navody:f7livecd

Hlavní stránka

Společně se standardní verzí Fedora 7 bylo vydáno tzv. Fedora Live CD. To umožňuje nabootování Fedory přímo z CD bez nutnosti instalace na pevný disk. Jedná se o bezpečnou možnost, jak vyzkoušet Fedoru bez potenciálních rizik souvisejících přerozdělením disku. Pomocí Fedora Live CD je možné provést také klasickou instalaci na pevný disk a získat tak standardní Fedoru, kterou je možné průběžně aktualizovat a doplňovat o další aplikace . Nevýhodou Fedora Live CD je, v porovnání se standardní verzí, omezená nabídka aplikací, která je vynucená omezenou kapacitou CD. V případě, že se rozhodnete provést instalaci na pevný disk, však není problém potřebné aplikace doinstalovat přes Internet.

Ve skutečnosti neexistuje jedno Fedora Live CD, ale čtyři. Ty se od sebe liší architekturou procesoru a použitým grafickým prostředím. Konkrétně se jedná o:

  1. Fedora 7 i686 Live CD s grafickým prostředím Gnome určené pro 32 bitové procesory (toto CD lze díky zpětné kompatibilitě použít také pro 64 bitové procesory)
  2. Fedora 7 x86_64 Live DVD s grafickým prostředím Gnome určené pro 64 bitové procesory
  3. Fedora 7 i686 Live CD s grafickým prostředím KDE určené pro 32 bitové procesory (toto CD lze díky zpětné kompatibilitě použít také pro 64 bitové procesory)
  4. Fedora 7 x86_64 Live DVD s grafickým prostředím KDE určené pro 64 bitové procesory

Poznámka: Architektura i5861) a starší není prostřednictvím Live CD podporována. Stále však existuje možnost nainstalovat standardní Fedoru na architekturu i586 (viz. kapitola Instalace systému). Ačkoliv se mluví o Fedora Live CD, 64 bitová verze se na CD nevešla. Důvodem je přítomnost balíčků multilibs.

Poznámka: Následující text se zaměřuje na Fedora 7 i686 Live CD s grafickým prostředím Gnome. Postup v případě ostatních Fedora Live CD je analogický.

Předpokládejme, že máte nastaven BIOS Vaší základní desky tak, aby bylo možné bootovat z CD/DVD mechaniky2). Vložte Fedora Live CD do mechaniky a restartujte počítač. Po nabootování Vás uvítá úvodní obrazovka.

 Úvodní obrazovka

Z nabízených možností vyberte položku Verify and run from image. Nejdřív dojde k kontrole instalačního média a následně bude spuštěn systém z CD.

 Přihlašovací obrazovka

Na přihlašovací obrazovce klikněte nejprve na položku Languages a vyberte český jazyk a potvrďte tlačítkem Change Language.

 Volba jazyka

Po té budete vráceni zpět na přihlašovací obrazovku. Klikněte na ikonu Fedora Live. Bude následovat informace o tom, že se chystáte změnit jazyk.

 Potvrzení změny jazyka

Potvrďte pomocí Make Default nebo Just For This Session3). Po chvíli by se měla objevit pracovní plocha Gnome.

 Pracovní plocha Gnome

Poznámka: Následující text se zaměřuje na Fedora 7 i686 Live CD s grafickým prostředím Gnome. Postup v případě ostatních Fedora Live CD je analogický.

Úvod

Instalace pomocí Fedora Live CD se od standardní instalace popsané v kapitole Instalace Fedory liší v několika detailech. Zásadním rozdíl oproti klasické instalaci je ten, že se obraz Fedora Live CD pouze zkopíruje na pevný disk. Samotná „instalace“ je tak poměrně rychlá, avšak není možné vybírat instalované aplikace.

Vytvoření místa na disku pro instalaci Linuxu

Předpokládejme, že jste pro instalaci Fedory vyčlenili samostatný diskový oddíl tak, jak je popsáno v kapitole Předinstalační příprava.

Instalace

Pro instalaci z Fedora Live CD nejdříve nabootujte systém. Nainstalovat Fedoru můžete prostým kliknutím na ikonu Instalovat na pevný disk, která se nachází na ploše.

 Pracovní plocha Gnome

Objeví se okno Instalační poznámky, ve které se můžete seznámit s licenčními ujednáními. Pokračujte tlačítkem Další.

 Instalační poznámky

Dále následuje volba klávesnice.

 Nastavení klávesnice

V případě, že instalujete na nový nezformátovaný disk, budete vyrozumněni, že tabulka oddílů na zařízení sd*4) je nečitelná. V tomto případě pokračujte tlačítkem Ano.

Dalším krokem je vytvoření nezbytných „linuxových“ diskových oddílů. Detaily naleznete v podkapitole Vytvoření diskových oddílů kapitoly Instalace systému a vytvoření diskových oddílů.

 Rozdělení disku

V následujícím okně máte možnost nastavit zavaděč GRUB. Je-li na Vašem počítači nainstalován operační systém Windows bude označen jako Other. Jednotlivé položky je možné upravit pomocí tlačítka Upravit. Vzhledem k tomu, že Fedora umí automaticky rozpoznat přítomnost ostatních operačních systému, mělo by defaultní nastavení plně postačovat.

 Nastavení zavaděče GRUB

Dalším krokem je nastavení síťových zařízení a časového pásma.

 Nastavení síťových zařízení

 Nastavení časového pásma

Posledním krokem před kopírováním obrazu Fedora Live CD na pevný disk je nastavení hesla superuživatele.

 Nastavení hesla superuživatele

Po té následuje zkopírování obrazu Fedora Live CD na pevný disk. Po dokončení kopírování pokračujte tlačítkem Zavřít.

 Dokončení kopírování obrazu Live CD

Následuje restart systému a poinstalační nastavení (více viz. podkapitola Poinstalační nastavení kapitoly Instalace Fedory krok za krokem).

 Poinstalační nastavení

Tímto jste získali plnohodnoný operační systém Fedora.


1)
Jedná se především o procesory Pentium I, K5 a K6.
2)
Bližší informace by měly být k dispozici v manuálu Vaší základní desky.
3)
Vzhledem k tomu, že jste bootovali z CD, „nepamatuje“ si Fedora defaultní nastavení. Obě možnosti jsou tedy ekvivalentní.
4)
S největší pravděpodobností se bude jednat o zařízení sda. Konkrétní písmeno představuje pořadové „číslo“ disku. První disk je označen písmenem a.
  • navody/f7livecd.txt
  • Poslední úprava: 2018/01/24 14:47
  • (upraveno mimo DokuWiki)