navody:f7gnome

Hlavní stránka

Gnome je výchozím grafickým prostředím linuxové distribuce Fedora. Jedná se projekt, jehož cílem je vytvořit jednoduché a intuitivní grafické prostředí a „doprovodné“ aplikace k ovládání počítače založené na svobodném softwaru. Heslem projektu, který má vyjadřovat jednoduchost a použitelnost Gnome, je „just work“. Gnome je také oficiálním grafickým prostředím projektu GNU. Počátky projektu se datují do roku 1997, kdy Gnome mělo vzniknout jako protiváha grafického prostředí KDE založeném na tehdy „nesvobodné“ knihovně QT1). Samotné Gnome je založené na knihovnách GTK+, které jsou již od svého počátku k dispozici pod licencí LGPL.

 Grafické prostředí Gnome

 Stránka Wikipedie pojednávající o grafickém prostřebí Gnome

Samotné grafické prostředí Gnome se skládá z několika komponent. Konkrétně se jedná o:

 1. kompozitního správce oken Metacity - Kompozitní správce oken je software, který má na starosti umisťování a vzhled oken a popř. také speciální grafické efekty pro dané grafické prostředí. Metacity může být nahrazeno jiným správcem oken (více viz. 3D desktop).
 2. správce souborů Nautilus
 3. doprovodné programy - Příkladem doprovodných programů jsou vypalovací program Gnomebaker, poštovní klient Evolution nebo přehrávač audio souborů Rhythmbox.
 4. knihovny - Jedná se především o výše zmiňované knihovny GTK+.
 5. sady motivů - Motiv je ve své podstatě skin pro grafické prostředí Gnome. Změnou motivu tak lze docílit změnu vzhledu grafického prostředí.

Dalším pojmem, se kterým se v souvislosti s grafickým prostředím můžete setkat, je X Window System. X Window System poskytuje základní služby pro kompozitního správce oken jako je vykreslování a přemisťování oken, práce s myší apod. Služeb X Window System využívají všechna grafická prostředí linuxových systémů a vytváří tak jakousi jeho nadstavbu. X Window System je založen na modelu klient-server. To umožňuje, aby programy byly spuštěny na jiném systému než na kterém jsou zobrazovány. Serverová část X Window System, tzv. X server, má na starosti zpracování vstupů uživatele prostřednictvím klávesnice a myši, zobrazování a komunikaci s tzv. klientskými programy. Ty pak představují klientskou část X Window System a vyžadují služby X serveru jako např. zpracování uživatelských vstupů. Více informací o X Window System je k dispozici na stránkách www.wikipedia.org pod heslem X_Window_System.

Přepínání pracovních ploch

Grafické prostředí Gnome nabízí několik pracovních ploch - ve standardním nastavení se jedná o čtyři pracovní plochy. Všechny aplikace jsou defaulně spouštěny na první ploše. Jestliže chcete některou aplikaci přenést na jinou plochu, stačí poklepat pravým tlačítkem myši na informační lištu okna a vybrat položku Přesunout na plochu vpravo popř. Přesunout na jinou plochu. Mezi jednotlivými plochami lze pak přepínat pomocí „čtverců“, které se standardně nacházejí v pravém dolním rohu obrazovky. Každý z těchto čtverců reprezentuje samostatnou pracovní plochu.

Změna motivu a pozadí pracovní plochy

Motiv lze chápat jako skin grafického prostředí Gnome. Změnou motivu lze tedy změnit vizuální podobu tohoto grafického prostředí. Změnu motivu je možné provést pomocí nabídky Systém → Nastavení → Vzhled a chování → Motiv.

Chcete-li změnit pozadí pracovní plochy, stačí na plochu kliknout pravým tlačítkem myši a z nabídky vybrat položku Změnit pozadí plochy. Kromě nabízených možností je možné pomocí tlačítka Přidat tapetu přidat vlastní soubor.

 Změna pozadí pracovní plochy

Zobrazení ikon na ploše (Počítač, Domov, Koš)

Spusťte Editor nastavení přes nabídku Aplikace → Systémové nástroje → Editor nastavení. V editoru nastavte

/ -> apps -> nautilus -> desktop -> computer_icon_visible (zaškrnuto)
/ -> apps -> nautilus -> desktop -> home_icon_visible (zaškrnuto)
/ -> apps -> nautilus -> desktop -> trash_icon_visible (zaškrnuto)

 Editor nastavení

Násilné vyprázdnění koše v Gnome

:!: Obsah vysypaného koše není možné obnovit.

