navody:f9:hardware

Hlavní stránka

Bohužel stále platí, že ne všechen hardware je Linuxem podporován. Problémy mohou nastat zejména s grafickými a zvukovými kartami, televizními tunery, zařízeními Wi-Fi, modemy1), tiskárnami a skenery. Důvod těchto problémů není na straně Linuxu, ale na straně výrobců, kteří mnohdy linuxovou komunitu „velkoryse“ přehlížejí. Nejenže sami nevydají potřebné ovladače, ale navíc odmítají dát k dispozici technickou specifikaci výrobku, na základě které by mohly být ovladače vyvinuty. Jestliže se tedy chystáte nakoupit nový hardware, „zagooglujte“ vždy předem na Internetu2) - vyhnete se tak nepříjemným překvapením. V případě, že pro Vámi vyhlédnutý hardware neexistují ovladače pro Linux, neváhejte o tom napsat výrobci - možná se sám nad sebou zamyslí3).

Jak zjistím zda mi funguje 3D akcelerace grafické karty

Z terminálu v grafickém rozhraní spusťte

glxinfo | grep -i render

Pokud se vám vypíše

direct rendering: No
OpenGL render string: Mesa GLX Indirect

Pak akcelarace grafické karty nefunguje a pro její zprovoznění je potřeba pravděpodobně nainstalovat dodatečný ovladač.

Pokud se vypíše něco jako

direct rendering: Yes
OpenGL renderer string: GeForce 6150SE nForce 430/PCI/SSE2
 GL_NVX_conditional_render, GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_lod,

Pak akcelerace funguje.

Pokud

direct rendering: Yes
OpenGL renderer string: Software Rasterizer

Pak funkce akcelerace fungují, ale jsou nahrazeny softwarovými výpočty pomocí procesoru.

Instalace ovladače grafické karty nVidia

To, jaký balíček je třeba stáhnout a nainstalovat, je dáno čipem Vaší grafické karty. V současnosti existují tři různé balíčky, které obsahují podporu grafických karet nVidia. Úplný seznam aktuálně podporovaných karet včetně verze ovladače, která tyto karty podporuje naleznete na http://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/100.14.19/README/appendix-a.html na stránkách společnosti nVidia.

Pro zprovoznění grafických karet nVidia řady Geforce 5Geforce 8 je zapotřebí nainstalovat balíčky kmod-nvidia a xorg-x11-drv-nvidia.

yum -y install kmod-nvidia xorg-x11-drv-nvidia

Pokud máte grafickou kartu nVidia řady Geforce 2 (modely GeForce 2 MX, GeForce GO a integravaná grafická karta Geforce2) až Geforce 4, použijte balíček kmod-nvidia-96xx.

yum -y install kmod-nvidia-96xx

V případě, že máte grafickou kartu řady Geforce 2 (modely GeForce2 GTS, GeForce2 Pro, GeForce2 Ultra a GeForce2 Ti), TNT popř. starší, je třeba aplikovat balíčky kmod-nvidia-legacy a xorg-x11-drv-nvidia-legacy.

yum -y install kmod-nvidia-legacy xorg-x11-drv-nvidia-legacy

Poznámka: Vzhledem k tomu, že výše uvedené balíčky mají formu rozšíření jádra, musí tyto balíčky odpovídat verzi Vašeho jádra. Je tak možné, že společně s ovladačem bude zapotřebí stáhnout také nové jádro.

Pokud máte s instalací ovladače problémy, podívejte se na fórum Linux and nVidia Graphics nebo na stránky www.mjmwired.net. Řada problémů souvisejících s instalací ovladačů pro grafické karty nVidia se řeší také na našem fóru.

Instalace ovladače grafické karty ATI (fglrx)

Poznámka: Pro karty Radeon 9250 a starší není potřeba ovladač fglrx instalovat.

:!: PRO FEDORU 9 EXISTUJÍ V TUTO CHVÍLI POUZE ŠPATNĚ FUNGUJÍCÍ BETA OVLADAČE :!:

Pro běžnou práci lze používat ovladače, které jsou ve výchozí instalaci Fedory. Důvodem je implentace nového Xorg 1.5, se kterým proprietární ovladače nejsou kompatibilní. Společnost ATI pracuje na přípravě nových ovladačů. Grafické karty s funkční akcelarací

Ovladač pro grafické karty ATI nainstalujete pomocí

yum -y install kmod-fglrx xorg-x11-drv-fglrx

:!: UPOZORNĚNÍ: Poslední verze ovladačů obsahovaly chybu, která způsobovala, že nebylo možné nastavit vyšší rozlišení (1680×1050) na externích LCD monitorech. Poslední známá funkční verze byla 8.42. Pokud potřebujete používat toto rozlišení, doporučujeme opatrnost při instalaci / aktualizaci nových verzí ovladačů.

