navody:fc5prirucka15

Hlavní stránka

Změna preferovaného e-mailového klienta na Mozilla Thurderbird

Spusťe Aplikace → Nastavení → Další nastavení → Preferované aplikace a v sekci Preferovaný e-mailový klient zadejte v poli Defaultní e-mailový klient příkaz

mozzila-thunderbird %s

Rychlejší nahrávání stránek v Mozilla Firefox

Spusťte prohlížeč Mozilla Firefox a do adresové řádky zadejte

about:config

V řádce Filter postupně odfiltrujte jednotlivé níže uvedené položky a nastavte jejich parametry na uvedené hodnoty.

network.dns.disableIPv6 -> true
network.http.pipelining -> true
network.http.pipelining.maxrequests -> 8
network.http.proxy.pipelining -> true

Restartujte prohlížeč.

Zobrazení menu GRUB při bootování systému

cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gedit /boot/grub/menu.lst

V souboru menu.lst nalezněte následující řádek

...
hiddnemenu
...

nahraďte ho řádkem

#hiddenmenu

a soubor uložte.

Nastavení časového limitu pro menu GRUB při bootování

cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gedit /boot/grub/menu.lst

V souboru menu.lst nalezněte následující řádek (číslo se může lišit)

...
timeout 3
...

číslo, které následuje po timeout přepište na požadovanou hodnotu a soubor uložte.

Změna defaultního OS v menu GRUB

cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gedit /boot/grub/menu.lst

V souboru menu.lst nalezněte řádek

...
default 0
...

číslo, které následuje po default přepište na požadovanou hodnotu a soubor uložte.

Změna grafického pozadí menu GRUB

Předpokládejme, že bootovací oddíl Fedora Core se nachází na disku hd0,1 1).

wget -c http://easylinux.info/uploads/fedora.xpm.gz
chmod 644 fedora.xpm.gz
mkdir /boot/grub/images
cp fedora.xpm.gz /boot/grub/images/
cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gedit /boot/grub/menu.lst

V souboru menu.lst nalezněte sekci

# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
#   grub-install(8), grub-floppy(8),
#   grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
#   and /usr/share/doc/grub-doc/.
...

pod tuto sekci pridejte následující řádku

splashimage (hd0,1)/boot/grub/images/fedora.xpm.gz

a soubor uložte.

Konverze obrázku pro pozadí menu GRUB

Předpokládejme, že obrázek, který má být překonvertován, je uložen v souboru wallpaper.pnp a výsledek konverze bude uložen v souboru splashimage.xpm.gz.

convert -resize 640x480 -colors 14 wallpaper.png splashimage.xpm && gzip splashimage.xpm

Dočasné přeskočení bootovacích služeb

Pro přeskočení bootovacích služeb stiskněte Ctrl + C.

Zamezení pípání terminálu

Spusťte terminál přes nabídku Aplikace → Příslušenství → Terminál. V okně terminálu klikněte na Upravit → Aktuální profil… a odškrtněte položku pípání terminálu.

Otevření terminálu superuživatele

yum -y --enablerepo=dries install gksu

Terminál superuživatele otevřeme pomocí nabídky Aplikace → Systémové nástroje → Terminál superuživatele.

Otevření terminálu kliknutím z nabídky plochy

yum -y install nautilus-open-terminal

Terminál otevřeme kliknutím pravého tlačítka myši a výběrem Otevřít terminál z předložené nabídky.

Otevření terminálu v okně Nautilus

gedit ~/.gnome2/nautilus-scripts/"Otevřít terminál"

Do souboru Otevřít terminál přidejte následující řádky

#!/usr/bin/perl -w
use strict;
$_ = $ENV{'NAUTILUS_SCRIPT_CURRENT_URI'};
if ($_ and m#^file:///#) {
s/%([0-9A-Fa-f]{2})/chr(hex($1))/eg;
s#^file://##;
exec "gnome-terminal --working-directory='$_'";
}
# Added 2003-12-08 Dexter Ang
if ($_ == "x-nautilus-desktop:///") {
$_ = $ENV{'HOME'};
$_ = $_.'/Desktop';
exec "gnome-terminal --working-directory='$_'";
}

a soubor uložte.

Terminál spustíte pravým kliknutím myši na plochu, výběrem položky Skripty a následně kliknutím na Otevřít terminál.

Prohlížení předchozích výstupů v konzoli

K zobrazení předcházejících výstupů v konzoli, slouží klávesové zkratky

Shift + Page Up
Shift + Page Down

Instalace Fedora Core z floppy

Fedora Core v základní instalaci neposkytuje možnost instalace z disketové jednotky. Pokud přesto nemáte jinou možnost, použijte obrazy disket ze stránek Fedora Core Floppy Installer.

Stáhněte soubor s obrazy disket. Rozbalte archiv - výsledkem by mělo být šest souborů typu .img. Přepište obrazy na diskety. Pod OS typu Windows použijte utilitu rawrite, pod pak Linuxem dd 2). Následně nabootujte počítač z první diskety a postupně vkládejte další.

AIGLX (Accelerated Indirect GLX) je projekt založený nadacemi X.Org a Fedora Core. Cílem tohoto projektu je zapracovat „indirect GLX rending“ do X.Org a DRI ovladačů. AIGLX tak přináší akcelerované grafické efekty do desktopového prostředí X klienta.

AIGLX lze používat pouze na některých grafických kartách. Jedná se především o ty, které mají nativní podporu pro 3D přímo v X.org a jsou novějšího data. Konkrétně se jedná o grafické karty firmy ATI (Radeon 7000 až 9250) a Intel (i830 až i945). AIGLX by mohlo fungovat i na jiných kartách - například na kartách nVidia s nejnovějším proprietárním ovladačem (pokud nVidia podporu přidala). Není to ale vyzkoušeno. FIXME zjistit FIXME

Zapnutí a vypnutí AIGLX

V první řadě musíte nainstalovat podporu AIGLX z alternativního repozitáře aiglx. Pro přidání tohoto repozitáře přidejte do souboru /etc/yum.repos.d následující řádky.

