navody:fc6ripovani

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
navody:fc6ripovani [2007/04/09 15:41]
macky
navody:fc6ripovani [2018/01/24 14:47] (aktuální)
Řádek 276: Řádek 276:
   # - vystupnim formatem je Ogg Vorbis   # - vystupnim formatem je Ogg Vorbis
   # - informace jsou stazeny primo z CD (musi se jednat o Text-CD)   # - informace jsou stazeny primo z CD (musi se jednat o Text-CD)
-  # - uzivatel voli jmeno alba, umelce a skladby z nabidky+  # - uzivatel voli jmeno alba, umelce a skladby z nabidky 
   #   #
   # convertCD mp3 freedb m /dev/hdc   # convertCD mp3 freedb m /dev/hdc
Řádek 296: Řádek 296:
      
   # Kontrola zadanych parametru   # Kontrola zadanych parametru
 +  
   invalidparameter=0   invalidparameter=0
      
Řádek 305: Řádek 306:
      
   case $2 in   case $2 in
-    'freedb' ) infosource='-cddbp-server=freedb.org';; +     'freedb' ) infosource='-cddbp-server=freedb.org';; 
-    'text' ) infosource='';; +     'text' ) infosource='';; 
-    *) echo $2" - invalid information source. Use values 'freedb' or 'text' instead.";invalidparameter=1;;+     *) echo $2" - invalid information source. Use values 'freedb' or 'text' instead.";invalidparameter=1;;
   esac   esac
      
Řádek 323: Řádek 324:
      
   # Nastaveni CD/DVD-ROM mechaniky   # Nastaveni CD/DVD-ROM mechaniky
-  if test  $4=" "+   
 +  if test  $4 = $empty
   then   then
-     CDdevice=$4 
-  else 
      CDdevice=$defaultCDDevice      CDdevice=$defaultCDDevice
 +  else
 +     CDdevice=$4
   fi   fi
      
Řádek 338: Řádek 340:
      echo "Do you want to delete the content of the folder? (y/n)"      echo "Do you want to delete the content of the folder? (y/n)"
      read deletefolder      read deletefolder
-   +  
         if test $deletefolder = "y"         if test $deletefolder = "y"
         then         then
Řádek 346: Řádek 348:
            cd ..            cd ..
         else         else
-          echo "Exiting..." +           echo "Exiting..." 
-          exit+           exit
         fi         fi
      
Řádek 356: Řádek 358:
   echo "Setting "$copyCD" as a working folder..."   echo "Setting "$copyCD" as a working folder..."
   cd $copyCD   cd $copyCD
-   +  
   # Vyextrahovani hudebnich stop z CD do pracovniho adrease   # Vyextrahovani hudebnich stop z CD do pracovniho adrease
   echo   echo
Řádek 371: Řádek 373:
      albumgender=`cat audio.cddb | grep "DGENRE" | cut -f2 -d"="`      albumgender=`cat audio.cddb | grep "DGENRE" | cut -f2 -d"="`
      albumyear=`cat audio.cddb | grep "DYEAR" | cut -f2 -d"="`      albumyear=`cat audio.cddb | grep "DYEAR" | cut -f2 -d"="`
-     +   
 +     if test $performer = $empty 
 +     then 
 +        echo "No data on CD available. MP3/Ogg Vorbis files will not be tagged!" 
 +        willbetagged=0 
 +     else 
 +        willbetagged=1 
 +     fi 
 +   
 +    if test $albumgender = "Unknown" 
 +    then 
 +       albumgender="Other" 
 +    fi 
 +  
      if test $codec = "lame"      if test $codec = "lame"
      then      then
-        lame -b $bitrate -q $qualityrate --ta "$performer" --tl "$albumtitle" --tt "$tracktitle" --tn $tracknumber --tg "$albumgender" --ty $albumyear "$filename.wav" "$tracktitle".mp3+        if test $willbetagged = "1" 
 +        then 
 +           lame -b $bitrate -q $qualityrate --ta "$performer" --tl "$albumtitle" --tt "$tracktitle" --tn $tracknumber --tg "$albumgender" --ty $albumyear "$filename.wav" "$tracktitle".mp3 
 +        else 
 +           lame -b $bitrate -q $qualityrate "$filename.wav" "$filename".mp3 
 +        fi
      else      else
-        oggenc -b $bitrate -q $qualityrate -a "$performer" -l "$albumtitle" -t "$tracktitle" -N $tracknumber -G "$albumgender" -d $albumyear "$filename.wav" "$tracktitle".ogg+        if test $willbetagged = "1" 
 +        then 
 +    oggenc -b $bitrate -q $qualityrate -a "$performer" -l "$albumtitle" -t "$tracktitle" -N $tracknumber -G "$albumgender" -d $albumyear "$filename.wav" "$tracktitle".ogg 
 +        else 
 +           oggenc -b $bitrate -q $qualityrate "$filename.wav" "$filename".ogg 
 +        fi
      fi       fi
   done   done
Řádek 384: Řádek 409:
   echo "Do you want to delete auxiliary files? (y/n)"   echo "Do you want to delete auxiliary files? (y/n)"
   read deleteauxiliaryfiles   read deleteauxiliaryfiles
-    +  
   if test $deleteauxiliaryfiles = "y"   if test $deleteauxiliaryfiles = "y"
   then   then
      echo "Deleting all auxiliary files in folder "$copyCD"..."      echo "Deleting all auxiliary files in folder "$copyCD"..."
-     rm -f audio* +     rm -f *.wav 
-   fi+     rm -f *.inf 
 +     rm -f audio.
 +  fi
      
   exit   exit
Řádek 405: Řádek 432:
   ./convertCD mp3 freedb a /dev/cdrom   ./convertCD mp3 freedb a /dev/cdrom
  
-Skript vytvoří v pracovním adresáři adresář ''CopyCD'', kam extrahuje audio stopy, které následně převede do formátu //MP3//. Výsledné //MP3// soubory jsou pojmenovány stejně jako příslušná skladba a navíc jsou opatřeny tagy.+Skript vytvoří v pracovním adresáři adresář ''CopyCD'', kam extrahuje audio stopy, které následně převede do formátu //MP3//. Výsledné //MP3// soubory jsou pojmenovány stejně jako příslušná skladba a navíc jsou opatřeny tagy, jsou-li k dispozici.
 \\ \\
 Převod audio //CD// na //Ogg Vorbis// lze provést podobně pomocí přikazu Převod audio //CD// na //Ogg Vorbis// lze provést podobně pomocí přikazu
  • navody/fc6ripovani.1176126068.txt.gz
  • Poslední úprava: 2018/01/24 15:04
  • (upraveno mimo DokuWiki)