navody:fc6ripovani

Toto je starší verze dokumentu!


Hlavní stránka

Kopírovat je možné pouze CD/DVD pro vlastní potřebu, jestliže jste právoplatným majitelem tohoto CD/DVD. V opačném případě porušujete zákon.

Tato kapitola vznikla na základě návodu uveřejněného na stránkách mandrivausers.org a wiki.tuxbox.org.

Poznámka: Pro zkopírování DVD budete potřebovat na pevném disku nejméně dva a půlkrát kolik místa než je velikost samotného DVD - to u jednostranného DVD představuje cca 12 GB.

Instalace nezbytných aplikací

Pro ripování DVD budete potřebovat balíčky transcode, dvdauthor a program ifo_dump z balíčku ogle.

yum -y install transcode

yum -y install dvdauthor
wget http://ftp.freshrpms.net/pub/freshrpms/fedora/linux/6/ogle/ogle-0.9.2-7.fc6.i386.rpm
rpm -ihv ogle-0.9.2-7.fc6.i386.rpm
rm -f ogle-0.9.2-7.fc6.i386.rpm

Informace o struktuře DVD

Předpokládejme, že DVD je vložen do zařízení /dev/dvd. Pomocí příkazu

tcprobe -i /dev/dvd

[tcprobe] DVD image/device
(dvd_reader.c) mpeg2 pal 4:3 U0 720x576 film
(dvd_reader.c) ac3 ja drc 48kHz 2Ch
(dvd_reader.c) ac3 ja drc 48kHz 6Ch
(dvd_reader.c) subtitle 00=<cs>
(dvd_reader.c) DVD title 1/4: 24 chapter(s), 1 angle(s), title set 1
(dvd_reader.c) title playback time: 03:26:44.21 12405 sec
(dvd_reader.c) [Chapter 01] 00:00:00.000 , block from 0 to 52659
(dvd_reader.c) [Chapter 02] 00:02:50.040 , block from 52660 to 190186
(dvd_reader.c) [Chapter 03] 00:10:07.920 , block from 190187 to 435321
(dvd_reader.c) [Chapter 04] 00:22:52.440 , block from 435322 to 621771
(dvd_reader.c) [Chapter 05] 00:32:39.840 , block from 621772 to 764368
(dvd_reader.c) [Chapter 06] 00:40:13.800 , block from 764369 to 939370
(dvd_reader.c) [Chapter 07] 00:49:35.760 , block from 939371 to 1163306
(dvd_reader.c) [Chapter 08] 01:01:21.360 , block from 1163307 to 1318094
(dvd_reader.c) [Chapter 09] 01:09:30.960 , block from 1318095 to 1403687
(dvd_reader.c) [Chapter 10] 01:14:00.480 , block from 1403688 to 1561758
(dvd_reader.c) [Chapter 11] 01:22:26.280 , block from 1561759 to 1758232
(dvd_reader.c) [Chapter 12] 01:32:53.280 , block from 1758233 to 1894212
(dvd_reader.c) [Chapter 13] 01:40:13.320 , block from 1894213 to 1988589
(dvd_reader.c) [Chapter 14] 01:51:44.080 , block from 1988590 to 2113453
(dvd_reader.c) [Chapter 15] 01:58:49.840 , block from 2113454 to 2249776
(dvd_reader.c) [Chapter 16] 02:04:41.320 , block from 2249777 to 2360246
(dvd_reader.c) [Chapter 17] 02:11:58.960 , block from 2360247 to 2499357
(dvd_reader.c) [Chapter 18] 02:22:10.720 , block from 2499358 to 2696321
(dvd_reader.c) [Chapter 19] 02:33:15.640 , block from 2696322 to 2909936
(dvd_reader.c) [Chapter 20] 02:40:56.680 , block from 2909937 to 3060205
(dvd_reader.c) [Chapter 21] 02:48:44.680 , block from 3060206 to 3210229
(dvd_reader.c) [Chapter 22] 03:00:13.840 , block from 3210230 to 3432735
(dvd_reader.c) [Chapter 23] 03:13:27.760 , block from 3432736 to 3683133
(dvd_reader.c) [Chapter 24] 03:22:28.480 , block from 3683134 to 3860426
[tcprobe] summary for /dev/hdc, (*) = not default, 0 = not detected
import frame size: -g 720x576 [720x576]
  aspect ratio: 4:3 (*)
   frame rate: -f 25.000 [25.000] frc=3
  audio track: -a 0 [0] -e 48000,16,2 [48000,16,2] -n 0x2000 [0x2000]
  audio track: -a 1 [0] -e 48000,16,2 [48000,16,2] -n 0x2000 [0x2000]
[tcprobe] V: 310125 frames, 12405 sec @ 25.000 fps
[tcprobe] A: 193.83 MB @ 128 kbps
[tcprobe] CD: 650 MB | V: 456.2 MB @ 308.5 kbps
[tcprobe] CD: 700 MB | V: 506.2 MB @ 342.3 kbps
[tcprobe] CD: 1300 MB | V: 1106.2 MB @ 748.0 kbps
[tcprobe] CD: 1400 MB | V: 1206.2 MB @ 815.6 kbps

získáte informace o struktuře DVD. Z výše uvedeného popisu je možné mimojiné zjistit označení požadovaných zvukových stop a titulků. V našem konkrétním případě se na DVD nachází dvě zvukové stopy v japonštině (2Ch a 6Ch).

