navody:f7sit

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
navody:f7sit [2007/05/13 20:35]
macky vytvořeno
navody:f7sit [2007/09/02 21:51]
macky
Řádek 1: Řádek 1:
-[[navody:f7obsah|Hlavní stránka]] 
  
-===== Síť ===== 
- 
-==== Nastavení komunikátoru Pidgin ==== 
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:f7obsah#Obecné poznámky]]. 
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:f7instalace_aplikaci#Přidání repozitářů]]. 
- 
-{{ f7pidgin.pgn | Pidgin}} 
- 
-//Pidgin//((//Pidgin// se dříve jmenoval //Gaim//, však kvůli sporům s firmou //AOL//, která si nárokovala jméno //Gaim//, došlo k přejmenování aplikace na //Pidgin//.)) je //instant messaging// klient, tj. program pro komunikaci mezi uživateli v reálném čase. //Pidgin// podporuje velké množství komunikačních protokolů jako jsou např. //ICQ//, //MSN//, //IRC// nebo //Jabber//. //Pidgin// může současně obsluhovat několik různých účtů. Následující kapitola se bude zabývat zprovozněním existujícího účtu pro //ICQ//, //Jabber// a //Google Talk//.\\ 
- 
-//Pidgin// lze spustit přes nabídku //Aplikace -> Internet -> Internet Messanger//. V případě, že nemáte tuto aplikaci nainstalovanou, lze ji doinstalovat pomocí 
- 
-    yum -y install pidgin 
- 
-**Poznámka:** Abyste mohli používat aplikaci //Pidgin//, je zapotřebí povolit komunikaci přes port 5190 (//ICQ//) a 5222 (//Jabber//). Pro otevření těchto portů si přečtěte kapitolu [[navody:f7sit#Otevření / uzavření portů]]. 
- 
-=== Jabber === 
- 
-[[http://www.jabber.cz | Jabber]] je svobodná alternativa k //ICQ//.\\ 
- 
-Předpokládejme, že nemáte založený účet - ten můžete velice jednoduše založit přímo z aplikace //Pidgin//. V případě, že již účet máte založen, je postup analogický.\\ 
-V aplikaci //Pidgin// klikněte na //Nástroje -> Účty// a pokračujte tlačítkem //+Přidat//. V následujícím okně vyberte komunikační protokol //XMPP//. Do kolonky //Jméno uživatele// vyplňte Vámi požadované jméno, //Server// změňte na //jabber.cz// a do kolonky //Local alias// vyplňte zvolené jméno / přezdívku (může být shodné s kolonkou //Jméno uživatele//). Ostatní kolonky nevyplňujte. Pokračujte tlačítkem //Registrovat//. Vyskočí okno //Zadejte heslo pro ...// a jestliže Vámi zvolené jméno není zaregistrované,objeví se krátce na to okno //Zaregistrovat nový účet Jabber//. V okně //Zaregistrovat nový účet Jabber// zadáte heslo, které opětovně zadáte v okně //Zadejte heslo pro ...//. Tímto jste vytvořili nový účet //Jabber//.\\ 
-Jestliže je jméno již zaregistrováno, okno //Zaregistrovat nový účet Jabber// se neobjeví. V případě, že jste zadali jméno Vašeho již dříve zaregistrovaného účtu, stačí vyplnit heslo a budete k účtu přihlášeni. Jestliže však chcete vytvořit nový účet, je třeba celý proces opakovat s jiným jménem.  
- 
-=== ICQ === 
- 
-Předpokládejme, že máte založený účet na stránkách [[http://www.icq.com|ICQ]].\\ 
-V aplikaci //Pidgin// klikněte na //Nástroje -> Účty// a pokračujte tlačítkem //+Přidat//. V následujícím okně vyberte komunikační protokol //ICQ//. Do kolonky //Jméno uživatele// vyplňte Vaše ICQ číslo, dále doplňte heslo a případně také přezdívku (kolonka //alias//). Dále je možné zaškrnout políčka //Zapamatovat si heslo// a //Automatické přihlašování//. Další parametry, jako např. kódování textu, je možné nastavit po rozkliknutí odkazu //Zobrazit více nastavení//. 
- 
-==== Nastavení poštovního klienta Evolution ==== 
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:f7obsah#Obecné poznámky]]. 
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:f7instalace_aplikaci#Přidání repozitářů]]. 
