navody:f9:instalace

Hlavní stránka

V této kapitole je popsán postup instalace Fedory v grafickém prostředí Anaconda pomocí instalačního DVD. Vedle grafického prostředí je možné zvolit také textový mód instalace. Fedoru lze kromě instalačního DVD instalovat též z Live CD, z pevného disku nebo přes síť.

Poznámka: Chcete-li vyzkoušet Fedora Live CD bez nutnosti instalace na pevný disk, přečtěte si kapitolu Fedora Live CD. Oficiální stránky zabývající se instalací Fedory naleznete na stránkách www.fedoraproject.org.

Operační systém Linux lze provozovat na mnoha nejrůznějších architekturách. Fedora v současné době oficiálně podporuje všechny běžně dostupné architektury:

 • x86 - 32bitové Intel kompatibilní procesory
  • Intel: Pentium-II, Pentium-III, Celeron, Pentium 4, Celeron M, Pentium M a Xeon, Intel Core Duo
  • AMD: Duron, Semptron, Athlon, AthlonXP, AthlonMP
  • VIA: VIA C3/C3-m a Eden/Eden-N
 • x86-64 - 64bitové procesory firmy AMD a Intel (tyto procesory jsou také zpětně kompatibilní s procesory x86)
  • Intel: Celeron D, Pentium D, Pentium 4 s podporou 64bitů, Intel Core 2 Duo
  • AMD: Semptron 64, Athlon 64, AthlonFX, Opteron
 • ppc - procesory v počítačích firmy Apple
  • IBM: G3, G4 a G5

Poznámka: Tato příručka je zaměřena na architekturu x86. Fedora již nepodporuje procesory řady i586 a starší.

Textový režim

Pro práci v textovém režimu vyžaduje Fedora počítač s procesorem taktovaným alespoň na 200 MHz a 64 MB RAM.

Grafický režim

Pro práci v grafickém režimu je potřeba procesor s minimálním taktem 400 MHz a 128 MB RAM. Pro komfortní práci se doporučuje počítač s 256 MB RAM a s CPU taktovaným na 1 GHz.

Požadavky na diskový prostor

Co se diskového prostoru týče, je zapotřebí 5 - 8 GB v závislosti na instalovaném softwaru. Pro běžnou práci, kdy je počítač využíván jako desktop, by mělo dostačovat 5 GB.

Vytvoření místa na disku pro instalaci Linuxu

Poznámka: Tato kapitola je pro Vás relevantní pouze v případě, že Linux instalujete poprvé. Jestliže budete instalovat Fedoru na prázdný disk nebo již máte vytvořeny „linuxové“ diskové oddíly, můžete pokračovat kapitolou Nastavení bootovací sekvence v BIOSu.

Pevný disk lze rozdělit na několik částí - tzv. diskových oddílů (partitions). Každý diskový oddíl pak představuje samostatnou entitu - může být zformátován libovolným systémem souborů1) a může na něm být nainstalován samostatný operační systém. Jednotlivé diskové oddíly se pak v OS Windows jeví jako samostatné „disky“.

Předpokládejme, že Váš systém obsahuje diskový oddíl, který jste schopni (alespoň dočasně) uvolnit a který je dostatečně velký pro případnou instalaci Fedory. Tento oddíl můžete celý vyhradit pro instalaci nebo ho v průběhu instalace rozdělit.
V případě, že nejste schopni uvolnit jeden z Vašich diskových oddílů, je možné změnit velikost diskového oddílu obsahujícího data. Přerozdělení oddílu je lze provést pomocí aplikace GParted. Před samotným použitím této aplikace je vhodné provést zálohování důležitých dat a defragmentaci diskového oddílu. Další možností je smazat celý disk, tento disk přerozdělit, nainstalovat OS Windows a následně Fedoru.

V tomto bodě byste tedy měli mít vyhrazen jeden prázdný diskový oddíl o velikosti 5 - 8 GB, který bude celý popř. zčásti určen pro instalaci Fedory.

Nastavení bootovací sekvence v BIOSu

Pro instalaci Fedory je nezbytné nastavit BIOS, aby Váš počítač bootoval z DVD mechaniky. Informace, jak toto nastavení provést, by měla být uvedena v manuálu k Vaší základní desce.

