navody:f9:gnome

Hlavní stránka

Gnome je výchozím grafickým prostředím linuxové distribuce Fedora. Jedná se projekt, jehož cílem je vytvořit jednoduché a intuitivní grafické prostředí a „doprovodné“ aplikace k ovládání počítače založené na svobodném softwaru. Heslem projektu, který má vyjadřovat jednoduchost a použitelnost Gnome, je „just work“. Gnome je také oficiálním grafickým prostředím projektu GNU. Počátky projektu se datují do roku 1997, kdy Gnome mělo vzniknout jako protiváha grafického prostředí KDE založeném na tehdy „nesvobodné“ knihovně QT1). Samotné Gnome je založené na knihovnách GTK+, které jsou již od svého počátku k dispozici pod licencí LGPL.

 Grafické prostředí Gnome

 Stránka Wikipedie pojednávající o grafickém prostřebí Gnome

Samotné grafické prostředí Gnome se skládá z několika komponent. Konkrétně se jedná o:

 1. kompozitního správce oken Metacity - Kompozitní správce oken je software, který má na starosti umisťování a vzhled oken a popř. také speciální grafické efekty pro dané grafické prostředí. Metacity může být nahrazeno jiným správcem oken (více viz. 3D desktop).
 2. správce souborů Nautilus
 3. doprovodné programy - Příkladem doprovodných programů jsou vypalovací program Gnomebaker, poštovní klient Evolution nebo přehrávač audio souborů Rhythmbox.
 4. knihovny - Jedná se především o výše zmiňované knihovny GTK+.
 5. sady motivů - Motiv je ve své podstatě skin pro grafické prostředí Gnome. Změnou motivu tak lze docílit změnu vzhledu grafického prostředí.

Dalším pojmem, se kterým se v souvislosti s grafickým prostředím můžete setkat, je X Window System. X Window System poskytuje základní služby pro kompozitního správce oken jako je vykreslování a přemisťování oken, práce s myší apod. Služeb X Window System využívají všechna grafická prostředí linuxových systémů a vytváří tak jakousi jeho nadstavbu. X Window System je založen na modelu klient-server. To umožňuje, aby programy byly spuštěny na jiném systému než na kterém jsou zobrazovány. Serverová část X Window System, tzv. X server, má na starosti zpracování vstupů uživatele prostřednictvím klávesnice a myši, zobrazování a komunikaci s tzv. klientskými programy. Ty pak představují klientskou část X Window System a vyžadují služby X serveru jako např. zmiňované zpracování uživatelských vstupů. Více informací o X Window System je k dispozici na stránkách www.wikipedia.org pod heslem X_Window_System.

Přepínání pracovních ploch

Grafické prostředí Gnome nabízí několik pracovních ploch - ve standardním nastavení se jedná o čtyři pracovní plochy. Všechny aplikace jsou defaulně spouštěny na první ploše. Jestliže chcete některou aplikaci přenést na jinou plochu, stačí poklepat pravým tlačítkem myši na informační lištu okna a vybrat položku Přesunout na plochu vpravo popř. Přesunout na jinou plochu. Mezi jednotlivými plochami lze pak přepínat pomocí „čtverců“, které se standardně nacházejí v pravém dolním rohu obrazovky. Každý z těchto čtverců reprezentuje samostatnou pracovní plochu.

Změna motivu a pozadí pracovní plochy

Motiv lze chápat jako skin grafického prostředí Gnome. Změnou motivu lze tedy změnit vizuální podobu tohoto grafického prostředí. Změnu motivu je možné provést pomocí nabídky Systém → Nastavení → Vzhled a chování → Vzhled.

 Volba motivu

Chcete-li změnit pozadí pracovní plochy, stačí na plochu kliknout pravým tlačítkem myši a z nabídky vybrat položku Změnit pozadí plochy. Kromě nabízených možností je možné pomocí tlačítka Přidat tapetu přidat vlastní soubor.

 Změna pozadí pracovní plochy

Zobrazení ikon na ploše (Počítač, Domov, Koš)

Spusťte Editor nastavení přes nabídku Aplikace → Systémové nástroje → Editor nastavení. V editoru nastavte

/ -> apps -> nautilus -> desktop -> computer_icon_visible (zaškrnuto)
/ -> apps -> nautilus -> desktop -> home_icon_visible (zaškrnuto)
/ -> apps -> nautilus -> desktop -> trash_icon_visible (zaškrnuto)

 Editor nastavení

Násilné vyprázdnění koše v Gnome

:!: Obsah vysypaného koše není možné obnovit.

