navody:f8sdileni_adresaru

Hlavní stránka

OS typu Windows používají protokol Microsoft SMB (Server Message Block) známý také pod jménem CIFS (Common Internet File System). Tento protokol umožňuje sdílení souborů, adresářů, tiskáren apod.

Linux tento protokol implementuje ve formě balíku Samba. Samba je vydána pod GNU General Public licencí. Systém umožňuje integraci OS typu Windows do linuxových sítí. Na straně Windows přitom není zapotřebí instalovat žádný speciální software.

Poznámka: Problematikou sdílení souborů a adresářů mezi počítači s operačním systémem Fedora se zabývá kapitola Přípojování sdílených adresářů. Velice podrobnou knihu o Sambě v anglickém jazyce naleznete na http://eee.uwaterloo.ca/UsingSamba/index.html.

Server Samba lze nainstalovat přes terminál

yum -y install samba
yum -y install samba-client
yum -y install system-config-samba

swat

Pomocí příkazu

yum -y install samba-swat

je možné také doinstalovat rozhraní swat1) pro konfiguraci aplikace Samba. Toto rozhraní se ovládá z webového prohlížeče. Před použitím tohoto rozhraní je nutné nahradit řádek

disable = yes

v souboru /etc/xinetd.d/swat řádkem

disable = no

Dále je zapotřebí restartovat démona xinetd2), který je zodpovědný za spouštění utility swat. swat lze pak spustit tak, že do adresové řádky prohlížeče zadáte http://localhost:901 popř. http://127.0.0.1:901. Na výzvu zadejte jméno uživatele root a heslo superuživatele. Součástí webového rozhraní je také off-line dokumentace k aplikaci Samba.

Poznámka: Jestliže je třeba přidat uživatele, přečtěte si kapitolu Přidání, editace a mazání uživatelů a skupin.

Server Samba lze nastavit pomocí grafického rozhraní Systém → Správa → Samba

 Nastavení Samby pomocí grafického rozhraní

popř. pomocí grafického rozhraní swat.

 Nastavení Samby pomocí Swat

Takto je možné nastavit sdílený adresář a přiřadit mu uživatele, kteří k němu mohou přistupovat.

Následující text se zabývá základním nastavením Samby pomocí příkazové řádky. Podrobnosti týkající se nastavení Samby naleznete na stránkách http://eee.uwaterloo.ca/UsingSamba/index.html popř. http://samba.org/samba/docs/man/Samba-HOWTO-Collection/.

Kontrola protokolu TCP/IP

Aby bylo možné sdílet adresáře mezi Windows a Linuxem je třeba, aby byl na počítači s Windows správně nastaven protokol TCP/IP. Na straně Fedory by problémy s podporou tohoto protokolu nastat neměly.

Funkčnost protokolu TCP/IP lze velice snadno ověřit z Linuxu pomocí

ping -c 10 ip_adresa

Poznámka: IP adresu počítače s nainstalovanými Windows XP lze zjistit následujícím způsobem. Klikněte na Start → Ovládací panely → Síťová připojení. V okně Síťová připojení pak dvakrát klikněte na ikonu, která znázorňuje Vaše síťové připojení. Přejděte na záložku Podpora a opište číslo uvedené za položkou Adresa IP3). Další možností, jak získat IP adresu, je v příkazovém řádku Windows zadat ipconfig.

Výstup příkazu ping -c 10 ip_adresa by měl vypadat přibližně následovně

PING 192.168.2.125 (192.168.2.125) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.125: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.068 ms
64 bytes from 192.168.2.125: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.071 ms
64 bytes from 192.168.2.125: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.072 ms
64 bytes from 192.168.2.125: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.072 ms
64 bytes from 192.168.2.125: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.072 ms
64 bytes from 192.168.2.125: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.070 ms
64 bytes from 192.168.2.125: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.073 ms
64 bytes from 192.168.2.125: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.093 ms
64 bytes from 192.168.2.125: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.072 ms
64 bytes from 192.168.2.125: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.072 ms

--- 192.168.2.125 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.068/0.073/0.093/0.010 ms

Jestliže tento „test“ dopadl úspěšně, můžete pokračovat. V opačném případě budete muset nastavit síťové protokoly na počítači s Windows.

Nastavení uživatelských účtů

Nezbytný předpokladem fungování Samby je správné nastavení uživatelských účtů ve Fedoře, Windows a Sambě.

