navody:f10:nekomercni_aplikace_internet

Nekomerční aplikace

Podporu Javy pro internetový prohlížeč Firefox lze od verze Fedora 8 snadno přidat z repozitářů Fedory.

yum -y install java-1.6.0-openjdk java-1.6.0-openjdk-plugin

Restartujte Firefox a do adresové řádky zadejte about:plugins. V okně prohlížeče by se Vám měly objevit všechny aktuálně podporované rozšíření. Zkrontrolujte podporu Javy. Funkčnost je možné také otestovat na stránkách http://www.java.com/en/download/help/testvm.xml.

:!: Upozornění: Tato Java je založená na práci projektu IcedTea a na Javě s otevřeným zdrojovým kódem od firmy Sun a je s ní kompatibilní. Některé aplikace (jako např. internetové bankovnictví) však mohou vyžadovat Javu přímo od firmy Sun. V tomto případě odinstalujte tyto balíčky a nainstalujte Javu podle instrukcí na http://java.com/. Podrobný návod najdete také na http://fedorasolved.org/browser-solutions/java-i386 nebo na http://djkaos.wordpress.com/2008/05/18/fedora-9-essentials-guide/#comment-90.

Nejprve je třeba nastavit repozitář obsahující Macromedia Flash.

rpm -Uhv http://linuxdownload.adobe.com/adobe-release/adobe-release-i386-1.0-1.noarch.rpm
rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-adobe-linux

Dále je vhodné modifikovat konfigurační soubor repozitáře adobe, aby nebyl zahrnut do automatických aktualizací systému. Tímto způsobem předejdete případným konfliktům mezi balíčky z jednotlivých repozitářů. Do příkazové řádky zadejte

gedit /etc/yum.repos.d/adobe-linux-i386.repo

V souboru adobe-linux-i386.repo nalezněte řádek

enabled=1

a nahraďte ho řádkem

enabled=0

Instalaci příslušného balíčku provedete pomocí příkazu

yum --enablerepo=adobe-linux-i386 -y install flash-plugin

Restartujte Firefox a do adresové řádky zadejte about:plugins. V okně prohlížeče by se Vám měly objevit všechny aktuálně podporované rozšíření. Zkrontrolujte podporu Flash Player.

Pro x86_64 - 64 bitové systémy

Přidejte repozitář jak je uvedeno v prvním kroku, navíc ale musíte nainstalovat wrapper a i386 prostředí pro něj:

yum install -y --enablerepo=adobe-linux-i386 flash-plugin nspluginwrapper.x86_64 nspluginwrapper.i386 alsa-plugins-pulseaudio.i386 libcurl.i386

V součastné době Adobe pracuje na vývoji 64b verze Flashe. Vývojovou verzi je možné stáhnout na http://labs.adobe.com/downloads/flashplayer10.html - používejte pouze na vlastní nebezpečí.

Poznámka: Fedora obsahuje ve výchozí instalaci svobodnou implementaci přehrávače Flash - swfdec. Tento přehrávač poskytuje omezenou ale mnohdy postačující funkcionalitu. Nainstalujete jej příkazem

yum install swfdec swfdec-mozilla

Firestarter je firewallem, který využívá systému Netfilter (iptables/ipchains) vestavěného do Linuxového jádra. Firestarter tedy představuje grafické rozhraní pro konfiguraci firewallu.

yum -y install firestarter

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Systémové nástroje → Firestarter.

Poznámka: Firestarter je třeba spouštět jako superuživatel.

Wireshark je aplikace pro analýzu vytížení sítě a odhalování příčin případných problémů.

yum -y install wireshark wireshark-gnome

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → Wireshark Network Analyzer.

Poznámka: Wireshark je třeba spouštět jako superuživatel.

Nessus je aplikaci pro testování „zranitelnosti“ systému. Tato aplikace skenuje otevřené porty v systému, které se snaží následně zneužít pro průnik. Kromě toho je Nessus schopen provést ověření hesel pomocí slovníku či hrubé síly1). Tuto aplikaci lze nainstalovat pomocí

yum -y install nessus-gui

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Systémové nástroje → Nessus.

Více o aplikaci Nessus naleznete na stránkách http://www.nessus.org.

Standardní download manažerem pro Fedoru je Jigsaw Download Manager. Alternativou je pak manažer Downloader for X.

yum -y install d4x

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → Downloader for X.

Aplikace gFTP je nejrozšířenější FTP klient ve světě unixových systémů. Instalaci provedete z příkazové řádky pomocí

yum -y install gftp

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → gFTP.

Do příkazové řádky zadejte

yum -y install linuxdcpp

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → DC++.

Standardní bittorentovým klientem je v Fedoře aplikace BitTorrent File Transfer. Alternativou k této aplikaci je Azureus. Instalaci aplikace Azureus je možné provést z příkazové řádky pomocí yum

yum -y install azureus

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → Azureus.

yum -y install amule

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → aMule.

