navody:fc5prirucka4

Hlavní stránka

Tato kapilola obsahuje návod, jak nainstalovat některé z aplikací, které by se Vám mohli při práci s Linuxem hodit. Jednotlivé aplikace jsou roztříděny do několika tématických skupin.

Instalace Javy s plug-in pro Mozilla Firefox

Stáhněte samorozbalovací soubor pro Linux (jre-1_5_0_08-linux-i586.bin) z domovských stránek aplikace Java a uložte jej do svého domovského adresáře.

Následujícími příkazy nainstalujete Java plug-in.

mv jre-1_5_0_08-linux-i586.bin /opt
cd /opt
chmod +x jre-1_5_0_08-linux-i586.bin
./jre-1_5_0_08-linux-i586.bin
ln -s /opt/jre1.5.0_06/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so /usr/lib/mozilla/plugins/libjavaplugin_oji.so

Pomocí příkazu

ls /usr/lib/mozilla/plugins

se ujistěte, že jsou symbolické linky „zelené“. Jestliže chcete zprovoznit „Java enabled“ aplikace jako např. limewire, zadejte v příkazové řádce

gedit /etc/profile.d/java.sh

a přidejte následující řádky do nově vytvořeného souboru java.sh.

#!/bin/sh
JAVA_HOME=/usr/java/jre1.5.0_06
export JAVA_HOME
JAVA_BIN=$JAVA_HOME/bin
CLASSPATH=$CLASSPATH:$JAVA_HOME:$JAVA_HOME/lib
PATH=$JAVA_BIN:$PATH
export JAVA_BIN CLASSPATH PATH

Uložte soubor java.sh.

source /etc/profile.d/java.sh
/usr/sbin/alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jre1.5.0_06/bin/java 2
/usr/sbin/alternatives --config java

Následně se Vám zobrazí následující obrazovka

 There are 2 programs which provide 'java'.
 
  Selection  Command
 -----------------------------------------------
 
 *+ 1      /usr/lib/jvm/jre-1.4.2-gcj/bin/java
  2      /opt/jre1.5.0_06/bin/java
 
 Enter to keep the current selection[+], or type selection number:

Zadejte 2 a otestujte funkčnost Javy.

Poznámka: Jestliže výše uvedený postup nebude fungovat, je možné, že došlo k vydání novější verze Javy. V tomto případě je pak nutné nahradit jre-1_5_0_08-linux-i586.bin odpovídajícím jménem souboru.

Instalace plug-in Flash Player (Macromedia Flash) pro Mozilla Firefox

wget http://macromedia.mplug.org/macromedia-i386.repo
mv macromedia-i386.repo /etc/yum.repos.d/
yum --enablerepo=macromedia install flash-plugin

Restartujte Mozilla Firefox.

Instalace firewallu (Firestarter)

Firestarter je firewallem, který využívá systému Netfilter (iptables/ipchains) vestavěného do Linuxového jádra. Firestarter tedy představuje grafické rozhraní pro konfiguraci firewallu.

yum -y install firestarter

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Systémové nástroje → Firestarter.

Instalace aplikace pro sledování sítě (Ethereal)

Ethereal je aplikace pro analýzu vytížení sítě a odhalování příčin případných problémů.

yum -y install ethereal ethereal-gnome

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → Ethereal.

Instalace aplikace pro testování bezpečnosti systému (Nessus)

Nessus je aplikaci pro testování „zranitelnosti“ systému. Tato aplikace skenuje otevřené porty v systému, které se snaží následně zneužít pro průnik. Kromě toho je Nessus provést ověření hesel pomocí slovníku či hrubé síly 1).

Více o této aplikaci naleznete na stránkách http://www.nessus.org/.

NetworkManager pro Gnome

NetworkManager je softwarová utilita pro zjednodušení používání (zejména bezdrátových) počítačových sítí na linuxových systémech.

NetworkManager spustíte pomocí

/sbin/chkconfig --level 345 NetworkManager on
/sbin/chkconfig --level 345 NetworkManagerDispatcher on
/sbin/service NetworkManager start
/sbin/service NetworkManagerDispatcher start

Klikněte na „Radar“ nebo ikonu v systémové liště, vyberte „Nová bezdrátová síť“ a zadejte Vaše údaje.
Screenshot naleznete zde.

Instalace Download Managera (Downloader for X)

yum -y install d4x

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → Downloader for X.

Instalace FTP klienta (gFTP)

yum -y install gftp

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → gFTP.