- 
-{{ navody:f7evolution.png | Evolution }} 
- 
-Standardním poštovním klientem pro prostředí //Gnome// je //Evolution//. Tohoto poštovního klienta lze spustit pomocí nabídky //Aplikace -> Internet -> E-mail//. Jestliže //Evolution// není nainstalovaný, lze ho doinstalovat pomocí 
- 
-  yum -y install evolution 
- 
-Pro přidání existujícího účtu vyberte v okně aplikace nabídku //Upravit -> Nastavení//. V okně //Nastavení Evolution// klikněte na ikonu //Účty e-mailu//. Nový účet přidáte pomocí tlačítka //+Přidat//.\\ 
-V následujícím okně pokračujte tlačítkem //Vpřed//. V okně //Identita// vyplňte údaje o Vašem e-mailové účtu. V dalším okně nastavte typ serveru na //POP// a doplňte údaje o Vašem poštovním serveru. Tyto údaje budou sloužit pro stahování pošty. Nejdůležitější kolonkou je zde //server// - jméno Vaše poštovního serveru by mělo být uvedeno na stránkách provozovatele (např. pro //Volný// se server jmenuje //pop3.volny.cz//, pro //Seznam// pak //pop3.seznam.cz//). V dalším okně nastavujete možnosti týkající se příjmu zpráv jako jsou interval kontroly poštovní schránky a zanechávání pošty na serveru. V okně //Posílání pošty// máte následující dvě možnosti. Nejjednoduší je zadat do kolonky //Typ serveru// údaj //sendmail// (pokud máte nainstalován tento poštovní server). Druhou možností je ponechat implicitní //SMTP// a zadat jméno serveru, které Vám sdělil Váš //ISP//((Standardní tvar název //SMTP// serveru //smtp.jmeno_poskytovatele.cz//.)). Tímto jste zadali všechny potřebné údaje pro automatické stahování pošty pomocí //Evolution//. 
- 
-==== Ostatní Internetové tipy === 
- 
-=== Změna preferovaného e-mailového klienta na Mozilla Thurderbird === 
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:f7obsah#Obecné poznámky]]. 
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:f7nekomercni_aplikace#Instalace e-mailového klienta Thunderbird]]. 
- 
-Spusťe //Systém -> Nastavení -> Osobní -> Preferované aplikace// a na záložce v sekci //Poštovní klient// zadejte v poli //Defaultní e-mailový klient// příkaz 
- 
-  mozzila-thunderbird %s 
- 
-{{ navody:f7preferovane_aplikace.png | Preferované aplikace }} 
- 
-=== Rychlejší nahrávání stránek v Mozilla Firefox === 
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:f7obsah#Obecné poznámky]]. 
- 
-Spusťte prohlížeč //Mozilla Firefox// a do adresové řádky zadejte 
- 
-  about:config 
- 
-V řádce //Filter// postupně odfiltrujte jednotlivé níže uvedené položky a nastavte jejich parametry na uvedené hodnoty. 
- 
-  network.dns.disableIPv6 -> true 
-  network.http.pipelining -> true 
-  network.http.pipelining.maxrequests -> 8 
-  network.http.proxy.pipelining -> true 
-  
-Restartujte prohlížeč. 
- 
-==== Síťová připojení ==== 
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:f7obsah#Obecné poznámky]]. 
- 
-{{ navody:f7sitova_pripojeni.png | Síťová připojení}} 
- 
-Grafické rozhraní pro správu síťových připojení vyvoláte pomocí //Systém -> Správa -> Síť//. Tato nabídka vyvolá okno //Nastavení síťových připojení//.\\ 
- 
-Nastavení jednotlivých síťových připojení lze provést pomocí ikony //Upravit//. Mezi nastavované parametry patří např. jméno připojení, automatická aktivace při spuštění počítače a konfigurace pomocí //DHCP//.\\ 
-Jméno počítače lze změnit v záložce //DNS// okna //Nastavení sítě//. Ve většině případů je však lepší se na počítač odvolávat pomocí jeho //IP// adresy.\\ 
-Aktivaci/deaktivaci vybraného síťového připojení lze provést pomocí ikon //Aktivovat//, //Deaktivovat// v okně //Nastavení sítě// v pravém horním rohu okna.\\ 
- 
-==== Zjistění IP adresy počítače s Fedora Core ==== 
- 
-//IP// adresu počítače, ke kterému jste momentálně přihlášeni, zjistíte pomocí 
- 
-  /sbin/ifconfig 
- 
-Výstupem tohoto příkazu by mělo být 
- 
-  eth0      Link encap:Ethernet  HWadr 00:0C:6E:22:FE:99 
-            inet adr:192.168.2.126  Všesměr:192.168.2.255 Maska:255.255.255.0 
-            inet6-adr: fe80::20c:6eff:fe22:fe99/64 Rozsah:Linka 
-            AKTIVOVÁNO VŠESMĚROVÉ_VYSÍLÁNÍ BĚŽÍ MULTICAST  MTU:1500  Metrika:1 
-            RX packets:64895 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
-            TX packets:63607 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
-            kolizí:0 délka odchozí fronty:1000 
-            RX bytes:75925721 (72.4 MiB)  TX bytes:7927394 (7.5 MiB) 
-            Přerušení:169 Vstupně/Výstupní port:0x2000 
-   
-  lo        Link encap:Místní smyčka 
-            inet adr:127.0.0.1 Maska:255.0.0.0 
-            inet6-adr: ::1/128 Rozsah:Počítač 
-            AKTIVOVÁNO SMYČKA BĚŽÍ  MTU:16436  Metrika:1 
-            RX packets:4766 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
-            TX packets:4766 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
-            kolizí:0 délka odchozí fronty:0 
-            RX bytes:2543732 (2.4 MiB)  TX bytes:2543732 (2.4 MiB) 
- 
-Hledaná //IP// adresa je v našem případě uvedena se části ''eth0'' za položkou ''inet adr'' (druhý řádek) - tedy 192.168.2.126. 