Samba

Noví uživatelé Samby jsou mapováni na již existující systémové uživatele Fedory. Tato vazba je definována v souboru

/etc/samba/smbusers.

gedit /etc/samba/smbusers

Do souboru smbusers přidejte následující řádek

systemovy_uzivatel = samba_uzivatel1 [ samba_uzivatel2 ... ]

a soubor uložte. Tento zápis slouží k výše zmiňovanému mapování mezi systémovými uživateli a uživateli Samby. Defaulně je v souboru smbusers uvedeno

# Unix_name = SMB_name1 SMB_name2 ...
root = administrator admin
nobody = guest pcguest smbguest

Superuživatel je tak např. pro účely Samba serveru namapován na uživatele administrator a admin. Obecně se doporučuje používat pro účely Samby jména uživatelů odpovídající systémovým uživatelům.

Dále je třeba nově vytvořenému uživately Samby nastavit heslo. Heslo konkrétního uživatele je možné nastavit popř. editovat pomocí

smbpasswd -a samba_uzivatel1

Smazat uživatele lze pak pomocí

smbpasswd -x samba_uzivatel1

a následným smazáním příslušného řádku v souboru /etc/samba/smbusers.

Windows

Na počítači s Windows vytvořte účet, jehož uživatelské jméno a heslo se shoduje s linuxovým účtem vybraného uživatele. Cílem tedy je, aby pod Linuxem a Windows existovali dva „stejní“ uživatelé - v opačném případě nebude níže popsaný postup fungovat.

Nového uživatele pod Windows XP vytvoříte tak, že přes nabídku Start → Nastavení → Ovládací panely vyvoláte okno Ovládací panely, kde klinete na ikonu Uživatelské účty. V okně Uživatelské účty pokračujte odkazem Vytvořit nový účet a postupujte dle instrukcí průvodce.

Nastavení firewallu

Nezbytnou podmínkou pro fungování Samby je její povolení na firewallu. Port 901, přes který Samba komunikuje, je v případě Fedory standardně uzavřen. Povolit komunikaci přes tento port můžete pomocí nabídky Systém → Správa → Firewall.

Připojení sdílených adresářů počítače s OS typu Windows

Sdílený adresář

Po té, co jste zkontrolovali funkčnost protokolu TCP/IP, provedli nezbytná nastavení uživatelských účtů a otevřeli port 901 na firewallu, je možné přistoupit k vytvoření sdíleného adresáře. Ve Windows XP sdílený adresář vytvoříte z normálního adresáře tak, že po dvoukliku na ikonu adresáře vybere z nabídky položku Vlastnosti a v ní záložku Sdílení, kde provedete potřebná nastavení.

Dalším krokem je vytvoření adresáře na počítači s Linuxem, kam připojíte obsah sdíleného adresáře.

mkdir /media/smb
chmod 777 /media/smb
Připojení / odpojení sdíleného adresáře

Předpokládejme, že počítač s Windows, na kterém je uložen sdílený adresář, má IP adresu 192.168.2.125 a cesta k tomuto adresáři je C:/Linux. Dále předpokládejme, že na linuxovém stroji je přípojným bodem adresář /media/smb.

Samotné připojení adresáře pak provedete pomocí

mount -t cifs //192.168.2.125/Linux /media/smb

odpojení pak pomocí

umount -t cifs /media/smb

Poznámka: Příkazy mount a umount může standardně používat pouze superuživatel.

Modifikace fstab pro automatické připojení sdílených adresářů

Předpokládejme, že sdílení adresářů bylo nastaveno podle výše uvedeného návodu. Pomocí textového editoru vytvořte soubor

.smbcredentials

gedit /root/.smbcredentials

do kterého následně vložíte řádky

username=samba_uzivatel1
password=heslo

Nově vytvořený soubor uložte. Dále nastavte k tomuto souboru přístupová práva.

chmod 700 /root/.smbcredentials

Proveďte zazálohování souboru fstab

cp /etc/fstab /etc/fstab_backup

a tento soubor otevřete v textovém editoru.

gedit /etc/fstab

Na konec tohoto souboru vložte řádek

//192.168.2.126/cesta_k_sdilenemu adresari  /media/smb cifs credentials=/root/.smbcredentials 0  0

a zeditovaný soubor uložte.