Pokud máte motherboard Intel, budete muset po instalaci ovladače modifikovat soubor xorg.conf.

gedit /etc/X11/xorg.conf

V souboru xorg.conf najděte řádek

Driver "fglrx"

za který přidejte

Option "UseInternalAGPGART" "no"

Soubor xorg.conf uložte.

Jestliže tento postup selže, pozorně si pročtěte phoronix forum a atiblog. Řada problémů se také již řešila na stránkách našeho fóra.

:!: UPOZORNĚNÍ: Ovladač neobsahuje podporu pro karty Radeon 9250 a starší. Ty jsou akcelerovány již v Xorg ovladačem radeon a pro běžné použití není potřeba fglrx ovladač instalovat. Pokud chcete přesto používat fglrx, musíte ze stránek http://ati.amd.com stáhnout starší verzi 8.28.8 a tu ručně nainstalovat spuštěním

./sh ati-driver-installer-8.28.8.run

Dále postupujte podle instrukcí na obrazovce. Pokud k tomu nemáte zvláště závažný důvod, pak tento způsob instalace nepoužívejte.

Značení disků a mechanik

Každý disk / mechanika má svůj soubor v adresáři /dev. Tyto soubory, které jsou zodpovědné za komunikaci s konkrétním hardwarem, se nazývají soubory zařízení4). Systém souborů daného disku / mechaniky5) je pak připojován do k tomu určeného adresáře. Seznam všech momentálně připojených disků / mechanik lze získat např. pomocí příkazu

mount

/dev/sda6 on / type ext3 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
/dev/sda7 on /home type ext3 (rw)
/dev/sda8 on /opt type ext3 (rw)
/dev/sda1 on /media/windows_c type ntfs (ro,nls=utf8,umask=222)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw)
automount(pid2036) on /net type autofs (rw,fd=4,pgrp=2036,minproto=2,maxproto=4)
/dev/sr0 on /media/DVD_03 type iso9660 (ro,noexec,nosuid,nodev,uid=500)

Z výše uvedeného výpisu vyplývá, že systém disponuje jedním diskem sda6). Ten je rozdělen na několik diskových oddílů. Momentálně jsou připojeny oddíly:

 • sda1 (jedná se o oddíl OS Windows - systém souborů ntfs) připojený do adresáře /media/windows_c,
 • sda6 (jedná se o Linuxový oddíl - systém souborů ext3) připojený do kořenového adresáře /,
 • sda7 (jedná se o Linuxový oddíl - systém souborů ext3) připojený do adresáře /home,
 • sda8 (jedná se o Linuxový oddíl - systém souborů ext3) připojený do adresáře /opt.

Dále je připojen DVD disk v mechanice /dev/sr0 do adresáře /media/DVD_037).

Poznámka: Vedle výše uvedeného jsou také připojeny speciální systémy souborů (např. proc, sysfs), které využívá systém Linux. Tyto systémy souborů ponecháme stranou.

Značení disků je na první pohled patrné. Každé takové zařízení je označeno jako sdx, kde x představuje „pořadové“ písmeno zařízení. sda tak vždy označuje první disk systému. Jestliže je disk rozdělen na oddíly, jsou tyto oddíly označené čísly - např. sedmý oddíl disku prvního disku je označen jako sda7. Značení CD/DVD mechanik je podobné - v našem případě je DVD mechanika označena jako sr08). Protože řada aplikací očekává, že soubor zařízení pro první CD/DVD mechaniku v systému bude /dev/cdrom, jsou vytvořeny na tento soubor symbolické linky. O tom se lze snadno přesvědčit pomocí příkazu

ls -la /dev/cdrom

root root 3 Aug 31 20:21 /dev/cdrom -> sr0

V praxi to znamená, že aplikace, která se bude odkazovat na /dev/cdrom, bude ve skutečnosti pracovat s /dev/sr0, aniž by o tom měla tušení.

