navody:f7nekomercni_aplikace_programovani_vyvoj

Nekomerční aplikace

Nvu je WYSIWYG HTML editor, který byl vytvořen jako open source alternativa k aplikacím Microsoft FrontPage a MacroMedia Dreamweaver.

Nejprve je třeba stáhnout knihovnu xorg-x11-deprecated-libs. Tato knihovna již bohužel není součástí repozitářů, a proto je třeba ji stáhnout ze serveru www.rpmseek.com. Nejaktuálnější verze, která byla v době psaní tohoto článku byla xorg-x11-deprecated-libs-6.8.2-31.i386.rpm určená pro Fedora Core 4. Tuto knihovnu stáhněte do pracovního adresáře a zadejte

rpm -Uhv xorg-x11-deprecated-libs-6.8.2-31.i386.rpm
rm -f xorg-x11-deprecated-libs-6.8.2-31.i386.rpm

Dále je třeba stáhnout a nainstalovat samotný Nvu.

wget -c http://www.nvu.com/download/linux/1.0/nvu-1.0-RedHat_and_Fedora/nvu-1.0-1.rhel4.fs.i386.rpm
rpm -ivh nvu-1.0-1.rhel4.fs.i386.rpm
rm -f nvu-1.0-1.rhel4.fs.i386.rpm

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Programování → Nvu.

Alternativou k Nvu je nainstalovat program KompoZer. Tato aplikace je považována za neoficiální „bug-free“ release Nvu. Aktuální verzi v době psaní tohoto článku je možné stáhnout zde. Stáhnutý soubor rozbalte do adresáře /opt.

mv kompozer* /opt
cd /opt
tar xvzf kompozer*
rm -f kompozer*.tgz

Program samotný se spouští pomocí

/opt/kompozer/kompozer

Do nabídky si musíte Kompozer přidat ručně. Nejprve vytvořte soubor kompozer.desktop.

gedit /usr/share/applications/kompozer.desktop

Do tohoto souboru vložte následující řádky

[Desktop Entry]
Name=Kompozer
Comment=Bug-free alternative to Nvu
Exec=/opt/kompozer/kompozer
Icon=/opt/kompozer/icons/mozicon16.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Development;

a soubor uložte.

Bluefish je editorem vhodným pro řadu programovacích a formátovacích jazyků, které jsou používány pro vývoj webových stránek. Kontrétně se jedná o XML, HTML, XHTML, CSS, PHP a Python.

yum -y install bluefish

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Programování → Bluefish.

Quanta Plus je webovým vývojovým prostředím pro KDE. Jedná se o „hybrida“ mezi textovým (např. Bluefish) a WYSIWYG (např. Nvu) editorem.

yum -y install kdewebdev

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Programování → Quanta Plus.

Vývojové nástroje je skupina programu pro kompilaci aplikací psaných v jazyce C/C++ (ale i v jiných). Celou skupinu nástrojů nainstalujete příkazem

yum -y groupinstall "Development Tools"

Všechny skupiny vývojových nástrojů naleznete v nabídce Aplikace → Přidat/Odebrat Software pod skupinou Vývoj.

Anjuta je integrované vývojové prostředí pro C a C++. Domovské stránky včetně manuálů naleznete na http://www.anjuta.org.

rpm --import /usr/share/rhn/RPM-GPG-KEY
yum -y install anjuta

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Programování → Anjuta IDE.

  • navody/f7nekomercni_aplikace_programovani_vyvoj.txt
  • Poslední úprava: 2018/01/24 14:47
  • (upraveno mimo DokuWiki)