navody:f10:obecne_poznamky

Hlavní stránka

Ačkoliv v současné době umožňuje Fedora správu aplikací a základní konfiguraci systému přes grafické rozhraní, příkazové řádce se zcela nevyhnete. V řadě případů je použití příkazové řádky dokonce vhodnější a to z důvodu rychlosti a flexibility. Pokud Vás příkazová řádka příliš neoslovila, není třeba mít strach - tato příručka nepředpokládá znalost unixových příkazů1). Všechny příkazy, které je třeba spustit v příkazové řádce, jsou uváděny v rámečku, popř. je nutné použít obsah tohoto rámečku v souladu s uváděnými instrukcemi. Obvykle stačí tyto příkazy pouze přepsat do příkazové řádky a potvrdit klávesou ENTER. Příkazový řádek lze spustit pomocí Aplikace → Systémové nástroje → Terminál.

Tip: Abyste předešli možným překlepům, doporučujeme kopírovat příkazy přímo do příkazového řádku (pravé kliknutí na příkaz kopírovat a vlož; je možné také používat Ctrl+C pro kopírování a Shift+Insert pro vkládání).

Velkou část příkazů uváděných v této příručce je nutné spouštět jako tzv. superuživatel. V Linuxu mají všechny soubory, adresáře a procesy svého vlastníka2). Například standardní uživatel je vlastníkem obsahu svého domovského adresáře a procesů, které spustil. V operačních systémech Linux existuje vedle standardního uživatele také tzv. superuživatel (root). Superuživatel muže manipulovat se všemi soubory, adresáři a procesy bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem. Práva superuživatele jsou velice často vyžadována při instalaci nových programů nebo při editování konfiguračních souborů. Superuživatel tak vystupuje v roli administrátora systému. Chcete-li daný příkaz spustit jako superuživatel, musíte do příkazové řádky před zadáním příkazu zapsat

 su -

a následně zadat heslo superuživatele.

Poznámka: Aplikace yum a wget vyžadují pro instalaci / aktualizaci / stáhnutí programů připojení k Internetu. V případě aplikace yum lze neexistenci připojení obejít vytvořením tzv. lokálního repozitáře (více viz. kapitola Instalace aplikací).

Doufáme, že Vám tato příručka pomůže a přejeme Vám mnoho úspěchů při odhalování tajů operačního systému Linux!

Několik rad pro začínající editory této příručky. Dodržování těchto pravidel nám značně zjednodušuje správu různých verzí příručky.

Pokud přidáváte odkazy v rámci wiki (např. do jiné kapitoly) neuvádějte celou cestu ale jen kapitolu#odstavec. Zjednodušíte tím další práci s příručkou.

Špatně: navody:prirucka:gnome#d_desktop
Správně: gnome#d_destkop

Nepoužívejte odkazy typ „zde“, ale uveďte na co odkaz odkazuje tedy např.

Nikoli: Další informace najdete „zde“.
Správně: Další informace najdete v kapitole „o dinosaurovi“.

Pokud přidáváte obrázky, nahrajte je do jmenného prostoru navody:. Jestliže jsou tyto obrázky specifické např. pro Fedoru 9, pak používejte jméno ve tvaru f9jmeno.png. Používejte formát PNG - je neztrátový, má dobrou kompresi a není zatížen problémy s patenty.

Používejte české výrazy tam, kde je to možné. Existuje sice mnoho zavedených termínů, mnohdy ale existují srozumitelnější české ekvivalenty.

Např.:
router = směrovač
default = výchozí, implicitní
boot = start, zavádění atd.


Hlavní stránka


1)
Případným zájemcům doporučuji kapitolu Základy příkazové řádky, která je úvodem do této problematiky.
2)
Toto pravidlo sice platí také pro OS Windows, ačkoliv z pohledu běžného domácího uživatele není tak patrné.
  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
  • autor: 127.0.0.1