navody:fc6ripovani

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
navody:fc6ripovani [2006/11/05 18:11]
macky
navody:fc6ripovani [2007/04/09 22:18]
macky
Řádek 1: Řádek 1:
-[[navody:fc6obsah|Hlavní stránka]] 
  
- 
- 
-===== Ripování DVD a hudebních CD ===== 
- 
-Kopírovat je možné pouze //CD/DVD// pro vlastní potřebu, jestliže jste právoplatným majitelem tohoto //CD/DVD//. V opačném případě porušujete zákon.\\ 
- 
-==== Ripování DVD ==== 
-Tato kapitola vznikla na základě návodu uveřejněného na stránkách [[http://mandrivausers.org/lofiversion/index.php/t33562.html|mandrivausers.org]] a [[http://wiki.tuxbox.org/DVD_in_TS-Datei_umwandeln|wiki.tuxbox.org]]. 
- 
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6obsah#Obecné poznámky]]. 
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6instalace_aplikaci#Přidání repozitáře]]. 
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6nekomercni_aplikace#Instalace multimediálních kodeků]]. 
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6nekomercni_aplikace#Přehrávání DVD]]. 
- 
-**Poznámka:** Pro zkopírování //DVD// budete potřebovat na pevném disku nejméně dva a půlkrát kolik místa než je velikost samotného //DVD// - to u jednostranného //DVD// představuje cca 12 //GB//. 
- 
-=== Instalace nezbytných aplikací === 
- 
-Pro ripování //DVD// budete potřebovat balíčky ''transcode'', ''dvdauthor'' a program ''ifo_dump'' z balíčku ''ogle''. 
-  
-  yum -y install transcode 
-  yum -y install dvdauthor 
-  wget http://ftp.freshrpms.net/pub/freshrpms/fedora/linux/6/ogle/ogle-0.9.2-7.fc6.i386.rpm 
-  rpm -ihv ogle-0.9.2-7.fc6.i386.rpm 
-  rm -f ogle-0.9.2-7.fc6.i386.rpm 
- 
-=== Informace o struktuře DVD === 
- 
-Předpokládejme, že //DVD// je vložen do zařízení ''/dev/dvd''. Pomocí příkazu 
- 
-  tcprobe -i /dev/dvd 
-   
-  [tcprobe] DVD image/device 
-  (dvd_reader.c) mpeg2 pal 4:3 U0 720x576 film 
-  (dvd_reader.c) ac3 ja drc 48kHz 2Ch 
-  (dvd_reader.c) ac3 ja drc 48kHz 6Ch 
-  (dvd_reader.c) subtitle 00=<cs> 
-  (dvd_reader.c) DVD title 1/4: 24 chapter(s), 1 angle(s), title set 1 
-  (dvd_reader.c) title playback time: 03:26:44.21  12405 sec 
-  (dvd_reader.c) [Chapter 01] 00:00:00.000 , block from 0 to 52659 
-  (dvd_reader.c) [Chapter 02] 00:02:50.040 , block from 52660 to 190186 
-  (dvd_reader.c) [Chapter 03] 00:10:07.920 , block from 190187 to 435321 
-  (dvd_reader.c) [Chapter 04] 00:22:52.440 , block from 435322 to 621771 
-  (dvd_reader.c) [Chapter 05] 00:32:39.840 , block from 621772 to 764368 
-  (dvd_reader.c) [Chapter 06] 00:40:13.800 , block from 764369 to 939370 
-  (dvd_reader.c) [Chapter 07] 00:49:35.760 , block from 939371 to 1163306 
-  (dvd_reader.c) [Chapter 08] 01:01:21.360 , block from 1163307 to 1318094 
-  (dvd_reader.c) [Chapter 09] 01:09:30.960 , block from 1318095 to 1403687 
-  (dvd_reader.c) [Chapter 10] 01:14:00.480 , block from 1403688 to 1561758 
-  (dvd_reader.c) [Chapter 11] 01:22:26.280 , block from 1561759 to 1758232 
-  (dvd_reader.c) [Chapter 12] 01:32:53.280 , block from 1758233 to 1894212 
-  (dvd_reader.c) [Chapter 13] 01:40:13.320 , block from 1894213 to 1988589 
-  (dvd_reader.c) [Chapter 14] 01:51:44.080 , block from 1988590 to 2113453 