...
(dvd_reader.c) ac3 ja drc 48kHz 2Ch
(dvd_reader.c) ac3 ja drc 48kHz 6Ch
...
audio track: -a 0 [0] -e 48000,16,2 [48000,16,2] -n 0x2000 [0x2000]
audio track: -a 1 [0] -e 48000,16,2 [48000,16,2] -n 0x2000 [0x2000]
...

Titulky jsou k dispozici pouze v českém jazyce.

...
(dvd_reader.c) subtitle 00=<cs>
...

Extrahování video a audio stop

Vytvořte pracovní adresář, ve kterém bude zpracovávat DVD.

mkdir /opt/nazev_filmu
cd /opt/nazev_filmu

Všechny kapitoly na daném DVD lze vyextrahovat do souboru video.vob pomocí

tccat -i /dev/dvd -T 1 -L -P > video.vob

Příslušný audio stream ze souboru video.vob získáte příkazem

tcextract -i video.vob -t vob -x ac3 -a cislo_audio_stopy > nazev_filmu.ac3

video stopy pak pomocí

tcextract -i video.vob -t vob -x mpeg2 -a cislo_video_stopy > nazev_filmu.m2v

Extrahování titulků

Pomocí příkazu ifo_dump získáte barevnou paletu titulků.

ifo_dump /dev/dvd 1 | grep Color | sed 's/Color ..: 00\\' > palette.yuv

Samotné titulky je možné získat s využitím barevné palety palette.yuv pomocí příkazu

spuunmux -s cislo_titulku -p palette.yuv video.vob

Koeficient přepočtu

Standardní velikost DVD je 4.7 GB. Aby se výsledný soubor vešel na DVD, je třeba vypočítat tzv. koeficient přepočtu. Ten následně použijete pro „přepočet“ velikosti souboru nazev_filmu.m2v. Koeficient vypočtěte podle následujícího vzorce

k = velikost_souboru_nazev_filmu.m2v/(4.7E9 - velikost_souboru_nazev_filmu.ac3 - velikost_titulku)/1.04

Poznámka: Velikost souboru nazev_filmu.m2v a nazev_filmu.ac3 zjistíte pomocí příkazu du -h nazev_souboru, velikost titulků pak pomocí du -h -c *.png.

Jestliže je koeficient přepočtu větší než 1, je třeba upravit velikost souboru nazev_filmu.m2v1).

tcrequant -i nazev_filmu.m2v -o k_nazev_filmu.m2v -f hodnota_koeficientu_k
rm -f nazev_filmu.m2v
mv k_nazev_filmu.m2v nazev_filmu.m2v

Spojení titulků, video a audio stop

Dalším krokem je „smíchat“ dohromady video a audio stream.

mplex -f 8 -o nazev_filmu.mpg nazev_filmu.m2v nazev_filmu.ac3

Jestliže jste si připravili titulky, je třeba tyto titulky přidat.

spumux sub.xml < nazev_filmu.mpg > nazev_filmu.vob

Odstranění nepotřebných souborů

V případě, že jste extrahovali pouze video a audio stopy, bude výsledným souborem nazev_filmu.mpg. Nepotřebné soubory odstraníte pomocí

rm -f video.vob
rm -f nazev_filmu.ac3
rm -f nazev_filmu.m2v
rm -f sub.xml
rm -f *.png

V případě, že je Vaším výsledným souborem nazev_filmu.vob, který kromě video a audio streamu obsahuje také titulky, odstraňte také soubor nazev_filmu.mpg.

rm -f nazev_filmu.mpg

Závěrem

Výsledný soubor nazev_filmu.mpg popř. nazev_filmu.vob můžete vypálit na DVD nebo přímo přehrát pomocí aplikace Xine.

Nejznámějším formátem pro komprimaci zvuku je MP3, který se stal průmyslovým standardem pro nejrůznější multimediální zařízení. Ve světě Linuxu je nicméně také velice populárním formátem Ogg Vorbis. Tento formát se vyznačuje tím, že se narozdíl od MP3 jedná o otevřený formát 2) a jeho soubory jsou při srovnatelné kvalitě o cca 40% menší.