Poznámka: Po té, co vložíte do souboru fstab výše uvedený řádek, je třeba ještě vložit prázdný řádek klávesou ENTER. Jestliže soubor fstab nebude končit prázdnou řádkou, bude systém při jeho načítání v průběhu bootování hlásit chybu.

Připojení sdílených souborů počítače s Fedorou

V předchozím odstavci jsme připojovali sdílený adresář uložený na počítači s OS Windows. Nyní zkusíme opačný postup - budeme připojovat sdílený adresář uložený na počítači s Fedorou.

Konfigurační soubor Samby

Nejprve je třeba zkontrolovat funkčnost protokolu TCP/IP na počítači s OS Windows, provést nezbytná nastavení uživatelských účtů a otevřít port 901 na firewallu. Dalším krokem je pak úprava konfiguračního souboru aplikace Samba. Správnost jeho syntaxe a místo uložení lze zjistit pomocí příkazu

testparm

Výstup tohoto příkazu pak vypadá přibližně následovně

Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Processing section "[homes]"
Processing section "[printers]"
Global parameter printcap name found in service section!
Processing section "[data]"
Loaded services file OK.
WARNING: passdb expand explicit = yes is deprecated
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions

Z výpisu je patrné, že konfigurační soubor smb.conf se nachází v adresáři /etc/samba. Před samotnou modifikací proveďte zálohu původního konfiguračního souboru.

cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak

Následně otevřete konfigurační soubor v textovém editoru

gedit /etc/samba/smb.conf

a obsah souboru zaměňte za4)

[global]
    workgroup = SKUPINA
    wins support = Yes
    security = user
    username map = /etc/samba/smbusers

[homes]
    read only = No
    map archive = No
    browseable = No

[printers]
    path = /var/tmp
    printable = Yes
    browseable = No

[data]
    path = /opt/macky
    read only = No
    map archive = No

V konfiguračni je třeba dále upravit:

 1. v sekci global hodnotu parametru workgroup na jméno pracovní skupiny, do které patří oba počítače
 2. v sekci data nastavit v parametru path cestu ke sdílenému adresáři

Poznámka: Jméno pracovní skupiny zjistíte v případě Windows XP následovně. Dvojklikem na ikonu Tento počítač otevřete nabídku, ve které vyberete položku Vlastnosti. V okně Vlastnosti systému klikněte na záložku Název počítače a opište jméno uvedené za položkou Pracovní skupina.

Jestliže chcete přidat více sdílených adresářů, přidejte do souboru smb.conf více sekcí se stejnou syntaxí, jako sekce

data.

[data1]
    path = /opt/macky/adresar1
    read only = No
    map archive = No

[data2]
    path = /home/macky/adresar2
    read only = No
    map archive = No
Připojení / odpojení sdíleného adresáře

Dále je třeba spustit démoda smbd. To se provede pomocí příkazu

/usr/sbin/smbd

Po té, co je démon spuštěn, zadejte pro připojení sdíleného adresáře do příkazové řádky

smbclient //192.168.2.126/data -U samba_uzivatel1%heslo

kde uvedená IP adresa „patří“ tentokráte počítači s Fedorou5) a samba_uzivatel1 představuje Samba alias pro uživatele, který je „společný“ Fedoře a Windows.

Nyní nastal čas přesunout s k počítači s Windows. Přihlašte se pod stejným uživatelem, jakého jste specifikovali parametrem -U u výše uvedeného příkazu smbclient. Klikněte na Místa v síti a v části Práce se sítí pak na ikonou Přidat místo v síti. Pokračujte tlačítkem Další a po té ikonou Jiné umístění v síti. Pro namapování sdíleného adresáře specifikovaného v smb.conf v sekci data zadejte

\\192.162.2.126\data

a potvrďte. Po chvíli by se mělo otevřít okno s obsahem sdíleného adresáře.


1)
swat v tomto případě není akronymem pro Special Weapons And Tactics ale Samba Web Administration Tool.
2)
Restart provedete pomocí příkazu /etc/rc.d/init.d/xinetd restart.
3)
Mělo by se jednat o číslo typu 192.168.2.125.
4)
Jedná se o naprosto základní nastavení. Aplikace Samba pochopitelně dovoluje nastavení mnohem většího počtu parametrů. To však přesahuje možnosti této příručky.
5)
Tuto adresu je pochopitelně nutné modifikovat!
 • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
 • autor: 127.0.0.1