navody:f8graficka_rozhrani

Hlavní stránka

Výchozím grafickým prostředím Fedora je Gnome. Také tato příručka předpokládá, že používáte toto prostředí. Vedle Gnome však existuje celá řada alternativ, z nichž bezesporu nejznámnější je grafické prostředí KDE. Dalšími alternativami jsou např. XFCE, BlackBox či Enlightment.

Podobně jako v případě Gnome je i KDE doplněno řadou doprovodných aplikací (např. audio přehrávač amoroK, vypalovací software k3B, poštovní klient Kmail). Fedora je koncipována tak, aby po grafické stránce byl mezi Gnome a KDE minimální rozdíl. Po dohrání potřebných knihoven je možné programy určené pro Gnome používat pod KDE a obráceně. Volba mezi těmito grafickými prostředími je tak v podstatě otázkou osobních preferencí.

 Grafické prostředí KDE

Grafické prostředí KDE doinstalujete z příkazové řádky pomocí

yum -y groupinstall "KDE (K Desktop Environment)"

Po provedení instalace prostředí se odhlašte a při opětovném přihlášení vyberte jako výchozí grafické prostředí KDE.

Vedle Gnome a KDE existují další grafická prostředí jako např. XFCE, BlackBox, FluxBox, Enlightment. Narozdíl od Gnome a KDE jsou méně náročná na systémové prostředky1) a nejsou doplněné o řadu „spřátelených“ aplikací. V tomto směru se začíná vymykat XFCE, pro které je v současnosti k dispozici celá řada doprovodných aplikací. Přesto se XFCE stále ještě počítá mezi „minimalistická“ grafické prostředí.

 Grafické prostředí XFCE

Např. instalaci XFCE lze provést pomocí

yum -y groupinstall XFCE

1)
To znamená, že jsou vhodnější na slabší počítače s pamětí menší než 256MB.
  • navody/f8graficka_rozhrani.txt
  • Poslední úprava: 2018/01/24 14:47
  • (upraveno mimo DokuWiki)