Instalace aplikace pro sdílení souborů (DC++)

wget -c http://easylinux.info/uploads/linuxdcpp.tar.gz 
tar zxvf linuxdcpp.tar.gz -C /opt
rm -f linuxdcpp.tar.gz
gedit /usr/share/applications/dcpp.desktop

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru dcpp.desktop.

[Desktop Entry] 
Name=Azureus
Comment=A Bittorrent client
Exec=/opt/azureus/azureus
Icon=/opt/azureus/Azureus.png
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Network;

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → DC++.

Instalace P2P klienta BitTorrent (Azureus)

Instalaci je možné provést pomocí aplikace yum

yum install azureus

nebo „ručně“ (viz. dále)

wget -c http://heanet.dl.sourceforge.net/sourceforge/azureus/Azureus_2.3.0.6_linux.tar.bz2
tar jxvf Azureus_2.3.0.6_linux.tar.bz2 -C /opt
rm -f Azureus_2.3.0.6_linux.tar.bz2
gedit /usr/share/applications/azureus.desktop

Přidejte následující řádky do nově vytvořeného souboru azureus.desktop.

[Desktop Entry] 
Name=Azureus
Comment=A Bittorrent client
Exec=/opt/azureus/azureus
Icon=/opt/azureus/Azureus.png
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Network;

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → Azureus.

Instalace P2P klienta eMule (aMule)

yum -y install amule

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → aMule.

Instalace P2P klienta Gnutella (LimeWire)

wget -c http://easylinux.info/uploads/LimeWireOther.zip
unzip -u LimeWireOther.zip -d /opt/
rm -f LimeWireOther.zip
gedit /usr/bin/runLime.sh

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru runLime.sh.

cd /opt/LimeWire/
./runLime.sh

Uložte editovaný soubor runLime.sh.

chmod +x /usr/bin/runLime.sh
gedit /usr/share/applications/LimeWire.desktop

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru LimeWire.desktop.

[Desktop Entry]
Name=LimeWire
Comment=LimeWire
Exec=runLime.sh
Icon=/opt/LimeWire/LimeWire.ico
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Network;

Uložte editovaný soubor LimeWire.desktop.

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → LimeWire.

Instalace Messengera (Skype)

Skype je proprietární P2P Internetová telefoní síť. Aplikace Skype umožňuje telefonovat přes Internet.

wget -c http://www.skype.com/go/getskype-linux-static
tar jxvf skype_staticQT-1.2.0.18.tar.bz2 -C /opt/
rm -f skype_staticQT-1.2.0.18.tar.bz2
ln -s /opt/skype-1.2.0.18/skype /usr/bin/skype
cp /opt/skype-1.2.0.18/skype.desktop /usr/share/applications/skype.desktop
cp /opt/skype-1.2.0.18/icons/skype_32_32.png /usr/share/pixmaps/skype.png

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → Skype.

Instalace e-mailového klienta Thunderbird

Standardním e-mailovým klientem v Gnome je Evolution. Alternativou je pak Thunderbird, který je vyvíjen Mozilla Foundation 2).

yum -y install thunderbird

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → Thunderbird.

Instalace Newsreaderu (Pan)

Pan je tzv. news klient pro Gnome. Slouží k off-line čtení příspěvků do diskusních fór. Nejvýznamnější fórum v českém jazyce je na stránkách http://www.abclinuxu.cz3).

yum -y install pan

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → Pan Newsreader.

Instalace RSS/RDF/Atom Newsreaderu (RSSOwl)

RSSowl je stejně jako Pan news klientem a slouží především k off-line čtění příspěvků do diskusních fór.

wget -c http://easylinux.info/uploads/rssowl_linux_1_1_3_bin.tar.gz
tar zxvf rssowl_linux_1_1_3_bin.tar.gz -C /opt/
rm -f rssowl_linux_1_1_3_bin.tar.gz
chown -R root:root /opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/
gedit /usr/bin/runRSSOwl.sh

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru runRSSOwl.sh.

export MOZILLA_FIVE_HOME=/usr/lib/mozilla-firefox
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:${MOZILLA_FIVE_HOME}:${LD_LIBRARY_PATH}
cd /opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/
./run.sh

Uložte editovaný soubor runRSSOwl.sh.

chmod +x /usr/bin/runRSSOwl.sh
gedit /usr/share/applications/RSSOwl.desktop

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru RSOOwl.desktop.

[Desktop Entry]
Name=RSSOwl
Comment=RSSOwl
Exec=runRSSOwl.sh
Icon=/opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/rssowl.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Network;

Uložte editovaný soubor RSOOwl.desktop.

