navody:fc5prirucka13

Hlavní stránka

Bezpečnost svého systému můžete výrazným způsobem zvýšit dodržováním několika vcelku jednoduchých pravidel. Zde jsou některá z nich.

 • Ujistěte se, že BIOS Vašeho počítače je nastaven tak, aby jako první bootoval z pevného disku. Zabráníte tak tomu, aby někdo např. nabootoval Linux z CD/DVD mechaniky a získal tak práva superuživatele ke všem datům uloženým na Vašem disku.
 • Ujistěte se, že BIOS je zabezpečen heslem. Tímto způsobem předejdete tomu, aby bylo možné triviálně změnit bootovací sekvenci jednotlivých zařízení.
 • Ujistěte se, že počítač je uložen a bezpečném místě a že je zamezen přístup všem nepovolaným osobám - takto lze zabránit krádeži disku popř. vyjmutí baterie ze základní desky s cílem vymazat heslo chránící nastavení BIOSu.
 • Ujistěte se, že heslo, které je vyžadováno pro přístup do systému, není triviální. Vaše heslo by mělo mít minimálně osm znaků a obsahovat malá i velká písmena a číslice popř. také speciální znaky (např. @, #, $ apod.).
 • Ujistěte se, že je zakázána interaktivní editace pro zavaděče GRUB. Zabráníte tak tomu, aby někdo modifikoval parametry jádra při jeho zavádění a získal tak práva superuživatele. Přečtěte si kapitolu Zakázání interaktivní editace zavaděče GRUB.
 • Ujistěte se, že je zákázáno prohlížení historie v módu konsole - takto lze zabránit, aby bylo možné prohlížet dříve spuštěné příkazy. Přečtěte si kapitolu Zakázání zobrazování historie v konzolovém módu.
 • Ujistěte se, že je zakázána „trojkombinace“ Ctrl+Alt+Del v módu konsole. Zabráníte tak tomu, aby bylo možné restartovat počítač bez potřebných oprávnění. Přečtěte si kapitolu Zakázání restartování počítače pomocí Ctrl+Alt+Del v konzoli.
 • Ujistěte se, že je v konzolovém módu nastaveno vynucené potvrzování pro přesun, přepsání souborů popř. adresářů. Tímto způsobem lze předejít nechtěnému přesunutí nebo přepsání souboru / adresáře. Přečtěte si kapitolu Vynucené potvrzování pro přesun / přepsání souborů a adresářů.
 • Do systému se přihlašujte jako superuživatel pouze v případě, že je to nezbytně nutné. Pro standarní činnost se přihlašujte jako běžný uživatel. Předejte tak nechtěnému smazání / modifikaci systémových souborů a adresářů. Přečtěte si kapitolu Přidání, editace a mazání uživatelů a skupin.
 • Zakažte účet superuživatele a používejte namísto něj příkaz sudo. Tento způsob poskytuje auditní stopu (/var/log/auth.log). Přečtěte si kapitolu Zakázání účtu superuživatele (root).
 • Nainstalujte firewall. Firewall sice nezaručuje absolutní bezpečnost, avšak představuje první linii obrany proti útokům ze sítě. Přečtěte si kapitolu Instalace firewallu (Firestarter) a Otevření/Uzavření portů.
 • Otestujte míru „zranitelnosti“ Vašeho systému. Vynikající aplikací k těmto účelům je Nessus, který provádí řadu testů zaměřených na známé bezpečnostní problémy. Přečtěte si kapitolu Instalace aplikace pro testování bezpečnosti systému (Nessus).
grub

grub> md5crypt

Password: ****** (Fedora)
Encrypted: $1$ZWnke0$1fzDBVjUcT1Mpdd4u/T961 (zakódované heslo)
grub> quit
cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gedit /boot/grub/menu.lst

V souboru menu.lst nalezněte sekci

...
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
#  password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
...

a ní vložte následující řádek

password --md5 $1$ZWnke0$1fzDBVjUcT1Mpdd4u/T961 (výše uvedené zakódované heslo)

V souboru menu.lst nalezněte sekci

...
title		Fedora, kernel 2.6.10-5-386 (recovery mode)
root		(hd0,1)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.10-5-386 root=/dev/hda2 ro single
initrd		/boot/initrd.img-2.6.10-5-386
savedefault
boot
...

a nahraďte ji následujícími řádky

#title		Fedora, kernel 2.6.10-5-386 (recovery mode)
#root		(hd0,1)
#kernel		/boot/vmlinuz-2.6.10-5-386 root=/dev/hda2 ro single
#initrd		/boot/initrd.img-2.6.10-5-386
#savedefault
#boot

Poznámka: Tímto jste provedli tzv. „zakomentování“ řádek. To znamená, že tyto řádky budou při interpretaci souboru menu.lst ignorovány.

Uložte soubor menu.lst.

rm -f $HOME/.bash_history
touch $HOME/.bash_history
chmod 000 $HOME/.bash_history
cp /etc/inittab /etc/inittab_backup
gedit /etc/inittab

V souboru inittab nalezněte řádek

...
ca:12345:ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t1 -a -r now
...

nahraďte ho následujícím řádkem

#ca:12345:ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t1 -a -r now

a uložte soubor.

telinit q

Zazálohujte konfigurační soubor bash.bashrc.

cp /etc/bashrc /etc/bashrc_backup

Otevřete tento soubor pomocí

gedit /etc/bashrc

na jeho konec přidejte

alias rm='rm -i'
alias cp='cp -i'
alias mv='mv -i'

a soubor uložte.

Poznámka: Tímto způsobem je ošetřen pouze případ, kdy uživatel zadá smazání více souborů pomocí rm z příkazové řádky. S výše definovaným aliasem bude třeba potvrdit smazání každého jednotlivého souboru.

Poznámka: Mělo by se jednat o defaultní nastavení a proto by mělo být zapotřebí definovat výše uvedený alias.

SELinux (Security Enhanced Linux) zvyšuje bezpečnost vašeho systému Fedora Core a to tak, že omezuje množinu souborů, se kterými mohou aplikace pracovat a množinu úkonů, které mohou aplikace provádět.

Tato omezení občas mohou způsobovat, že nelze do systému jednoduše přidávat např. pluginy nebo ovladače, které nepocházejí se standardních repozitářů pro Fedora Core.

SELinux má tři základné módy - Enforcing (Vynucovací), Permissive (Uvolněný), Disabled (Vypnutý). Všechny tři se dají nastavit prostřednictvím nabídky Aplikace → Prostředí → Správa → Úroveň zabezpečení a firewall. V okně Nastavení úrovně zabezpečení, zvolte záložku SELinux. Jednotlivé módy je pak možné zvolit v roletkové nabídce položky Nastavení SELinux.

Pokud jste měli SELinux vypnutý a zapnete jej, bude třeba systém restartovat a při startu systému počkat, až SELinux „označkuje“ všechny soubory na disku.

Upozornění: Pokud SELinux vypnete (Disabled), vystavujete se většímu riziku napadení vašeho systému.

 • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
 • autor: 127.0.0.1