navody:fc5prirucka9

Hlavní stránka

Seznam vypalovacích mechanik

Seznam CD/DVD mechanik získáme pomocí příkazu

cdrecord --scanbus

Cdrecord-Clone 2.01.01a03-dvd (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2005 Jörg S chilling
NOTE: This version contains the OSS DVD extensions for cdrtools and thus may
   have bugs related to DVD issues that are not present in the original
   cdrtools. Please send bug reports or support requests to
   http://bugzilla.redhat.com/bugzilla The original cdrtools author should
   not be bothered with problems in this version.
scsidev: 'ATA'
devname: 'ATA'
scsibus: -2 target: -2 lun: -2
Linux sg driver version: 3.5.27
Using libscg version 'schily-0.8'.
cdrecord: Warning: using inofficial libscg transport code version (schily - Red Hat-scsi-linux-sg.c-1.85-RH
'@(#)scsi-linux-sg.c    1.85 05/05/16 Copyright 1997 J. Schilling').
scsibus1:
    1,0,0  100) 'HL-DT-ST' 'DVDRAM GSA-4165B' 'DL03' Removable CD-ROM
    1,1,0  101) *
    1,2,0  102) *
    1,3,0  103) *
    1,4,0  104) *
    1,5,0  105) *
    1,6,0  106) *
    1,7,0  107) *

V systému je tedy přítomna vypalovací mechanika GSA-4165B (jedná se o označení výrobku firmy LG).

Smazání CD-RW/DVD-RW

Předpokládejme, že CD/DVD-ROM mechanika je /dev/cdrom. Médium v této mechanice pak smažeme pomocí příkazů

umount /dev/cdrom
cdrecord dev=/dev/cdrom blank=fast

Kompletní vymazání 1) média provedeme příkazem

cdrecord dev=/dev/cdrom blank=all

Vytvoření ISO obrazu

Nejprve si ukážeme, jak vytvořit ISO obraz média CD/DVD. Předpokládáme, že CD/DVD-ROM mechanika je /dev/cdrom. ISO obraz media v této mechanice je možné pomocí příkazů

umount /dev/cdrom
dd if=/dev/cdrom of=soubor.iso bs=1024

V případě, že budeme chtít vytvořit ISO obraz určitého adresáře, použijeme příkaz

mkisofs -r -J -o soubor.iso cesta_k_adresari

V obou případech bude výsledem soubor soubor.iso 2) uložený v domovském adresáři uživatele 3), který výše uvedené příkazy spouštěl.

Vypalování ISO obrazů CD/DVD

Předpokládejme, že CD/DVD-ROM mechanika je /dev/cdrom. Soubor soubor.iso lze vypálit pomoci příkazu

cdrecord -eject -v dev=/dev/cdrom speed=4 -driveropts=burnproof soubor.iso

Pomocí parametru speed lze nastavit rychlost vypalovaní.

Vytvoření kopie CD/DVD

Kopii CD/DVD lze jednoduše udělat tak, že z daného CD/DVD nejprve vyrobíme ISO obraz, který následně vypálíme.

Poznámka: Pro hudební CD je třeba použít tento postup.

Připojení / odpojení souboru ISO obrazu bez vypalování

Pro připojení souboru soubor.iso s ISO obrazem zadejte do příkazové řádky

mkdir /media/iso
/sbin/modprobe loop
mount soubor.iso /media/iso/ -t iso9660 -o loop

Pro odpojení souboru s ISO obrazem pak zadejte

umount /media/iso/

Do adresáře obsahujícího data připojeného souboru s ISO obrazem se přesunete pomocí

cd /media/iso

Kontrola ISO obrazu

Níže uvedený postup lze použít pro kontrolu ISO souborů stažených přes Internet. Společně s tímto souborem si stáhnete také soubor obsahující tzv. kontrolní součet MD5. Porovnáním obou souborů pak zjistíte, zda-li je stažený ISO soubor vpořádku.