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → RSOOwl.

Instalace multimediálních kodeků

yum -y install gstreamer-plugins*
yum -y install lame
yum -y install ffmpeg
yum -y install mjpegtools
yum --enablerepo=atrpms install w32codec
gst-register-0.8

Poznámka: Pro instalaci aplikace lame a w32codec, musíte mít nastaven repozitář atrpms. Do příkazové řádky zadejte

rpm --import http://ATrpms.net/RPM-GPG-KEY.atrpms

pro import klíčů a následně pomocí

gedit /etc/yum.repos.d/atrpms.repo

otevřete soubor atrpms.repo a v textu

[atrpms]
name=ATrpms - Stable
baseurl=http://dl.atrpms.net/fc$releasever-$basearch/atrpms/stable
gpgcheck=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY.atrpms
enabled=0

nahraďte řádek gpgcheck=0 řádkem gpgcheck=1.

Uložte soubor atrpms.repo.

Přehrávání DVD

wget -c http://download.videolan.org/pub/libdvdcss/1.2.9/rpm/libdvdcss2-1.2.9-1.i386.rpm
rpm -i libdvdcss2-1.2.9-1.i386.rpm
rm -f libdvdcss2-1.2.9-1.i386.rpm

Instalace multimediálního přehrávače (MPlayer) s plug-in pro Mozilla Firefox

Multimediání přehrávač MPlayer vyniká širokou podporou nejrůznějších formátů a nízkými systémovými nároky. Mnohými uživateli je považován za jeden z nejlepších multimediálních přehrávačů vůbec.

yum -y install mplayer-gui
yum -y install mplayerplug-in

Restartujte aplikaci Mozilla Firefox.

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Zvuk a video → Mplayer Media Player.

Instalace multimediálního přehrávače (VLC)

VLC je velice schopný multimediální přehrávač a velká konkurence pro MPlayer. Jeho největší výhodou je možnost streamového vysílání do sítě.

yum -y install videolan-client

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Zvuk a video → VLC.

Instalace multimediálního přehrávače (XMMS)

Aplikace XMMS slouží k přehrávání hudebních souborů. XMMS je značně podobný (vzhledem i způsobem ovládání) legendárnímu multimediálnímu přehrávači Winamp.

yum -y install xmms
yum -y install xmms-mp3
yum -y install xmms-skins

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Zvuk a video → Přehrávač zvuku.

Instalace multimediálního přehrávače (amaroK)

amaroK je audio přehrávač pro grafické rozhraní KDE. V současné době se pravděpodobně jedná o nejpopulárnější aplikaci tohoto druhu pro KDE.

yum -y install amarok
yum -y install amarok-extras-nonfree.i386   
yum -y install amarok-visualisation.i386

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Zvuk a video → amaroK.

Instalace multimediálního přehrávače (RealPlayer 10)

yum -y install compat-libstdc++-33

Stáhněte si RealPlayer Gold ve formě rpm balíčku a proveďte jeho instalaci.

rpm -ivh Desktop/RealPlayer10GOLD.rpm
yum remove HelixPlayer

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Zvuk a video → RealPlayer 10.

Instalace streamového prohlížeče adresářů (streamtuner)

Streamtuner je tzv. streamový prohlížeč adresářů a představuje rozhraní pro adresáře Internetových rádií. Sama o sobě tako aplikace žádné soubory nepřehrává - pouze stáhne seznam streamů a ty pak předá multimediálnímu přehrávači (dle výběru uživatele).

wget -c http://ftp.freshrpms.net/pub/dag/dries/packages/streamtuner/fc4-i386/streamtuner-0.99.99-1.2.fc4.rf.i386.rpm
rpm -ivh streamtuner-0.99.99-1.2.fc4.rf.i386.rpm
rm -f streamtuner-0.99.99-1.2.fc4.rf.i386.rpm

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Zvuk a video → streamtuner.

Instalace editoru ID3 tagů (EasyTag)

yum --enablerepo=freshrpms install easytag

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Zvuk a video → EasyTag.

Instalace editoru videa (Kino)

yum -y install kino

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Zvuk a video → Kino.

Instalace editoru audia (Audacity)

yum -y install audacity

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Zvuk a video → Audacity.