Seznam všech zařízení v systému lze získat pomocí příkazu

ls -la /dev/s[c,d]*

lrwxrwxrwx 1 root root 3 24. kvě 11.13 /dev/scd0 → sr0 brw-r—– 1 root disk 8, 0 24. kvě 11.13 /dev/sda brw-r—– 1 root disk 8, 1 24. kvě 11.13 /dev/sda1 brw-r—– 1 root disk 8, 2 24. kvě 11.13 /dev/sda2 brw-r—– 1 root disk 8, 5 24. kvě 11.13 /dev/sda5 brw-r—– 1 root disk 8, 6 24. kvě 11.13 /dev/sda6 brw-r—– 1 root disk 8, 7 24. kvě 11.13 /dev/sda7 brw-r—– 1 root disk 8, 8 24. kvě 11.13 /dev/sda8 brw-r—– 1 root disk 8, 9 24. kvě 11.13 /dev/sda9

Výpis všech diskových oddílů pak získáte pomocí příkazu

cat /proc/partitions

major minor #blocks name
...
  3   0  78150744 sda
  3   1  5116671 sda1
  3   2     1 sda2
  3   5  20482843 sda5
  3   6  10233373 sda6
  3   7  10233373 sda7
  3   8  2048256 sda8
  3   9  28989261 sda9

Vypsání tabulky rozdělení disku

Následující příkaz musíte spustit jako superuživatel.

/sbin/fdisk -l

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *      1     637   5116671  7 HPFS/NTFS
/dev/sda2       638    9729  73031490  f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5       638    4461  30716248+  7 HPFS/NTFS
/dev/sda6      4462    5735  10233373+ 83 Linux
/dev/sda7      5736    5990   2048256  83 Linux
/dev/sda8      5991    9599  28989261  83 Linux
/dev/sda9      9600    9729   1044193+ 82 Linux swap / Solaris

Vypsání volného místa na discích

Seznam diskových oddílů a míry využití jejich diskového prostoru získáte pomocí

df -T -h

Filesystem  Type  Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda6   ext3  9.5G 5.4G 3.6G 61% /
tmpfs    tmpfs  252M   0 252M  0% /dev/shm
/dev/sda7   ext3  1.9G 582M 1.3G 32% /home
/dev/sda8   ext3   27G 4.5G  21G 18% /opt
/dev/sda1   ntfs  4.9G 3.1G 1.9G 63% /media/windows_c
/dev/scd0 iso9660  1.8G 1.8G   0 100% /media/DVD 03

Vypsání připojených zařízení

Seznam všech připojených zařízení (včetně jednotlivých diskových oddílů) získáte pomocí

mount

/dev/sda6 on / type ext3 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
/dev/sda7 on /home type ext3 (rw)
/dev/sda8 on /opt type ext3 (rw)
/dev/sda1 on /media/windows_c type ntfs (ro,nls=utf8,umask=222)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw)
automount(pid2036) on /net type autofs (rw,fd=4,pgrp=2036,minproto=2,maxproto=4)
/dev/scd0 on /media/DVD_03 type iso9660 (ro,noexec,nosuid,nodev,uid=500)

Urychlení operací s CD/DVD-ROM (DMA)

Předpokládejme, že CD/DVD-ROM je zařízení /dev/cdrom. Do příkazové řádky zadejte

/sbin/hdparm -d1 /dev/cdrom
gedit /etc/hdparm.conf

Do souboru hdparm.conf vložte následující řádek

 /dev/cdrom {dma = on}

a editovaný soubor uložte.

Ruční připojení/odpojení CD/DVD-ROM

Předpokládejme, že CD/DVD-ROM je zařízení /dev/cdrom. Pro přípojení CD/DVD-ROM zadejte do

gnome-mount -d /dev/cdrom

Mechaniku lze odpojit pomocí příkazu

gnome-mount -u /dev/cdrom

Ruční vynucení odpojení CD/DVD-ROM

Předpokládejme, že CD/DVD-ROM je zařízení /dev/cdrom. V některých případech může systém odmítnout odpojit mechaniku CD/DVD-ROM z důvodů, že je připojené CD/DVD využíváno některou ze spuštěných aplikací, ačkoliv to není pravda. V tomto případě postup popsaný v kapitole Ruční připojení/odpojení CD/DVD-ROM nebude fungovat. Odpojení mechaniky CD/DVD-ROM je třeba „vynutit“ příkazem

umount -l /dev/cdrom

Znovupřipojení všech zařízení z /etc/fstab

Pro znovupřipojení všech zařízení uvedených v tabulce fstab bez nutnosti restartu počítače zadejte do příkazové řádky

mount -a

Vypsání všech PCI zařízení

Informace o všech PCI sběrnicích Vašeho počítače a zařízeních připojených k těmto sběrnicím lze získat pomocí

/sbin/lspci

00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8377 [KT400/KT600 AGP] Host Bridge
00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8235 PCI Bridge
00:0b.0 Multimedia video controller: Conexant CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder (rev 05)
00:10.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80)
00:10.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80)
00:10.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80)
00:10.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 82)
00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8235 ISA Bridge
00:11.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06)
00:11.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller (rev 50)
00:12.0 Ethernet controller: VIA Technologies, Inc. VT6102 [Rhine-II] (rev 74)
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV34 [GeForce FX 5200] (rev a1)