- 
-==== Základní příkazy pro zjištění funkčnosti vzdáleného serveru ==== 
- 
-=== ping === 
- 
-Jestliže chcete zjistit, zda-li je vzdálený server funkční, je možné použít příkaz ''ping'' následovaný označením serveru. Server lze identifikovat pomocí //www// nebo //IP// adresy. 
- 
-  ping www.fedora.cz 
-   
-  PING fedora.cz (193.86.238.16) 56(84) bytes of data. 
-  64 bytes from www6.pipni.cz (193.86.238.16): icmp_seq=1 ttl=56 time=5.87 ms 
-  64 bytes from www6.pipni.cz (193.86.238.16): icmp_seq=2 ttl=56 time=4.14 ms 
-  64 bytes from www6.pipni.cz (193.86.238.16): icmp_seq=3 ttl=56 time=4.17 ms 
-  64 bytes from www6.pipni.cz (193.86.238.16): icmp_seq=4 ttl=56 time=4.20 ms 
-  64 bytes from www6.pipni.cz (193.86.238.16): icmp_seq=5 ttl=56 time=4.00 ms 
-   
-  --- fedora.cz ping statistics --- 
-  5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4000ms 
-  rtt min/avg/max/mdev = 4.007/4.482/5.876/0.701 ms 
- 
-  ping 193.86.238.16 
-   
-  PING 193.86.238.16 (193.86.238.16) 56(84) bytes of data. 
-  64 bytes from www6.pipni.cz (193.86.238.16): icmp_seq=1 ttl=56 time=5.87 ms 
-  64 bytes from www6.pipni.cz (193.86.238.16): icmp_seq=2 ttl=56 time=4.14 ms 
-  64 bytes from www6.pipni.cz (193.86.238.16): icmp_seq=3 ttl=56 time=4.17 ms 
-  64 bytes from www6.pipni.cz (193.86.238.16): icmp_seq=4 ttl=56 time=4.20 ms 
-  64 bytes from www6.pipni.cz (193.86.238.16): icmp_seq=5 ttl=56 time=4.00 ms 
-   
-  --- 193.86.238.16 ping statistics --- 
-  5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4000ms 
-  rtt min/avg/max/mdev = 4.007/4.482/5.876/0.701 ms 
- 
-=== traceroute === 
- 
-Příkaz ''traceroute'' je možné použít v návaznosti na příkaz ''ping''. Tento příkaz slouží k mapovaní cesty k Vámi specifikovanému serveru. Tímto způsobem lze zjistit, kde konkrétně došlo k problémům ve spojení. Cílový server lze opět identifikovat pomocí //www// nebo //IP// adresy. 
