navody:fc6ssh

Hlavní stránka

SSH (Secure Shell) představuje standardy a související síťové protokoly pro navázání bezpečného spojení mezi lokálním a vzdáleným počítačem. SSH využívá asymentrického šifrování a umožňuje autenfikaci uživatelů i kontrolu integrity předávaných dat.

Předpokládejme, že vzdálený stroj s Fedora Core má nainstalovaný SSH server a firewall nastavený tak, že je možné se k němu připojit přes IP adresu 192.168.0.1.

Poznámka: Pro zjištění IP adresy počítače s Fedora Core si přečtěte tuto kapitolu.
IP počítače s OS Windows XP zjistíte pomocí nabídku Start → Ovládací panely → Síťová připojení - klikněte na ikonu Vašeho připojení do sítě a přejděte na záložku Podpora. IP adresu lze zjistit také pomocí příkazu ipconfig.

Poznámka: SSH server standardně „naslouchá“ na portu 22. Pro návod na otevření portu si přečtěte kapitolu Otevření / uzavření portů.

K vzdálenému stroji s Fedora Core se připojíme pomocí příkazu

ssh [email protected]

Následujícím příkazem překopírujeme soubor remotefile.txt z adresáře /home/username/remotefile.txt do aktuálního adresáře.

scp -r [email protected]68.0.1:/home/username/remotefile.txt .

Následujícím příkazem překopírujeme soubor remotefile.txt z adresáře /home/username/remotefile.txt do aktuálního adresáře.

rsync -v -u -a --delete --rsh=ssh --stats [email protected]:/home/username/remotefile.txt .

Následujícím příkazem překopírujeme soubor localfile.txt do aktuálního adresáře /home/username.

 rsync -v -u -a --delete --rsh=ssh --stats localfile.txt [email protected]:/home/username/

Pro přihlášení ke vzdálenému stroji prostřednictvím počítače s Windows OS je zapotřebí nainstalovat PuTTY. Pomocí aplikace PuTTy získáte přístup k zabezpečenému příkazovému řádku.

Pro kopírování souborů/adresářů z/na vzdálený stroj prostřednictvím počítače s Windows OS je zapotřebí nainstalovat WinSCP. WinSCP je intuitivní aplikace s podobným uspořádáním jako je např. Total Commander.

  • navody/fc6ssh.txt
  • Poslední úprava: 2018/01/24 14:47
  • (upraveno mimo DokuWiki)