Do příkazové řádky zadejte

wget -c http://easylinux.info/uploads/LimeWireOther.zip
unzip -u LimeWireOther.zip -d /opt/
rm -f LimeWireOther.zip
gedit /usr/bin/runLime.sh

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru runLime.sh.

cd /opt/LimeWire/
./runLime.sh

Uložte editovaný soubor runLime.sh.

chmod +x /usr/bin/runLime.sh
gedit /usr/share/applications/LimeWire.desktop

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru LimeWire.desktop.

[Desktop Entry]
Name=LimeWire
Comment=LimeWire
Exec=runLime.sh
Icon=/opt/LimeWire/LimeWire.ico
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Network;

Uložte editovaný soubor LimeWire.desktop.

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → LimeWire.

Skype je proprietární P2P Internetová telefoní síť. Tato aplikace umožňuje telefonovat přes Internet.

Aplikaci lze nainstalovat z repozitáře Skype. Vytvořte soubor skype.repo.

gedit /etc/yum.repos.d/skype.repo

Do tohoto souboru vložte následující řádky

[skype]
name=Skype Repository
baseurl=http://download.skype.com/linux/repos/fedora/updates/i586/
enabled=0
gpgcheck=0

a soubor uložte. Skype pak nainstalujete pomocí

yum --enablerepo=skype -y install skype

 Skype

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → Skype.

Zprovoznění mikrofónu

Po instalaci aplikace Skype je zpravidla zapotřebí zprovoznit mikrofón. Nastavení lze provést pomocí příkazu

alsamixer -c cislo_zvukove_karty -V all

kde cislo_zvukove_karty je standardně 0.
Nejprve stikněte dvakrát klávesu tabelator a zkontrolujte, zda máte CAPTURE zařízení nastaveno na mikrofón (položka Mic). Mezi jednotlivými položkami se pohybujete pomocí šipek doleva/doprava a konkrétní položku vyberete pomocí mezerníku.

 Nastavení "capture" zařízení

Po té stiskněte opět klávesu tabelatoru, čímž se vrátíte na původní obrazovku alsamixer. Zde bude zapotřebí zapnout používání mikrofónu. Následující sada obrazovek představuje vzorové nastavení.

 Nastavení - 1.obrazovka
 Nastavení - 2.obrazovka
 Nastavení - 3.obrazovka
 Nastavení - 4.obrazovka

Mezi jednotlivými položkami se opět pohybujete pomocí šipek doleva/doprava. Hlasitost přidáváte pomocí šipek nahoru/dolů. Vypnout/zapnout příslušnou položku lze pomocí klávesy M. Funkčnost nastavení lze ověřit pomocí v položce Options aplikace Skype na záložce Sound Devices.

 Test nastavení Skype

Standardním e-mailovým klientem v Gnome je Evolution. Alternativou je pak Thunderbird, který je vyvíjen Mozilla Corporation2).

yum -y install thunderbird

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → Thunderbird.

Jestliže chcete Thunderbird nastavit jako výchozího poštovního klienta, spusťte Systém → Nastavení → Osobní → Preferované aplikace a v sekci Preferovaný e-mailový klient zadejte v poli Defaultní e-mailový klient příkaz

mozzila-thunderbird %s

Thunderbird může být rozšířen o praktický kalendář a „úkolovník“ Lightning

yum -y install thunderbird-lightning

Pan je tzv. news klient pro Gnome. Slouží k off-line čtení příspěvků do diskusních fór. Nejvýznamnější fórum v českém jazyce je na stránkách http://www.abclinuxu.cz3).

yum -y install pan

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → Pan Newsreader.

RSSowl je stejně jako Pan news klientem a slouží především k off-line čtění příspěvků do diskusních fór.

wget -c http://easylinux.info/uploads/rssowl_linux_1_1_3_bin.tar.gz
tar zxvf rssowl_linux_1_1_3_bin.tar.gz -C /opt/
rm -f rssowl_linux_1_1_3_bin.tar.gz
chown -R root:root /opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/
gedit /usr/bin/runRSSOwl.sh

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru runRSSOwl.sh.

export MOZILLA_FIVE_HOME=/usr/lib/mozilla-firefox
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:${MOZILLA_FIVE_HOME}:${LD_LIBRARY_PATH}
cd /opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/
./run.sh

Uložte editovaný soubor runRSSOwl.sh.

chmod +x /usr/bin/runRSSOwl.sh
gedit /usr/share/applications/RSSOwl.desktop

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru RSOOwl.desktop.

[Desktop Entry]
Name=RSSOwl
Comment=RSSOwl
Exec=runRSSOwl.sh
Icon=/opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/rssowl.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Network;

Uložte editovaný soubor RSOOwl.desktop.

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → RSOOwl.


1)
Testování hesel slovníkovým přístupem spočívá v tom, že namísto hesla jsou postupně dosazována slova z předem připravené databáze (povětšinou se jedná o slovník). V případě hrubé síly je heslo generována znak po znaku, dokud není uhodnuto popř. nejsou vyčerpány všechny kombinace.
2)
Až do roku 2007 byl Thunderbird udržován Mozilla Foundation, která má na „svědomí“ populární webový prohlížeč Mozilla Firefox.
3)
Toto fórum se zabývá všemi linuxovými distribuce (tj. není výhradně zaměřené na Fedoru).
  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
  • autor: 127.0.0.1