navody:fc6graficka_rozhrani

Hlavní stránka

Výchozím grafickým prostředím Fedora Core je Gnome. Vedle tohoto grafického prostředí existuje celá řada alternativ, z nichž bezesporu nejznámnější je grafické prostředí KDE. Podobně jako v případě Gnome je i KDE doplněno řadou doprovodných aplikací (např. audio přehrávač amoroK, vypalovací software k3B, poštovní klient Kmail). Fedora Core je koncipována tak, aby po grafické stránce byl mezi Gnome a KDE minimální rozdíl. Po dohrání potřebných knihoven je možné programy určené pro Gnome používat pod KDE a obráceně. Volba mezi těmito grafickými prostředími je tak v podstatě otázkou osobních preferencí.

 Grafické prostředí Gnome
 Grafické prostředí KDE

Grafické prostředí KDE je možné nainstalovat pomocí Aplikace → Systémová nastavení → Přidání/Odebrání aplikace, z příkazové řádky

yum -y install htdig
yum -y install kdebase
yum -y install arts
yum -y install desktop-printing
yum -y install kdegraphics
yum -y install kdenetwork
yum -y install kdemultimedia
yum -y install kdeaddons
yum -y install kdeutils
yum -y install kdeartwork
yum -y install autorun

nebo pomocí

yum -y groupinstall "KDE (K Desktop Environment)"

Po provedení instalace prostředí se odhlašte a při opětovném přihlášení vyberte jako výchozí grafické prostředí KDE.

Vedle Gnome a KDE existují další grafická prostředí jako např. XFCE, BlackBox, Enlightment. Narozdíl od Gnome a KDE jsou méně náročná na systémové prostředky1) a nejsou doplněné o řadu „spřátelených“ aplikací.

 Grafické prostředí XFCE

Např. instalaci XFCE lze provést pomocí

yum -y groupinstall XFCE

1)
To znamená, že jsou vhodnější na slabší počítače s pamětí 128MB a méně.
  • navody/fc6graficka_rozhrani.txt
  • Poslední úprava: 2018/01/24 14:47
  • (upraveno mimo DokuWiki)