navody:f7prvni_kroky

Hlavní stránka

Kapitola První kroky není ve své podstatě samostatnou kapitolou. Tato kapitola představuje pouze rozcestník pro uživatele, kteří prvně nainstalovali operační systém Fedora a chtějí zprovoznit základní aplikace popř. provést elementární nastavení systému. Cílem této kapitoly je tak nasměrovat uživatele na ty části příručky, které jim umožní rychle uvést systém do stavu, kdy bude plně použitelný pro běžné desktopové nasazení.

Poznámka: Tato kapitola předpokládá funkční připojení k Internetu.

Superuživatel

Vzhledem k tomu, že většina níže uvedených postupů vyžaduje účet tzv. superživatele, který figuruje v unixových systémech jako administrátor, je třeba se seznámit s obsahem kapitoly Obecné poznámky.

Nastavení repozitářů

Druhým nezbytným krokem je nastavení tzv. repozitářů. Repozitáře jsou servery, na kterých jsou uloženy aplikace pro systém Fedora ve formě tzv. balíčků. Klíčovým repozitářem, který nemáte nastaven hned po instalaci systému, je livna. Tento repozitář obsahuje řadu „nesvobodných“ aplikací, kodeků a ovladačů (např. mp3 kodeky a ovladače pro grafické karty nVidia a ATI). Více o instalaci aplikací ve Fedoře se lze dočíst v kapitole Instalace aplikací. Součástí této kapitoly je také odstavec zabývající se instalací aplikací pomocí balíčků.

Kapitola Doplňkové aplikace obsahuje návod na instalaci řady užitečných aplikací, které jsou rozděleny do devíti tématických celků. Konkrétně se jedná o:

Tyto aplikace jsou k dipozici zcela zdarma. Jediným předpokladem je funkční připojení k Internetu ve Fedoře a nastavení potřebných repozitářů.

Následující kapitoly představují odkazy na nejčastěji používané aplikace, kodeky a ovladače. Při výběru těchto aplikací jsme vycházeli z často kladených dotazů na fóru a podnětů začínajících uživatelů.

Internet - Java a Flash

Prohlížeč Firefox neobsahuje v defaulní instalaci plug-in pro podporu Java ani Flash. Potřebné postupy pro nastavení této podpory jsou uvedeny v kapitole Instalace javy a podpory java pro Firefox a v kapitole Instalace podpory flash pro Firefox.

Multimédia - mp3 a DVD

Instalace multimediálních kodeků

Prvním krokem pro úspěšné používání multimédií ve Fedoře je stáhnutí potřebných kodeků. Postup je uveden v kapitole Instalace multimediálních kodeků.

Podpora přehrávání audio souborů ve formátu mp3

Vzhledem k patentovým problémům, které se váží k mp3, neobsahuje defaultní instalace Fedory podporu tohoto formátu. Podporu mp3 je možné stáhnout společně s audio přehrávači XMMS, Rhythmbox nebo Amarok.

Kapitola Ripování hudebních CD se zabývá převodem hudebních CD do formátů mp3 a Ogg Vorbis.

Přehrávání DVD video souborů

Pravděpodobně nejlepším přehrávačem DVD pro operační systémem Linux je aplikace Xine; pro přehrávání video souborů lze doporučit např. MPlayer nebo Totem, který je defaultním přehrávačem.

Kancelář

Nejpropracovanějším kancelářským balíkem dostupným pod operačním systémem Linux je Open Office. Tento kancelářský balík je k dispozici také pro ostatní operační systémy včetně OS Windows. Jestliže jste Open Office nenainstalovali společně se systémem, postupujte podle kapitoly OpenOffice, která je součástí kapitoly Kancelářské balíky. Návod také popisuje, jak doinstalovat podporu českého jazyka.

Po instalaci Fedory pravděpodobně narazíte na problém, že linuxové diskové oddíly nejsou „viditelné“ z OS Windows a naopak že diskové oddíly OS Windows nejsou viditelné z Fedory. V prvním případě je důvodem ignorace firmou Microsoft; v druhém případě je problémem patentové právo a nedostupnost specifikace systému souborů NTFS. Postup řešení těchto problémů je uveden v kapitole Přístup k diskovým oddílům ext2 / ext3 z OS Windows kapitole a v kapitole o Připojení diskových oddílů FAT / NTFS.

Vzhledem k tomu, že ovladače pro grafické karty společnostní nVidia a ATI nejsou uvolněny pod licenci GPL, nejsou tyto ovladače zařazeny do standardní instalace ani repozitářů. Tyto ovladače jsou k dispozici na repozitáři livna a je třeba je ručně doinstalovat. Postup naleznete v kapitole Instalace ovladačů pro grafické karty nVidia a ATI. Protože tato problematika patří jednoznačně mezi „evergreeny“, řadu postřehů a zkušeností naleznete také na našem diskuzním fóru.

Poznámka: Ačkoliv si to řada lidí dnes pravděpodobně neuvědomuje, podpora 3D není pro práci v Linuxu nezbytná. Pokud se Vám nepodaří 3D podporu zprovoznit a nejste vášnivý hráč, příznivec 3D efektů grafického prostředí a ani se nepotřebujete na fóru chlubit kolik fps Vám „vyhodí“ glxgears, nemusíte se kvůli tomu trápit :-).

Standardně není numerická klávesnice po nabootování Fedory aktivovaná. Ačkoliv se nejedná o nijak zásadní problém, je poněkud iritující po každém startu systému mačkat klávesu Num Lock. Dalším problémem může být pro začínajícího uživatele nastavení jazyka klávesnice a klávesových zkratek. Řešení výše uvedených problémů naleznete v kapitole Klávesnice, která je součástí kapitoly Nastavení Gnome.

  • navody/f7prvni_kroky.txt
  • Poslední úprava: 2018/01/24 14:47
  • (upraveno mimo DokuWiki)