navody:fc6ssh

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

navody:fc6ssh [2006/09/27 22:15]
macky
navody:fc6ssh [2018/01/24 14:47]
Řádek 1: Řádek 1:
-[[navody:fc6obsah|Hlavní stránka]] 
  
- 
-===== SSH ===== 
-//SSH// (**S**ecure **Sh**ell) představuje standardy a související síťové protokoly pro navázání bezpečného spojení mezi lokálním a vzdáleným počítačem. //SSH// využívá asymentrického šifrování a umožňuje autenfikaci uživatelů i kontrolu integrity předávaných dat.\\ 
- 
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6sit#Zjistění IP adresy počítače s Fedora Core]]. 
- 
-Předpokládejme, že vzdálený stroj s //Fedora Core// má nainstalovaný //SSH// server a firewall nastavený tak, že je možné se k němu připojit přes //IP// adresu 192.168.0.1.\\ 
- 
-**Poznámka:** //SSH// server standardně "naslouchá" na portu 22. Pro návod na otevření portu si přečtěte kapitolu [[navody:fc6sit#Otevření / uzavření portů]].\\ 
- 
-//IP// počítače s //OS Windows XP// zjistíte pomocí nabídku //Start -> Ovládací panely -> Síťová připojení// - klikněte na ikonu Vašeho připojení do sítě a přejděte na záložku //Podpora//. //IP// adresu lze zjistit také pomocí příkazu ''ipconfig''. 
- 
-==== Bezpečné přihlášení k vzdálenému stroji s Fedora Core ==== 
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6obsah#Obecné poznámky]]. 
- 
-K vzdálenému stroji s //Fedora Core// se připojíme pomocí příkazu 
- 
-  ssh [email protected] 
- 
-==== Kopírování souborů/adresářů ze vzdáleného na lokální stroj pomocí příkazu scp ==== 
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6obsah#Obecné poznámky]]. 
- 
-Následujícím příkazem překopírujeme soubor ''remotefile.txt'' z adresáře ''/home/username/remotefile.txt'' do aktuálního adresáře. 
- 
-  scp -r [email protected]:/home/username/remotefile.txt . 
- 
-==== Kopírování souborů/adresářů ze vzdáleného na lokální stroj pomocí příkazu rsync ==== 
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6obsah#Obecné poznámky]]. 
- 
-Následujícím příkazem překopírujeme soubor ''remotefile.txt'' z adresáře ''/home/username/remotefile.txt'' do aktuálního adresáře. 
- 
-  rsync -v -u -a --delete --rsh=ssh --stats [email protected]:/home/username/remotefile.txt . 
- 
-==== Kopírování souborů/adresářů z lokálního na vzdálený stroj pomocí příkazu rsync ==== 
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6obsah#Obecné poznámky]]. 
- 
- 
-Následujícím příkazem překopírujeme soubor ''localfile.txt'' do aktuálního adresáře ''/home/username''. 
- 
-   rsync -v -u -a --delete --rsh=ssh --stats localfile.txt [email protected]:/home/username/ 
- 
-==== Bezpečné přihlášení k vzdálenému stroji s Fedora Core prostřednictvím počítače s Windows OS==== 
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6obsah#Obecné poznámky]]. 
- 
-Pro přihlášení ke vzdálenému stroji prostřednictvím počítače s //Windows OS// je zapotřebí nainstalovat [[http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe|PuTTY]]. Pomocí aplikace //PuTTy// získáte přístup k zabezpečenému příkazovému řádku. 
- 
- 
- 
-==== Kopírování souborů/adresářů z/na vzdálený stroj s Fedora Core prostřednictvím počítače s Windows OS==== 
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6obsah#Obecné poznámky]]. 
- 
-Pro kopírování souborů/adresářů z/na vzdálený stroj prostřednictvím počítače s //Windows OS// je zapotřebí nainstalovat [[http://jaist.dl.sourceforge.net/sourceforge/winscp/winscp374setupintl.exe|WinSCP]]. 
- //WinSCP// je intuitivní aplikace s podobným uspořádáním jako je např. //Total Commander//. 
- 
-===== ===== 
-[[navody:fc6obsah|Hlavní stránka]] 
  • navody/fc6ssh.txt
  • Poslední úprava: 2018/01/24 14:47
  • (upraveno mimo DokuWiki)