Instalace aplikace pro ripování DVD (dvd::rip)

yum -y install perl-Video-DVDRip
yum --enablerepo=freshrpms install vcdimager
yum -y install cdrdao
yum --enablerepo=freshrpms install subtitleripper
ln -fs /usr/bin/rar /usr/bin/rar-2.80
gedit /usr/share/applications/dvdrip.desktop

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru dvdrip.desktop.

[Desktop Entry]
Name=dvd::rip 
Comment=dvd::rip
Exec=dvdrip
Icon=/usr/share/perl5/Video/DVDRip/icon.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;AudioVideo;

Uložte editovaný soubor dvdrip.desktop.

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Zvuk a video → dvd::rip.

Instalace prohlíče obrázků (Gwenview)

yum -y install gwenview
yum -y install kipi-plugins
yum -y install ImageMagick

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Grafika → Gwenview.

Instalace aplikace pro 3D modeling (Blender 3D)

yum -y install blender

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Grafika → Blender 3D.

Instalace editoru webových stránek (Nvu)

Nvu je WYSIWYG HTML editor, který byl vytvořen jako open source alternativa k aplikacím Microsoft FrontPage a MacroMedia Dreamweaver.

yum -y install xorg-x11-deprecated-libs
wget -c http://www.nvu.com/download/linux/1.0/nvu-1.0-RedHat_and_Fedora/nvu-1.0-1.rhel4.fs.i386.rpm
rpm -ivh nvu-1.0-1.rhel4.fs.i386.rpm
rm -f nvu-1.0-1.rhel4.fs.i386.rpm

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Programování → Nvu.

Instalace editoru webových stránek (bluefish)

Bluefish je editorem vhodným pro řadu programovacích a formátovacích jazyků, které jsou používány pro vývoj webových stránek. Kontrétně se jedná o XML, HTML, XHTML, CSS, PHP a Python.

yum -y install bluefish

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Programování → Bluefish.

Instalace prostředí pro vývoj webových stránek (Quanta Plus)

Quanta Plus je webovým vývojovým prostředím pro KDE. Jedná se o „hybrida“ mezi textovým (např. Bluefish) a WYSIWYG (např. Nvu) editorem.

yum -y install kdewebdev

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Programování → Quanta Plus.

Instalace základních kompilátorů

Kompilátory slouží k překladu programovacích jazyků (v případě kompilátorů gcc se jedná o programovací jazyky rodiny C). Kompilátory budete potřebovat v případě, že se rozhodnote o kompilování programů přímo ze zdrojových kódů.

yum -y install gcc
yum -y install gcc-c++

Nastavení vývojového prostředí

Přidejte vývojářský repositář.

gedit /etc/yum.repos.d/fedora-devel.repo

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru fedora-devel.repo.

[development]
name=Fedora Core $releasever - Development Tree
#baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/development/$basearch/
mirrorlist=http://fedora.redhat.com/download/mirrors/fedora-core-rawhide
enabled=1
gpgcheck=0

Uložte editovaný soubor fedora-devel.repo.

yum groupinstall "Development Tools"

Instalace integrovaného vývojového prostředí (Anjuta)

rpm --import /usr/share/rhn/RPM-GPG-KEY
yum -y install anjuta

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Programování → Anjuta IDE.

Instalace aplikace Adobe Reader

Defaultní instalace sice obsahuje prohlížeč PDF dokumentů Evince, avšak budete-li trvat na aplikaci Adobe Reader, je nutná ruční instalace.

wget -c http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/unix/7x/7.0.5/enu/AdobeReader_enu-7.0.5-1.i386.rpm
yum -y install compat-libstdc++-33
rpm -i AdobeReader_enu-7.0.5-1.i386.rpm
rm -f AdobeReader_enu-7.0.5-1.i386.rpm

Aplikaci lze pak spustit přes nabídku Aplikace → Kancelář → Acrobat Reader.

Přidání Adobe Reader mezi mozilla plug-ins

Přidání Adobe Reader mezi mozilla plug-ins umožní prohlížení PDF dokumentů přímo v okně prohlížeče.

cd /usr/lib/mozilla/plugins
ln -s /usr/local/Adobe/Acrobat7.0/Browser/intellinux/nppdf.so

Instalace exotických fontů

yum -y install xfonts-arabic
yum -y install xfonts-chinese
yum -y install xfonts-gujarati
yum -y install xfonts-hebrew
yum -y install xfonts-hindi
yum -y install xfonts-japanese
yum -y install xfonts-xorg-truetype
wget -c http://easylinux.info/uploads/msttcorefonts-1.3-4.noarch.rpm
rpm -ivh msttcorefonts-1.3-4.noarch.rpm
/etc/init.d/xfs restart
rm -f msttcorefonts-1.3-4.noarch.rpm

Nejen prací je člověk živ, a proto se následující kapitola bude zabývat několika hrami pro Linux. Více informacích o hrách určených pro platformu Linux získáte na stránkách http://www.happypenguin.org. Dále na stránkách http://www.root.cz vychází každý pátek článek zabývající se hrami.

