navody:repozitare

Yum repozitář je archiv RPM souborů spolu s informacemi o jejich závislostech. Z repozitáře lze instalovat programy pomocí buď textového příkazu yum nebo grafických nástrojů - např. yumex a pirut.

Co je RPM?

RPM (původně Red Hat Package Manager) balíček je soubor, který obsahuje samotný program/aplikaci, informace o umístění aplikace v systému, procedury které se mají provést při instalaci a odstarnění aplikace a informace o tom jaké aplikace potřebuje program ke své činnosti - tzv. závislosti.

Nastavení repozitářů je uloženo v adresáři

  /etc/yum.repos.d/

V jednom každém souboru v tomto adresáři by měly být informace o jednom repozitáři. Soubory můžete přidávat nebo odebírat a editovat běžným editorem, nebo jejich obsah můžete ovlivňovat pomocí grafických nástrojů - např. yumex, které editaci a přidávání repozitářů značně usnadňují.

Pozn. yumex: V yumexu přidáte nový repozitář tak, že kliknete na ikonu Repozitářů a v pravém okně po klinutí pravým myšítkem vyberete Nový.

Některé repozitáře dávají k dispozici RPM, které lze nainstalovat z webu a které přístup k repozitáři nastaví se vším všudy. (viz např. livna)

Podrobný popis najdete v diskusi na serveru root.cz.

Pro FC6 si prosím pozorně přečtěte tento odkaz http://www.city-fan.org/tips/YumRepoFromImages.

Aplikace z repozitářů vám zpravidla nepůjdou instalovat pokud povolíte gpgcheck=1 ale nenaimportujete GPG klíč. GPG umožňuje zkontrolovat elektronický podpis balíčku a tím ověřit, že to co jste stáhli skutečně pochází z daného repozitáře a nejdená se o podvrh. GPG klíče je zpravidla potřeba naimportovat před pokusem o instalaci jakéhokoli balíčku.

Pokud vám v cestě do internetu stojí proxy, můžete její používání pro yum nastavit v /etc/yum.conf kde do sekce

[main]

musíte přidat

proxy = jmeno.nebo.ip.proxy:port
proxy_username = uzivatelske_jmeno
proxy_password = heslo

Standardní repozitáře

Repozitář se všemi balíčky Fedory (7 a novější) /etc/yum.repos.d/fedora.repo

[fedora]
name=Fedora $releasever - $basearch
#baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/releases/$releasever/Everything/$basearch/os/
mirrorlist=http://mirrors.fedoraproject.org/mirrorlist?repo=fedora-$releasever&arch=$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY

Repozitář se všemi aktualizacemi Fedory (7 a novější) /etc/yum.repos.d/fedora-updates.repo

[updates]
name=Fedora $releasever - $basearch - Updates
#baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/updates/$releasever/$basearch/
mirrorlist=http://mirrors.fedoraproject.org/mirrorlist?repo=updates-released-f$releasever&arch=$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora

:!: Důležité upozornění

Následujíci repozitáře nejsou udržovány projektem Fedora a jejích použití může přinášet komplikace - repozitáře mohou obsahovat duplicitní balíky ke standardním a jejich použitím můžete způsobit ve svém systému nefunkčnost jiných.

Před použitím a instalací balíků z těchto repozitářů si prosím dobře rozmyslete co děláte.

livna

http://rpm.livna.org/

Repozitář s aplikacemi, které nemohou být distribuovány s Fedorou. Livna obsahuje velké množství nejběžněji potřebných vylepšení - mp3, ovladače HW nvidia, ATI, ntfs ovladač

rpm -Uvh http://rpm.livna.org/livna-release-8.rpm

Dries

http://dries.studentenweb.org/rpm/

Import klíče

rpm --import http://dries.studentenweb.org/rpm/RPM-GPG-KEY.dries.txt

/etc/yum.repos.d/dries.repo

[dries]
name=Extra Fedora rpms dries - $releasever - $basearch
baseurl=http://ftp.belnet.be/packages/dries.ulyssis.org/fedora/linux/$releasever/$basearch/dries/RPMS/

DAG

http://dag.wieers.com/home-made/apt/

Import klíče

rpm --import http://dag.wieers.com/packages/RPM-GPG-KEY.dag.txt

/etc/yum.repos.d/dag.repo

[dag] 
name=Dag RPM Repository for Fedora Core
baseurl=http://apt.sw.be/fedora/$releasever/en/$basearch/dag
gpgcheck=1
enabled=1

Pozn.: DAG pravdepodobne neni pro FC6

ATrpms

http://atrpms.net/

Import klíče

rpm --import http://ATrpms.net/RPM-GPG-KEY.atrpms

/etc/yum.repos.d/atrpms.repo

[atrpms]
name=Fedora Core $releasever - $basearch - ATrpms
baseurl=http://dl.atrpms.net/fc$releasever-$basearch/atrpms/stable
gpgcheck=1
enabled=0

Dribble

Repozitář s některými hrami a emulátory

http://dribble.org.uk/

Konfigurace:

http://dribble.org.uk/configuration.html

Další

  • navody/repozitare.txt
  • Poslední úprava: 2018/01/24 14:47
  • (upraveno mimo DokuWiki)