.0.5-1.i386.rpm
rm -f AdobeReader_enu-7.0.5-1.i386.rpm

Vzhledem k tomu, že se Abode Reader „nesnáší“ s Fedora Core 6, je třeba provést úpravu souboru acroread.

gedit /usr/bin/acroread

V otevřeném souboru acroread nahraďte řádek 418

echo $mfile| sed 's/libgtk-x11-\([0-9]*\).0.so.0.\([0-9]\)00.\([0-9]*\)\|\(.*\)/\1\2\3/g'

řádkem

echo $mfile| sed 's/libgtk-x11-\([0-9]*\).0.so.0.\([0-9]*\)00.\([0-9]*\)\|\(.*\)/\1\2\3/g'

a řádek 643

MIN_GTK_VERSION="240"

řádkem

MIN_GTK_VERSION="2040"

Uložte soubor acroread.

Aplikaci lze pak spustit přes nabídku Aplikace → Kancelář → Acrobat Reader. Adobe Reader má tendeci běžet na pozadí i po té, co je řádně ukončen, čímž spotřebovává systémové prostředky!

Poznámka: Výše uvedený postup byl převzat ze stránek www.mjmwired.net.

Přidání Adobe Reader mezi mozilla plug-ins umožní prohlížení PDF dokumentů přímo v okně prohlížeče.

cd /usr/lib/mozilla/plugins
ln -s /usr/local/Adobe/Acrobat7.0/Browser/intellinux/nppdf.so
yum -y install xfonts-arabic
yum -y install xfonts-chinese
yum -y install xfonts-gujarati
yum -y install xfonts-hebrew
yum -y install xfonts-hindi
yum -y install xfonts-japanese
yum -y install xfonts-xorg-truetype
wget -c http://easylinux.info/uploads/msttcorefonts-1.3-4.noarch.rpm
rpm -ivh msttcorefonts-1.3-4.noarch.rpm
/etc/init.d/xfs restart
rm -f msttcorefonts-1.3-4.noarch.rpm

1)
V současné době je k dispozici plug-in od společností Microsoft. Vzhledem k neuspokojivým výsledkům však vlastní plug-in připravuje také společnost Sun.
  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
  • autor: 127.0.0.1