navody:fc5prirucka22

Hlavní stránka

Gnome je výchozím grafickým prostředím pro Fedora Core. Jedná se projekt, jehož cílem je vytvořit jednoduché a intuitivní grafické prostředí k ovládání počítače založené na svobodném softwaru. Gnome je oficiálním grafickým prostředím projektu GNU. Následující kapitola pojednává o nastavení tohoto prostředí.

Přidání pozadí pracovní plochy, ikon a témat

Pro přidání motivů pozadí pracovní plochy zadejte

wget -c http://easylinux.info/uploads/backgrounds.tar.gz
tar zxvf backgrounds.tar.gz -C /usr/share
rm -f backgrounds.tar.gz

a zkontrolujte, zda-li máte soubor backgrounds.xml ve Vašem adresáři .gnome.

ls $HOME/.gnome2/ | grep "backgrounds.xml"

V případě, že výše uvedeným příkazem zjistíte, že je soubor backgrounds.xml na „svém“ místě, zadejte

cp --preserve=ownership $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml_backup
sed -n -e '1,3p' $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml_backup > $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml
cat /usr/share/backgrounds/frog.xml >> $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml
sed -n -e '4,$p' $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml_backup >> $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml

V opačném případě zadejte

cp /usr/share/backgrounds/backgrounds.xml $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml
chmod 777 $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml

Jestliže chcete přidat ikony a témata, zadejte

wget -c http://easylinux.info/uploads/icons.tar.gz
tar zxvf icons.tar.gz -C $USER_HOME
rm -f icons.tar.gz
wget -c http://easylinux.info/uploads/themes.tar.gz
tar zxvf themes.tar.gz -C $USER_HOME
rm -f themes.tar.gz

Změnu témata lze provést přes nabídku Aplikace → Prostředí → Nastavení → Motiv.

Poznámka: Chcete-li pouze změnit pozadí pracovní plochy, stačí na plochu kliknout pravým tlačítkem myši a z nabídky vybrat položku Změnit pozadí plochy.

Obnovení pracovní plochy Gnome

Do příkazové řádky zadejte

killall nautilus

Zobrazení ikon na ploše (Počítač, Domov, Koš)

Spusttě Editor nastavení přes nabídku Aplikace → Systémové nástroje → Editor nastavení. V editoru nastavte

/ -> apps -> nautilus -> desktop -> computer_icon_visible (zaškrnuto)
/ -> apps -> nautilus -> desktop -> home_icon_visible (zaškrnuto)
/ -> apps -> nautilus -> desktop -> trash_icon_visible (zaškrnuto)

Násilné vyprázdnění koše v Gnome

Koš lze násilím „vysypat“ pomocí příkazu

rm -fr $HOME/.Trash/

Odstranění duplicitních položek v nabídkovém panelu Gnome

Položky menu lze odstranit editací souboru applications-kmenuedit.menu v adresáři /home/$HOME/.config/menus/ nebo prostřednictvím aplikace Alacarte.

Přidání / odebrání panelu a nastavení vlastností panelu

Grafické prostředí Gnome musí obsahovat minimálně jeden panel. Pro přidání panelu klikněte pravým tlačítkem myši na jeden z existujících panelů a vyberte položku Nový panel. Nový panel můžete uchopit pomocí levého tlačítka myši a přesunout na požadované místo na ploše.

Jestliže chcete panel odebrat, kliněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte položku Odstranit tento panel.

Vlastnosti panelu jako např. velikost, umístění na ploše a automatické ukrývání lze nastavit pomocí pravého tlačítka myši a následným výběrem položky Vlastnosti.

Přidání / odstranění položek a ikon z panelu

Položky a ikony lze na panel přidat velice snadno. Pravým tlačítkem myši klikněte na panel a vyberte položku + Přidat na panel…. Z následující nabídky je pak možné vybrat požadované položky. Mezi ty, které by Vás mohly zajímat, patří Indikátor klávesnice, Hodiny, Oznamovací oblast, Přepínač pracovních ploch, Zamknout obrazovku, Zobrazit pracovní plochu, Oddělovač a Spouštěč aplikace.

Jestliže chcete danou položku / ikonu z panelu odstranit, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a zvolte -Odstranit z panelu.

Poznámka: Po té, co dokončíte „rozmisťování“ položek / ikon na panelu, je vhodné je zabezpečit před nechtěným přemístěním. To provedete tak, že pravým tlačítkem myši kliknete na danou položku a zatrhnete políčko Zamknout do panelu.

Obnovení panelu Gnome

Do příkazové řádky zadejte

killall gnome-panel

Automatické zapnutí Num Lock při startu Gnome

Do příkazové řádky napište

yum -y install numlockx
cp /etc/gdm/Init/Default /etc/gdm/Init/Default_backup
gedit /etc/gdm/Init/Default

V souboru Default nalezněte řádek (mělo by se jednat o poslední řádek)

...
exit 0

a nad tento řádek přidejte

if [ -x /usr/bin/numlockx ]; then
 /usr/bin/numlockx on
fi

Soubor Default uložte. Přečtěte si kapitolu Jak restartovat Gnome bez restartu počítače.

Nastavení jazyka klávesnice

Předpokládejme, že na jednom z Vašich panelů je přidána ikona Indikátor klávesnice. Klikněte pravým tlačítkem na tuto ikonu, vyberte Otevřít nastavení klávesnice a pokračujte záložkou Rozložení. Vámi požadovanou klávesnici lze přidat pomocí tlačítka +Přidat. Přepínat mezi nastavenými klávesnicemi lze kliknutím levého tlačítka myši na ikonu popř. je možné nastavit klávesovou zkratku.

