navody:fc5prirucka16

Hlavní stránka

OS typu Windows používají protokol Microsoft SMB (Server Message Block) známý také pod jménem CIFS (Common Internet File System). Tento protokol umožňuje sdílení souborů, adresářů, tiskáren apod. Linux tento protol implementuje ve formě balíku Samba. Samba je vydána pod GNU General Public licencí. Systém umožňuje integraci OS typu Windows do linuxových sítí. Na straně Windows přitom není zapotřebí instalovat žádný speciální software.

Server Samba lze nainstalovat buď pomocí Aplikace → Prostředí → Systémová nastavení → Přidat/odstranit aplikace nebo přes terminál

yum -y install samba
yum -y install samba-client
yum -y install system-config-samba

Přidání, editování a mazání síťových uživatelů

Poznámka: Jestliže je třeba přidat uživatele, přečtěte si kapitolu Přidání, editace a mazání uživatelů a skupin.

Server Samba lze nastavit pomocí grafického rozhraní Aplikace → Prostředí → Správa → Nastavení serveru → Samba. Je možné nastavit sdílený adresář a přiřadit mu uživatele, kteří k němu mohou přistupovat.

Nastavení Samby lze provést také ručně

smbpasswd -a system_username
gedit /etc/samba/smbusers

Do souboru smbusers přidejte následující řádek

system_username = "network username"

a soubor uložte.

Heslo konkrétního uživatele 1) je možné editovat pomocí

smbpasswd -a system_username

Smazat uživatele lze pak pomocí

smbpasswd -x system_username

Změna popisu počítače a pracovní skupiny

Změnu popisu počítače lze provést pomocí modifikace konfiguračního souboru smb.conf. Nejprve zálohujte původní soubor a otevřete jej pomocí textového editoru.

cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gedit /etc/samba/smb.conf

V případě, že chcete změnit popis počítače, nahraďte řádek

...
server string = Samba Server
...

v tomto souboru řádkem

...
server string = novy_popis_pocitace
...

Pro změnu názvu pracovní skupiny nahraďte řádek

...
workgroup = MSHOME
...

řádkem

...
workgroup = nove_jmeno_pracovni_skupiny
...

Soubor smb.conf uložte. Proveďte kontrolu správnosti syntaxe zeditovaného souboru

testparm

a restartujte aplikaci Samba.

/etc/init.d/smb restart

Následující úpravy jsou prováděny na „poinstalační“ verzi konfiguračního souboru smb.conf. V případě, že obsah tohoto souboru zaměníte v souladu s postupem popsaným v kapitolách Sdílení adresářů mezi počítači s Fedora Core, Připojení sdílených adresářů počítače s OS typu Windows nebo Připojení sdílených souborů počítače s Fedora Core, řádky které mají být vyměněny, v souboru nenaleznete. V tomto případě však stačí nové řádky do souboru jednoduše přidat.

Sdílení domovských adresářů s právem čtení a zápisu (vyžadována autentifikace)

cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gedit /etc/samba/smb.conf

V souboru smb.conf najděte v sekci global řádek

...
; security = user
...

nahraďte ho řádky

security = user
username map = /etc/samba/smbusers

a soubor uložte.

Po té zadejte do příkazové řádky

testparm
/etc/init.d/smb restart

Sdílení domovských adresářů s právem čtení (vyžadována autentifikace)

cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gedit /etc/samba/smb.conf

V souboru smb.conf nalezněte v sekci global řádek

...
; security = user
...

a nahraďte ho následujícími řádky

security = user
username map = /etc/samba/smbusers

Dále v souboru smb.conf naležněte v sekci homes řádky

 comment = Home Directories
 browseable = no
 writeable = yes

a nahraďte je řádky

 comment = Home Directories
 browseable = yes
 writeable = no

Soubor uložte a do příkazové řádky zadejte

testparm
/etc/init.d/smb restart

Sdílení společných souborů s právem čtení a zápisu (vyžadována autentifikace)

