navody:prirucka:nekomercni_aplikace_internet

Nekomerční aplikace

Podpora Javy pro internetové prohlížeče (např. Firefox) se od Fedory 15 přidá pomocí balíčku icedtea-web:

dnf -y install icedtea-web

Restartujte Firefox a v nabídce Správce doplňků → Zásuvné moduly můžete zkontrolovat přítomnost podpory IcedTea Java Web Browser Plugin (též po zadání about:flash do adresního řádku). Funkčnost je možné také otestovat na stránkách http://www.java.com/en/download/help/testvm.xml.

:!: Upozornění: Tato Java je založená na práci projektu IcedTea a na Javě z open-source projektu openJDK. Některé aplikace (jako např. internetové bankovnictví) však mohou vyžadovat Javu přímo od firmy Oracle. V tomto případě odinstalujte tyto balíčky a nainstalujte Javu podle instrukcí na http://java.com/.

Jak na install Adobe Flash Player Plugin version 11.2 (32-bit and 64-bit) s YUM na Fedora 17/16/15/14/13/12, CentOS 6.2/6.1/6/5.8 and Red Hat (RHEL) 6.2/6.1/6/5.8 ( zde je original navod EN )

1. Root

 sudo -i

## nebo ##

 su -
 

2. Install Adobe YUM Repository RPM package

## Adobe Repository 32-bit x86 ##

 rpm -ivh http://linuxdownload.adobe.com/adobe-release/adobe-release-i386-1.0-1.noarch.rpm
 rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-adobe-linux

## Adobe Repository 64-bit x86_64 ##

 rpm -ivh http://linuxdownload.adobe.com/adobe-release/adobe-release-x86_64-1.0-1.noarch.rpm
 rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-adobe-linux   

3. Update Repositories

 dnf check-update 

4a. Install Adobe Flash Player 11.2 on Fedora 17/16/15/14/13/12, CentOS 6.2/6.1/6 and Red Hat (RHEL) 6.2/6.1/6 Fedora 17/16/15/14/13/12, CentOS 6 and Red Hat (RHEL) 6 32-bit and 64-bit version

 dnf install flash-plugin nspluginwrapper alsa-plugins-pulseaudio libcurl

4b. Install Adobe Flash Player 11.2 on CentOS 5.8 and Red Hat (RHEL) 5.8 CentOS and Red Hat 32-bit and 64-bit version

 dnf groupinstall "Sound and Video"
 dnf install flash-plugin nspluginwrapper curl

Wireshark je aplikace pro analýzu vytížení sítě a odhalování příčin případných problémů.

dnf -y install wireshark wireshark-gnome

Aplikaci lze najít pod Wireshark Network Analyzer.

Poznámka: Wireshark je třeba spouštět jako superuživatel.

Nessus je aplikaci pro testování „zranitelnosti“ systému. Tato aplikace skenuje otevřené porty v systému, které se snaží následně zneužít pro průnik. Kromě toho je Nessus schopen provést ověření hesel pomocí slovníku či hrubé síly1). Tuto aplikaci lze nainstalovat pomocí

dnf -y install nessus-gui

Více o aplikaci Nessus naleznete na stránkách http://www.nessus.org.

Aplikace FileZilla je nejrozšířenější FTP klient ve světě linuxových systémů. Najdete ji v Software nebo nainstalujete pomocí příkazu

dnf -y install filezilla

Výchozím bittorentovým klientem ve Fedoře je Transmission, jehož možnosti by měly stačit potřebám většiny uživatelů. Má několik rozhraní. Pro desktop to jsou rozhraní napsané v GTK+ a Qt. K dispozici je, především pro vzdálenou správu, také webové rozhraní. Pokud nemáte Transmission nainstalovaný, naleznete jej v Software nebo nainstalujete příkazy:

GTK verze:

dnf -y install transmission-gtk

Qt verze:

dnf y- install transmission-qt

 Tranmission

dnf -y install amule

aMule je klientem pro sítě EDonkey a Kad, které byly svého času konkurenty BitTorrentu, ale v posledních letech zaznamenaly prudký pád v popularitě.

Gnutella je klientem pro stejnojmennou síť, která byla jednou z prvních P2P sítí. V posledních letech však zaznamenala strmý pád v popularitě.

