navody:fc5prirucka10

Hlavní stránka

Gaim je instant messaging klient, tj. program pro komunikaci mezi uživateli v reálném čase. Gaim podporuje velké množství komunikačních protokolů jako jsou např. ICQ, MSN, IRC nebo Jabber. Následující kapitola se bude zabývat zprovozněním existujícího účtu pro ICQ a Google Talk (protokol Jabber).

Gaim lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → Internet Messanger. V případě, že nemáte tuto aplikaci nainstalovanou, lze ji doinstalovat pomocí

 yum -y install gaim

Poznámka: Abyste mohli používat službu Gaim, je zapotřebí povolit komunikaci přes port 5190 (ICQ) a 5222 (Jabber). Port je možné otevřít pomocí nabídky Aplikace → Prostředí → Správa → Úroveň zabezpečení a firewall. V okně Nastavení úrovně zabezpečení klikněte na Ostatní porty a pokračujte tlačítkem +Přidat. Do kolonky Port(y) zadejte 5190 popř. 5222 a potvrďte tlačítkem Budiž.

ICQ

Předpokládejme, že máte založený účet na stránkách ICQ. V aplikaci Gaim klikněte na Nástroje → Účty a pokračujte tlačítkem +Přidat. V následujícím okně vyberte komunikační protokol AIM/ICQ. Do kolonky Jméno uživatele vyplňte Vaše ICQ číslo, dále doplňte heslo a případně také přezdívku (kolonka alias). Dále je možné zaškrnout políčka Zapamatovat si heslo a Automatické přihlašování. Další parametry, jako např. kódování textu, je možné nastavit po rozkliknutí odkazu Zobrazit více nastavení.

Google Talk

Google Talk je služba Voice over IP a instant messaging poskytovaná společností Google. Oficiální klient Google Talk je k dispozici pouze pro OS Windows. K zprovoznění této služby pod Linuxem je využívána aplikace Gaim.

Přepokládejme, že máte službu Google Talk již aktivní a pouze potřebujete přidat účet do aplikace Gaim. V aplikaci vyberte nabídku Nástroje → Účty. V okně Účty, které se objeví, klikněte na tlačítko +Přidat. V následujícím okně vyberte komunikační protokol Jabber. Do kolonky Jméno uživatele: vyplňte jménu uživatele Gmail (tj. vše před @gmail.com). Do kolonky Heslo: můžete zadat Vaše heslo 1) a do políčka Server: zadejte gmail.com. V případě, že jste zadali heslo, můžete zaškrtnout políčka Zapamatovat si heslo a Automatické přihlašování. Nastavení uložte tlačítkem Uložit. Podrobný postup krok za krokem včetně znázornění nastavení v jednotlivých oknech aplikace Gaim je k dispozici zde.

Standardním poštovním klientem pro prostředí Gnome je Evolution. Tohoto poštovního klienta lze spustit pomocí nabídky Aplikace → Internet → E-mail. Jestliže Evolution není nainstalovaný, lze ho doinstalovat pomocí

yum -y install evolution

Pro přidání existujícího účtu vyberte v okně aplikace nabídku Upravit → Nastavení. V okně Nastavení Evolution klikněte na ikonu Účty e-mailu. Nový účet přidáte pomocí tlačítka +Přidat.
V následujícím okně pokračujte tlačítkem Vpřed. V okně Identita vyplňte údaje o Vašem e-mailové účtu. V dalším okně nastavte typ serveru na POP a doplňte údaje o Vašem poštovním serveru. Tyto údaje budou sloužit pro stahování pošty. Nejdůležitější kolonkou je zde server - jméno Vaše poštovního serveru by mělo být uvedeno na stránkách provozovatele (např. pro Volný se server jmenuje pop3.volny.cz, pro Seznam pak pop3.seznam.cz). V dalším okně nastavujete možnosti týkající se příjmu zpráv jako jsou interval kontroly poštovní schránky a zanechávání pošty na serveru. V okně Posílání pošty máte následující dvě možnosti. Nejjednoduší je zadat do kolonky Typ serveru údaj sendmail (pokud máte nainstalován tento poštovní server). Druhou možností je ponechat implicitní SMTP a zadat jméno serveru, které Vám sdělil Váš ISP 2). Tímto jste zadali všechny potřebné údaje pro automatické stahování pošty pomocí Evolution.

Grafické rozhraní pro správu síťových připojení vyvoláte pomocí Aplikace → Prostředí → Správa → Síť. Tato nabídka vyvolá okno Nastavení síťových připojení.

Nastavení jednotlivých síťových připojení lze provést pomocí ikony Upravit. Mezi nastavované parametry patří např. jméno připojení, automatická aktivace při spuštění počítače, konfigurace pomocí DHCP.
Jméno počítače lze změnit v záložce DNS okna Nastavení sítě. Ve většině případů je však lepší se na počítač odvolávat pomocí jeho IP adresy.
Aktivaci/deaktivaci vybraného síťového připojení lze provést pomocí ikon Aktivovat, Deaktivovat v okně Nastavení sítě v pravém horním rohu okna.

