navody:fc5prirucka7

Hlavní stránka

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, některé úkony (např. instalaci novým aplikací, modifikaci skriptů) je třeba provádět s oprávněním tzv. superuživatele. Práva superuživatele jsou „nedělitelná“ - to znamená, že osoba, která vládne heslem superuživatelem, vládne celým systémem. Tento „bezpečnostní“ problém se dá vyřešit pomocí příkazu sudo.

sudo přijímá jako svůj argument příkaz, který následně spustí s právy superuživatele. Před samotným vykonáním tohoto příkazu však sudo kontroluje soubor /etc/sudousers, který obsahuje seznam lidí, kteří mohou sudo používat, a seznam příkazů, které mohou tito lidé používat.

gedit /etc/sudoers

V otevřeném souboru nalezněte řádky

# User privilege specification
root	ALL=(ALL) ALL

Zkopírujte tyto dva řádky a přidejte řádek s Vaším uživatelským jménem.

# User privilege specification
root	ALL=(ALL) ALL
your_user_name ALL=(ALL)NOPASSWD: ALL

Sekce NOPASSWD: je nepovinná. Jestliže však pracuje v prostředí, o kterém se domníváte, že s sebou může přinášet určitá bezpečnostní rizika, neopoužívejte tuto volbu. Jednoduše odstraňte tuto část z příslušné řádky. Jestliže tuto sekci nepoužijite, budete v případě, že spustíte příkaz pomocí sudo, dotázáni na Vaše heslo a nikoliv heslo superuživatele.

Superuživatel je „nejmocnějším“ uživatelem systému Linux. Má právo přistupovat, smazat nebo změnit libovolné soubory či adresáře v systému a může také spustit nebo ukončit libovolný proces 1).

Pomocí následujícího příkazu lze změnit/nastavit heslo superuživatele.

passwd root

Pomocí následujícího příkazu lze zakázat používání účtu superuživatele 2).

passwd -l root

Práce s operačním systémem Linux je podmíněna existencí tzv. účtu. Účty patří uživatelům, kteří se do systému přihlašují pomocí svého jména a hesla. Po úspěšném přihlášení se do systémů mohou uživatelé v rozsahu jim přiřazeným práv vytvářet, měnit a mazat soubory a adrešáře popř. spouštět procesy. Tato práva je možné definovat na úrovni jednotlivého uživatele nebo hromadně na úrovni tzv. skupin a těmto skupinám pak přiřazovat uživatele 3).

Program pro správu uživatelů a skupin uživatelů lze spustit přes nabídku Aplikace → Systémová nastavení → Uživatelé a skupiny.

V příkazové řádce lze přidat/ubrat uživatele pomocí příkazů useradd resp. userdel. Skupiny pak lze přidat/ubrat pomocí příkazů groupadd a groupdell. Více viz. kapitola Uživatelé.

Jak již bylo řečeno výše, každý soubor a adresář má v OS Linux svého majitele, kterým je zpravidla uživatel, který jej vytvořil. Ten, společně se superuživatelem, pak může udělovat/odebírat práva 4) spojená s tímto souborem popř. adresářem jiným uživatelům.

Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor popř. adresář a z nabídky vyberte Vlastnosti. Požadovaná práva nastavíte v záložce Oprávnění.


Poznámka: Pro nastavení změny vlastnictví souborů / adresářů pomocí příkazové řádky přečtěte kapitolu chmod.

U každého souboru/adresáře je možné vedle výše zmiňovaných práv změnit osobu jejich vlastníka. Z logiky věci vyplývá, že tuto změnu může provést současný vlastník popř. superuživatel. Změnu „vlastnictví“ souboru/adresáře lze provést pomocí příkazu chown.

chown jmeno_noveho_vlastnika umisteni_souboru_nebo_adresaru

1)
Toto se týká také souborů, adresářů a procesů, které patří jiným uživatelům.
2)
Pravděpodobně není dobrý nápad použít tento příkaz, pokud opravdu nevíte, co děláte.
3)
Přitom platí, že jeden uživatel může být členem několika skupin. Tímto jednodochým způsobem lze nastavit relativně komplikovaný systém práv.
4)
Konkrétně se jedná o právo čtení, zápisu a spuštění v případě souboru a o právo prohlížení obsahu, manipulace se soubory a zobrazování informací o souborech v případě adresáře.
  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
  • autor: 127.0.0.1