Standardním způsobem je možné vyprázdnit koš tak, že na jeho ikonu na pracovní ploše kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete položku Vyprázdnit koš. Jestliže tento postup selže, je možné koš vysypat „násilím“. To lze provést pomocí příkazu

rm -fr $HOME/.Trash/

Nejedná se tedy o nic jiného, než že pomocí příkazu rm vymažete celý obsah adresáře Trash. Tento adresář, který se nachází ve Vašem domovském adresáři, obsahuje všechny soubory a adresáře, které jste smazali pomocí správce souborů Nautilus2).

Odstranění duplicitních položek v nabídkovém panelu Gnome

Položky menu lze editovat pomocí Systém → Nastavení → Vzhled a chování → Main Menu.

 Hlavní menu

Další možností je ruční editace souborů v adresáři /usr/share/applications.

Přidání / odebrání panelu a nastavení vlastností panelu

Grafické prostředí Gnome musí obsahovat minimálně jeden panel. Ve standardním nastavení obsahuje panely dva - jeden u horní a druhý u dolní hrany monitoru. Pro přidání panelu klikněte pravým tlačítkem myši na jeden z existujících panelů a vyberte položku Nový panel. Nový panel můžete uchopit pomocí levého tlačítka myši a přesunout na požadované místo na ploše.

Jestliže chcete panel odebrat, kliněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte položku Odstranit tento panel.

Vlastnosti panelu jako např. velikost, umístění na ploše a automatické ukrývání lze nastavit pomocí pravého tlačítka myši a následným výběrem položky Vlastnosti.

Přidání / odstranění ikon z panelu

Ikony lze na panel přidat velice snadno. Pravým tlačítkem myši klikněte na prázdné místo na panelu a vyberte položku +Přidat na panel…. Z následující nabídky je pak možné vybrat požadované položky. Mezi ty, které by Vás mohly zajímat, patří Indikátor klávesnice, Hodiny, Oznamovací oblast, Přepínač pracovních ploch, Zamknout obrazovku, Zobrazit pracovní plochu, Oddělovač a Spouštěč aplikace.

Jestliže chcete danou ikonu z panelu odstranit, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a zvolte -Odstranit z panelu.

Tip: Po té, co dokončíte „rozmisťování“ ikon na panelu, je vhodné je zabezpečit před nechtěným přemístěním. To provedete tak, že pravým tlačítkem myši kliknete na danou položku a zatrhnete políčko Zamknout do panelu.

Restartování panelu Gnome

Jestliže chcete restartovat panel Gnome, zadejte do příkazové řádky

killall gnome-panel

Tento příkaz je možné použít, jestliže Vám přestane reagovat panel popř. jestliže jste do nabídky přidali novou aplikaci.

:!: 3D desktop je relativně novou záležitostí, a proto trpí řadou problémů. Jeho nasazení v systémech, které vyžadují vysokou stabilitu, se nedoporučuje.

Jestliže se Vám na grafické kartě podařilo zprovoznit 3D akceleraci, můžete vyzkoušet 3D desktop s pomocí kompozitního správce oken Compiz. Kompozitní správce oken umožňuje implementovat grafické efekty v závislosti na určité události jako je např. zobrazení, minimalizace nebo uzavření okna. Compiz využívá pro grafické efekty OpenGL akcelerace a nahrazuje defaultního kompozitního správce oken Metacity grafického prostředí Gnome3). Compiz umožňuje nastavit řadu efektů jako např. průhlednost, stínování nebo „gumová“ okna a bývá často připodobňován k prostředí Aero operačního systému Windows Vista. Tyto efekty působí sice líbivým dojmem, jejich praktický přínos je však při nejlepším sporný.

Poznámka: Minimální sestava potřebná pro použití 3D desktopu je systém vybavený procesorem s taktem 1 GHz, 256 MB paměti a grafickou kartou GeFore 3 / Intel i855 / Radeon 7500 nebo vyšší.

Compiz

Prvním kompozitním správcem oken byl Compiz, se kterým přišla začátkem roku 2006 společnost Novell. Zpočátku fungoval Compiz pouze na grafických kartách, které podporovaly XGL4). V květnu 2006 bylo XGL nahrazeno AIGLX (Accelerated Indirect GLX). AIGLX je v současnosti podporováno grafickými kartami Intel, nVidia (od verze ovladačů 1.0-9629) a ATI (od verze ovladačů fglrx 8.42).