Klávesové zkratky

Klávesové zkratky lze změnit / definovat pomocí nabídky Aplikace → Prostředí → Nastavení → Klávesové zkratky.

Automatické přihlášení do Gnome

Automatické přihlášení do grafického prostředí Gnome lze nastavit přes nabídku Aplikace → Prostředí → Správa → Přihlašovací obrazovka. Pomocí tohoto menu je možné např. změnit vzhled přihlašovací obrazovku, povolit vzdálené přihlášení nebo nastavit úroveň zabezpečení.

Pro automatické přihlášení se do systému je zapotřebí:

  • na záložce Uživatelé přidat do políčka Zahrnuté jméno uživatele, kterého chceme, automaticky přihlašovat
  • na záložce Zabezpeční zatrhnout položku Povolit automatické přihlášení a do políčka Uživatel vepsat jméno uživatele, který bude automaticky přihlášen.

Změna jazykového nastavení

Změnu jazyka grafického prostředí Gnome lze provést pomocí nabídky Aplikace → Prostředí → Správa → Jazyk. Aby se projevilo nové jazykové nastavení, je třeba se odhlásit a opětovně přihlásit.
Tímto postupem změníte jazykové nastavení všem uživatelům systému. K provedení změny je navíc zapotřebí znát heslo superuživatele. Jestliže chcete změnit jazykové nastavení pouze sobě, stačí, když na konec souboru .bashrc ve svém domovském adresáři 1) přidáte řádek

export LC_ALL=xx_XX

kde xx_XX značí zvolený jazyk. Pro češtinu použijte cs_CZ, pro angličtinu en_US, pro němčinu de_DE a pro francouštinu fr_FR. Seznam všech přípustných hodnot získáte pomocí příkazu locale -a.

Poznámka: K tomu, aby se projevila změna jazykového nastavení, je třeba se odhlásit a opětovně přihlásit do systému.

Jak restartovat Gnome bez restartu počítače

Uložte a zavřete všechny aplikace. Stiskněte klávesy Ctrl + Alt + Backspace nebo do příkazové řádky napište

/etc/init.d/gdm restart

Přepnutí se do konsolového módu v Gnome

Pro přepnutí do konzolového módu stikněte kombinaci klásev Ctrl + Alt + F1 (F2 - F6). Mezi jednotlivými konzolemi je pak možné přepínat pomocí Alt + F1 (F2 - F6). Pro návrat do Gnome stiskněte Alt + F7.

Zamezení použití klávesové kombinace Ctrl + Alt + Delete pro restartování X serveru v Gnome

cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup
gedit /etc/X11/xorg.conf

Přidejte následující řádky na konec souboru xorg.conf

Section "ServerFlags"
Option		"DontZap"		"yes"
EndSection

Uložte soubor xorg.conf a přečtěte si kapitolu Jak restartovat Gnome bez restartu počítače.

Nautilus je oficiálním správcem souborů pro grafické prostředí Gnome. Nautilus umožňuje nejen procházení souborů, ale také přístup k FTP zdrojům, sdíleným souborům / adresářům v síti a také je možné ho použít jako jednoduchý vypalovací program.

Otevírání adresářů v jednom okně Nautilusu

Přes nabídku Aplikace → Systémové nástroje → Editor nastavení spusťte aplikaci Editor nastavení. V něm pak zatrhněte

/ -> apps -> nautilus -> preferences -> always_use_browser

Zobrazování skrytých souborů a adresářů v okně Nautilusu

Pro dočasné zobrazení všech skrytých souborů / adresářů lze použít klávesovou zkratku Ctrl + H. Pro trvalé zobrazení strytých souborů / adresářů třeba v aplikaci Nautilus zatrhnout v sekci Implicitní pohled menu Upravit → Nastavení položku Zobrazit skryté a záložní soubory.

Prohlížení souborů a adresářů pomocí Nautilus jako superuživatel

Pomocí yum nainstalujte program Prohlížeč souborů (Root).

yum -y install gksu

V aplikaci gedit vytvořte soubor Nautilus-root.desktop

gedit /usr/share/applications/Nautilus-root.desktop

přidejte do něj následující řádky

[Desktop Entry]
Name=Prohlížeč souborů (Root)
Comment=prohlížejte systém souborů
Exec=gksu "nautilus --browser ."
Icon=file-manager
Terminal=false
Type=Application
Categories=Aplikace;Systém;

a soubor uložte.

Prohlížeč souborů s právy superuživatele spusťte Aplikace → Systémové nástroje → Prohlížeč souborů (Root).

Otevření terminálu superuživatele v okně Nautilus

gedit ~/.gnome2/nautilus-scripts/"Otevřít terminál superuživatele"

Do souboru Otevřít terminál superuživatele přidejte následující řádky

#!/bin/sh
cd $NAUTILUS_SCRIPT_CURRENT_URI
sudo gnome-terminal

a soubor uložte.

Terminál spustíte pravým kliknutím myši na plochu, výběrem položky Skripty a následně kliknutím na Otevřít terminál superuživatele.

Změna nastavení defaultních aplikací pro otevření souborů

Otevřete nabídku Vlastnosti poklepáním pravého tlačítka nad ikonou souboru. V záložce Otevřít s můžete změnit defaultní aplikaci pro otevření daného typu souborů. Další aplikace je možné přidat pomocí tlačítka Přidat.


1)
Domovský adresář je defaultním adresářem uživatele. Ve většině případů se jedná o adresář /home/jmeno_uzivatele.
  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
  • autor: 127.0.0.1