Standardním způsobem je možné vyprázdnit koš tak, že na jeho ikonu na pracovní ploše kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete položku Vyprázdnit koš. Jestliže tento postup selže, je možné koš vysypat „násilím“. To lze provést pomocí příkazu

rm -fr $HOME/.Trash/

Nejedná se tedy o nic jiného, než že pomocí příkazu rm vymažete celý obsah adresáře Trash. Tento adresář, který se nachází ve Vašem domovském adresáři, obsahuje všechny soubory a adresáře, které jste smazali pomocí správce souborů Nautilus2).

Odstranění duplicitních položek v nabídkovém panelu Gnome

Položky menu lze editovat pomocí Systém → Nastavení → Vzhled a chování → Main Menu.

 Hlavní menu

Další možností je ruční editace souborů v adresáři /usr/share/applications.

Přidání / odebrání panelu a nastavení vlastností panelu

Grafické prostředí Gnome musí obsahovat minimálně jeden panel. Ve standardním nastavení obsahuje panely dva - jeden u horní a druhý u dolní hrany monitoru. Pro přidání panelu klikněte pravým tlačítkem myši na jeden z existujících panelů a vyberte položku Nový panel. Nový panel můžete uchopit pomocí levého tlačítka myši a přesunout na požadované místo na ploše.

Jestliže chcete panel odebrat, kliněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte položku Odstranit tento panel.

Vlastnosti panelu jako např. velikost, umístění na ploše a automatické ukrývání lze nastavit pomocí pravého tlačítka myši a následným výběrem položky Vlastnosti.

Přidání / odstranění ikon z panelu

Ikony lze na panel přidat velice snadno. Pravým tlačítkem myši klikněte na prázdné místo na panelu a vyberte položku +Přidat na panel…. Z následující nabídky je pak možné vybrat požadované položky. Mezi ty, které by Vás mohly zajímat, patří Indikátor klávesnice, Hodiny, Oznamovací oblast, Přepínač pracovních ploch, Zamknout obrazovku, Zobrazit pracovní plochu, Oddělovač a Spouštěč aplikace.

Jestliže chcete danou ikonu z panelu odstranit, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a zvolte -Odstranit z panelu.

Tip: Po té, co dokončíte „rozmisťování“ ikon na panelu, je vhodné je zabezpečit před nechtěným přemístěním. To provedete tak, že pravým tlačítkem myši kliknete na danou položku a zatrhnete políčko Zamknout do panelu.

Restartování panelu Gnome

Jestliže chcete restartovat panel Gnome, zadejte do příkazové řádky

killall gnome-panel

Tento příkaz je možné použít, jestliže Vám přestane reagovat panel popř. jestliže jste do nabídky přidali novou aplikaci.

:!: 3D desktop je relativně novou záležitostí, a proto trpí řadou problémů. Jeho nasazení v systémech, které vyžadují vysokou stabilitu, se nedoporučuje.

Jestliže se Vám na grafické kartě podařilo zprovoznit 3D akceleraci, můžete vyzkoušet 3D desktop s pomocí kompozitních správců oken Beryl a Compiz. Kompozitní správce oken umožňuje implementovat grafické efekty v závislosti na určité události jako je např. zobrazení, minimalizace nebo uzavření okna. Jak Beryl tak Compiz využívají pro grafické efekty OpenGL akcelerace a nahrazují defaultní kompozitního správce oken Metacity grafického prostředí Gnome3). Beryl a Compiz umožňují nastavit řadu efektů jako např. průhlednost, stínování nebo „gumová“ okna a bývají často připodobňovány k prostředí Aero operačního systému Windows Vista. Tyto efekty působí sice líbivým dojmem, jejich praktický přínos je však při nejlepším sporný.

Poznámka: Minimální sestava potřebná pro použití 3D desktopu je systém vybavený procesorem s taktem 1 GHz, 256 MB paměti a grafickou kartou GeFore 3 / Intel i855 / Radeon 7500 nebo vyšší.