Screenshoty pro Compiz naleznete na stránkách http://compiz.org/Home/Screenshots.

Instalace Compizu

Předpokládejme, že máte zprovozněnou 3D akceleraci Vaší grafické karty. Podporu Compiz snadno doinstalujete pomocí příkazu

yum -y install compiz-gnome
Nastavení Compizu

Kompozitní správce oken Compiz pak použijete pomocí nabídky Systém → Nastavení → Vzhled a chování → Desktop Effects.

 Nastavení Compiz jako výchozího kompozitního správce oken

V okně Desktop Effects stiskněte tlačítko Enable Desktop Effects. V případě, že se budete chtít vrátit k výchozímu Metacity, stačí opět vyvolat okno Enable Desktop Effects a stiknout tlačítko Disable Desktop Effects.

Další možností je doinstalovat aplikaci gnome-compiz-manager, která umožňuje větší míru nastavení.

yum -y install gnome-compiz-manager

K aplikace je pak možné přistupovat přes nabídku Systém → Nastavení → Vzhled a chování → GL Desktop.

Automatické spouštění Compizu

Jestliže chcete, aby se Compiz spustil automaticky při přihlášení se do systému, musíte stáhnout balíček compiz-manager.

yum -y install compiz-manager

Dále pokračujte nabídkou Systém → Nastavení → Osobní → Sezení. Na záložce Programy při přihlášení stiskněte tlačítko + Přidat a vyplňte podle níže uvedeného vzoru.

 Spuštění Compiz při přihlášení se do systému

Potvrďte tlačítkem Budiž.

Compiz-Fusion

Samotný Compiz má poměrně omezené možnosti - v podstatě umí pouze „gumová“ okna a pracovní plochy umístěné na stranách krychle. Co do funkcionality je na tom o něco lépe Compiz Fusion, který vznikl sloučením projektu Compiz a Beryl (viz. dále) a jedná se v podstatě o rozšíření kompozitního spráce oken Compiz.

Instalace Compiz-Fusion

Před samotnou instalací Compiz-Fusion je třeba nainstalovat Compiz. Compiz-Fusion lze doinstalovat pomocí příkazů

yum -y install fusion-icon compiz-fusion compiz-fusion-extras ccsm
Spuštění Compiz-Fusion

Compiz-Fusion spustíte aplikací Compiz Fusion Icon v nabídce Aplikace → Systémové nástroje. Pro spouštění Compiz-Fusion po startu postupujte obdobně jako v kapitole Automatické spouštění Compizu, jen místo compiz-manager spouštějte fusion-icon.

Nastavení Compiz-Fusion

Nastavení Compiz-Fusion lze provést přes nabídku Systém → Nastavení → Vzhled a chování → CompizConfig Settings Manager. Nastavené efekty se projeví po puštění Compiz (viz. výše).

 Nastavení Compiz-Fusion

Beryl

Vedle kompozitního spráce Compiz existoval také kompozitní spráce Beryl. Beryl byl odnoží Compiz, od kterého se oddělil v září 2006 po té, co skupina vývojářů došla k závěru, že Compiz se příliš vzdálil původní myšlence. 30 května 2007 však bylo rozhodnuto, že se projekt Compiz a Beryl sloučí do Compiz Fusion. Na těchto stránkách naleznete mimo jiné také fórum v anglickém jazyce zabývající se problematikou 3D desktopu.

Automatické zapnutí Num Lock při startu Gnome

Při standardní instalaci je numerická klávesnice po nabootování systému deaktivována. Jestliže ji nechcete po každém spuštění popř. restartu systému ručně aktivovat, napište do příkazové řádky

yum -y install numlockx
cp /etc/gdm/Init/Default /etc/gdm/Init/Default_backup
gedit /etc/gdm/Init/Default

V souboru Default nalezněte řádek (mělo by se jednat o poslední řádek)

...
exit 0

a nad tento řádek přidejte

if [ -x /usr/bin/numlockx ]; then
 /usr/bin/numlockx on
fi

Soubor Default uložte. Přečtěte si kapitolu Jak restartovat Gnome bez restartu počítače.

Nastavení jazyka klávesnice

Předpokládejme, že na jednom z Vašich panelů je přidána ikona Indikátor klávesnice. Klikněte pravým tlačítkem na tuto ikonu, vyberte Nastavení klávesnice a pokračujte záložkou Rozložení. Vámi požadovanou klávesnici lze přidat pomocí tlačítka +Přidat. Přepínat mezi nastavenými klávesnicemi lze kliknutím levého tlačítka myši na ikonu. Klávesové zkratky pro přepínání klávesnice je také možné nastavit na záložce Možnosti rozložení.