-  (dvd_reader.c) [Chapter 15] 01:58:49.840 , block from 2113454 to 2249776 
-  (dvd_reader.c) [Chapter 16] 02:04:41.320 , block from 2249777 to 2360246 
-  (dvd_reader.c) [Chapter 17] 02:11:58.960 , block from 2360247 to 2499357 
-  (dvd_reader.c) [Chapter 18] 02:22:10.720 , block from 2499358 to 2696321 
-  (dvd_reader.c) [Chapter 19] 02:33:15.640 , block from 2696322 to 2909936 
-  (dvd_reader.c) [Chapter 20] 02:40:56.680 , block from 2909937 to 3060205 
-  (dvd_reader.c) [Chapter 21] 02:48:44.680 , block from 3060206 to 3210229 
-  (dvd_reader.c) [Chapter 22] 03:00:13.840 , block from 3210230 to 3432735 
-  (dvd_reader.c) [Chapter 23] 03:13:27.760 , block from 3432736 to 3683133 
-  (dvd_reader.c) [Chapter 24] 03:22:28.480 , block from 3683134 to 3860426 
-  [tcprobe] summary for /dev/hdc, (*) = not default, 0 = not detected 
-  import frame size: -g 720x576 [720x576] 
-     aspect ratio: 4:3 (*) 
-       frame rate: -f 25.000 [25.000] frc=3 
-      audio track: -a 0 [0] -e 48000,16,2 [48000,16,2] -n 0x2000 [0x2000] 
-      audio track: -a 1 [0] -e 48000,16,2 [48000,16,2] -n 0x2000 [0x2000] 
-  [tcprobe] V: 310125 frames, 12405 sec @ 25.000 fps 
-  [tcprobe] A: 193.83 MB @ 128 kbps 
-  [tcprobe] CD:  650 MB | V:  456.2 MB @ 308.5 kbps 
-  [tcprobe] CD:  700 MB | V:  506.2 MB @ 342.3 kbps 
-  [tcprobe] CD: 1300 MB | V: 1106.2 MB @ 748.0 kbps 
-  [tcprobe] CD: 1400 MB | V: 1206.2 MB @ 815.6 kbps 
- 
-získáte informace o struktuře //DVD//. Z výše uvedeného popisu je možné mimojiné zjistit označení požadovaných zvukových stop a titulků. V našem konkrétním případě se na //DVD// nachází dvě zvukové stopy v japonštině (2Ch a 6Ch). 
- 
-  ... 
-  (dvd_reader.c) ac3 ja drc 48kHz 2Ch 
-  (dvd_reader.c) ac3 ja drc 48kHz 6Ch 
-  ... 
-  audio track: -a 0 [0] -e 48000,16,2 [48000,16,2] -n 0x2000 [0x2000] 
-  audio track: -a 1 [0] -e 48000,16,2 [48000,16,2] -n 0x2000 [0x2000] 
-  ... 
- 
-Titulky jsou k dispozici pouze v českém jazyce. 
- 
-  ... 
-  (dvd_reader.c) subtitle 00=<cs> 
-  ... 
- 
-=== Extrahování video a audio stop === 
- 
-Vytvořte pracovní adresář, ve kterém bude zpracovávat //DVD//. 
- 
-  mkdir /opt/nazev_filmu 
-  cd /opt/nazev_filmu 
- 
-Všechny kapitoly na daném //DVD// lze vyextrahovat do souboru ''video.vob'' pomocí 
- 
-  tccat -i /dev/dvd -T 1 -L -P > video.vob 
- 
-Příslušný audio stream ze souboru ''video.vob'' získáte příkazem 
- 
-  tcextract -i video.vob -t vob -x ac3 -a cislo_audio_stopy > nazev_filmu.ac3 
- 
-video stopy pak pomocí 
- 
-  tcextract -i video.vob -t vob -x mpeg2 -a cislo_video_stopy > nazev_filmu.m2v 
- 
-=== Extrahování titulků === 
- 
-Pomocí příkazu ''ifo_dump'' získáte barevnou paletu titulků. 
- 
-  ifo_dump /dev/dvd 1 | grep Color | sed 's/Color ..: 00\\' > palette.yuv 
- 
-Samotné titulky je možné získat s využitím barevné palety ''palette.yuv'' pomocí příkazu 
- 
-  spuunmux -s cislo_titulku -p palette.yuv video.vob 
- 
-=== Koeficient přepočtu === 
- 
-Standardní velikost //DVD// je 4.7 //GB//. Aby se výsledný soubor vešel na //DVD//, je třeba vypočítat tzv. koeficient přepočtu. Ten následně použijete pro "přepočet" velikosti souboru ''nazev_filmu.m2v''. 