Compiz

Prvním kompozitním správcem oken byl Compiz, se kterým přišla začátkem roku 2006 společnost Novell. Zpočátku fungoval Compiz pouze na grafických kartách, které podporovaly XGL4). V květnu 2006 bylo XGL nahrazeno AIGLX (Accelerated Indirect GLX). AIGLX je v současnosti podporováno grafickými kartami Intel a nVidia (od verze ovladačů 1.0-9629). Uživatelé karet ATi mají, s výjimkou karet Radeon 9250 a starších, smůlu - společnost AMD/ATi totiž dosud neimplementovala do svých ovladačů podporu funkce GLX_EXT_texture_from_pixmap, která je pro AIGLX nezbytná.

Screenshoty pro Compiz naleznete na stránkách http://compiz.org/Home/Screenshots.

Instalace Compizu

Předpokládejme, že máte zprovozněnou 3D akceleraci Vaší grafické karty. Podporu Compiz snadno doinstalujete pomocí příkazu

yum -y install compiz
Nastavení Compizu

Kompozitní správce okne Compiz pak použijete pomocí nabídky Systém → Nastavení → Vzhled a chování → Desktop Effects.

 Nastavení Compiz jako výchozího kompozitního správce oken

V okně Desktop Effects stiskněte tlačítko Enable Desktop Effects. V případě, že se budete chtít vrátit k defaultnímu Metacity, stačí opět vyvolat okno Enable Desktop Effects a stiknout tlačítko Disable Desktop Effects.

Beryl

Beryl je odnoží Compiz, od kterého se oddělil v září 2006 po té, co skupina vývojářů došla k závěru, že Compiz se příliš vzdálil původní myšlence. 30 května 2007 však bylo rozhodnuto, že se projekt Compiz a Beryl sloučí do Compiz fusion. V současné době však i nadále existují balíčky pro Compiz i pro Beryl.

Screenshoty pro Beryl a popis funkcí naleznete na stránkách http://beryl-project.org/features.php.

Poznámka: Autorův subjektivní dojem je, že Beryl poskytuje v porovnání s Compiz větší možnosti nastavení a vyznačuje se také vyšší stabilitou5).

Instalace Berylu

Předpokládejme, že máte zprovozněnou 3D akceleraci Vaší grafické karty. Podporu Beryl snadno doinstalujete pomocí příkazu

yum -y install beryl

Tip: Jestliže chcete, aby se Vám Beryl spouštěl automaticky, přidejte pomocí nabídky Systém → Nastavení → Osobní → Sezení novou položku, která se má spustit společně se systémem. Na záložce Programy při přihlášení klikněte na tlačítko Nový. Do políčka Name zadejte Beryl (popř. libovolný jiný název) a do políčka Command příkaz beryl-manager. Kompozitního spráce oken Beryl lze také spustit manuálně pomocí nabídky Aplikace → Systémové nástroje → Beryl Manager.

 Nastavení automatického spouštění kompozitního správce oken Beryl

Nastavení Berylu

Nastavení kompozitního správce oken Beryl lze provádět pomocí nabídek Aplikace → Systémové nástroje → Beryl Settings Manager resp. Aplikace → Systémové nástroje → Beryl Settings Manager(simple). Další nastavení je možné provádět také pomocí Systém → Nastavení → Emerald Theme Manager. Veškeré nastavení je možné také provádět z nabídky, která se objeví po poklepání levým resp. pravým tlačítkem myši na ikonu berylu6).

Sloučení Compiz a Beryl

Od 30. května 2007 došlo ke sloučení projetků Compiz a Beryl do projektu Compiz fusion. Oficiální stránky tohoto projektu jsou www.opencompositing.org, na kterých naleznete mimo jiné také fórum v anglickém jazyce zabývající se problematikou 3D desktopu.

Automatické zapnutí Num Lock při startu Gnome

Při standardní instalaci je numerická klávesnice po nabootování systému deaktivována. Jestliže ji nechcete po každém spuštění popř. restartu systému ručně aktivovat, napište do příkazové řádky

yum -y install numlockx
cp /etc/gdm/Init/Default /etc/gdm/Init/Default_backup
gedit /etc/gdm/Init/Default

V souboru Default nalezněte řádek (mělo by se jednat o poslední řádek)

...
exit 0

a nad tento řádek přidejte

if [ -x /usr/bin/numlockx ]; then
 /usr/bin/numlockx on
fi

Soubor Default uložte. Přečtěte si kapitolu Jak restartovat Gnome bez restartu počítače.

