navody:f9:aktualizace

Hlavní stránka

Kromě instalace systému je možné provést také jeho upgrade a aktualizaci. Upgradem systému rozumíme nahrazení starší verze Fedory novější (např. přechod z Fedory 8 na Fedoru 9), kdy jsou narozdíl od (re)instalace zachována původní nastavení systému. Aktualizací systému pak rozumíme aktualizaci nainstalovaného softwaru (např. nová verze jádra nebo kancelářského balíku) bez toho, aniž by se měnila verze OS.

:!: Před upgradem celého systému vždy zálohujte všechna důležitá data.

Pomocí instalačního DVD

Pomocí instalačního DVD je také možné provést upgrade na novější verzi Fedory. Tento postup se však příliš nedoporučuje. Jako vhodnější se jeví čistá instalace s tím, že je možné domovský adresář /home umístit na samostatný diskový oddíl. Při instalaci pak stačí zformátovat pouze diskový oddíl připojovaný do kořenového adresáře / a uživatelská nastavení uložená v podadresářích /home tak zůstanou zachována. Podrobnosti viz. kapitola Instalace systému a vytvoření diskových oddílů.

 Upgrade systému Fedora

Pomocí preupgrade

Fedora obsahuje nástroj, kterým je možné provést upgrade systému bez nutnosti stahovat instalačné médium. Tento nástroj se jmenuje preupgrade a nainstalujete jej příkazem

yum install preupgrade

spustit lze pouze z příkazové řádky a to

/usr/sbin/preupgrade

Dále vás povede grafické rozhraní, kde si vybere verzi na kterou chcete aktualizovat, stáhnou se vám na disk všechny potřebné balíčky a poté jste vyzváni k restartu systému. Při restartu vyberte z menu položku

Upgrade to <vámi vybraná verze Fedory>

Poté se spustí standardní instalátor - viz Instalace Fedory krok za krokem s několika změnami

  1. neprovádí se kontrola instalačního média
  2. pokud instalátor během instalace dojde k závěru, že mu přeci jen nějaký balíček chybí, vyzve vás ke konfiguraci sítě, protože chybějící balíček může opět stáhnout pouze ze sítě

Výhoda této metody je, že stahuje pouze ty balíčky, které skutečně potřebujete a během této doby navíc můžete počítač zcela normálně používat.

Ve výchozí instalaci Fedory se pravidelně spouští služba PackageKit, která se stará o zjišťování dostupnosti nových aktualizací a jejich aplikaci. Chování této služby lze nastavit v Systém→Volby→Systém→Software updates. Služba vám pak bude nabízet buď všechny aktualizace, pouze bezpečností nebo žádné. Taktéž můžete zvolit, zda má tyto aktualizace rovnou aplikovat nebo zda se má dotázat a jak často se kontrola má provádět. Informováni o nových aktualizacích jste ikonkou v zásobníku lišty a informačními bublinami.

Aktualizace systému může v závislosti na objemu stahovaných dat a rychlosti Vaše připojení trvat i několik hodin. Samotnou aktualizaci Fedory lze pak velice jednoduše provést pomocí příkazu yum.

yum check-update
yum update

Poznámka: Více o aplikaci yum viz. kapitola Správce balíčků yum.

Manuální aplikace pouze bezpečnostích aktualizací

Fedora je i v průběhu životnosti určité verze poměrně aktualizovaný systém. Nejsou tedy vydávány pouze opravy ale i nové verze aplikací. To s sebou přináší větší množství stahovaných dat. Pokud chcete na rozdíl od výše popsaného postupu přijímat pouze bezpečností opravy, doinstalujte si zásuvný modul yum-security správce balíčku yum

yum install yum-security

a systém aktualizujte příkazem

yum update --security
  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:26
  • autor: 127.0.0.1