navody:fc5prirucka11

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
navody:fc5prirucka11 [2006/07/14 23:02]
macky
navody:fc5prirucka11 [2006/09/14 22:55]
macky
Řádek 1: Řádek 1:
-[[fc5prirucka|Hlavní stránka]] 
  
-===== Vzdálená plocha ===== 
- 
-Vzdálená plocha Vám umožní přihlásit se ke vzdálenému počítači a pracovat s jeho aplikacemi, daty na něm uloženými, provádět nastavení systému apod. 
- 
-==== Nastavení vzdálené plochy (Vino) ==== 
-  * Přečtěte si kapitolu [[fc5prirucka#Obecné poznámky]]. 
- 
-V nabídce vyberte //Prostředí -> Nastavení -> Vzdálená pracovní plocha//. V okně programu pak v sekci //Sdílení// zaškrtněte volby //Umožnit jiným uživatelům zobrazit vaši pracovní plochu// a //Umožnit jiným uživatelům ovládat vaši pracovní plochu//. V sekci //Bezpečnost// zaškrtněte //Žádat o potvrzení//, //Vyžadovat, aby uživatel zadal toto heslo// a zadejte heslo autorizace. 
- 
-**Poznámka:** Vzdálená plocha bude funkční pouze v případě, že používáte grafické prostředí Gnome. Jestliže se vzdálíte od počítače, vždy uzamykejte Vaši session přes nabídku //Prostředí -> Zamknout obrazovku// a vypněte monitor. 
- 
-==== Přihlášení se ke vzdálené ploše ==== 
-  * Přečtěte si kapitolu [[fc5prirucka#Obecné poznámky]]. 
-  * Přečtěte si kapitolu [[fc5prirucka11#Nastavení vzdálené plochy (Vino)]]. 
- 
-Jestliže nemáte nainstalován server //vncserver// a aplikaci //vncviewer// můžete instalaci provést pomocí 
- 
-  yum -y install vnc 
-  yum -y install vnc-server 
- 
-Předpokládejme, že //IP// adresa stroje, na kterém byla nastavena vzdálená plocha, je 192.168.0.1 ((IP adresu linuxového stroje lze zjistit pomocí příkazu /sbin/ifconfig.)). Plochu tohoto stroje zobrazíte pomocí 
- 
-  vncviewer -fullscreen 192.168.0.1:0 
- 
-V případě, že chcete opustit aplikaci //vncviewer//, stiskněte klávesu //F8// a potvrďte volbu //Opustit prohlížeč//. 
- 
-**Poznámka:** K tomu, abyste se byli schopni přihlásit na vzdálenou plochu počítače, musíte mít otevřený port 5900. Na tomto portu totiž naslouhá //vncserver// a pokud tento port nebude na počítači, k jehož ploše chcete vzdáleně přistupovat, otevřen, spojení nebude navázáno. Ve Fedora Core 5 můžete tento port otevřít přes nabídku //Aplikace -> Prostředí -> Správa -> Úroveň zabezpečení a firewall//. 
- 
-==== Skript pro vzdálené sdílení plochy od fedorajim ==== 
-  * Přečtěte si kapitolu [[fc5prirucka#Obecné poznámky]]. 
- 
-Otevřete terminál a přihlašte se jako superuživatel. Vytvořte soubor //remote2someone//. 
- 
-  gedit /usr/local/bin/remote2someone 
- 
-Do tohoto souboru vložte text 
- 
-  #!/bin/bash  
-  # Written by fedorajim  
-  # enter the IP address ofthe remote PC  
-  IPADDRESS="$(zenity --entry --title "Enter IP Address" --text "Enter the IP Address of the remore PC:")" 
-  echo $IPADDRESS 
-  #Enter the username you aregoing to login with  
-  UserName="$(zenity --entry --title "Enter User  Name" --text "Enter the User Name to connect with:")" 
-  echo $UserName 
-  # opens a new terminal window and connects to remote PC 
-  function ssh_Remote_PC 
-  { 
-  gnome-terminal -x ssh -L 5911:$IPADDRESS:5901 $UserNa[email protected]$IPADDRESS 
-  } 
-  function View_Remote_PC 
-  { 
-  gnome-terminal -x vncviewer localhost:11 
-  } 
-  ################################################# 
-  selection= 
-  until [ "$selection" = "0" ]; do 
-  echo "" 
-  echo "######################" 
-  echo "1 - Make Remote Connection" 
-  echo "2 - display Remote Desktop" 
-  echo "0 - exit program" 
-  echo "" 
-  echo -n "Enter selection: " 
-  read selection 
-  echo "" 
-  ##################### 
-  # Commands executed # 
-  ##################### 
-  case $selection in 
-  1 ) $(ssh_Remote_PC) ;; 
-  2 ) $(View_Remote_PC) ;; 
-  0 ) exit ;; 
-  * ) echo "Please enter 1, 2  or 0" 
-  esac 
-  done 
- 
-Uložte soubor //remote2someone//. Klikněte pravým tlačítkem myši na plochu a vyberte možnost //Vytvořit spouštěč// a doplňte následující údaje a uložte. 
-  * Název: remote2someone 
-  * Obecný název: ssh vzdálené připojení 
-  * Komentář: ssh vzdálené připojení 
-  * Typ: z nabídky vyberte //Aplikace// 
-  * Ikona: z nabídky vyberte libovolnou ikonu 
-  * Spustit v terminálu: zaškrtněte 
- 
-==== Připojení ke vzdálené ploše přes OS Windows ==== 
-  * Přečtěte si kapitolu [[fc5prirucka#Obecné poznámky]]. 
-  * Přečtěte si kapitolu [[fc5prirucka11#Nastavení vzdálené plochy]]. 
- 
-Stáhněte si aplikaci [[http://fresh.t-systems-sfr.com/cgi-bin/warex?linux/src/vnc-4_1_1-x86_win32_viewer.zip:a/vnc-4_1_1-x86_win32_viewer.exe|VNC ]]pro OS Windows. Postupujte analogicky s příkladem uvedeným v kapitole  [[fc5prirucka11#Přihlášení se ke vzdálené ploše]]. 
- 
-==== Připojení ke vzdálené ploše OS Windows ==== 
-  * Přečtěte si kapitolu [[fc5prirucka#Obecné poznámky]]. 
-Předpokládáme vzdálená stanice s OS Windows má //IP// 192.168.0.2. Ke vzdálené ploše se můžete přihlásit pomocí příkazové řádky podobně jako v Linuxu 
- 
-  vncviewer 192.168.0.2 
- 
-a nebo prostřednictvím grafickém nádstavby, kterou naleznete v nabídce //Start//. 
- 
-**Poznámka:** Na vzdálené stanici s Linuxem musí být spuštěn //VNC// server. Také je třeba stejně jako v případě Linuxu otevřít port 5900. Pokud máte na své počítači nastaven firewall, může si to vyžadovat jeho ruční otevření. 
- 
-===== ===== 
-[[fc5prirucka|Hlavní stránka]] 
  • navody/fc5prirucka11.txt
  • Poslední úprava: 2018/01/24 14:47
  • (upraveno mimo DokuWiki)