navody:f7ssh

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
navody:f7ssh [2007/09/02 21:49]
macky
navody:f7ssh [2018/01/24 14:47] (aktuální)
Řádek 12: Řádek 12:
 **Poznámka:** //SSH// server standardně "naslouchá" na portu 22. Pro návod na otevření portu si přečtěte kapitolu [[navody:f7sit#Otevření / uzavření portů]].\\ **Poznámka:** //SSH// server standardně "naslouchá" na portu 22. Pro návod na otevření portu si přečtěte kapitolu [[navody:f7sit#Otevření / uzavření portů]].\\
  
 +==== Fedora ====
  
-==== Bezpečné přihlášení k vzdálenému stroji s Fedorou ====+=== Bezpečné přihlášení k vzdálenému stroji s Fedorou ===
  
 K vzdálenému stroji s //Fedorou// se připojíte pomocí příkazu K vzdálenému stroji s //Fedorou// se připojíte pomocí příkazu
Řádek 19: Řádek 20:
   ssh [email protected]   ssh [email protected]
  
-==== Kopírování souborů/adresářů ze vzdáleného na lokální stroj pomocí příkazu scp ====+=== Kopírování souborů / adresářů pomocí příkazové řádky ===
  
-Následujícím příkazem překopírujete soubor ''remotefile.txt'' z adresáře ''/home/username/remotefile.txt'' do aktuálního adresáře.+== scp ==
  
-  scp -r [email protected].168.0.1:/home/username/remotefile.txt .+Následujícím příkazem překopírujete soubor ''remotefile.txt'' z adresáře ''/home/uzivatel/remotefile.txt'' do aktuálního adresáře.
  
-==== Kopírování souborů/adresářů ze vzdáleného na lokální stroj pomocí příkazu rsync ====+  scp -r [email protected]:/home/uzivatel/remotefile.txt .
  
-Následujícím příkazem překopírujete soubor ''remotefile.txt'' z adresáře ''/home/username/remotefile.txt'' do aktuálního adresáře.+== rsync ==
  
-  rsync -v -u -a --delete --rsh=ssh --stats [email protected].168.0.1:/home/username/remotefile.txt .+Následujícím příkazem překopírujete soubor ''remotefile.txt'' z adresáře ''/home/uzivatel/remotefile.txt'' do pracovního adresáře.
  
-==== Kopírování souborů/adresářů z lokálního na vzdálený stroj pomocí příkazu rsync ====+  rsync -v -u -a --delete --rsh=ssh --stats [email protected]:/home/uzivatel/remotefile.txt .
  
-Následujícím íkazem překopírujete soubor ''localfile.txt'' do aktuálního adresáře ''/home/username''.+Pomocí íkazu
  
    rsync -v -u -a --delete --rsh=ssh --stats localfile.txt [email protected]:/home/username/    rsync -v -u -a --delete --rsh=ssh --stats localfile.txt [email protected]:/home/username/
  
-==== Bezpečné přihlášení k vzdálenému stroji s Fedorou prostřednictvím počítače s Windows OS====+překopírujete soubor ''localfile.txt'' do adresáře ''/home/uzivatel''
 + 
 +==== OS Windows ====  
 + 
 +=== Bezpečné přihlášení k vzdálenému stroji s Fedorou prostřednictvím počítače s Windows OS ===
  
 Pro přihlášení ke vzdálenému stroji prostřednictvím počítače s //Windows OS// je zapotřebí nainstalovat [[http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe|PuTTY]]. Pomocí aplikace //PuTTy// získáte přístup k zabezpečenému příkazovému řádku. Pro přihlášení ke vzdálenému stroji prostřednictvím počítače s //Windows OS// je zapotřebí nainstalovat [[http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe|PuTTY]]. Pomocí aplikace //PuTTy// získáte přístup k zabezpečenému příkazovému řádku.
  
-==== Kopírování souborů/adresářů z/na vzdálený stroj s Fedorou prostřednictvím počítače s Windows OS==== 
  
-Pro kopírování souborů/adresářů z/na vzdálený stroj prostřednictvím počítače s //Windows OS// je zapotřebí nainstalovat [[http://jaist.dl.sourceforge.net/sourceforge/winscp/winscp374setupintl.exe|WinSCP]].+=== Kopírování souborů/adresářů z/na vzdálený stroj s Fedorou prostřednictvím počítače s Windows OS=== 
 + 
 +Pro kopírování souborů/adresářů z/na vzdálený stroj prostřednictvím počítače s //OS Windows// je zapotřebí nainstalovat [[http://jaist.dl.sourceforge.net/sourceforge/winscp/winscp374setupintl.exe|WinSCP]].
  //WinSCP// je intuitivní aplikace s podobným uspořádáním jako je např. //Total Commander//.  //WinSCP// je intuitivní aplikace s podobným uspořádáním jako je např. //Total Commander//.
  
 ===== ===== ===== =====
 [[navody:f7obsah|Hlavní stránka]] [[navody:f7obsah|Hlavní stránka]]
  • navody/f7ssh.1188762542.txt.gz
  • Poslední úprava: 2018/01/24 15:05
  • (upraveno mimo DokuWiki)