- 
-  traceroute www.fedora.cz 
-   
-  traceroute to www.fedora.cz (193.86.238.16), 30 hops max, 40 byte packets 
-    192.168.2.1 (192.168.2.1)  0.472 ms  0.642 ms  1.027 ms 
-    gw2.nsnet.cz (217.11.231.174)  19.399 ms  19.438 ms  19.487 ms 
-    unassigned-82-208-51-021.casablanca.cz (82.208.51.21)  20.902 ms  21.751 ms  21.844 ms 
-    tr-hilly-nadprehradou.casablanca.cz (81.0.222.21)  22.378 ms  22.932 ms  23.377 ms 
-    * * * 
-    S0-95.cas.ip-anywhere.net (82.208.0.17)  25.333 ms  4.352 ms  4.797 ms 
-    nix4.gts.cz (194.50.100.50)  4.934 ms  5.650 ms  5.697 ms 
-    hca.gts.cz (195.39.37.6)  6.749 ms * * 
-    gw.pipni.cz (193.86.70.226)  7.572 ms * * 
-  10  www6.pipni.cz (193.86.238.16)  5.189 ms  5.688 ms  5.132 ms 
- 
-  traceroute 193.86.238.16 
-   
-  traceroute to 193.86.238.16 (193.86.238.16), 30 hops max, 40 byte packets 
-    192.168.2.1 (192.168.2.1)  0.463 ms  0.650 ms  1.839 ms 
-    gw2.nsnet.cz (217.11.231.174)  40.908 ms  40.939 ms  40.972 ms 
-    unassigned-82-208-51-021.casablanca.cz (82.208.51.21)  43.495 ms  43.544 ms  43.630 ms 
-    tr-hilly-nadprehradou.casablanca.cz (81.0.222.21)  44.415 ms  44.578 ms  44.798 ms 
-    * * * 
-    S0-95.cas.ip-anywhere.net (82.208.0.17)  46.445 ms  4.415 ms  5.701 ms 
-    nix4.gts.cz (194.50.100.50)  5.405 ms  6.283 ms  6.331 ms 
-    hca.gts.cz (195.39.37.6)  6.567 ms * * 
-    gw.pipni.cz (193.86.70.226)  7.537 ms * * 
-  10  www6.pipni.cz (193.86.238.16)  4.274 ms  5.262 ms  4.889 ms 
- 
-==== Otevření / uzavření portů ==== 
-Základním nástrojem ochrany počítačů je firewall. Každý počítač je v síti jedinečně určen tzv. //IP// adresou. Jestliže však některá z aplikací chce s tímto počítačem komunikovat, musí znát nejen jeho //IP// adresu ale také tzv. port, který musí být otevřen.\\ 
- 
-Velice často jsou pojmy //IP// adresa, port a firewall vysvětlovány na následujícím příkladu. Jestliže potřebujete zajít např. na úřad, musíte znát v zásadě dvě věci - adresu domu, kde se úřad nachází (//IP// adresa), a číslo dveří, za kterými sedí úředník, se kterým potřebujete mluvit (port). Význam //IP// je zřejmý - jak již bylo řečeno výše, identifikuje počítač v síti. Co se portů týče, podobně jako úředník "naslouchají" jednolivé aplikace na portech, zda-li budou kontaktovány některým z počítačů v síti. Tyto porty jsou pro základní typy aplikací všeobecně známé (např. //HTTP// má defaultní port 80).\\ 
-Firewall dělá to, že uzavírá ty porty, které nebudete potřebovat. Jestliže je port zavřený, nemohou přes něj aplikace komunikovat, čímž se snižuje riziko neautorizovaného průniku do systému. Na druhou stranu, jestliže chcete provozovat některé z aplikací (např. vzdálenou plochu, WWW server apod.), je potřeba tyto porty otevřít. V opačném případě nebude aplikace fungovat.\\ 
- 
-V //Linux//u lze porty otevřít/uzavřít pomocí nabídky //Systém -> Správa -> Firewall a SELinux//. 
- 
-{{ navodyf7porty.png | Nastavení úrovně zabezpečení }} 
- 
-Seznam defaultních portů pro jednotlivé aplikace naleznete např. [[http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers|zde]].\\ 
- 
-**Poznámka:** Pro složitější nastavení je možné použít aplikaci [[navody:f7nekomercni_aplikace#Instalace firewallu (Firestarter) | Firestarter]]. 
- 
-==== Procházení okolních počítačů ==== 
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:f7obsah#Obecné poznámky]]. 
- 
-Předpokládejme, že síťová připojení jsou správně nakonfigurována. Procházet místa v síti lze pomocí nabídky //Aplikace -> Místa -> Síť//.\\ 
- 
-{{ navody:fc7okolni_site | Okolní sítě }} 
- 
-Pokud počítače nebo síťové složky nebudou nalezeny, zkuste je zapsat přímo přes nabídku //Místa -> Připojit se k serveru...//. 
- 
-==== Přípojování sdílených adresářů ==== 
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:f7sit#Zjistění IP adresy počítače s Fedora Core]]. 
- 
-Připojit sdílený adresář nebo soubor umístěný na jiném počítači s //Fedorou// lze poměrně snadno přes nabídku //Systém -> Místa -> Připojit se k serveru...//. 
- 
-{{ navody:f7pripojeni_k_serveru.png | Připojení se k serveru }} 
- 
-V okně //Připojit se k serveru// nastavíte //Typ služby// na //WebDAV(HTTP)// popř. na //Zabezpečené WebDAV(HTTP)//, vyplníte požadované údaje jako jsou označení serveru (tj. vzdáleného počítače), připojovaného adresáře popř. souboru a jméno uživatele. Pomocí tlačítka //Připojit// sdílený adresář popř. soubor připojíte.\\ 
- 
-**Poznámka:** Problematikou sdílení souborů a adresářů mezi //Fedorou// a //OS Windows// se zabývá kapitola [[navody:f7sdileni_adresaru#Sdílení adresářů pomocí serveru Samba]]. 
- 
-===== ===== 
-[[navody:f7obsah|Hlavní stránka]] 
  • navody/f7sit.txt
  • Poslední úprava: 2018/01/24 14:47
  • (upraveno mimo DokuWiki)