Předpokládejme, že máte připravený diskový oddíl o velikosti alespoň 5 - 8 GB a nastaven BIOS Vaší základní desky tak, aby počítač bootoval z DVD mechaniky.

Bootování z instalačního DVD

Vložte instalační DVD do mechaniky a restartujte počítač. Po nabootování Vás přivítá úvodní obrazovka.

 Úvodní obrazovka

Pro instalaci v grafickém režimu stiskněte kláveru Enter.

Kontrola integrity instalačního DVD

Na další obrazovce je možné otestovat integritu instalačního DVD.

 Test integrity instalačního DVD

Uvítací obrazovka

Na další obrazovce pokračujte tlačítkem Next.

 Uvítací obrazovka

Výběr jazyka instalace a rozložení klávesnice

Dále je třeba vybrat češtinu jako jazyk instalace a rozložení klávesnice.

 Výběr jazyka

 Výběr klávesnice

Nový disk

Jestliže instalujete Fedoru na nový disk, zobrazí se Vám následující obrazovka.

 Nový disk

V tomto kroku vytvoříte tabulku oddílů disku. Samotné diskové oddíly však budete vytvářet v pozdějším kroku.

Nastavení síťových zařízení

V obrazovce nastavení síťových zařízení ponechte původní nastavení a pokračujte tlačítkem Další.

 Nastavení síťových zařízení

Nastavení časového pásma

Nastavte časové pásmo.

 Nastavení časového pásma

Nastavení hesla superuživatele

Nastavte heslo superuživatele.

 Nastavení hesla superuživatele

Instalace systému a vytvoření diskových oddílů

Instalace systému

Následně bude probíhat kontrola, zda-li je na Vašem počítači již nainstalována distribuce Fedora. V návaznosti na výsledek Vám bude nabídnuta možnost nainstalovat popř. také aktualizovat Fedoru. Pokračujte volbou Instalovat Fedoru a v roletkovém menu vyberte možnost Vytvořit oddíly ručně.

 Vlastní rozdělení disku

Poznámka: Namísto aktualizace systému se obecně doporučuje jeho „čistá“ instalace. Jestliže chcete zachovat nastavení, které měli vybraní uživatelé před instalací nové verze Fedory, existují dvě možnosti.
První je zálohovat adresář /home a po instalaci zkopírovat jeho obsah do nově vytvořeného adresáře /home.
Druhou elegantnější možností je vytvořit pro adresář /home samostatný diskový oddíl2), který nebudete při instalaci nové verze Fedory formátovat. Vytvoření potřebného diskového oddílu je popsáno níže.

Vytvoření diskových oddílů

Jestliže nemáte připraveny „linuxové“ diskové oddíly3), vyberte diskový oddíl, který jste si uvolnili pro instalaci Fedory. Oddíl zrušte pomocí tlačítka Odstranit. Tímto vznikne na disku nevyužité místo, které je možné nově „přerozdělit“. V případě, že instalujete Fedoru na disk, na kterém nejsou vytvořeny žádné diskové oddíly, bude veškeré místo na disku označeno jako nevyužité.

„Přerozdělení“ nevyužitého místa provedete pomocí tlačítka Nový. Vytvořte tři „linuxové“ diskové oddíly.

 Rozdělení disku

První bude sloužit jako odkládací oddíl (tzv. swap). Odkládací oddíl je diskový oddíl, který slouží k tzv. „stránkování“ operační paměti. Tento mechanismus se používá k „optickému“ zvětšení paměti RAM4). Pro vytvoření tohoto oddílu vyberte v roletkovém menu Typ systému souborů položku swap. V políčku Velikost nastavte hodnotu dvojnásobku Vaší paměti RAM ne však více než 512 MB.
Druhý oddíl o velikosti alespoň 4 GB naformátujte jako ext3 a připojte ho do kořenového adresáře /.
Třetí oddíl opět naformátujte systémem souborů ext3 a připojte ho do adresáře /home. Tento diskový oddíl bude obsahovat soubory a nastavení jednotlivých uživatelů. Jeho velikost by měla být minimálně 100 MB za každého plánovaného uživatele systému.
Případné zbylé místo můžete naformátovat systémem souborů OS Windows (např. NTFS v případě Windows XP).