Nejprve vytvořte společný adresář public, ke kterému budou moci přistupovat ostatní uživatelé.

mkdir /home/public
chmod 777 /home/public/

Dále proveďte zálohu konfiguračního souboru smb.conf a tento soubor otevřete pomocí textového editoru.

cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gedit /etc/samba/smb.conf

V souboru smb.conf nalezněte v sekci global řádky

...
; security = user
...

a nahraďte je

security = user
username map = /etc/samba/smbusers

Na konec souboru smb.conf pak přidejte následující řádky

[public]
 comment = Public Folder
 path = /home/public
 public = yes
 writable = yes
 create mask = 0777
 directory mask = 0777
 force user = nobody 
 force group = nogroup

a soubor uložte. Otestujte sytanxi souboru smb.conf a restartujte Samba server.

testparm
/etc/init.d/smb restart

Sdílení společných souborů s právem čtení (vyžadována autentifikace)

mkdir /home/group
chmod 777 /home/group/
cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gedit /etc/samba/smb.conf

V souboru smb.conf v sekci global nalezněte řádky

...
; security = user
...

a nahraďte je nádledujícími řádky

security = user
username map = /etc/samba/smbusers

Na konec souboru smb.conf přidejte následující řádky

[Group]
 comment = Group Folder
 path = /home/group
 public = yes
 writable = no
 valid users = system_username1 system_username2
 create mask = 0700
 directory mask = 0700
 force user = nobody
 force group = nogroup

a soubor uložte. Do příkazové řádky zadejte

testparm
/etc/init.d/smb restart

Sdílení veřejných adresářů s právem čtení a zápisu (vyžadována autentifikace)

mkdir /home/public
chmod 777 /home/public/
cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gedit /etc/samba/smb.conf

V souboru smb.conf najděte v sekci global řádek

… ; security = user …

a nahraďte ho řádky

security = user
username map = /etc/samba/smbusers

Na konec souboru přidejte následující řádky

[public]
 comment = Public Folder
 path = /home/public
 public = yes
 writable = yes
 create mask = 0777
 directory mask = 0777
 force user = nobody 
 force group = nogroup

a soubor uložte. Otestujte sytanxi souboru smb.conf a restartujte Samba server.

testparm
/etc/init.d/smb restart

Sdílení veřejných adresářů s právem čtení (vyžadována autentifikace)

mkdir /home/public
chmod 777 /home/public/
cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gedit /etc/samba/smb.conf

V souboru smb.conf najděte v sekci global řádek

...
; security = user
...

a nahraďte ho řádky

security = user 
username map = /etc/samba/smbusers

Na konec souboru smb.conf přidejte řádky

[public]
 comment = Public Folder
 path = /home/public
 public = yes
 writable = no
 create mask = 0777
 directory mask = 0777
 force user = nobody
 force group = nogroup

a soubor uložte. Do příkazové řádky zadejte

testparm
/etc/init.d/smb restart

Sdílení veřejných adresářů s právem čtení a zápisu (autentifikace není vyžadována)

mkdir /home/public
chmod 777 /home/public/
cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gedit /etc/samba/smb.conf

V souboru smb.conf najděte v sekci global řádek

...
; security = user
...

a nahraďte ho řádkem

security = share

Na konec souboru smb.conf přidejte řádky

[public]
 comment = Public Folder
 path = /home/public
 public = yes
 writable = yes
 create mask = 0777
 directory mask = 0777
 force user = nobody
 force group = nogroup

a soubor uložte. Otestujte sytanxi souboru smb.conf a restartujte Samba server.

testparm
/etc/init.d/smb restart

Sdílení veřejných adresářů s právem čtení (autentifikace není vyžadována)

mkdir /home/public
chmod 777 /home/public/
cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gedit /etc/samba/smb.conf

V souboru smb.conf najděte v sekci global řádek

...
; security = user
...