Pro soubor obsahující ISO obraz vypalovaného CD/DVD můžete vygenerovat kontrolní součet MD5 následujícím příkazem. Výsledkem bude soubor soubor.iso.md5 uložený v domovském adresáři.

md5sum soubor.iso > soubor.iso.md5

Samotné porovnání ISO souboru a kontrolního součtu je možné provést pomocí

 md5sum -c soubor.iso.md5

za předpokladu, že soubory soubor.iso a soubor.iso.md5 jsou uloženy ve stejném adresáři.

Kopírování hudebních CD

Poznámka: Kopírovat je možné pouze hudební CD pro vlastní potřebu, jestliže jste právoplatným majitelem tohoto CD. V opačném případě porušujete zákon.

Předpokládejme, že CD/DVD-ROM mechanika je /dev/cdrom. Nejprve vytvořte adresář, ve kterém budete pracovat.

mkdir CopyCD
cd CopyCD

V dalším kroku stáhněte informace o CD buď přímo ze samotného CD (jedná-li se o tzv. Text-CD) nebo ze serveru freedb.org a extrahujte všechny zvukové stopy do formátu .wav.

cdda2wav dev=/dev/cdrom -vall cddb=0 -B -Owav

Jestliže chcete extrahovat například pouze 1 až 3 zvukovou stopu, modifikoval by se výše uvedený příkaz do následujícího tvaru

cdda2wav dev=/dev/cdrom -vall cddb=0 -B -t 1+3 -Owav

Výsledkem budou soubory v pracovním adresáři pojmenované audio_xx.wav, kde xx představuje pořadové číslo zvukové stopy, soubory typu .inf obsahující informace o jednotlivých zvukových stopách a soubory audio.cddb a audio.cdindex.

Samotné hudební CD pak vypálíte pomocí příkazu

cdrecord -eject -v dev=/dev/cdrom speed=16 -dao -useinfo -text *.wav

Nautilus

Vypalovat na CD/DVD lze velice jednoduše pomocí správce souborů Nautilus. Otevřete Nautilus a nabídce vyberte Přejít → Tvůrce CD/DVD. Okno Tvůrce CD/DVD můžete také otevřít pomocí příkazu

nautilus burn:///

Dále otevřete druhé okno s aplikací Nautilus s adresářem/souborem, který chcete vypálit. Tento adresář/soubor přetáhněte do okna Tvůrce CD/DVD a klikněte na tlačítko Zapsat na disk.

Pomocí aplikace Nautilus lze také snadno vypalovat ISO obrazy CD/DVD. V okně správce souborů Nautilus otevřete ISO obraz CD/DVD, které chcete vypálit. Dvojklikem pravého tlačítka myši nad tímto souborem otevřete nabídku. Z nabídky vyberte možnost Zapsat na disk.

GnomeBaker

GnomeBaker je defaultním softwarem pro vypalování CD/DVD v Gnome. Ve své podstatě se jedná o rozšíření správce souborů Nautilus, ve kterém je zabudována základní podpora vypalování CD/DVD (viz. kapitola Nautilus).

yum -y install gnomebaker

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Zvuk a video → GnomeBaker.

k3b

k3b je aplikací pro vypalování CD/DVD pod KDE. V případě, že používáte Gnome jako výchozí prostředí, budou společně s k3b staženy také některé z balíčků pro KDE.

yum -y install k3b

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Zvuk & Video → K3b.

Nejznámějším formátem pro komprimaci zvuku je MP3, který se stal průmyslovým standardem pro nejrůznější multimediální zařízení. Ve světě Linuxu je nicméně také velice populárním formátem Ogg Vorbis. Tento formát se vyznačuje tím, že se narozdíl od MP3 jedná o otevřený formát 4), jehož soubory jsou při srovnatelné kvalitě o cca 40% menší.

Poznámka: Abyste mohli převádět hudební CD na soubory formátu MP3 nebo Ogg Vorbis, musíte být právoplatným majitelem tohoto CD. V opačném případě porušujete zákon.

Převod souborů .wav na formát MP3 a Ogg Vorbis pomocí příkazové řádky

Postupujte podle návodu uvedeného v kapitole Kopírování hudebních CD až do okamžiku vypálení hudebního CD. Výsledkem by měly být soubory .wav v pracovním adresáři CopyCD.