 Rozložení klávesnice

Instalace ClipBoard pro Gnome

ClipBoard je aplikace pro krátkodobé uložení dat např. při kopírování mezi dokumenty nebo aplikacemi.

Přihlašte se jako superuživatel a do příkazové řádky zadejte následující

wget -c http://easylinux.info/uploads/gnome-clipboard-daemon-1.0.bin.tar.bz2
tar jxvf gnome-clipboard-daemon-1.0.bin.tar.bz2 -C /usr/bin/
rm -f gnome-clipboard-daemon-1.0.bin.tar.bz2
chown root:root /usr/bin/gnome-clipboard-daemon
chmod 755 /usr/bin/gnome-clipboard-daemon

Přihlašte se jako standardní uživatel a pokračujte následujícími příkazy.

gnome-clipboard-daemon &
exit
export EDITOR=gedit && crontab -e

Posledním příkazem otevřete konfigurační soubor aplikace cron5). Následující řádek přidejte na konec tohoto souboru.

@reboot gnome-clipboard-daemon

Editovaný soubor uložte.

Klávesové zkratky

Základní klávesové zkratky lze změnit / definovat pomocí nabídky Systém → Nastavení → Osobní → Klávesové zkratky.

Nautilus je oficiálním správcem souborů pro grafické prostředí Gnome. Nautilus umožňuje nejen procházení souborů, ale také přístup k FTP zdrojům, sdíleným souborům / adresářům v síti a také je možné ho použít jako jednoduchý vypalovací program.

 Nautilus

Restartování správce souborů Nautilus

V případě, že dojde zamrznutí správce souborů Nautilus, je možné jej restartovat pomocí příkazu

killall nautilus

Otevírání adresářů v jednom okně Nautilusu

Standardně se každý adresář otevřený pomocí aplikace Nautilus zobrazí v novém okně. Tato vlastnost může být v případě složitějšího adresářového stromu na obtíž. Jestliže chcete nastavit Nautilus tal. aby se obsah nově otevřeného adresáře zobrazovat v aktuálním okně, spusťte aplikaci Editor nastavení přes nabídku Aplikace → Systémové nástroje → Editor nastavení. V editoru pak zaškrtněte

/ -> apps -> nautilus -> preferences -> always_use_browser

Zobrazování skrytých souborů a adresářů v okně Nautilusu

Pro dočasné zobrazení všech skrytých souborů / adresářů lze použít klávesovou zkratku Ctrl + H. Pro trvalé zobrazení strytých souborů / adresářů je třeba v aplikaci Nautilus zatrnout v okně Nastavení správy souborů na záložce Pohledy položku Zobrazit skryté a záložní soubory. Okno Nastavení správy souborů vyvoláte přes nabídku Upravit → Nastavení.

Změna nastavení výchozích aplikací pro otevření souborů

Otevřete nabídku Vlastnosti poklepáním pravého tlačítka nad ikonou souboru. V záložce Otevřít s můžete změnit defaultní aplikaci pro otevření daného typu souborů. Další aplikace je možné přidat pomocí tlačítka Přidat.

Editor nastavení

Pokud nemáte v nabídce Aplikace → Systémové nástroje uvedenu aplikaci Editor nastavení, je možno tuto aplikaci nainstalovat pomocí

yum -y install gconf-editor

Editor nastavení budete potřebovat pro provedení některých nastavení uvedených v této příručce.

Spuštění aplikací při přihlášení

Jestliže chcete spustit některé aplikace automaticky při Vašem přihlášení do systému, klikněte na Systém → Nastavení → Osobní → Sezení. V okně Sezení pak vyberte záložku Programy při přihlášení a stiknětě tlačítko Nový. V okně Přidat program při přihlášení zadejte příkaz, který spouští požadovanou aplikaci.

 Nastavení aplikací, které mají být spouštěny při přihlášení uživatele

Automatické přihlášení do Gnome

Fedora 9 obsahuje novou verzi GDM, která prozatím nedisponuje grafickým rozhraním umožňujícím nastavit automatické přihlašování. Je třeba tuto volbu nastavit ručně v souboru /etc/gdm/custom.conf.