Vypsání všech USB zařízení

Informace o všech USB sběrnicích Vašeho počítače a zařízeních připojených k těmto sběrnicím lze získat pomocí

/sbin/lsusb

Bus 004 Device 003: ID 0457:0151 Silicon Integrated Systems Corp. Super Flash 1GB Flash Drive
Bus 004 Device 002: ID 0ea0:2126 Ours Technology, Inc. 7-in-1 Card Reader
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000

Poznámka: Program lsusb je součástí balíčku usbutils. V případě potřeby tento balíček nainstalujete pomocí

yum -y install usbutils

Příkaz dmesg

Řadu užitečných informací o hardwaru lze získat pomocí příkazu dmesg.

dmesg

Linux version 2.6.18-1.2849.f8 (brewbuilder@hs20-bc2-4.build.redhat.com) (gcc version 4.1.1 20061011 (Red Hat 4.1.1-30)) #1 SMP Fri Nov 10 12:45:28 EST 2006
...
127MB HIGHMEM available.
896MB LOWMEM available.
Using x86 segment limits to approximate NX protection
...
Detected 1666.880 MHz processor.
...
CPU0: AMD Athlon(TM) XP 2000+ stepping 00
...
agpgart: Detected VIA KT400/KT400A/KT600 chipset
...
VP_IDE: VIA vt8235 (rev 00) IDE UDMA133 controller on pci0000:00:11.1
...
hda: ST380011A, ATA DISK drive
...
hdc: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4165B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
...
cx88[0]: Leadtek Winfast 2000XP Expert config: tuner=38, eeprom[0]=0x01
... 

Poznámka: Vzhledem k rozsáhlosti výpisu je vhodné výstup příkazu dmesg přesměrovat do souboru

dmesg > dmesg_output.txt

popř. „přefiltrovat“ přes příkaz grep

dmesg | grep "klicove_slovo"

Zprovoznění bezdrátového přípojného bodu Intel IPW2200 b,g

Na stránkách http://ipw2200.sourceforge.net/firmware.php?fid=6 odsouhlaste licenci 9) a uložte soubor ipw2200-fw-2.4.tgz na plochu. Po té otevřete terminál a postupně vkládejte následující řádky.

mkdir tmp
mv ~/Desktop/*-2.4.tgz ~/tmp 
cd tmp
tar -zxvf ipw2200-fw-2.4.tgz
cp * /lib/firmware
rmmod ipw2200
modprobe ipw2200
iwconfig

Nyní byste již měli přípojný bod vidět. Ovládat ho můžete přes aplikaci NetworkManager pro Gnome.

Rozpoznání chipsetu modemu

Abyste mohli použít program pro identifikaci chipsetu, zadejte do příkazové řádky

wget -c http://easylinux.info/uploads/scanModem.gz
gunzip -c scanModem.gz > scanModem
chmod +x scanModem
cp scanModem /usr/bin/

K identifikaci chipsetu pak stačí zadat

scanModem
gedit Modem/ModemData.txt

V souboru ModemData.txt naleznete informace o Vašem modemu.


1)
Zde bych chtěl uporoznit, že problémy bývají zejména s modemy, které se připojují přes USB. Proto, budete-li mít tu možnost, dejte přednost modemům připojovaných přes ethernet a to i v případě mírně vyšší ceny - ušetříte si řadu problémů.
2)
Většinou stačí zadat jméno výrobku a Linux jako druhé klíčové slovo. Během několika okamžiků tak víte, jak si příslušný hardware rozumí s Linuxem.
3)
A když ne, tak jste to alespoň zkusili.
4)
Kromě disků a mechanik CD/DVD má svůj soubor zařízení také ostatní hardware.
5)
Systém souborů slouží k prezentaci a organizování ukládacích kapacit. Zjednodušeně lze pro naše účely chápat systém souborů jako soubory a adresáře uložené na daném médiu.
6)
Dříve používala Fedora pro IDE disky označení hd doprovázené písmenem, které vyjadřovalo pořadí disku. Od verze 7 používá pro všechny disky označení sd, které se původně používalo pouze pro SCSI zařízení.
7)
Jméno podadresáře se mění v závislosti na jménu připojeného CD/DVD disku.
8)
Druhá mechanika by byla označena jako /dev/sr1.
9)
Jedná se o link „I agree“ na konci stránky.
 • Poslední úprava: 2022/11/14 12:26
 • autor: 127.0.0.1