a nahraďte ho řádkem

security = share

Na konec souboru přidejte následující řádky

[public]
 comment = Public Folder
 path = /home/public
 public = yes
 writable = no
 create mask = 0777
 directory mask = 0777
 force user = nobody
 force group = nogroup

a soubor uložte. Do příkazové řádky zadejte

testparm
/etc/init.d/smb restart

Samba server lze použít pro sdílení adresářů mezi počítači s Fedora Cora. Na všech počítačích, které budeme chtít sesíťovat, musí být být správně nastavenen protokol TCP/IP 2). Funkčnost protokolu TCP/IP lze velice jednoduše prověřit pomocí

ping -c 10 ip_adresa

kde ip_adresa je IP adresou vzdáleného počítače, ke kterému se budete chtít připojovat.

Dalším krokem je úprava konfiguračního souboru aplikace Samba smb.conf. Správnost syntaxe současného konfiguračního souboru ověříte pomocí

testparm

Výstup tohoto příkazu by měl vypadat přibližně následovně

Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Processing section "[homes]"
Processing section "[printers]"
Global parameter printcap name found in service section!
Processing section "[data]"
Loaded services file OK.
WARNING: passdb expand explicit = yes is deprecated
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions

Z výpisu je patrné, že se konfigirační soubor nachází v adresáři /etc/samba. Nejprve původní konfigurační soubor zálohujte

cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak

a následně otevřete pomocí textového editoru.

gedit /etc/samaba/smb.conf

Obsah souboru zaměňte za

[global]
    workgroup = SKUPINA
    wins support = Yes

[homes]
    read only = No
    map archive = No
    browseable = No

[printers]
    path = /var/tmp
    printable = Yes
    browseable = No

[data]
    path = /opt/macky
    read only = No
    map archive = No

V konfigurační je třeba dále upravit:

 1. v sekci global hodnotu parametru workgroup na jméno pracovní skupiny, do které patří oba počítače
 2. v sekci data nastavit v parametru path cestu ke sdílenému adresáři

Poznámka: Toto je zcela základní konfigurace. V případě, že budete chtít například nastavit autentifikaci pomocí uživatelského jména a hesla nebo omezit přístupová práva na právo čtení, je třeba dále provést úpravu konfiguračního souboru smb.conf v souladu s popisem v kapitole Nastavení sdílených adresářů.

Pro více sdílených adresářů, přidejte více sekcí se stejnou syntaxí, jako oddíl data.

[data1]
    path = /opt/macky/adresar1
    read only = No
    map archive = No

[data2]
    path = /home/macky/adresar2
    read only = No
    map archive = No

Dále je třeba spustit démoda smbd. To se provede pomocí příkazu

/usr/sbin/smbd

Po té, co je démon spuštěn, zadejte pro připojení sdíleného adresáře v oddíle data do příkazové řádky

smbclient 192.168.2.126/data kde IP adresa “patří” počítači s Fedora Core, jehož adresář chcete sdílet. Jestliže jste nastavili požadavek autentifikace, bude vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla.
Nyní se přesuňte k druhému počítači s
Fedora Core. Předpokládejme, že počítač, na kterém je uložen sdílený adresář, má IP adresu 192.168.2.126. Dále předpokládejme, že sdílený adresář budete připojovat do adresáře /media/smb. Samotné připojení adresáře pak provedete pomocí mount -t cifs 192.168.2.126/Linux /media/smb

odpojení pak pomocí

umount -t cifs /media/smb

Poznámka: Příkazy mount a umount může standardně používat pouze superuživatel. Pro automatické připojení sdílených adresářů je třeba modifikovat soubor /etc/fstab.