-Koeficient vypočtěte podle následujícího vzorce 
- 
-  k = velikost_souboru_nazev_filmu.m2v/(4.7E9 - velikost_souboru_nazev_filmu.ac3 - velikost_titulku)/1.04 
- 
-**Poznámka:** Velikost souboru ''nazev_filmu.m2v'' a ''nazev_filmu.ac3'' zjistíte pomocí příkazu ''du -h nazev_souboru'', velikost titulků pak pomocí ''du -h -c *.png''. 
- 
-Jestliže je koeficient přepočtu větší než 1, je třeba upravit velikost souboru ''nazev_filmu.m2v''((V případě, že bude koeficient vyšší než 2, utrpí tím značně kvalita videa.)). 
- 
-  tcrequant -i nazev_filmu.m2v -o k_nazev_filmu.m2v -f hodnota_koeficientu_k 
-  rm -f nazev_filmu.m2v 
-  mv k_nazev_filmu.m2v nazev_filmu.m2v 
- 
-=== Spojení titulků, video a audio stop === 
- 
-Dalším krokem je "smíchat" dohromady video a audio stream. 
- 
-  mplex -f 8 -o nazev_filmu.mpg nazev_filmu.m2v nazev_filmu.ac3 
- 
-Jestliže jste si připravili titulky, je třeba ještě tyto titulky přidat 
- 
-  spumux sub.xml < nazev_filmu.mpg > nazev_filmu.vob 
- 
-=== Odstranění nepotřebných souborů === 
- 
-V případě, že jste extrahovali pouze video a audio stopy, bude výsledným souborem ''nazev_filmu.mpg''. Nepotřebné soubory odstraníte pomocí 
- 
-  rm -f video.vob 
-  rm -f nazev_filmu.ac3 
-  rm -f nazev_filmu.m2v 
-  rm -f sub.xml 
-  rm -f *.png 
- 
-V případě, že je Vaším výsledným souborem ''nazev_filmu.vob'', který kromě video a audio streamu obsahuje také titulky, odstraňte soubor ''nazev_filmu.mpg''. 
- 
-  rm -f nazev_filmu.mpg 
- 
-=== Závěrem === 
- 
-Výsledný soubor ''nazev_filmu.mpg'' popř. ''nazev_filmu.vob'' můžete [[navody:fc6vypalovani|vypálit]] na //DVD// nebo přímo přehrát pomocí aplikace //Xine//. 
- 
-==== Ripování hudebních CD ==== 
- 
-Nejznámějším formátem pro komprimaci zvuku je //MP3//, který se stal průmyslovým standardem pro nejrůznější multimediální zařízení. Ve světě //Linux//u je nicméně také velice populárním formátem //Ogg Vorbis//. Tento formát se vyznačuje tím, že se narozdíl od //MP3// jedná o otevřený formát ((Patenty, které zatěžují formát //MP3//, jsou důvodem, proč není podpora //MP3// součástí standardní distribuce //Fedora Core//.)) a jeho soubory jsou při srovnatelné kvalitě o cca 40% menší.\\ 
- 
-=== Kopírování a ripování hudebních CD pomocí příkazové řádky == 
- 
-== Kopírování hudebních CD == 
- 
-Předpokládejme, že //CD/DVD-ROM// mechanika je ''/dev/cdrom''. Nejprve vytvořte adresář, ve kterém budete pracovat. 
- 
-  mkdir CopyCD 
-  cd CopyCD 
- 
-V dalším kroku stáhněte informace o //CD// buď přímo ze samotného //CD// (jedná-li se o tzv. //Text-CD//) nebo ze serveru //freedb.org// a extrahujte všechny zvukové stopy do formátu ''.wav''. 
- 
-  cdda2wav dev=/dev/cdrom -vall cddb=0 -B -Owav 
- 
-Jestliže chcete extrahovat například pouze 1 až 3 zvukovou stopu, modifikoval by se výše uvedený příkaz do následujícího tvaru 
- 
-  cdda2wav dev=/dev/cdrom -vall cddb=0 -B -t 1+3 -Owav 
- 
-Výsledkem budou soubory v pracovním adresáři pojmenované ''audio_xx.wav'', kde ''xx'' představuje pořadové číslo zvukové stopy, soubory typu ''.inf'' obsahující informace o jednotlivých zvukových stopách a soubory ''audio.cddb'' a ''audio.cdindex''.\\ 
- 
-Samotné hudební //CD// pak vypálíte pomocí příkazu 
- 
-  cdrecord -eject -v dev=/dev/cdrom speed=16 -dao -useinfo -text *.wav 
- 
-== Ripování hudebních CD == 
- 
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6nekomercni_aplikace#Instalace multimediálních kodeků]]. 
