navody:f7ssh

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
navody:f7ssh [2007/07/30 22:36]
macky
navody:f7ssh [2018/01/24 14:47] (aktuální)
Řádek 2: Řádek 2:
  
 ===== SSH ===== ===== SSH =====
-//SSH// (**S**ecure **Sh**ell) představuje standardy a související síťové protokoly pro navázání bezpečného spojení mezi lokálním a vzdáleným počítačem. //SSH// využívá asymentrického šifrování a umožňuje autentifikaci uživatelů i kontrolu integrity předávaných dat.\\+{{:navody:48x48:actions:lock.png }} //SSH// (**S**ecure **Sh**ell) představuje standardy a související síťové protokoly pro navázání bezpečného spojení mezi lokálním a vzdáleným počítačem. //SSH// využívá asymentrického šifrování a umožňuje autentifikaci uživatelů i kontrolu integrity předávaných dat.\\
  
 Předpokládejme, že vzdálený stroj s //Fedorou// má nainstalovaný //SSH// server a firewall nastavený tak, že je možné se k němu připojit přes //IP// adresu 192.168.0.1.\\ Předpokládejme, že vzdálený stroj s //Fedorou// má nainstalovaný //SSH// server a firewall nastavený tak, že je možné se k němu připojit přes //IP// adresu 192.168.0.1.\\
  
-** Poznámka:** Pro zjištění //IP// adresy počítače s //Fedorou// si přečtěte [[navody:f7sit#Zjistění IP adresy počítače s Fedorou|tuto]] kapitolu.\\+** Poznámka:** Pro zjištění //IP// adresy počítače s //Fedorou// si přečtěte v kapitole //Síť// podkapitolu [[navody:f7sit#Zjistění IP adresy počítače s Fedorou|Zjistění IP adresy počítače s Fedorou]].\\
 //IP// počítače s //OS Windows XP// zjistíte pomocí nabídku //Start -> Ovládací panely -> Síťová připojení// - klikněte na ikonu Vašeho připojení do sítě a přejděte na záložku //Podpora//. //IP// adresu lze zjistit také pomocí příkazu ''ipconfig''.\\ //IP// počítače s //OS Windows XP// zjistíte pomocí nabídku //Start -> Ovládací panely -> Síťová připojení// - klikněte na ikonu Vašeho připojení do sítě a přejděte na záložku //Podpora//. //IP// adresu lze zjistit také pomocí příkazu ''ipconfig''.\\
  
Řádek 12: Řádek 12:
 **Poznámka:** //SSH// server standardně "naslouchá" na portu 22. Pro návod na otevření portu si přečtěte kapitolu [[navody:f7sit#Otevření / uzavření portů]].\\ **Poznámka:** //SSH// server standardně "naslouchá" na portu 22. Pro návod na otevření portu si přečtěte kapitolu [[navody:f7sit#Otevření / uzavření portů]].\\
  
 +==== Fedora ====
  
-==== Bezpečné přihlášení k vzdálenému stroji s Fedorou ===+=== Bezpečné přihlášení k vzdálenému stroji s Fedorou ===
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:f7obsah#Obecné poznámky]].+
  
-K vzdálenému stroji s //Fedorou// se připojíme pomocí příkazu+K vzdálenému stroji s //Fedorou// se připojíte pomocí příkazu
  
   ssh [email protected]   ssh [email protected]
  
-==== Kopírování souborů/adresářů ze vzdáleného na lokální stroj pomocí příkazu scp ===+=== Kopírování souborů / adresářů pomocí příkazové řádky ===
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:f7obsah#Obecné poznámky]].+
  
-Následujícím příkazem překopírujeme soubor ''remotefile.txt'' z adresáře ''/home/username/remotefile.txt'' do aktuálního adresáře.+== scp ==
  
-  scp -r [email protected].168.0.1:/home/username/remotefile.txt .+Následujícím příkazem překopírujete soubor ''remotefile.txt'' z adresáře ''/home/uzivatel/remotefile.txt'' do aktuálního adresáře.
  
