navody:fc6ssh

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
navody:fc6ssh [2006/09/27 21:10]
macky
navody:fc6ssh [2018/01/24 14:47] (aktuální)
Řádek 3: Řádek 3:
 ===== SSH ===== ===== SSH =====
 //SSH// (**S**ecure **Sh**ell) představuje standardy a související síťové protokoly pro navázání bezpečného spojení mezi lokálním a vzdáleným počítačem. //SSH// využívá asymentrického šifrování a umožňuje autenfikaci uživatelů i kontrolu integrity předávaných dat.\\ //SSH// (**S**ecure **Sh**ell) představuje standardy a související síťové protokoly pro navázání bezpečného spojení mezi lokálním a vzdáleným počítačem. //SSH// využívá asymentrického šifrování a umožňuje autenfikaci uživatelů i kontrolu integrity předávaných dat.\\
- 
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6sit#Zjistění IP adresy počítače s Fedora Core]]. 
  
 Předpokládejme, že vzdálený stroj s //Fedora Core// má nainstalovaný //SSH// server a firewall nastavený tak, že je možné se k němu připojit přes //IP// adresu 192.168.0.1.\\ Předpokládejme, že vzdálený stroj s //Fedora Core// má nainstalovaný //SSH// server a firewall nastavený tak, že je možné se k němu připojit přes //IP// adresu 192.168.0.1.\\
  
-**Poznámka:** //SSH// server standardně "naslouchá" na portu 22. Pro návod na otevření portu si přečtěte kapitolu [[navody:fc6sit#Otevření uzavření portů]].+** Poznámka:** Pro zjištění //IP// adresy počítače s //Fedora Core// si přečtěte [[navody:fc6sit#Zjistění IP adresy počítače s Fedora Core|tuto]] kapitolu.\\ 
 +//IP// počítače s //OS Windows XP// zjistíte pomocí nabídku //Start -> Ovládací panely -> Síťová připojení// - klikněte na ikonu Vašeho připojení do sítě a přejděte na záložku //Podpora//. //IP// adresu lze zjistit také pomocí příkazu ''ipconfig''.\\ 
  
-  /sbin/ifconfig+**Poznámka:** //SSH// server standardně "naslouchá" na portu 22. Pro návod na otevření portu si přečtěte kapitolu [[navody:fc6sit#Otevření / uzavření portů]].\\
  
-a na počítači s //OS Windows XP// přes nabídku //Start -> Ovládací panely -> Síťová připojení//, klikněte na ikonu Vašeho připojení do sítě a přejděte na záložku //Podpora//. 
  
 ==== Bezpečné přihlášení k vzdálenému stroji s Fedora Core ==== ==== Bezpečné přihlášení k vzdálenému stroji s Fedora Core ====
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6obsah|Hlavní stránka]].+  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6obsah#Obecné poznámky]].
  
 K vzdálenému stroji s //Fedora Core// se připojíme pomocí příkazu K vzdálenému stroji s //Fedora Core// se připojíme pomocí příkazu
Řádek 22: Řádek 21:
  
 ==== Kopírování souborů/adresářů ze vzdáleného na lokální stroj pomocí příkazu scp ==== ==== Kopírování souborů/adresářů ze vzdáleného na lokální stroj pomocí příkazu scp ====
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6obsah|Hlavní stránka]].+  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6obsah#Obecné poznámky]].
  
 Následujícím příkazem překopírujeme soubor ''remotefile.txt'' z adresáře ''/home/username/remotefile.txt'' do aktuálního adresáře. Následujícím příkazem překopírujeme soubor ''remotefile.txt'' z adresáře ''/home/username/remotefile.txt'' do aktuálního adresáře.
Řádek 29: Řádek 28:
  
 ==== Kopírování souborů/adresářů ze vzdáleného na lokální stroj pomocí příkazu rsync ==== ==== Kopírování souborů/adresářů ze vzdáleného na lokální stroj pomocí příkazu rsync ====
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6obsah|Hlavní stránka]].+  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6obsah#Obecné poznámky]].
  
 Následujícím příkazem překopírujeme soubor ''remotefile.txt'' z adresáře ''/home/username/remotefile.txt'' do aktuálního adresáře. Následujícím příkazem překopírujeme soubor ''remotefile.txt'' z adresáře ''/home/username/remotefile.txt'' do aktuálního adresáře.
Řádek 36: Řádek 35:
  
 ==== Kopírování souborů/adresářů z lokálního na vzdálený stroj pomocí příkazu rsync ==== ==== Kopírování souborů/adresářů z lokálního na vzdálený stroj pomocí příkazu rsync ====
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6obsah|Hlavní stránka]].+  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6obsah#Obecné poznámky]].
  
  
Řádek 44: Řádek 43:
  
 ==== Bezpečné přihlášení k vzdálenému stroji s Fedora Core prostřednictvím počítače s Windows OS==== ==== Bezpečné přihlášení k vzdálenému stroji s Fedora Core prostřednictvím počítače s Windows OS====
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6obsah|Hlavní stránka]].+  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6obsah#Obecné poznámky]].
  
 Pro přihlášení ke vzdálenému stroji prostřednictvím počítače s //Windows OS// je zapotřebí nainstalovat [[http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe|PuTTY]]. Pomocí aplikace //PuTTy// získáte přístup k zabezpečenému příkazovému řádku. Pro přihlášení ke vzdálenému stroji prostřednictvím počítače s //Windows OS// je zapotřebí nainstalovat [[http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe|PuTTY]]. Pomocí aplikace //PuTTy// získáte přístup k zabezpečenému příkazovému řádku.
Řádek 51: Řádek 50:
  
 ==== Kopírování souborů/adresářů z/na vzdálený stroj s Fedora Core prostřednictvím počítače s Windows OS==== ==== Kopírování souborů/adresářů z/na vzdálený stroj s Fedora Core prostřednictvím počítače s Windows OS====
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6obsah|Hlavní stránka]].+  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6obsah#Obecné poznámky]].
  
 Pro kopírování souborů/adresářů z/na vzdálený stroj prostřednictvím počítače s //Windows OS// je zapotřebí nainstalovat [[http://jaist.dl.sourceforge.net/sourceforge/winscp/winscp374setupintl.exe|WinSCP]]. Pro kopírování souborů/adresářů z/na vzdálený stroj prostřednictvím počítače s //Windows OS// je zapotřebí nainstalovat [[http://jaist.dl.sourceforge.net/sourceforge/winscp/winscp374setupintl.exe|WinSCP]].
  • navody/fc6ssh.1159384252.txt.gz
  • Poslední úprava: 2018/01/24 15:05
  • (upraveno mimo DokuWiki)