Poznámka: Jestliže již máte připraveny linuxové diskové oddíly z předešlé instalace, stačí tyto oddíly pouze připojit a nastavit zformátovaní diskového oddílu připojovaného do kořenového adresáře /.

Nastavení zavaděče GRUB

Následuje nastavení zavaděče operačních systémů GRUB. Zde můžete nastavit defaultní systém, který bude natažen po spuštění počítače. Jestliže máte nainstalován OS Windows, bude tento operační systém označen jako Other. Jednotlivé položky zavaděče lze editovat pomocí tlačítka Upravit.

 Nastavení zavaděče GRUB

Volba instalovaných aplikací

Na další obrazovce je možné zvolit softwarový profil počítače (kancelář, vývoj softwaru, webový server) a nastavit případné repozitáře.

 Volba instalovaných aplikací

Jestliže chcete ručně vybrat jednotlivé balíčky, které mají být nainstalovány, zaškrtněte položku Upravit teď.

 Instalace systému

Po té následuje kopírování zvolených balíčků na disk, což může trvat 30 minut až 1.5 hodiny v závislosti na výkonu počítače a množství zvoleného softwaru.

Poinstalační nastavení

Dalším krokem je restart počítače

 Restart počítače

a poinstalační nastavení systému.

 Poinstalační nastavení

 • Nejprve je třeba odsouhlasit licenční smlouvu.
 • Vytvořte účty uživatelům systému.
 • Zkontrolujte nastavení datumu a času.
 • V posledním kroku můžete odeslat svůj hardwarový profil, který umožní získat tvůrcům Fedory přehled o hardwaru používaného běžným uživatelem.

Následující text popisuje nejběžnější problémy, na které můžete v průběhu instalace narazit. V případě, že Vám tato podkapitola nepomůže, zkuste prohledat příspěvky na stránkách forum.mojefedora.cz.

Vadné instalační DVD

Jestliže Vám instalace Fedory v určitém bodě „zamrzne“, je pravděpodobně Vaše instalační DVD poškozené popř. špatně vypálené. Nejjednodušším způsobem je zkontrolovat správnost vypáleného obrazu v rámci instalace (viz. podkapitola Kontrola integrity instalačního DVD). Druhou možností je v případě Fedory 9 a architektury i386 stáhnout z ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/fedora/linux/releases/9/Fedora/i386/iso soubor SHA1SUM, který obsahuje tzv. kontrolní součty. Přesuňte se do adresáře, který obsahuje příslušný ISO obraz. Kontrolní součet Vašeho ISO obrazu uložíte do souboru fedora.checksum pomocí příkazu

sha1sum nazev_iso_souboru.iso > fedora.checksum

Nyní stačí pouze „vizuálně“ porovnat příslušný řádek souboru SHA1SUM s obsahem souboru fedora.checksum.

Poznámka: Kontrolu obrazu ISO je možné provést také ze systému Windows. Je však potřeba stáhnout SHA1SUM pro Windows.

Textová instalace

V případě, že se Vám nepodaří Fedoru nainstalovat v grafickém režimu, je možné pokusit se o instalaci v textovém režimu. Je důležité si uvědomit, že textový režim může vyřešit problémy „grafického“ charakteru, avšak např. s problémy nerozpoznaného SATA řadiče pevného disku Vám nepomůže.
Textová instalace je plnohodnotnou alternativou k instalaci grafické. Pro spuštění textové instalace vyberte po nabootování systému z instalačního DVD možnost Install or upgrade an existing system (text mode) a potvrďte klávesou Enter.

ACPI

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) je otevřený průmyslový standard vyvinutý v roce 1996. Tento standard definuje rozhraní pro identifikaci hardwaru, jeho nastavení a tzv. „power management“. V některých případech může ACPI způsobovat problémy při instalaci (podle ohlasů z fóra se jedná zejména o notebooky značky Acer a Asus). Tento problém lze obejít „vyřazením“ ACPI z provozu v průběhu instalace tak, že po nabootovaní systému z DVD vyberte možnost Install or upgrade an existing system, stisknete klávesu Tab. Za text ve tvaru vzlinux initrd=initrd.img, který se objeví, dopište acpi=off a potvrďte klávesou Enter.