Přihlaste se jako root a do terminálu napište gedit /etc/gdm/custom.conf. Tím otevřete soubor custom.conf pro editaci. Do souboru pak stačí přidat následující řádky:

[daemon]
TimedLoginEnable=true
TimedLogin=Vase-uzivatelske-jmeno
TimedLoginDelay=5

Při dalším startu systému se přihlašovací dialog zobrazí na pět vteřin a následně proběhne automatický login zvoleného uživatele.

Změna jazykového nastavení

Změnu jazyka grafického prostředí Gnome lze provést pomocí nabídky Systém → Správa → Jazyk. Aby se projevilo nové jazykové nastavení, je třeba se odhlásit a opětovně přihlásit.
Tímto postupem změníte jazykové nastavení všem uživatelům systému. K provedení změny je navíc zapotřebí znát heslo superuživatele. Jestliže chcete změnit jazykové nastavení pouze sobě, stačí, když na konec souboru .bashrc ve svém domovském adresáři6) přidáte řádek

export LC_ALL=xx_XX

kde xx_XX značí zvolený jazyk. Pro češtinu použijte cs_CZ, pro angličtinu en_US, pro němčinu de_DE a pro francouštinu fr_FR. Seznam všech přípustných hodnot získáte pomocí příkazu locale -a.

Poznámka: K tomu, aby se projevila změna jazykového nastavení, je třeba se odhlásit a opětovně se přihlásit do systému popř. restartovat Gnome.

Další možností je nastavení jazykového profilu před přihlášení se do systému. Pro změnu nastavení klikněte na volbu Jazyk na přihlašovací obrazovce a vyberte příslušný jazykový profil.

 Volba jazyka při přihlášení se do systému

Jak restartovat Gnome bez restartu počítače

Uložte a zavřete všechny aplikace. Pomocí kláves Ctrl + Alt + Backspace se odhlásíte z daného sezení a restartujete X-server. Opětovné přihlášení se je pak ekvivalentní restartu grafického prostředí Gnome. Další možností je do příkazové řádky z účtu superuživatele napsat

/usr/sbin/gdm-restart

To povede k restartu grafického prostředí však nikoliv k odhlášení uživatele - není tedy zapotřebí se znovu přihlašovat.

Přepnutí se do konsolového módu v Gnome

Pro přepnutí do konzolového módu stikněte kombinaci klásev Ctrl + Alt + F1 (F2 - F6). Mezi jednotlivými konzolemi je pak možné přepínat pomocí Alt + F1 (F2 - F6). Pro návrat do Gnome stiskněte Alt + f8.

Zamezení použití klávesové kombinace Ctrl + Alt + Delete pro restartování X serveru v Gnome

Zazálohujte si soubor konfigurační soubor X-serveru

cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup

a otevřete původní soubor 'xorg.cong'v textovém editoru.

gedit /etc/X11/xorg.conf

Přidejte následující řádky na konec souboru xorg.conf

Section "ServerFlags"
  Option  "DontZap"  "yes"
EndSection

Uložte soubor xorg.conf a přečtěte si kapitolu Jak restartovat Gnome bez restartu počítače.

Instalace Desktop apletů (gDesklets)

gDesklets je programem, který umožňuje používání apletů / widgetů na pracovní ploše Gnome. Klasickým příkladem apletů / widgetů jsou hodiny, kalendář, informace o počasí, vytížení systémových zdrojů apod.

yum -y install gdesklets

Na stránkách gdesklets.zencomputer.ca naleznete několik gDesklets.

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Příslušenství → gDesklets.

 Aplikace pro nastavení gDesklets


1)
Tato knihovna byla později uvolně pod licencí GPL/LGPL.
2)
Soubory a adresáře smazané z příkazové řádky jsou smazány natrvalo. Řešením je vytvoření aliasu na příkaz rm a namísto mazání nastavit přesun souborů.
3)
Gnome je kromě standardního Metacity schopno spolupráce i s jinými kompozitními spráci oken. Podmínkou je, aby tento kompozitní spráce oken respektoval protokol ICCCM (Inter-Client Communication Conventions Manual). Před Metacity, které bylo prvně použito v Gnome 2.2 roku 2003, plnil tuto funkci nejprve Enlightment a následně Sawfish.
4)
Jedná se o X server architekturu, jejímž cílem je využít potenciálu moderních grafických karet.
5)
Tato aplikace slouží na unixových systémech k periodickému spouštění příkazů.
6)
Domovský adresář je defaultním adresářem uživatele. Ve většině případů se jedná o adresář /home/jmeno_uzivatele.
 • Poslední úprava: 2022/11/14 12:26
 • autor: 127.0.0.1