navody:fc5prirucka19

Hlavní stránka

Pomocí trojice aplikací MySQL, PHP a Apache může svůj linuxový stroj „proměnit“ v plnohodnotný webový server. O této trojici se někdy hovoří jako o tzv. LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP).

Apache je pravděpodobně nejpopulárnější webový server používaný nejen pod Linuxem ale také pod OS typu Windows a představuje jakýsi „benchmark“, podle kterého jsou hodnoceny ostatní servery. Tato aplikace je v současné době udržovaná nadací Apache Software Foundation.

Pomocí následujících příkazů nainstalujete potřebné balíčky a spustíte httpd server.

yum -y install httpd
yum -y install mod_ssl
yum -y install httpd-manual
yum -y install mod_perl
yum -y install mod_auth_mysql
yum -y install crypto-utils
yum -y install mod_python
/etc/init.d/httpd start

Funkčnost webového serveru ověříte pomocí odkazu http://localhost.

PHP je programovací jazyk určený pro vývoj dynamických webových stránek. Je používán především v aplikacích, které jsou spouštěny na straně serveru. Umožňuje tak implementovat složitější procedury, čím se liší od klasického HTML, který je pouze formátovacím jazykem a tudíž nezvládá např. cykly nebo vyhodnocování podmínek.

Instalaci a spuštění PHP serveru lze provést pomocí následujících příkazů

yum -y install php
yum -y install php-mysql
/etc/init.d/httpd restart

Pomocí příkazu

gedit /var/www/html/testphp.php

otevřete soubor testphp.php a na jeho konec vložte následující řádek

<?php phpinfo(); ?>

Soubor uložte. Funkčnost PHP serveru lze ověřit pomocí odkazu http://localhost/testphp.php.

Server MySQL spustíte pomocí

/etc/init.d/httpd restart

Pro odstranění podpisu serveru otevřete soubor httpd.conf pomocí

gedit /etc/httpd/conf/httpd.conf

a řádek

ServerSignature on

změňte na

ServerSignature off

Pod tento řádek přidejte

ServerTokens ProductOnly

Editovaný soubor uložte a restartuje Apache pomocí

/etc/rc.d/init.d/httpd restart

Standardně je třeba webové stránky spravované serverem Apache umisťovat do adresáře /var/www. Toto nastavení je však možné změnit.

Do příkazové řádky zadejte

gedit /etc/httpd/conf.d/alias

a vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru alias

Alias /URL-path /location_of_folder/

<Directory /location_of_folder/>
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

Uložte soubor alias a restartuje webový server pomocí

/etc/init.d/httpd restart

Funkčnost nastavení ověříte pomocí odkazu http://localhost/URL-path, kde URL-path je vámi zvolený adresář.

Standardně „naslouchá“ server Apache na portu 80. Tento defaulní port je možné změnit. Předpokládejme, že nové číslo portu webového serveru Apache má být 78.

Následujícími příkazy zálohujeme soubor ports.conf a otevřeme tento soubor v textové editoru.

cp /etc/httpd/ports.conf /etc/httpd/ports.conf_backup
gedit /etc/httpd/ports.conf

V souboru ports.conf nalezněte řádku

Listen 80

nahraďte ji řádkou

Listen 78

uložte editovaný soubor a restartujte webový server pomocí

/etc/init.d/httpd restart

Funkčnost úpravy lze zkontrolovat pomocí odkazu http://localhost:78.

RSS (Really Simple Syndication) je rodinou webových formátů, které slouží k poskytování obsahu popř. shrnutí webových stránek spolu s odkazem na stránku obsahující kompletní obsah. RSS „doručí“ tyto informace ve formě XML souboru, který nazýváme RSS streamem. Tento soubor pak může zpracován speciálním programem a nové příspěvky pak zobrazeny na stránce.

Předpokládejme, že RSS je DistroWatch.com - novinky.

Prostřednictvím příkazové řádky zadejte

wget -c http://easylinux.info/uploads/magpierss-0.71.1.tar.gz
mkdir /var/www/feeds
tar zxvf magpierss-0.71.1.tar.gz -C /var/www/feeds/
mv /var/www/feeds/magpierss-0.71.1/* /var/www/feeds/
rm -fr /var/www/feeds/magpierss-0.71.1/
chown -R www-data:root /var/www/feeds/
gedit /var/www/feeds/index.php

Do nově vytvořeného souboru index.php zadejte

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en">

<head>

<title>DistroWatch.com - News</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>

<style type="text/css">
/*<![CDATA[*/
/* 
 DEFAULT TAG STYLES
*/

body {
 background: #ffffff;
 margin-left: 20px;
 font-family: bitstream vera sans,sans-serif;
 font-size: 9pt;
}

h1 {
 font-family: luxi sans,sans-serif;
 font-size: 15pt;
}

/*]]>*/
</style>

</head>

<body>

<?php

require_once 'rss_fetch.inc';
error_reporting(E_ERROR);

$url = 'http://distrowatch.com/news/dw.xml';
$rss = fetch_rss($url);

if ($rss) {

echo "<h1>";
echo "<a href=$url>", $rss->channel[title], "</a><br/>";
echo "</h1>";

 foreach ($rss->items as $item ) {
  $url = $item[link];
  $title = $item[title];
  $description = $item[description];
  echo "<li>";
  echo "<b>Topic:</b> <a href=$url><b><u>$title</u></b></a><br/><br/>";
  echo "$description<br/><br/>";
  echo "</li>";
 }

}

else {
 echo "<a href=$url>", $url, "</a> - Server Down!<br/>";
}

?>

</body>

</html>

Editovaný soubor index.php uložte. Funkčnost můžete vyzkoušet pomocí odkazu http://localhost/feeds/index.php.

  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
  • autor: 127.0.0.1