LCD panel

Poznámka: Následující postup byl převzat z diskuze na našem fóru (příspěvek http://forum.fedora.cz/read.php?1,4625).

V případě některých novějších modelů, které ještě nejsou podporovány Fedorou, můžete v okamžiku, kdy systém provádí poinstalační nastavení, získat chybové hlášení typu out of range doprovázené pouze černou obrazovkou. To znamená, že Fedora není schopná automaticky nastavit rozlišení a obnovovaní frekvenci Vašeho LCD panelu. V tomto případě je nutné ručně modifikovat konfigurační soubor /etc/X11/xorg.conf.

Nejprve nabootujte do záchranného módu. Zazálohujte původní konfigurační soubor.

cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.backup

Spusťte Midnight Commander.

mc

Jestliže nemáte tuto aplikaci nainstalovanou, je možné ji doinstalovat pomocí

yum -y install mc

Pokud nedisponujete připojením k Internetu, je možné použít aplikaci nano5), která je součástí instalačního DVD. Za předpokladu, že Vaše DVD mechanika má soubor zařízení /dev/cdrom, pokračujte následovně

mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt
rpm -ivh /mnt/Packages/nano*.rpm

Pomocí mc6) popř. nano7) otevřete soubor /etc/X11/xorg.conf. Do souboru xorg.conf přidejte / změňte následující text. Tento text je třeba modifikovat v závislosti na Vašem LCD panelu! Potřebné informace by měly být součástí manuálu (jedná se zejména o rozlišení a obnovovací frekvenci).

Section "Device"
  Identifier "Videocard0"
  Driver   "vesa"
  VendorName "Videocard vendor"
  BoardName  "Generic Graphics Card"
EndSection

Section "Monitor"
  Identifier  "Monitor0"
  ModelName  "LCD Panel 1024x768"
  HorizSync  31.5 - 90.0
  VertRefresh 59.9 - 60.1
  Option    "dpms"
EndSection
 
Section "Screen"
  Identifier  "Screen0"
  Device    "Videocard0"
  Monitor   "Monitor0"
  DefaultDepth 24
  SubSection  "Display"
   Viewport  0 0
   Depth   24
   Modes	  "1024x768"
  EndSubSection
EndSection

Po provedení změn soubor uložte8). Počítač restartujte pomocí kombinace kláves Ctrl + D.

Poznámka: Sekci Device s nastavením Vaší grafické karty není nutné modifikovat.


1)
Systém souborů si lze představit jako soubor pravidel pro správu souborů a adresářů na pevném disku. Systém souborů tedy určuje, jakým způsobem budou data fyzicky ukládána a organizována na disku. Každý operační systém má svůj systém souborů - např. NTFS v případě Windows XP nebo ext3 v případě Linuxu.
2)
Jeho velikost by měla být minimálně 100 MB na uživatele.
3)
Jedná se o odkládací oddíl a dva diskové oddíly zformátované systémem souborů ext3.
4)
V žádném případě se však nejedná o plnohodnotnou náhradu operační paměti. Zatímco z disku je možné načítat data rychlostí řádově desítek MB/s, v případě paměti RAM se jedná o tisíce MB/s.
5)
Aplikace nano je jednoduchým textovým editorem. Nápovědu týkající se ovládání této aplikace naleznete u dolního okraje příslušného okna. Znak ^ představuje klávesu Ctrl.
6)
„Najeďte“ na příslušný soubor a stiskněte klávesu F4.
7)
Pro otevření souboru stačí do příkazové řádky zadat nano /etc/X11/xorg.conf.
8)
V případě nano stiskněte kombinaci kláves Ctrl + O. V případě mc stačí pro uložení změn stisknout klávesu Esc a potvrdit volbu.
 • Poslední úprava: 2023/05/11 22:05
 • autor: mstanke