Poznámka: Pro spuštění některých z níže uvedených her bude zapotřebí nainstalovat 3D akceleraci pro Vaši grafickou kartu (blíže viz. sekce Hardware).

Strategie

Freeciv

FreeCiv je klon legendární hry Civilization II od firmy Microprose. Záleží jen na Vás, zda-li se vydáte cestou výbojů nebo vědy a jak se zapíšete do dějin. Tato hra je určena pro jednoho i více hráčů.

yum -y install freeciv
Battle for Wesnoth

Battle for Wesnoth je vynikající tahovou strategií, která se odehrává ve světě elfů, trpaslíků a orků. Hrací systém je velice podobný známé sérii Heros of Might and Magic.

yum -y install wesnoth
Globulation

Globulation je RTS (Real Time Strategy), která se odehrává ve zvláštním barevném světě, kde žijí podivná stvoření - tzv. globové. Tito tvorové se pohybují systémem „ruce - nohy - ruce - … - nohy - ruce“ a život tak stráví v kotrmelcích. A protože globové dosáhli jistého stupně inteligence, začali mezi sebou válčit 4). Tímto se dostáváme k hlavní náplni hry. Cíl hry je stejně prostý jako u všech her typu RTS - vybudovat fungující hospodářství, které Vám umožní ovládnout celou mapu.

Na stránkách Globulation si stáhněte balíček .rpm do adresáře /opt. V době psaní tohoto článku byl nejaktuálnějsím balíčkem globulation2-0.8.19-073.i686.rpm (tento soubor je určen pro architekturu i686). Balíček nainstalujete pomocí

cd /opt
rpm -ivh nazev_souboru.rpm

First Person Shooter

Sauerbraten

Sauerbraten je FPS hrou na principu DOOM 3 Arena. Umožňuje hru jednoho i více hráčů a po grafické stránce patří jednoznačně mezi jedny z nejvyspělejších her pro Linux.

Z oficiálních stránek projektu Sauerbraten stáhněte do svého domovského adresáře aktuální verzi pro OS Linux (v době psaní tohoto článku se jednalo o verzi sauerbraten_2006_06_11). Komprimovaný soubor .gz rozbalíte pomocí příkazu

tar zxvf jmeno_stazeneho_souboru -C /opt/

Hru lze spustit pomocí

 cd /opt/sauerbraten
/opt/sauerbraten/sauerbraten_unix
Nexuiz

Nexuiz je další z her typu FPS pro více hráčů. Jedná se o hru založenou na enginu Quake s velice podařeným grafických zpracováním. Nevýhodou je její značná velikost (180MB) a relativně velká hardwarová náročnost.

yum -y install nexuiz

Simulátory

GL-117

GL-117 je válečným simulátorem proudových stíhacích letounů.

yum -y install gl-117
Torcs

Torcs jsou automobilové závody s relativně velkým výběrem okruhů a automobilů. Po grafické stránce odpovídá Torcs prvním dílů série NFS těsně před masivnějším nástupem 3D akcelerátorů.

yum -y install torcs

Role Playing Game

FreeDroidRPG

FreeDroid je hrou typu RPG, jehož hlavním hrdinou je tučňák Tux. Úkolem Tuxe je zahránit svět před odbojnými Roboti, kteří se vzbouřili po „Velkém útoku“. Pouze několik málo robotů, které „pohání“ alternativní OS, zachovali věrnost lidské rase.

yum -y freedroidrpg

Logické

GnuChess & XBoard

Kdo by neznal šachy =).

yum -y install gnuchess
yum -y install xboard

Ostatní

Neverball

Cílem hry Neverball je nakláněním plošiny dostat kuličku do cílového místa přes nejrůznější překážky, při tom posbírat co nejvíce mincí a to vše stihnout v daném časovém limitě. Jedná se velice příjemnou hru s přijatelným grafickým zpracováním.

yum -y install neverball
Frozen-Bubble
yum -y install frozen-bubble

Zde naleznete více informací o aplikaci Frozen-Bubble.

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Hry → Frozen-Bubble.

Virtuální planetárium Stellarium
yum -y install stellarium

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Grafika → Stellarium.