-==== Kopírování souborů/adresářů ze vzdáleného na lokální stroj pomocí příkazu rsync ==== +  scp -r [email protected]:/home/uzivatel/remotefile.txt .
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:f7obsah#Obecné poznámky]].+
  
-Následujícím příkazem překopírujeme soubor ''remotefile.txt'' z adresáře ''/home/username/remotefile.txt'' do aktuálního adresáře.+== rsync ==
  
-  rsync -v -u -a --delete --rsh=ssh --stats [email protected].168.0.1:/home/username/remotefile.txt .+Následujícím příkazem překopírujete soubor ''remotefile.txt'' z adresáře ''/home/uzivatel/remotefile.txt'' do pracovního adresáře.
  
-==== Kopírování souborů/adresářů z lokálního na vzdálený stroj pomocí příkazu rsync ==== +  rsync -v -u -a --delete --rsh=ssh --stats [email protected]:/home/uzivatel/remotefile.txt .
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:f7obsah#Obecné poznámky]].+
  
- +Pomocí íkazu
-Následujícím íkazem překopírujeme soubor ''localfile.txt'' do aktuálního adresáře ''/home/username''.+
  
    rsync -v -u -a --delete --rsh=ssh --stats localfile.txt [email protected]:/home/username/    rsync -v -u -a --delete --rsh=ssh --stats localfile.txt [email protected]:/home/username/
  
-==== Bezpečné ihlášení k vzdálenému stroji s Fedorou prostřednictvím počítačs Windows OS==== +ekopírujete soubor ''localfile.txt'' do adresáře ''/home/uzivatel''.
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:f7obsah#Obecné poznámky]].+
  
-Pro přihlášení ke vzdálenému stroji prostřednictvím počítače s //Windows OS// je zapotřebí nainstalovat [[http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe|PuTTY]]. Pomocí aplikace //PuTTy// získáte přístup k zabezpečenému příkazovému řádku.+==== OS Windows ==== 
  
 +=== Bezpečné přihlášení k vzdálenému stroji s Fedorou prostřednictvím počítače s Windows OS ===
 +
 +Pro přihlášení ke vzdálenému stroji prostřednictvím počítače s //Windows OS// je zapotřebí nainstalovat [[http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe|PuTTY]]. Pomocí aplikace //PuTTy// získáte přístup k zabezpečenému příkazovému řádku.
  
  
-==== Kopírování souborů/adresářů z/na vzdálený stroj s Fedorou prostřednictvím počítače s Windows OS===+=== Kopírování souborů/adresářů z/na vzdálený stroj s Fedorou prostřednictvím počítače s Windows OS===
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:f7obsah#Obecné poznámky]].+
  
-Pro kopírování souborů/adresářů z/na vzdálený stroj prostřednictvím počítače s //Windows OS// je zapotřebí nainstalovat [[http://jaist.dl.sourceforge.net/sourceforge/winscp/winscp374setupintl.exe|WinSCP]].+Pro kopírování souborů/adresářů z/na vzdálený stroj prostřednictvím počítače s //OS Windows// je zapotřebí nainstalovat [[http://jaist.dl.sourceforge.net/sourceforge/winscp/winscp374setupintl.exe|WinSCP]].
  //WinSCP// je intuitivní aplikace s podobným uspořádáním jako je např. //Total Commander//.  //WinSCP// je intuitivní aplikace s podobným uspořádáním jako je např. //Total Commander//.
  
 ===== ===== ===== =====
 [[navody:f7obsah|Hlavní stránka]] [[navody:f7obsah|Hlavní stránka]]
  • navody/f7ssh.1185827794.txt.gz
  • Poslední úprava: 2018/01/24 15:04
  • (upraveno mimo DokuWiki)