Modifikace fstab pro automatické připojení sdílených adresářů

Předpokládejme, že sdílení adresářů bylo nastaveno podle výše uvedeného návodu. Pomocí textového editoru vytvořte soubor .smbcredentials

gedit /root/.smbcredentials

do kterého následně vložíte řádky

username=moje_uzivatelske_jmeno
password=moje_heslo

Nově vytvořený soubor uložte. Dále nastavte k tomuto souboru přístupová práva.

chmod 700 /root/.smbcredentials

Proveďte zazálohování souboru fstab

cp /etc/fstab /etc/fstab_backup

a tento soubor otevřte v textovém editoru.

gedit /etc/fstab

Na konec tohoto souboru vložte řádek

//192.168.2.126/data  /media/sharename cifs credentials=/root/.smbcredentials 0  0

a zeditovaný soubor uložte.

Poznámka: Po té, co vložíte do souboru fstab řádek, je třeba ještě vložit prázdný řádek klávesou ENTER. Jestliže soubor nebude končit prázdnou řádkou, bude systém při jeho načítání v průběhu bootování hlásit chybu.

Aby bylo možné sdílet adresáře počítače s OS typu Windows je třeba, aby na tomto počítačí byl správně nastaven protokol TCP/IP.

Funkčnost protokolu TCP/IP lze velice snadno ověřit z Linuxu pomocí

ping -c 10 ip_adresa

IP adresu daného počítače s nainstalovanými Windows XP lze zjistit následujícím způsobem. Klikněntě na Start → Ovládací panely → Síťová připojení. V okně Síťová připojení pak dvakrát klikněte na ikonu, která znázorňuje Vaše síťové připojení. Přejděte na záložku Podpora a opište číslo uvedené za položkou Adresa IP 3). Další možností, jak získat IP adresu, je v příkazovém řádku zadat příkaz ipconfig.

Výstup výše uvedeného příkazu by měl vypadat přibližně následovně

PING 192.168.2.125 (192.168.2.125) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.125: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.068 ms
64 bytes from 192.168.2.125: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.071 ms
64 bytes from 192.168.2.125: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.072 ms
64 bytes from 192.168.2.125: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.072 ms
64 bytes from 192.168.2.125: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.072 ms
64 bytes from 192.168.2.125: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.070 ms
64 bytes from 192.168.2.125: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.073 ms
64 bytes from 192.168.2.125: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.093 ms
64 bytes from 192.168.2.125: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.072 ms
64 bytes from 192.168.2.125: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.072 ms

--- 192.168.2.125 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.068/0.073/0.093/0.010 ms

Jestliže tento „test“ dopadl úspěšně, můžete pokračovat. V opačném případě budete muset nastavit síťové protokoly na počítači s OS typu Windows.

Na počítači s OS Windows je třeba vytvořit sdílený adresář. Ve Windows XP sdílený adresář vytvoříte z normálního adresáře tak, že po dvoukliku na ikonu adresáře vybere z nabídky položku Vlastnosti a v ní záložku Sdílení, kde provedete potřebná nastavení.
Posledním krokem je vytvoření adresáře na počítači s Linuxem, kam připojíte obsah sdíleného adresáře.

Předpokládejme, že počítač s OS Windows na kterém je uložen sdílený adresář má IP adresu 192.168.2.125 a cesta k tomuto adresáři je C:/Linux. Dále předpokládejme, že na linuxovém stroji je přípojným bodem adresář /media/smb. Samotné připojení adresáře pak provedete pomocí

mount -t cifs //192.168.2.125/Linux /media/smb

odpojení pak pomocí

umount -t cifs /media/smb

Poznámka: Příkazy mount a umount může standardně používat pouze superuživatel.

V předchozím odstavci jsme připojovali sdílený adresář uložený na počítači s OS typu Windows. Nyní zkusíme opačný postup - budeme připojovat sdílený adresář uložený na počítači s Fedora Core.

Stějně jako v předchozím případě je nezbytnou podmínkou úspěchu funkční nastavení protolu TCP/IP na obouch počítačích. To, jestli se počítače vzájemně „vidí“, lze snadno ověřit pomocí příkazu spuštěného z příkazového řádku

ping -c 10 ip_adresa

kde ip_adresa je IP adresou počítače s OS typu Windows 4).