Nastavení jazyka klávesnice

Předpokládejme, že na jednom z Vašich panelů je přidána ikona Indikátor klávesnice. Klikněte pravým tlačítkem na tuto ikonu, vyberte Nastavení klávesnice a pokračujte záložkou Rozložení. Vámi požadovanou klávesnici lze přidat pomocí tlačítka +Přidat. Přepínat mezi nastavenými klávesnicemi lze kliknutím levého tlačítka myši na ikonu. Klávesové zkratky pro přepínání klávesnice je také možné nastavit na záložce Možnosti rozložení.

 Rozložení klávesnice

Klávesové zkratky

Základní klávesové zkratky lze změnit / definovat pomocí nabídky Systém → Nastavení → Osobní → Klávesové zkratky.

Spuštění aplikací při přihlášení

Jestliže chcete spustit některé aplikace automaticky při Vašem přihlášení do systému, klikněte na Systém → Nastavení → Osobní → Sezení. V okně Sezení pak vyberte záložku Programy při přihlášení a stiknětě tlačítko Nový. V okně Přidat program při přihlášení zadejte příkaz, který spouští požadovanou aplikaci.

 Nastavení aplikací, které mají být spouštěny při přihlášení uživatele

Automatické přihlášení do Gnome

Automatické přihlášení do grafického prostředí Gnome lze nastavit přes nabídku Systém → Správa → Přihlašovací obrazovka. Pomocí tohoto menu je možné např. změnit vzhled přihlašovací obrazovky, povolit vzdálené přihlášení nebo nastavit úroveň zabezpečení.

Pro automatické přihlášení se do systému je zapotřebí na záložce Zabezpeční zatrhnout položku Povolit automatické přihlášení a do políčka Uživatel vepsat jméno uživatele, který bude automaticky přihlášen.

 Automatické přihlášení

Změna jazykového nastavení

Změnu jazyka grafického prostředí Gnome lze provést pomocí nabídky Systém → Správa → Jazyk. Aby se projevilo nové jazykové nastavení, je třeba se odhlásit a opětovně přihlásit.
Tímto postupem změníte jazykové nastavení všem uživatelům systému. K provedení změny je navíc zapotřebí znát heslo superuživatele. Jestliže chcete změnit jazykové nastavení pouze sobě, stačí, když na konec souboru .bashrc ve svém domovském adresáři7) přidáte řádek

export LC_ALL=xx_XX

kde xx_XX značí zvolený jazyk. Pro češtinu použijte cs_CZ, pro angličtinu en_US, pro němčinu de_DE a pro francouštinu fr_FR. Seznam všech přípustných hodnot získáte pomocí příkazu locale -a.

Poznámka: K tomu, aby se projevila změna jazykového nastavení, je třeba se odhlásit a opětovně se přihlásit do systému popř. restartovat Gnome.

Jak restartovat Gnome bez restartu počítače

Uložte a zavřete všechny aplikace. Pomocí kláves Ctrl + Alt + Backspace se odhlásíte z daného sezení a restartujete X-server. Opětovné přihlášení se je pak ekvivalentní restartu grafického prostředí Gnome. Další možností je do příkazové řádky z účtu superuživatele napsat

/usr/sbin/gdm-restart

To povede k restartu grafického prostředí však nikoliv k odhlášení uživatele - není tedy zapotřebí se znovu přihlašovat.

Přepnutí se do konsolového módu v Gnome

Pro přepnutí do konzolového módu stikněte kombinaci klásev Ctrl + Alt + F1 (F2 - F6). Mezi jednotlivými konzolemi je pak možné přepínat pomocí Alt + F1 (F2 - F6). Pro návrat do Gnome stiskněte Alt + F7.

Zamezení použití klávesové kombinace Ctrl + Alt + Delete pro restartování X serveru v Gnome

cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup
gedit /etc/X11/xorg.conf

Přidejte následující řádky na konec souboru xorg.conf

Section "ServerFlags"
  Option  "DontZap"  "yes"
EndSection

Uložte soubor xorg.conf a přečtěte si kapitolu Jak restartovat Gnome bez restartu počítače.

