navody:f21:aktualizace

Hlavní stránka

Po instalaci systému je vhodné průběžně aktualizovat. Aktualizace nemění verzi nainstalovaného systému (např. Fedora 16, Fedora 17), pouze se aktualizují jednotlivé balíčky na jejich novější verze. Při aktualizaci tedy zůstává systém v základních rysech stejný, dochází jen k odstraňování chyb nebo drobným vylepšením.

Fedora obsahuje nástroj deltarpm,1) který umožňuje stahovat při aktualizaci pouze rozdílové soubory (*.drpm). deltarpm by mělo být součástí výchozí instalace.

Nástroj deltarpm nepotřebuje další nastavování ani přítomnost starších RPM balíčků, dokáže pracovat i se soubory, které jsou nainstalovány na disku. Generování nových balíčků je rychlé a v případě, že použijete ruční aktualizaci (viz níže), je v průběhu vypsána též statistika, o kolik bylo staženo díky rozdílové aktualizaci méně dat.

Pokud Vám deltarpm nevyhoduje (např. máte internetové připojení rychlejší než když procesor balíčky sestavuje z drpm) je možné deltarpm vypnout v /etc/yum.conf

deltarpm=0

Ve Fedora Workstation se o aktualizace aplikací a systému stará nástroj Software. Ten pravidelně kontroluje, zda-li nejsou k dispozici nové aktualizace, a pokud nějaké nalezne, upozorní Vás na ně. Ručně je můžete zkontrolovat v nástroji Software na kartě Aktualizace.

Offline aktualizace

Software ve Fedoře využívá mechanismus tzv. offline aktualizací. Tradičně se aktualizace instalují za plného běhu systému. Některý software má problémy se stabilitou, pokud za jeho běhu proběhne aktualizace jeho samého nebo některé z jeho závislostí. Z tohoto důvodu Software neaplikuje aktualizace systémových částí a problematických balíčků okamžitě, ale pouze je stáhne. Aktualizace se potom aplikují v minimalistickém režimu Dracutu po dalších restartu systému. Po stažení aktualizací jste vyzváni k restartu počítače. Po dokončení aktualizací se systém opět restartuje a nabootuje do standardního prostředí. Případně při vypínání počítače máte možnost vybrat instalaci aktualizací a poté vypnutí systému.

Pokud vám tento způsob aktualizací nevyhovuje, využívejte pro aktualizace jiné nástroje než Software: yum, dnf, Yumex, či Apper.

Aktualizace systému může v závislosti na objemu stahovaných dat a rychlosti Vaše připojení trvat i několik hodin. Samotnou aktualizaci Fedory lze pak velice jednoduše provést pomocí příkazu yum.

yum check-update
yum update

Poznámka: Více o aplikaci yum viz. kapitola Správce balíčků yum.

Manuální aplikace pouze bezpečnostních aktualizací

Fedora je i v průběhu životnosti určité verze poměrně aktualizovaný systém. Nejsou tedy vydávány pouze opravy ale i nové verze aplikací. To s sebou přináší větší množství stahovaných dat. Pokud chcete na rozdíl od výše popsaného postupu přijímat pouze bezpečností opravy, doinstalujte si zásuvný modul yum-security správce balíčku yum

yum install yum-security

a systém aktualizujte příkazem

yum update --security

Aktualizace bez přístupu k Internetu

Nemáte-li přímý přístup k Internetu, je možné aktualizace donést k počítači na DVD, pevném disku nebo flash paměti (pozor, množství dat bude obrovské). V místě, kde je k dispozici rychlé připojení k Internetu je potřeba zkopírovat podadresář (ten vyberte podle verze Fedory a architektury, např /f17/x86_64) v:

Po připojení disku k Fedoře použijeme nástroj yum tak, že mu předáme seznam donesených RPM balíčků:

yum localupdate /cesta/k/pripojenemu/adresari/*.rpm

Hlavní stránka


  • navody/f21/aktualizace.txt
  • Poslední úprava: 2018/01/24 15:07
  • (upraveno mimo DokuWiki)