Kopírování a ripování hudebních CD pomocí příkazové řádky

Kopírování hudebních CD

Předpokládejme, že CD/DVD-ROM mechanika je /dev/cdrom. Nejprve vytvořte adresář, ve kterém budete pracovat.

mkdir CopyCD
cd CopyCD

V dalším kroku stáhněte informace o CD buď přímo ze samotného CD (jedná-li se o tzv. Text-CD) nebo ze serveru freedb.org a extrahujte všechny zvukové stopy do formátu .wav.

cdda2wav dev=/dev/cdrom -vall cddb=0 -B -Owav

Jestliže chcete extrahovat například pouze 1 až 3 zvukovou stopu, modifikoval by se výše uvedený příkaz do následujícího tvaru

cdda2wav dev=/dev/cdrom -vall cddb=0 -B -t 1+3 -Owav

Výsledkem budou soubory v pracovním adresáři pojmenované audio_xx.wav, kde xx představuje pořadové číslo zvukové stopy, soubory typu .inf obsahující informace o jednotlivých zvukových stopách a soubory audio.cddb a audio.cdindex.

Samotné hudební CD pak vypálíte pomocí příkazu

cdrecord -eject -v dev=/dev/cdrom speed=16 -dao -useinfo -text *.wav
Ripování hudebních CD

Postupujte podle návodu uvedeného v kapitole Kopírování hudebních CD až do okamžiku před vypálením hudebního CD. Výsledkem by měly být soubory .wav v pracovním adresáři CopyCD.

Pro převod souborů .wav na formát MP3 použijeme enkodér lame. Jestliže chcete převést soubor audio_xx.mp3 na MP3 a chcete, aby se výsledný soubor jmenoval jmeno_skladby.mp3 a měl konstantní datový tok 192 kbps, zadejte do příkazové řádky

lame -h -b 192 audio_xx.wav jmeno_skladby.mp3

Jestliže naopak chcete, aby datový tok byl proměnlivý s průměrnou hodnotou 128 kbps, zadejte

lame -h -vbr 128 audio_xx.wav jmeno_skladby.mp3

Všechny soubory .wav je možné najednou překonvertovat pomocí

lame -h -b 192 *.wav

V tomto případě se budou výsledné soubory MP3 jmenovat stejně, jako původní soubory .wav.

Převod souboru .wav do formátu Ogg Vorbis je velice jednoduchý.

oggenc -q 9 audio_xx.wav jmeno_skladby.ogg

Parametr -q nastavuje kvalitu enkódování. Povolené jsou hodnoty od 1 do 10 (čím vyšší hodnota, tím vyšší kvalita výsledného souboru). Jestliže chceme převést celé CD najednou, stačí použít syntaxi

oggenc -q 9 *.wav

Opět jako v případě MP3 bude platit, že výsledné soubory .ogg se budou jmenovat stejně jako jejich .wav protějšky.

Ripování hudebních CD pomocí grafických aplikací

Juicer

Juicer je grafická aplikace, která se používá pro převod hudebních CD na soubory typu Ogg Vorbis nebo MP3. Aplikaci Juicer lze nainstalovat pomocí

yum -y install sound-juicer

Juicer spustíte přes nabídku Aplikace → Zvuk a video → Exkraktor zvukových CD Sound Juicer.

Standardním formátem pro enkódování je Ogg Vorbis. Podporu MP3 je nutné ručně přidat.

Vyberte nabídku Upravit → Nastavení. V okně Nastavení klikněte na Upravit profily…. Dále pokračujte tlačítkem Nový a zadejte název nového profilu Kvalita CD, ztrátová. V okně, které se objeví, vyplňte políčko Popis profilu jako MP3 multimédia. Do políčka Pipeline GStreameru doplňte

lame -h -vbr 128 name=enc

a do políčka Přípona souboru zadejte mp3. Dále zaškrtněte políčko Aktivní a potvrďte tlačítkem Budiž. Restartujte Juicer a opět vyberte nabídku Upravit → Nastavení. V roletkovém menu Formát výstupu: vyberte nově vytvořený profil. Tento profil nyní bude výchozím profilem pro extrahování hudebních CD.

V případě, že bude chtít namísto MP3 používat jako výchozí formát Ogg Vorbis, nastavte menu na položku Kvalita CD, zrátová (Ogg multimédia).


1)
V případě, že bude koeficient vyšší než 2, utrpí tím značně kvalita videa.
2)
Patenty, které zatěžují formát MP3, jsou důvodem, proč není podpora MP3 součástí standardní distribuce Fedora Core.
 • navody/fc6ripovani.1162746783.txt.gz
 • Poslední úprava: 2018/01/24 15:04
 • (upraveno mimo DokuWiki)