Instalace vzdělávácích aplikací pro KDE

yum -y install kdeedu

Jednotlivé aplikace lze spustit přes nabídku Aplikace → Vzdělávání → ….

Externí odkaz

GNU Octave

GNU Octave je programovací jazyk, který umožňuje složité výpočty. Tento jazyk je z velké části kompatibilní s aplikací MATLAB. Více informací je k dispozici na stránkách Octave.

yum -y install octave

Maxima

Maxima je systém pro symbolické výpočty. Tato aplikace např. zvládá integrování a derivace základních výrazů, diferenciální rovnice, Taylorovy řady, Laplaceovy transformace apod.

yum -y install maxima
yum -y install maxima-gui

Instalace editoru nabídky programů pro Gnome

yum -y install alacarte
 • Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Systémové nástroje → Alacarte Menu Editor.

Instalace ClipBoard pro Gnome

ClipBoard je aplikace pro krátkodobé uložení dat např. při kopírování mezi dokumenty nebo aplikacemi.

Poznámka: Prvních pět příkazů je nutné spustit s oprávněním superuživatele.

wget -c http://easylinux.info/uploads/gnome-clipboard-daemon-1.0.bin.tar.bz2
tar jxvf gnome-clipboard-daemon-1.0.bin.tar.bz2 -C /usr/bin/
rm -f gnome-clipboard-daemon-1.0.bin.tar.bz2
chown root:root /usr/bin/gnome-clipboard-daemon
chmod 755 /usr/bin/gnome-clipboard-daemon
gnome-clipboard-daemon &
exit
export EDITOR=gedit && crontab -e

Následující řádek přidejte na konec souboru

@reboot gnome-clipboard-daemon

Editovaný soubor uložte.

Instalace Desktop apletů (gDesklets)

gDesklets je programem, který umožňuje používání apletů / widgetů na pracovní ploše Gnome. Klasickým příkladem apletů / widgetů jsou hodiny, kalendář, informace o počasí, vytížení systémových zdrojů apod.

yum -y install gdesklets

Zde naleznete více informací o aplikaci gDesklets.

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Nástroje → gDesklets.

Instalace editoru diskových oddílů (GParted)

GParted je aplikací Gnome pro vytváření, mazání, změnu velikosti, kontrolu a kopírování diskových oddílů. Jedná se o protějšek aplikace Partition Magic známou z OS typu Windows.

yum -y install gparted

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Systémové nástroje → GParted.

Instalace kompresního formátu RAR

yum --enablerepo=freshrpms install rar unrar 

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Nástroje → Archive Manager.

Instalace CHM prohlížeče (GnoCHM)

GnoCHM je prohlížeč souborů .chm pro Gnome. Soubory .chm jsou komprimované HTML soubory firmy Microsoft, které jsou používány pro on-line distribuci souborů s nápovědou.

yum -y --enablerepo=dries install gnochm

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Příslušenství → CHM prohlížeč.

Instalace účetní aplikace (GnuCash)

GnuCash je účetní aplikací podvojného účetnictví zaměřená na osobní finance.

yum -y install gnucash
rm -fr /usr/share/gnome/apps/Applications/
gedit /usr/share/applications/GnuCash.desktop

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru GnuCash.desktop.

[Desktop Entry]
Name=GnuCash
Comment=GnuCash Personal Finance
Exec=gnucash
Icon=/usr/share/pixmaps/gnucash/gnucash-icon.png
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Office;

Uložte editovaný soubor GnuCash.desktop.

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Kancelář → GnuCash.

Instalace DTP aplikace (Scribus)

Aplikace DTP (Desktop publishing) jsou aplikace, které umožňují vytváření publikací (časopisů, novin, brožur apod.). Nejznámější DTP aplikací z oblasti Linuxu je Scribus.

yum -y install scribus

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Kancelář → Scribus.


1)
Testování hesel slovníkovým přístupem spočívá v tom, že namísto hesla jsou postupně dosazována slova z předem připravené databáze (povětšinou se jedná o slovník). V případě hrubé síly je heslo generována znak po znaku, dokud není uhodnuto popř. nejsou vyčerpány všechny kombinace.
2)
Mozilla Foundation má na „svědomí“ také populární webový prohlížeč Mozilla Firefox.
3)
Toto fórum se zabývá všemi linuxovými distribuce (tj. není výhradně zaměřené na Fedora Core).
4)
Zvířata přeci jenom nevedou organizované konflikty.
 • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
 • autor: 127.0.0.1