IP adresu počítače, ke kterému jste momentálně přihlášeni, zjistíte pomocí

/sbin/ifconfig

Výstupem tohoto příkazu by mělo být

eth0   Link encap:Ethernet HWadr 00:0C:6E:22:FE:99
     inet adr:192.168.2.126 Všesměr:192.168.2.255 Maska:255.255.255.0
     inet6-adr: fe80::20c:6eff:fe22:fe99/64 Rozsah:Linka
     AKTIVOVÁNO VŠESMĚROVÉ_VYSÍLÁNÍ BĚŽÍ MULTICAST MTU:1500 Metrika:1
     RX packets:64895 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:63607 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     kolizí:0 délka odchozí fronty:1000
     RX bytes:75925721 (72.4 MiB) TX bytes:7927394 (7.5 MiB)
     Přerušení:169 Vstupně/Výstupní port:0x2000

lo    Link encap:Místní smyčka
     inet adr:127.0.0.1 Maska:255.0.0.0
     inet6-adr: ::1/128 Rozsah:Počítač
     AKTIVOVÁNO SMYČKA BĚŽÍ MTU:16436 Metrika:1
     RX packets:4766 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:4766 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     kolizí:0 délka odchozí fronty:0
     RX bytes:2543732 (2.4 MiB) TX bytes:2543732 (2.4 MiB)

Hledaná IP adresa je v našem případě uvedena se části eth0 za položkou inet adr (druhý řádek) - tedy 192.168.2.126.

Předpokládejme, že máte správně nastavené připojení k Internetu a registraci zdrama na Dynamic DNS.

Následujícím nastavením zajistíme, aby automatické obnovení IP v DynDNS databázi proběhlo vždy v celou hodinu.

yum -y install ipcheck
gedit /root/dyndns_update.sh

Do nově vytvořeného soubor dyndns_update_sh vložte řádky

USERNAME=myusername
PASSWORD=mypassword
HOSTNAME=myhostname.dyndns.org

cd /root/
if [ -f /root/ipcheck.dat ]; then
 ipcheck -r checkip.dyndns.org:8245 $USERNAME $PASSWORD $HOSTNAME
else
 ipcheck --makedat -r checkip.dyndns.org:8245 $USERNAME $PASSWORD $HOSTNAME
fi

a soubor uložte. Dále do příkazové řádky zadejte

chmod 700 /root/dyndns_update.sh
sh /root/dyndns_update.sh
export EDITOR=gedit && crontab -e

Do souboru vložte řádek

00 * * * * sh /root/dyndns_update.sh

a upravovaný soubor uložte.

Základním nástrojem ochrany počítačů je firewall. Každý počítač je v síti je jedinečně určen tzv. IP adresou. Jestliže však některá z aplikací chce s tímto počítačem komunikovat, musí znát nejen jeho IP adresu ale také tzv. port, který musí být otevřen.

Velice často jsou pojmy IP adresa, port a firewall vysvětlovány na následujícím příkladu. Jestliže potřebujete zajít např. na úřad, musíte znát v zásadě dvě věci - adresu domu, kde se úřad nachází (IP adresa), a číslo dveří, za kterými sedí úředník, se kterým potřebujete mluvit (port). Význam IP je zřejmý - jak již bylo řečeno výše, identifikuje počítač v síti. Co se portů týče, podobně jako úředník „naslouchají“ jednolivé aplikace na portech, zda-li budou kontaktovány některým z počítačů v síti. Tyto porty jsou pro základní typy aplikací všeobecně známé (např. HTTP má defaultní port 80).
Firewall dělá to, že uzavírá ty porty, které nebudete potřebovat. Jestliže je port zavřený, nemohou přes něj aplikace komunikovat, čímž se snižuje riziko autorizovaného průniku do systému. Nadruhou stranu, jestliže chcete provozovat některé z aplikací (např. vzdálenou plochu, WWW server apod.), je potřeba tyto porty otevřít. V opačném případě nebude aplikace fungovat.

V Linuxu lze porty otevřít/uzavřít pomocí nabídky Aplikace → Prostředí → Správa → Úroveň zabezpečení a firewall. Seznam defaultních portů pro jednotlivé aplikace naleznete např. zde.

Poznámka: Pro složitější nastavení je možné použít aplikaci Firestarter.

Předpokládejme, že síťová připojení jsou správně nakonfigurována. Procházet místa v síti lze pomocí nabídky Aplikace → Místa → Síťové servery.

Pokud počítače nebo síťové složky nebudou nalezeny, zkuste je zapsat přímo přes nabídku Aplikace → Místa → Připojit se k serveru….

Problematikou připojování sdílených adresářů se podrobně zabývá kapitola Sdílení adresářů pomocí serveru Samba.


1)
V opačném případě na něj budete dotázáni při každém příhlášení.
2)
Standardní tvar název SMTP serveru smtp.jmeno_poskytovatele.cz.
 • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
 • autor: 127.0.0.1