[aiglx]
name=AIGLX - $basearch
baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/projects/aiglx/$basearch
enabled=0
gpgcheck=0

[aiglx-debuginfo]
name=AIGLX - $basearch - Debug
baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/projects/aiglx/$basearch-debug
enabled=0
gpgcheck=0

Poté aktualizujte Xorg, metacity a potřebné knihovny.

yum --enablerepo=aiglx update

Do /etc/X11/xorg.conf přidejte (v případě, že tam již nejsou) řádky

Section "Extensions"
 Option "Composite" "Enable"
EndSection

Po nastartování Gnome (Metacity) zadejte

gconftool-2 -s '/apps/metacity/general/compositing_manager' --type bool true

Pokud Vám AIGLX nefunguje, nebo máte jiné po tomto kroku problémy s grafickým prostředím, zadejte

gconftool-2 -s '/apps/metacity/general/compositing_manager' --type bool false

čímž AIGLX opět vypnete.

FIXME Tento postup není 100% ověřen. FIXME

Na těchto stránkách naleznete bližší informace o projektu AIGLX.

LVM slouží k abstrakci diskového prostoru. Umožňuje spojovat, připojovat a přeskupovat rozdělení disku za chodu systému. Dále umožňuje např. z více disků vytvořit jeden diskový prostor.

Z grafického rozhranní je možné rozdělení disků konfigurovat spušťením příkazu system-config-lvm.

FIXME příklady FIXME

Editor nastavení

Podkud nemáte v nabídce Aplikace → Systémové nástroje uvedenu aplikaci Editor nastavení, je možno tuto aplikaci nainstalovat pomocí

yum -y gconf-editor

Editor nastavení budete potřebovat pro provedení některých zde uvedených nastavení.

Otevření systémového monitoringu prostřednictvím klávesové kombinace Ctrl + Alt + Delete

Do příkazové řádky zadejte

gconftool-2 -t str --set /apps/metacity/global_keybindings/run_command_9 "<Control><Alt>Delete"
gconftool-2 -t str --set /apps/metacity/keybinding_commands/command_9 "gnome-system-monitor"

Vymazání složky /tmp/ během ukončení systému

cp /etc/init.d/sysklogd /etc/init.d/sysklogd_backup
gedit /etc/init.d/sysklogd

V souboru sysklogd najděte sekci

 ...
 stop)
 log_begin_msg "Stopping system log daemon..."
 start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --exec $binpath --pidfile $pidfile
 log_end_msg $?
...

a přidejte pod ní následující řádek

rm -fr /tmp/* /tmp/.??*

Soubor sysklogd uložte.

Nastavení automatického ukládání v aplikaci Gedit a zamezení vytváření souborů soubor~

Přes nabídku Aplikace → Systémové nástroje → Editor nastavení spusťte aplikaci Editor nastavení a proveďte následující nastavení

/ -> apps -> gedit-2 -> preferences -> editor -> save -> create_backup_copy (nezatrhnuto)
/ -> apps -> gedit-2 -> preferences -> editor -> save -> auto_save (zatrhnuto)

Otevření souborů jako superuživatel prostřednictvím pravého tlačítka myši

Vytvořte nový soubor Open as root

gedit $HOME/.gnome2/nautilus-scripts/Otevřít\ jako\ root

a vložte do něj následující řádek

for uri in $NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_URIS; do
	gnome-"gnome-open $uri" &
done

Soubor Otevřít jako root uložte a změňte jeho přístupová práva

chmod +x $HOME/.gnome2/nautilus-scripts/Otevřít\ jako\ root

Klikněte na soubor pravým tlačítkem myši, vyberte položku Skript a potvrďte Otevřít jako root.

Hromadné přejmenování souborů v adresáři

Pro instalaci aplikace mvb, která slouží k přejmenování souborů zadejte

wget -c http://easylinux.info/uploads/mvb_1.6.tgz
tar zxvf mvb_1.6.tgz -C /usr/share/
rm -f mvb_1.6.tgz
chown -R root:root /usr/share/mvb_1.6/
ln -fs /usr/share/mvb_1.6/mvb /usr/bin/mvb

Soubory je pak možné hromadně přejmenovat pomocí

mvb NEW_NAME

Hromadná manipulace s grafickými soubory v adresáři

Pro instalaci skriptu pro zpracování grafických souborů zadejte

yum -y install ImageMagick
wget -c http://easylinux.info/uploads/bbips.0.3.2.sh
cp bbips.0.3.2.sh /usr/bin/bbips
chmod 755 /usr/bin/bbips

Grafické soubory je pak možné hromadně zpracovávat pomocí příkazu

bbips

Nastavení globálních systémových proměnných

cp /etc/bash.bashrc /etc/bash.bashrc_backup
gedit /etc/bash.bashrc

Systémové proměnné přidejte na konec souboru bash.bashrc

$PROMENNA = hodnota
export $PROMENNA

a soubor uložte.

Ukládání manuálových stránek do souboru

V případě, že chceme uložit výstup generovaný příkazem man do souboru, je možné použít následující

man prikaz | col -b > soubor.txt

1)
Grub má vlastní číslování diskových oddílů - hd0,1 odpovídá hda1 (tj. první oddíl prvního disku.
2)
Syntaxe příkazu dd je dd if=cesta_obrazu_diskety of=/dev/fd0.
 • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
 • autor: 127.0.0.1