Chcete-li aplikaci nainstalovat, do příkazové řádky zadejte

 dnf -y install gtk-gnutella

Skype vytváří proprietární P2P síť, která umožňuje chatovat a telefonovat přes Internet. Program stáhnete přímo ze stránky http://www.skype.com/intl/cs/get-skype/on-your-computer/linux/, kde vyberte verzi pro Fedoru. Balíček můžete otevřít přímo v Software a několika kliknutími nainstalovat. Jelikož je Skype pouze v 32 bitové verzi a vyžaduje hodně závislostí, instalace chvíli potrvá. Buďte tedy trpěliví. Ruční instalace v příkazové řádce pak vypadá nějak takto:

cd ~/Stažené/
dnf install skype-*.rpm

Pro skype je potřeba mít doinstalované tyto balíky a jejich závislosti (pro x64 i x86):

dnf install glibc.i686
dnf install alsa-lib.i686
dnf install libXv.i686
dnf install qt.i686

dnf install qt-x11.i686
dnf install libXScrnSaver.i686

nebo vse v jednom radku (ale to mne hazelo nejake chyby)

dnf install glibc.i686 libasound.i686 libXv.i686 libXScrnSaver.i686 qt.i686 qt-x11\*.i686 libsigc++ libsigc++.i686

 Skype

Zprovoznění Web kamery

pokud vám funguje Web kamerka např. v Chesse je pravděpodobné, že bude fungovat i ve Skype.

Přiinstalujeme si i v 64bit Fedoře 32bit knihovnu

dnf install libv4l.i686

a upravíme spousteč nebo spustíme Skype příkazem

bash -c 'LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so skype

Standardním e-mailovým klientem v GNOME je Evolution. Alternativou je pak Thunderbird, který je vyvíjen Mozilla Corporation2).

dnf -y install thunderbird

Jestliže chcete Thunderbird nastavit jako výchozího poštovního klienta, běžte do Systémových nastavení a klikněte na Podrobnosti a na kartě Výchozí aplikace vyberte v kolonce Pošta Thunderbird.

Thunderbird může být rozšířen o praktický kalendář a „úkolovník“ Lightning

dnf -y install thunderbird-lightning

Pan je tzv. news klient pro GNOME. Slouží k off-line čtení příspěvků do diskusních fór. Nejvýznamnější fórum v českém jazyce je na stránkách http://www.abclinuxu.cz3).

dnf -y install pan

FIXME Tento záznam potřebuje aktualizaci, nejlépe náhradu za nějaký RSS klient, který se nachází přímo v repozitářích.

RSSowl je stejně jako Pan news klientem a slouží především k off-line čtění příspěvků do diskusních fór.

wget -c http://easylinux.info/uploads/rssowl_linux_1_1_3_bin.tar.gz
tar zxvf rssowl_linux_1_1_3_bin.tar.gz -C /opt/
rm -f rssowl_linux_1_1_3_bin.tar.gz
chown -R root:root /opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/
gedit /usr/bin/runRSSOwl.sh

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru runRSSOwl.sh.

export MOZILLA_FIVE_HOME=/usr/lib/mozilla-firefox
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:${MOZILLA_FIVE_HOME}:${LD_LIBRARY_PATH}
cd /opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/
./run.sh

Uložte editovaný soubor runRSSOwl.sh.

chmod +x /usr/bin/runRSSOwl.sh
gedit /usr/share/applications/RSSOwl.desktop

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru RSOOwl.desktop.

[Desktop Entry]
Name=RSSOwl
Comment=RSSOwl
Exec=runRSSOwl.sh
Icon=/opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/rssowl.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Network;

Uložte editovaný soubor RSOOwl.desktop.

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → RSOOwl.


1)
Testování hesel slovníkovým přístupem spočívá v tom, že namísto hesla jsou postupně dosazována slova z předem připravené databáze (povětšinou se jedná o slovník). V případě hrubé síly je heslo generována znak po znaku, dokud není uhodnuto popř. nejsou vyčerpány všechny kombinace.
2)
Až do roku 2007 byl Thunderbird udržován Mozilla Foundation, která má na „svědomí“ populární webový prohlížeč Mozilla Firefox.
3)
Toto fórum se zabývá všemi linuxovými distribuce (tj. není výhradně zaměřené na Fedoru).
  • navody/prirucka/nekomercni_aplikace_internet.txt
  • Poslední úprava: 2018/01/24 15:07
  • (upraveno mimo DokuWiki)