navody:fc6nekomercni_aplikace_programovani_vyvoj

Nekomerční aplikace

Nvu je WYSIWYG HTML editor, který byl vytvořen jako open source alternativa k aplikacím Microsoft FrontPage a MacroMedia Dreamweaver.

yum -y install xorg-x11-deprecated-libs
wget -c http://www.nvu.com/download/linux/1.0/nvu-1.0-RedHat_and_Fedora/nvu-1.0-1.rhel4.fs.i386.rpm
rpm -ivh nvu-1.0-1.rhel4.fs.i386.rpm
rm -f nvu-1.0-1.rhel4.fs.i386.rpm

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Programování → Nvu.

Bluefish je editorem vhodným pro řadu programovacích a formátovacích jazyků, které jsou používány pro vývoj webových stránek. Kontrétně se jedná o XML, HTML, XHTML, CSS, PHP a Python.

yum -y install bluefish

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Programování → Bluefish.

Quanta Plus je webovým vývojovým prostředím pro KDE. Jedná se o „hybrida“ mezi textovým (např. Bluefish) a WYSIWYG (např. Nvu) editorem.

yum -y install kdewebdev

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Programování → Quanta Plus.

Vývojové nástroje je skupina programu pro kompilaci aplikací psaných v jazyce C/C++ (ale i v jiných). Celou skupinu nástrojů nainstalujete příkazem

yum -y groupinstall "Development Tools"

Všechny skupiny vývojových nástrojů naleznete v nabídce Aplikace → Přidat/Odebrat Software pod skupinou Vývoj, kde je můžete také snadno přidat.

rpm --import /usr/share/rhn/RPM-GPG-KEY
yum -y install anjuta

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Programování → Anjuta IDE.

  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
  • autor: 127.0.0.1