Dalším krokem je úprava konfiguračního souboru aplikace Samba. Správnost jeho syntaxe a místo uložení lze zjistit pomocí příkazu

testparm

Výstup tohoto příkazu pak vypadá přibližně následovně

Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Processing section "[homes]"
Processing section "[printers]"
Global parameter printcap name found in service section!
Processing section "[data]"
Loaded services file OK.
WARNING: passdb expand explicit = yes is deprecated
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions

Z výpisu je patrné, že konfigurační soubor smb.conf se nachází v adresáři /etc/samba. Před samotnou modifikací provedeme zálohu původního konfiguračního souboru.

cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak

Následně otevřeme konfigurační soubor v textovém editoru

gedit /etc/samaba/smb.conf

a obsah souboru zaměníme za 5)

[global]
    workgroup = SKUPINA
    wins support = Yes

[homes]
    read only = No
    map archive = No
    browseable = No

[printers]
    path = /var/tmp
    printable = Yes
    browseable = No

[data]
    path = /opt/macky
    read only = No
    map archive = No

V tomto souboru je pak třeba změnit:

 1. v sekci global hodnotu proměnné workgroup na název skupiny, kterou máte nastavenu na počítači s OS typu Windows
 2. v sekci data nastavit cestu k adresáři, který chceme sdílet

Poznámka: Toto je zcela základní konfigurace. V případě, že budete chtít například nastavit autentifikaci pomocí uživatelského jména a hesla nebo omezit přístupová práva na právo čtení, je třeba dále provést úpravu konfiguračního souboru smb.conf v souladu s popisem v kapitole Nastavení sdílených adresářů.

Jméno pracovní skupiny zjistíte v případě Windows XP následovně. Dvojklikem na ikonu Tento počítač otevřete nabídku, ve které vyberete položku Vlastnosti. V okně Vlastnosti systému klikněte na záložku Název počítače a opíšte jméno uvedené za položkou Pracovní skupina.

Jestliže chcete přidat více sdílených adresářů, přidejte do souboru smb.conf více sekcí se stejnou syntaxí, jako sekce data.

[data1]
    path = /opt/macky/adresar1
    read only = No
    map archive = No

[data2]
    path = /home/macky/adresar2
    read only = No
    map archive = No

Dále je třeba spustit démoda smbd. To se provede pomocí příkazu

/usr/sbin/smbd

Po té, co je démon spuštěn, zadejte pro připojení sdíleného adresáře do příkazové řádky

smbclient //192.168.2.126/data

kde IP adresa „patří“ tentokráte počítači s Fedora Core. Jestliže jste nastavili požadavek autentifikace, bude vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla.

Nyní nastal čas přesunout s k počítači s OS Windows. Klikněte Místa v síti a části Práce se sítí klikněte na Přidat místo v síti, klikněte na Další a po té pokračujte ikonou Jiné umístění v síti. Pro namapování sdíleného adresáře specifikovaného v smb.conf v sekci data zadejte

\\192.162.2.126\data

a potvrďte. Po chvíli by se mělo otevřít okno s obsahem sdíleného adresáře.


1)
Jestliže uživatel není uveden v /etc/samba/smbusers, je tímto příkazem tento uživatel vytvořen.
2)
V tomto bodě byste však neměli narazit na žádné komplikace. Váš Linux je připraven k „síťování“ ihned po instalaci.
3)
Mělo by se jednat o číslo typu 192.168.2.125.
4)
Jestliže nevíte, jak zjistit IP adresu pro Windows XP, přečtěte si předcházející odstavec Připojení sdílených adresářů počítače s OS typu Windows.
5)
Jedná se o naprosto základní nastavení. Aplikace Samba pochopitelně dovoluje nastavení mnohem většího počtu parametrů. To však přesahuje možnosti této příručky.
 • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
 • autor: 127.0.0.1