Pro převod souborů .wav na formát MP3 použijeme enkodér lame. Jestliže chcete převést soubor audio_xx.mp3 na MP3 a chcete, aby se výsledný soubor jmenoval jmeno_skladby.mp3 a měl konstantní datový tok 192 kbps, zadejte do příkazové řádky

lame -h -b 192 audio_xx.wav jmeno_skladby.mp3

Jestliže naopak chcete, aby datový tok byl proměnlivý s průměrnou hodnotou 128 kbps, zadejte

lame -h -vbr 128 audio_xx.wav jmeno_skladby.mp3

Všechny soubory .wav je možné najednou překonvertovat pomocí

lame -h -b 192 *.wav

V tomto případě se budou výsledné soubory MP3 jmenovat stejně, jako původní soubory .wav.

Převod souboru .wav do formátu Ogg Vorbis je velice jednoduchý.

oggenc -q 9 audio_xx.wav jmeno_skladby.ogg

Parametr -q nastavuje kvalitu enkódování. Povolené jsou hodnoty od 1 do 10 (čím vyšší hodnota, tím vyšší kvalita výsledného souboru). Jestliže chceme převést celé CD najednou, stačí použít syntaxi

oggenc -q 9 *.wav

Opět jako v případě MP3 bude platit, že výsledné soubory .ogg se budou jmenovat stejně jako jejich .wav protějšky.

Juicer

Juicer je grafická aplikace, která se používá pro převod hudebních CD na soubory typu Ogg Vorbis nebo MP3. Aplikaci Juicer lze nainstalovat pomocí

yum -y install sound-juicer

Juicer spustíte přes nabídku Aplikace → Zvuk a video → Exkraktor zvukových CD Sound Juicer.

Standardním formátem pro enkódování je Ogg Vorbis. Podporu MP3 je nutné ručně přidat.

Vyberte nabídku Upravit → Nastavení. V okně Nastavení klikněte na Upravit profily…. Dále pokračujte tlačítkem Nový a zadejte název nového profilu Kvalita CD, ztrátová. V okně, které se objeví, vyplňte políčko Popis profilu jako MP3 multimédia. Do políčka Pipeline GStreameru doplňte

lame -h -vbr 128 name=enc

a do políčka Přípona souboru zadejte mp3. Dále zaškrtněte políčko Aktivní a potvrďte tlačítkem Budiž. Restartujte Juicer a opět vyberte nabídku Upravit → Nastavení. V roletkovém menu Formát výstupu: vyberte nově vytvořený profil. Tento profil nyní bude výchozím profilem pro extrahování hudebních CD.

V případě, že bude chtít namísto MP3 používat jako výchozí formát Ogg Vorbis, nastavte menu na položku Kvalita CD, zrátová (Ogg multimédia).

Nastavení rychlostí zápisu na CD/DVD při vypalování

Změnu rychlosti mechaniky při vypalování lze nastavit přes nabídku Aplikace → Systémové nástroje → Editor nastavení. V Editoru nastavení pak pokračujte nabídkou apps → nautilus-cd-burner → default_speed. V položce default_speed nastavte/změňte rychlost zápisu.

Zapnutí burnproof pro CD/DVD vypalovačku

Otevřete Editor nastavení pomocí nabídky. Aplikace → Systémové nástroje → Editor. Dále pokračujte apps → nautilus-cd-burner → burnproof (zaškrtněte).

Povolení overburn pro CD/DVD vypalovačku

Otevřete Editor nastavení pomocí nabídky. Aplikace → Systémové nástroje → Editor. Dále pokračujte apps → nautilus-cd-burner → overburn (zaškrtněte).


1)
Kompletní vymazání trvá nepoměrně déle než vymazání rychlé!
2)
Namísto file lze pochopitelně použít také jiný název.
3)
Jedná se o adresář /home/jmeno_uzivatele.
4)
Patenty, které zatěžují formát MP3, jsou důvodem, proč není podpora MP3 součástí standardní distribuce Fedora Core.
 • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
 • autor: 127.0.0.1