navody:fc5prirucka20

Hlavní stránka

Pomocí příkazové řádky zadejte

yum -y install proftpd
/etc/init.d/proftpd start

Pomocí následujících příkazů zálohujete soubor proftpd.conf a otevřete jej v textovém editoru.

cp /etc/proftpd.conf /etc/proftpd.conf_backup
gedit /etc/proftpd.conf

Na konec editovaného souboru proftpd.conf přidejte

<Anonymous ~ftp>
 User      ftp
 Group      nogroup
 UserAlias     anonymous ftp
 DirFakeUser on ftp
 DirFakeGroup on ftp
 RequireValidShell   off
 MaxClients     10
 DisplayLogin    welcome.msg
 DisplayFirstChdir   .message
 <Directory *>
 <Limit WRITE>
  DenyAll
 </Limit>
 </Directory>
</Anonymous>

Soubor uložte a restartujte FTP server pomocí

/etc/init.d/proftpd restart

Pomocí následujících příkazů zálohujete soubor proftpd.conf a otevřete jej v textové editoru.

cp /etc/proftpd.conf /etc/proftpd.conf_backup
gedit /etc/proftpd.conf

Na konec editovaného souboru proftpd.conf přidejte

<Anonymous ~ftp>
 User      ftp
 Group      nogroup
 UserAlias     anonymous ftp
 DirFakeUser on ftp
 DirFakeGroup on ftp
 RequireValidShell   off
 MaxClients     10
 DisplayLogin    welcome.msg
 DisplayFirstChdir   .message
</Anonymous>

Soubor uložte a restartujte FTP server pomocí

/etc/init.d/proftpd restart

Pomocí následujících příkazů zálohujete soubor proftpd.conf a otevřete jej v textové editoru.

cp /etc/proftpd.conf /etc/proftpd.conf_backup
gedit /etc/proftpd.conf

Na konec editovaného souboru proftpd.conf přidejte

<Anonymous /location_of_folder/>
 User      ftp
 Group      nogroup
 UserAlias     anonymous ftp
 DirFakeUser on ftp
 DirFakeGroup on ftp
 RequireValidShell   off
 MaxClients     10
 DisplayLogin    welcome.msg
 DisplayFirstChdir   .message
 <Directory *>
 <Limit WRITE>
  DenyAll
 </Limit>
 </Directory>
</Anonymous>

Soubor uložte a restartujte FTP server pomocí

/etc/init.d/proftpd restart

Předpokládejme, že nové číslo portu je 77.

Pomocí následujících příkazů zálohujete soubor proftpd.conf a otevřete jej v textové editoru.

cp /etc/proftpd.conf /etc/proftpd.conf_backup
gedit /etc/proftpd.conf

V souboru proftpd.conf nalezněte řádek

Port       21

a nahraďte ho řádkem

Port       77

Editovaný soubor uložte a restartujte FTP server pomocí

/etc/init.d/proftpd restart

Pro FTP přístup na vzdálený stroj s Fedora Core prostřednictvím počítače s Windows OS, nainstalujte aplikaci FileZilla.

 • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
 • autor: 127.0.0.1