Instalace ClipBoard pro Gnome

ClipBoard je aplikace pro krátkodobé uložení dat např. při kopírování mezi dokumenty nebo aplikacemi.

Poznámka: Prvních pět příkazů je nutné spustit s oprávněním superuživatele.

wget -c http://easylinux.info/uploads/gnome-clipboard-daemon-1.0.bin.tar.bz2
tar jxvf gnome-clipboard-daemon-1.0.bin.tar.bz2 -C /usr/bin/
rm -f gnome-clipboard-daemon-1.0.bin.tar.bz2
chown root:root /usr/bin/gnome-clipboard-daemon
chmod 755 /usr/bin/gnome-clipboard-daemon
gnome-clipboard-daemon &
exit
export EDITOR=gedit && crontab -e

Následující řádek přidejte na konec souboru

@reboot gnome-clipboard-daemon

Editovaný soubor uložte.

Instalace Desktop apletů (gDesklets)

gDesklets je programem, který umožňuje používání apletů / widgetů na pracovní ploše Gnome. Klasickým příkladem apletů / widgetů jsou hodiny, kalendář, informace o počasí, vytížení systémových zdrojů apod.

yum -y install gdesklets

Na stránkách gdesklets.zencomputer.ca naleznete několik gDesklets.

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Příslušenství → gDesklets.

 Aplikace pro nastavení gDesklets

Nautilus je oficiálním správcem souborů pro grafické prostředí Gnome. Nautilus umožňuje nejen procházení souborů, ale také přístup k FTP zdrojům, sdíleným souborům / adresářům v síti a také je možné ho použít jako jednoduchý vypalovací program.

 Nautilus

Restartování správce souborů Nautilus

V případě, že dojde zamrznutí správce souborů Nautilus, je možné jej restartovat pomocí příkazu

killall nautilus

Otevírání adresářů v jednom okně Nautilusu

Přes nabídku Aplikace → Systémové nástroje → Editor nastavení spusťte aplikaci Editor nastavení. V něm pak zaškrtněte

/ -> apps -> nautilus -> preferences -> always_use_browser

Zobrazování skrytých souborů a adresářů v okně Nautilusu

Pro dočasné zobrazení všech skrytých souborů / adresářů lze použít klávesovou zkratku Ctrl + H. Pro trvalé zobrazení strytých souborů / adresářů třeba v aplikaci Nautilus zatrhnout v okně Nastavení správy souborů na záložce Pohledy položku Zobrazit skryté a záložní soubory. Okno Nastavení správy souborů vyvoláte přes nabídku Upravit → Nastavení.

Změna nastavení defaultních aplikací pro otevření souborů

Otevřete nabídku Vlastnosti poklepáním pravého tlačítka nad ikonou souboru. V záložce Otevřít s můžete změnit defaultní aplikaci pro otevření daného typu souborů. Další aplikace je možné přidat pomocí tlačítka Přidat.


1)
Tato knihovna byla později uvolně pod licencí GPL/LGPL.
2)
Soubory a adresáře smazané z příkazové řádky jsou smazány natrvalo. Řešením je vytvoření aliasu na příkaz rm.
3)
Gnome je kromě standardního Metacity schopno spolupráce i s jinými kompozitními spráci oken. Podmínkou je, aby tento kompozitní spráce oken respektovat protokol ICCCM (Inter-Client Communication Conventions Manual). Před Metacity, které bylo prvně použito v Gnome 2.2 roku 2003, plnil tuto funkci nejprve Enlightment a následně Sawfish.
4)
Jedná se o X server architekturu, jejímž cílem je využít potenciálu moderních grafických karet.
5)
V případě Compiz došlo při stisku tlačítka Disable Desktop Effects opakovaně k „zamrznutí“ systému, které se muselo řešit restartem.
6)
Jedná se o ikonu drahokamu, která se objeví na horní liště bezprostředně po té, co spustíte Beryl.
7)
Domovský adresář je defaultním adresářem uživatele. Ve většině případů se jedná o adresář /home/jmeno_uzivatele.
 • navody/f7gnome.txt
 • Poslední úprava: 2018/01/24 14:47
 • (upraveno mimo DokuWiki)