navody:f10:ftp

Hlavní stránka

FTP (File Transport Protocol) je protokol, který slouží k přesunu souborů / adresářů mezi dvěma vzdálenými počítači prostřednictvím sítě. Podmínkou je, aby tato síť podporovala protokol TCP/IP.

Při přesunech dat figurují vždy dva počítače - jeden z nich vystupuje jako klient, druhý jako server. FTP server je počítač, který „naslouchá“ požadavkům ostatních počítačů v síti. Klient je pak počítač, který iniciuje spojení a následně také přesun souborů. FTP server může sloužit jak pro distribuci tak uložení dat. Pro samotný přesun dat lze použít „ftp“ příkazy. Více informací o těchto příkazech získáte např. pomocí

info ftp 

Do příkazové řádky zadejte

yum -y install proftpd
/etc/init.d/proftpd start

Tímto provedete instalaci a spuštění FTP serveru.

Pomocí následujících příkazů zálohujete soubor proftpd.conf a otevřete jej v textovém editoru.

cp /etc/proftpd.conf /etc/proftpd.conf_backup
gedit /etc/proftpd.conf

Na konec editovaného souboru proftpd.conf přidejte

<Anonymous ~ftp>
 User         ftp
 Group         nogroup
 UserAlias       anonymous ftp
 DirFakeUser on    ftp
 DirFakeGroup on    ftp
 RequireValidShell   off
 MaxClients      10
 DisplayLogin     welcome.msg
 DisplayFirstChdir   .message
 <Directory *>
 <Limit WRITE>
  DenyAll
 </Limit>
 </Directory>
</Anonymous>

Soubor uložte a restartujte FTP server pomocí

/etc/init.d/proftpd restart

Pomocí následujících příkazů zálohujete soubor proftpd.conf a otevřete jej v textové editoru.

cp /etc/proftpd.conf /etc/proftpd.conf_backup
gedit /etc/proftpd.conf

Na konec editovaného souboru proftpd.conf přidejte

<Anonymous ~ftp>
 User         ftp
 Group        nogroup
 UserAlias      anonymous ftp
 DirFakeUser on    ftp
 DirFakeGroup on   ftp
 RequireValidShell  off
 MaxClients      10
 DisplayLogin     welcome.msg
 DisplayFirstChdir  .message
</Anonymous>

Soubor uložte a restartujte FTP server pomocí

/etc/init.d/proftpd restart

Pomocí následujících příkazů zálohujete soubor proftpd.conf a otevřete jej v textové editoru.

cp /etc/proftpd.conf /etc/proftpd.conf_backup
gedit /etc/proftpd.conf

Na konec editovaného souboru proftpd.conf přidejte

<Anonymous /location_of_folder/>
 User        ftp
 Group        nogroup
 UserAlias      anonymous ftp
 DirFakeUser on   ftp
 DirFakeGroup on   ftp
 RequireValidShell  off
 MaxClients     10
 DisplayLogin    welcome.msg
 DisplayFirstChdir  .message
 <Directory *>
 <Limit WRITE>
  DenyAll
 </Limit>
 </Directory>
</Anonymous>

Soubor uložte a restartujte FTP server pomocí

/etc/init.d/proftpd restart

Předpokládejme, že nové číslo portu je 77.

Pomocí následujících příkazů zálohujete soubor proftpd.conf a otevřete jej v textové editoru.

cp /etc/proftpd.conf /etc/proftpd.conf_backup
gedit /etc/proftpd.conf

V souboru proftpd.conf nalezněte řádek

Port       21

a nahraďte ho řádkem

Port       77

Editovaný soubor uložte a restartujte FTP server pomocí

/etc/init.d/proftpd restart

Pro FTP přístup na vzdálený stroj s Fedorou prostřednictvím počítače s Windows OS, nainstalujte aplikaci FileZilla.


Hlavní stránka

 • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
 • autor: 127.0.0.1