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6ripovani#Kopírování hudebních CD]]. 
- 
-Postupujte podle návodu uvedeného v kapitole [[navody:fc6ripovani#Kopírování hudebních CD]] až do okamžiku před vypálením hudebního //CD.// Výsledkem by měly být soubory ''.wav'' v pracovním adresáři //CopyCD//.\\ 
- 
-Pro převod souborů ''.wav'' na **formát //MP3//** použijeme enkodér ''lame''. Jestliže chcete převést soubor ''audio_xx.mp3'' na //MP3// a chcete, aby se výsledný soubor jmenoval ''jmeno_skladby.mp3'' a měl konstantní datový tok 192 //kbps//, zadejte do příkazové řádky 
- 
-  lame -h -b 192 audio_xx.wav jmeno_skladby.mp3 
- 
-Jestliže naopak chcete, aby datový tok byl proměnlivý s průměrnou hodnotou 128 //kbps//, zadejte 
- 
-  lame -h -vbr 128 audio_xx.wav jmeno_skladby.mp3 
- 
-Všechny soubory ''.wav'' je možné najednou překonvertovat pomocí 
- 
-  lame -h -b 192 *.wav 
- 
-V tomto případě se budou výsledné soubory //MP3// jmenovat stejně, jako původní soubory ''.wav''.\\ 
- 
-Převod souboru ''.wav'' do **formátu //Ogg Vorbis//** je velice jednoduchý. 
- 
-  oggenc -q 9 audio_xx.wav jmeno_skladby.ogg 
- 
-Parametr ''-q'' nastavuje kvalitu enkódování. Povolené jsou hodnoty od 1 do 10 (čím vyšší hodnota, tím vyšší kvalita výsledného souboru). Jestliže chceme převést celé //CD// najednou, stačí použít syntaxi 
- 
-  oggenc -q 9 *.wav 
- 
-Opět jako v případě //MP3// bude platit, že výsledné soubory //.ogg// se budou jmenovat stejně jako jejich ''.wav'' protějšky.\\ 
- 
-=== Ripování hudebních CD pomocí grafických aplikací === 
- 
-== Juicer == 
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6obsah#Obecné poznámky]]. 
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6instalace_aplikaci#Přidání repozitáře]]. 
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6nekomercni_aplikace#Instalace multimediálních kodeků]]. 
- 
-{{ juicer.png }} 
- 
-//Juicer// je grafická aplikace, která se používá pro převod hudebních //CD// na soubory typu //Ogg Vorbis// nebo //MP3//. Aplikaci //Juicer// lze nainstalovat pomocí 
- 
-  yum -y install sound-juicer 
- 
-//Juicer// spustíte přes nabídku //Aplikace -> Zvuk a video -> Exkraktor zvukových CD Sound Juicer//.\\ 
- 
-Standardním formátem pro enkódování je //Ogg Vorbis//. Podporu //MP3// je nutné ručně přidat.\\ 
- 
-Vyberte nabídku //Upravit -> Nastavení//. V okně //Nastavení// klikněte na //Upravit profily...//. Dále pokračujte tlačítkem //Nový// a zadejte název nového profilu //Kvalita CD, ztrátová//. V okně, které se objeví, vyplňte políčko //Popis profilu// jako //MP3 multimédia//. Do políčka //Pipeline GStreameru// doplňte 
- 
-  lame -h -vbr 128 name=enc 
- 
-a do políčka //Přípona souboru// zadejte //mp3//. Dále zaškrtněte políčko //Aktivní// a potvrďte tlačítkem //Budiž//. Restartujte //Juicer// a opět vyberte nabídku //Upravit -> Nastavení//. V roletkovém menu //Formát výstupu:// vyberte nově vytvořený profil. Tento profil nyní bude výchozím profilem pro extrahování hudebních //CD//.\\ 
- 
-V případě, že bude chtít namísto //MP3// používat jako výchozí formát //Ogg Vorbis//, nastavte menu na položku //Kvalita CD, zrátová (Ogg multimédia)//. 
- 
-===== ===== 
-[[navody:fc6obsah|Hlavní stránka]] 
  • navody/fc6ripovani.txt
  • Poslední úprava: 2018/01/24 14:47
  • (upraveno mimo DokuWiki)